Työskentely tarvittaessa työhön kutsuttavana vaatii tarkkaavaisuutta 

18.1.2012 10:50 

Työntekijöille tehdään usein työsopimuksia, joiden mukaan he ovat tarvittaessa työhön kutsuttavia. Työsopimuslain mukaan työsopimukset ovat voimassa toistaiseksi, ellei niitä ole tehty perustellusta syystä määräaikaisiksi. Myös tarvittaessa työhön kutsuttavan työntekijän kohdalla on ratkaistava työskenteleekö työntekijä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa vai ovatko erilliset työjaksot kukin omia perusteltuja määräaikaisia työsuhteita.  

Oikeaoppisesti tarvittaessa työhön kutsuttava työskentelee pääsääntöisesti määräaikaisissa työsuhteissa. Työntekijä tulee työhön vain työnantajan kutsusta silloin, kun työnantajalla ei ole tarjota jatkuvaa työtä tai työntekijä ei halua ottaa jatkuvaa työtä vastaan. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi vakituisten työntekijöiden sairauslomien, vuosilomien tai muiden poissaolojen tuuraaminen tai ruuhkahuippujen tasaaminen. Tarvittaessa työhön kutsuttavalla työntekijällä on myös oikeus kieltäytyä tarjotuista työvuoroista.

Työsopimuslain mukaan ilman perusteltua syytä tehtyjä perättäisiä määräaikaisia työsopimuksia on pidettävä toistaiseksi voimassa olevina. Tarvittaessa työhön kutsuttavan työntekijän katsotaan olevan toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, jos hänet kutsutaan töihin viikoittain, työvuorot merkitään työvuorolistoihin säännöllisesti pidemmän ajan tai jos hän muutoin työskentelee säännöllisesti pitkähkön ajan ilman määräaikaisuuden perustetta. 

Varmista sopimuksesi laillisuus

Määriteltäessä erilaisia työsuhteen kestoon perustuvia etuisuuksia, kuten sairausajan palkanmaksujaksoa, vuosilomapalkkaa tai lomarahaa, joudutaan ratkaisemaan, onko kysymyksessä aidosti tarvittaessa työhön kutsuttava työntekijä.

Mikäli yritys irtisanoo henkilöstöä tai vähentää työtunteja, on ratkaistava pitääkö tarvittaessa työhön kutsuttavien kohdalla menetellä samalla tavalla kuin vakituisessa työsuhteessa olevien kohdalla vai voidaanko tarvittaessa työhön kutsuttava vain jättää kutsumatta töihin. Sama koskee myös lisätyön tarjoamista.

Mikäli työsopimuksen mukaan olet tarvittaessa töihin kutsuttava, selvitä itsellesi seuraavia asioita:

  • Toimitko esim. lomista tai sairaudesta johtuen jonkun sijaisena?
  • Kutsutaanko sinut erikseen jokaiseen työvuoroon?
  • Teetkö töitä vain ruuhkahuippuina?
  • Maksetaanko palkka jokaisen työvuoron jälkeen?
  • Teetkö töitä viikoittain tai lähes viikoittain?
  • Onko sinulla oikeus kieltäytyä työstä?
  • Oletko omasta tahdostasi tarvittaessa töihin kutsuttava?

 
Mikäli katsot olevasi toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, ota yhteys esimieheen tai työnantajaan ja perustele, miksi työsopimuksesi olisi muutettava. Pyydä tarvittaessa myös luottamusmies mukaan keskusteluun.

Jäsen, kirjaudu sisään

Liity jäseneksi

Jos olet töissä yksityisellä palvelualalla, liittosi on PAM.

Liity nyt

 

 

Jäsenyys ja liittyminen

030 100 600

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620

Työttömyysturva

020 690 211

Ruotsinkielinen jäsenyys- ja työsuhdelinja 

030 100 640

Vaihde

020 774 002

Katso puheluiden hinnat