SOPIMUSJÄRJESTELMÄ - 11.10.2021 klo 08.52

Henkilöstön edustajat pitävät työntekijöiden puolia

PAMin Ismo Kokko näkee, että luottamusmiesten asemaa tulee vahvistaa lainsäädännön kautta.

Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut ovat ammattiliittojen selkäranka. Näin voi hyvällä syyllä sanoa. Heillä on työpaikoilla vahva rooli yhteistyön-, pelisääntöjen- ja hyvän työelämän rakentajina.

Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut edustavat työntekijöitä yritysjohdon suuntaan ja käyvät vaativia keskusteluita lähes päivittäin. He toimivat tuntosarvina työpaikan ilmapiirin suhteen ja pyrkivät edesauttamaan arkisessa työssä pärjäämisessä. Parhaimmillaan he ovat konsultin roolissa yrityksen sisällä.

Luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun hommaan hakeutuu vuosi vuodelta vähemmän ihmisiä. Tässä lienee meillä liiton toimitsijoilla peiliin katsomisen paikka. Miksi emme ole pystyneet neuvottelemaan edustajille parempia toimintaedellytyksiä ja tekemään tehtävistä houkuttelevampia? Tässä on selvästi kehittämisen paikka. Luottamushenkilönkin tehtävän tulee olla sellainen, että sen ihminen jaksaa hoitaa.

Toimintaedellytyksistä kun puhutaan, puhutaan luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tiedonsaannista, kouluttautumisesta, ajankäytöstä, työsuhdeturvasta ja korvauksesta. Edustajan täytyy tietää keitä hänen edustettavansa ovat, millaista työtä he tekevät ja millaisilla ehdoilla. Edustajan täytyy olla hyvin perillä työpaikan tilanteesta ja käytännöistä, työehtosopimuksesta ja lainsäädännöstä sekä osata vielä viestiä kaikista näistä asioista selkeästi ja ymmärrettävästi. On selvää, että perusta täytyy olla kunnossa. 

"Tietosuojaa ei pitäisi hyväksikäyttää esteenä työntekijöiden edunvalvonnalle."

Useimmat näistä asioista tulevat sopimuksista joko valtakunnallisella tai paikallisella tasolla. Jonkin verran esimerkiksi luottamushenkilön tiedonsaannista on säädetty vaikkapa työaikalaissa, mutta tällä hetkellä se on toissijainen lähde. Käytännön elämässä ongelmat ovat kuitenkin lisääntymään päin.

Edustusalueena luottamushenkilöllä voi hyvinkin olla koko Suomi, jolloin on selvää, ettei aika riitä kaikkeen. Työnantaja pyrkii rajoittamaan eri työpaikoilla käymistä, samoin tiedonsaanti on hankaloitunut tietosuojalain voimaantulon jälkeen. Tietosuojalakia käytetään väärin perustein rajaamaan sellaisiakin asioita, joista on selkeästi jo sovittu. Tietosuojaa ei pitäisi hyväksikäyttää esteenä työntekijöiden edunvalvonnalle.

Kouluttautumisen osalta ongelmia on tullut varsinkin työsuojeluvaltuutettujen kohdalla. Heistä pyritään tekemään työsuojeluasiamiehiä, joilla ei ole samoja oikeuksia kuin työsuojeluvaltuutetuilla. Kaikenlaista pientä ja isoa korjattavaa riittää, jotta työsuojeluvaltuutetun toimintaedellytykset tulisivat turvatuksi.

"Sokea Reettakin näkee, että nämä asiat kulkevat käsi kädessä."

 

Tilanne on ristiriitainen. Samanaikaisesti työnantajan taholta toivotaan paikallisen sopimisen laajentamista ja syventämistä, jossa luottamusmies pääsääntöisesti toimii työntekijöiden edustajana. Sokea Reettakin näkee, että nämä asiat kulkevat käsi kädessä. Jotta sopiminen onnistuu, on sen edellytyksiä rakennettava ihan toisista lähtökohdista. Tämä ei ole edunvalvontakysymys, vaan rationaalinen valinta.

PAM kannattaa paikallista sopimista silloin, kun se tapahtuu tasavertaiselta pohjalta. Tällöin sopimuksetkin ovat tasapainoisempia. Työnantajalla on neuvottelupöydässä aina etulyöntiasema ja puntteja onkin tasoitettava, jotta sopiminen tapahtuu tasapuolisesti, eikä lopputulokseen painosteta. Paikallinen sopiminen edistyy parhaiten silloin, kun henkilöstön edustajien asema on vahva.

Toistaiseksi ammattiyhdistysliike on halunnut kehittää asioita työehtosopimuksissa, mutta nyt kun valtakunnallisuus on sillä puolen pöytää vähän kehnossa huudossa, on meidänkin mietittävä vaihtoehtoista lainsäädäntötietä. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen aseman kirjaaminen lainsäädäntöön voisi tuoda kaivattua muutosta siihen tiehen, joka häämöttää edessä. Sen aika ei tosin ole ihan vielä, katsotaan ensin, miten alkavat neuvottelut sujuvat ja tehdään analyysit ja johtopäätökset sen jälkeen.

Ismo Kokko

PAMin sopimuspäällikkö. Neuvottelija, jonka kiinnostuksen kohteina ovat työehdot ja työntekijöiden aseman parantaminen. Parikymmentä vuotta ay-liikkeen palveluksessa on opettanut, että maailma ei ole vielä valmis.

Samalta kirjoittajalta

Tilaa PAMin blogit

Tilaamalla PAMin blogit saat sähköpostiisi kunkin blogikirjoituksen aina tuoreeltaan!