SOPIMUSJÄRJESTELMÄ - 07.05.2021 klo 14.59

Ay-liikkeen loistava tulevaisuus vaatii kykyä muuttua

Uudistuminen ei ole ollut ammattiyhdistymisliikkeen vahvuus, mutta ay-liikkeen pohja näyttää tutkitusti olevan kunnossa.

Maaseudun Tulevaisuus julkaisi 3.5. Kantar TNS Agrilla teettämänsä kyselyn, joka käsitteli suomalaisten suhtautumista ammattiyhdistysliikkeeseen . Siinä ihmisiltä oli kysytty, onko ammattiyhdistysliikkeen vahva asema tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa. Tulos oli selvä: kaksi vastaajaa kolmesta ilmoitti olevansa täysin- tai osittain samaa mieltä väittämän kanssa. Seurauksena oli ainakin omassa sosiaalisen median kuplassani iloinen ryöpsähdys. Positiivinen tulos ja vielä ulkopuolisen tekemä kysely! Tuntuihan se kieltämättä hyvälle.

Meidän käyttövoimamme on aina ollut ajatus heikomman puolustamisesta ja oikeudenmukaisuudesta. Meidän mielestämme tavallista palkkatyötä tekevällä ihmisellä on oikeus hyvään elämään. Asia on ajankohtainen, sillä päivän poliitikan taustalla käydään jatkuvaa ay-liikkeen asemaan vaikuttavaa vääntöä. Paikallinen sopiminen, työttömyysturva, työehtosopimukset jne. ovat kaikki asioita, jotka kiertyvät saman kysymyksen äärelle: Pystyykö ay-liike puolustamaan ihmisten päivittäistä hyvinvointia jatkossakin?

Jatkossa perseen penkkiin laittamisella on välittömämmät seuraukset, kun jokainen voi vaikuttaa paikallisesti omaan hyvinvointiinsa.

Työnantajapuoli on viime ajat ollut hyvin aktiivinen poliittisen vaikuttamisen kentällä, eikä se näe sopimustoimintaa enää niin tarpeellisena. Ainakin teollisuuden puolella työnantaja on osittain irtaantumassa valtakunnallisesta työehtosopimustoiminnasta. He tavoittelevat yrityskohtaista sopimista, ja sitä kautta joustoa ja kilpailukykyä työehtoihin. Lienee ajan kysymys, milloin tämä trendi saavuttaa myös palvelualat.

Parhaimmillaan tilanne voi olla se herätys, jota kaavoihin kangistunut ay-liike kaipaa. Yrityskohtainen sopiminen tuo työnteon ehdot ja niiden määräytymisen lähemmäksi työntekijöitä. Tupo-aikoihin verrattuna monet käytännön asiat määräytyvät tulevaisuudessa lähempänä yksilöä ja hän pystyy myös vaikuttamaan niihin enemmän. Jatkossa perseen penkkiin laittamisella on välittömämmät seuraukset, kun jokainen voi vaikuttaa paikallisesti omaan hyvinvointiinsa. Nykyjärjestelmä purkaantuu ja lähtee todennäköisesti rakentumaan uudelleen.

Uudistuminen ei ole ollut ammattiyhdistymisliikkeen vahvuus. Meillä on taipumusta jäädä kiinni olemassa oleviin rakenteisiin ja instituutioihin. 

Ei ole salaisuus, että ammattiliittojen jäsenmäärät ovat laskeneet jo jonkin aikaa. Kokeneemmat ikäluokat turvatummissa työsuhteissa järjestäytyvät vanhasta muistista, mutta nuorempia, epätavallisessa työsuhteessa työskenteleviä ja maahanmuuttajia on vaikeampi puhutella. He ovat myös niitä työntekijöitä, jotka kaipaavat eniten apua ja tukea työntekoon liittyvissä asioissa. Perinteiset työehtosopimukset eivät heidän ongelmiaan välttämättä ratkaise vaan siihen tarvitaan uusia työkaluja.  

Ay-liikkeen pohja näyttää tutkitusti olevan kunnossa. Nyt tarvitaan vain kykyä muuttua vastaamaan ajan vaatimuksiin. Tarvitaan uusia edunvalvonnan muotoja ja uuden tyyppistä järjestäytymistä.

Ismo Kokko

PAMin sopimuspäällikkö. Neuvottelija, jonka kiinnostuksen kohteina ovat työehdot ja työntekijöiden aseman parantaminen. Parikymmentä vuotta ay-liikkeen palveluksessa on opettanut, että maailma ei ole vielä valmis.

Samalta kirjoittajalta

Tilaa PAMin blogit

Tilaamalla PAMin blogit saat sähköpostiisi kunkin blogikirjoituksen aina tuoreeltaan!