• RSS

Kenen on kassavastuu? 

30.4.2010 0:00 Kysymys: yhteiskassan vastuusta


Työskentelen Hok-Elannon ravintolassa, jossa on niin sanottu yhteiskassa: ensimmäisenä vuoroon tullut ottaa pohjakassan saliin ja samoilla rahoilla työskennellään koko työvuoro. Useat henkilöt käyttävät kassaa. Illalla tilitystä tehdessä rahaa saattaa puuttua muutamista euroista muutamaan kymmeneen euroon. Työnantajan mukaan olemme maksuvelvollisia. Eli puuttuvan summan korvaavat kaikki vuorossa työskennelleet. Onko tämä laillista? Olen ymmärtänyt että tämä on käytäntö kaikissa Hok-Elannon ravintoloissa.

Hauskaa maksaa töissä käynnistä?

Vastaus

Työntekijöillä ei ole yhteistä kassavastuuta eikä automaattista velvollisuutta korvata kassavajeita.

Työntekijällä on vahingonkorvausvelvollisuus sellaisesta vahingosta, jonka hän on työssään aiheuttanut tahallisesti tai huolimattomalla menettelyllä. Huolimattomuudesta johtuneesta vahingosta on korvattava kohtuulliseksi katsottava määrä. Jos huolimattomuus on vain lievää, ei korvausvelvollisuutta ole. Jos käytössä on yhteiskassa, ei edes vahingonaiheuttajan selvittäminen ole yleensä mahdollista, joten vahingonkorvausta ei voi periä työntekijöiltä. Vaikka kassavajeen aiheuttanut työntekijä olisi tiedossa, ei silloinkaan kassavajeita voi periä, jos kyseessä on vain lievä huolimattomuus. Jos työpaikkanne menettely vaikuttaa olevan vastoin lakia, ota yhteyttä työpaikkanne pääluottamusmieheen.

Annika Rönni-Sällinen
neuvottelupäällikkö

 

Jäsen, kirjaudu sisään

Liity jäseneksi

Jos olet töissä yksityisellä palvelualalla, liittosi on PAM.

Liity nyt

 

 

Jäsenyys ja liittyminen

030 100 600

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620

Työttömyysturva

020 690 211

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja 

030 100 640

Vaihde

020 774 002

Katso puheluiden hinnat