Sairauspäivärahan maksamiseen 90 päivän sääntö 

1.6.2012 10:15 

Sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolakiin tulee kesäkuun alussa muutoksia. Jatkossa esimerkiksi sairauspäivärahan maksaminen edellyttää, että työntekijä toimittaa Kelaan työterveyshuollon työkykylausunnon viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 päivää. Muussa tapauksessa sen maksaminen voidaan katkaista.

Kelan edellyttämä työterveyshuollon lausunto sisältää työterveyslääkärin arvion työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä ja selvityksen työntekijän mahdollisuuksista jatkaa työssä. Selvitys perustuu työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteiseen työterveyshuoltoneuvotteluun. Lausunnon ja selvityksen kustantaa työnantaja, vaikka se ei olisi muuten järjestänyt työntekijöilleen sairaanhoitoa sisältävää työterveyshuoltoa.

Jos työntekijä ei toimita lausuntoa ajoissa, sairauspäivärahan maksaminen voidaan katkaista. Ennen takarajaa Kela muistuttaa työntekijää asiasta vielä kirjeellä.

90 sairauspäivärahapäivän täyttyminen voi tapahtua yhtäjaksoisesti tai pätkittäin. Tarkastelujakso on kaksi vuotta, vaikka työpaikka vaihtuisi välillä. Ensimmäistä yhdeksää palkallista sairaspäivää ei lasketa osaksi 90 päivän sääntöä.

Kela käyttää sairaspäivärahan katkaisemisessa kohtuullisuusharkintaa. Mikäli lausunnon toimittaminen viivästyy esimerkiksi työterveydenhuollon hidastelusta, työnantajasta johtuvasta syystä tai työntekijän sairaudesta johtuen, päivärahan maksatusta ei lopeteta.

Lainsäädännön uudistukset tuovat myös muita uusia vastuita työnantajille. Jos työntekijä on ollut yhtäjaksoisesti kuukauden sairaana, on työnantajan tehtävä ilmoittaa asiasta työterveyshuoltoon. Lisäksi työnantajan on lähetettävä sairauspäivärahahakemukset Kelaan kolmen kuukauden sisällä työntekijän sairastumisesta entisen neljän kuukauden sijaan.

Lisätietoa 90 päivän säännöstä löytyy PAMin verkkopalvelun työsuojelu-osiosta.

Jäsen, kirjaudu sisään

Liity jäseneksi

Jos olet töissä yksityisellä palvelualalla, liittosi on PAM.

Liity nyt

 

 

Jäsenyys ja liittyminen

030 100 600

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620

Työttömyysturva

020 690 211

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja 

030 100 640

Vaihde

020 774 002

Katso puheluiden hinnat