TYÖMARKKINAT - 02.06.2021 klo 10.00

Kiinteistöpalvelualan tarjoamat työmahdollisuudet vetoavat nuoriin

Erityisesti nuorten alle 35-vuotiaiden kiinnostus kiinteistöpalvelualan tarjoamia työmahdollisuuksia kohtaan on kasvanut merkittävästi.

Tämä selvisi, kun PAM toteutti jo perinteeksi muodostuneen kyselyn työikäisille suomalaisille siitä, kuinka houkuttelevana he pitäisivät työskentelyä eri aloilla. PAM on vuodesta 2010 alkaen kysynyt työikäisiltä suomalaisilta kuinka houkuttelevana he pitäisivät työskentelyä eri aloilla. Viimeisin kysely toteutettiin marraskuussa 2020. Reilun kymmenen vuoden aikana johdonmukaisimmin houkuttelevuuttaan työskentelyalana on lisännyt kiinteistöpalveluala.

Valtaosa siivoojista on ylpeitä ammatistaan

Kiinteistöpalvelualoilla työskentelyssä motivoivat monet asiat. Viime vuoden alussa käynnistynyt Tampereen yliopiston Duunarit- hanke on selvittänyt asiaa kyselyillä ja haastatteluilla. Niistä käy ilmi, että valtaosa siivoojista on ylpeitä ammatistaan. Kun konkreettisesti näkee työnsä jäljet ja kokee auttavansa muita, kokee myös ammattiylpeyttä.

Toimiva siivous on edellytys monelle muulle työlle. Esimerkiksi sairaalassa tarvitaan siistijän panosta, että hoitotyön laatu voidaan taata. Taloyhtiön jäisen pihan ylitys jäisi aamukiireessä tekemättä, ellei kiinteistönhoitaja olisi käynyt sitä hiekoittamassa. Kiinteistöpalvelualalla työn voi kokea hyvin konkreettisella tavalla merkitykselliseksi.


Omaa työtä arvostetaan

Kiinteistöpalvelualalla työhön suhtaudutaan pieteetillä. Ammattiylpeys on myös sitä, että työt halutaan viimeistellä, niin ettei jälkikäteen muiden tarvitse jälkeä korjailla.

Kiinteistöpalvelualalla työskentelevät kokevat pystyvänsä monia muita palvelualojen työntekijöitä keskimääräistä useammin vaikuttamaan työtahtiinsa, vaikka kiire onkin läsnä. Ylipäätänsä työn autonomiaa koetaan kiinteistöpalveluissa useammin kuin monella muulla palvelualalla.

Kiinteistöpalveluala on moneen muuhun alaan verrattuna fyysisesti raskaampaa ja työehdoissa kuten esimerkiksi palkkauksessa riittää varmasti kohentamista. Erityisesti siivousala kohtaa ajoittain todella kirveleviä mainehaittoja, kun alalla paljastuu työntekijöiden hyväksikäyttöä. Kiinteistöpalvelualalle voisi olla tarpeen kehittää kotimainen sertifiointijärjestelmä, joka kertoisi yrityksen sitoutumisesta työntekijöiden hyvään kohteluun, lakiin ja työehtosopimuksiin. Asiakkaiden oli helpompi erotella jyvät akanoista.  

Äskettäin tehdyssä tutkimuksessa nuorten ja keski-ikäisten työelämänäkemyksistä kävi ilmi, että suomalaisista enemmistö (69%) ajattelee, ettei käytännönläheisen työn tekijöitä arvosteta nykyisessä työelämässä riittävästi. Korona-aikana käytännön työtä tekevät ovat pitäneet yhteiskuntaa pyörimässä huolehtimilla palveluista.

Kun kysyimme työikäisiltä viime marraskuussa eri alojen vetovoimaisuudesta, tiedustelimme samalla kuinka paljon arvostaa eri alojen ammatteja ja niissä työskenteleviä. Työikäisistä 83 prosenttia kertoi arvostavansa todella paljon kiinteistöpalvelualan ammatteja ja työntekijöitä. Kiinteistöpalvelualan työt ja niiden tekijät ovat kaiken arvostuksen ansainneet.

Antti Veirto

PAMin tutkimuspäällikkö. Työelämää ja maailmaa faktojen kautta ihmettelevä työvoimapolitiikan asiantuntija.

Kommentoi

Samalta kirjoittajalta

Tilaa PAMin blogit

Tilaamalla PAMin blogit saat sähköpostiisi kunkin blogikirjoituksen aina tuoreeltaan!