TALOUS - 10.09.2021 klo 13.51

Talous- ja ilmastopolitiikan suuret linjat jäivät budjettiriihessä vaille päätöksiä

Olli Toivanen kirjoittaa, että talousarvion keräämistä kommenteista päätellen monille työllisyystoimiksi tuntuvat kelpaavan ainoastaan sosiaaliturvan leikkaukset.

Huhut Suomen hallituksen kaatumisesta osoittautuivat jälleen liioitelluiksi, ja budjettisopu vuodelle 2022 löydettiin lopulta torstaina.

Syksyn budjettiriihen suuri draama liittyi tällä kertaa ilmastotoimiin, joiden osalta ratkaisu ei vastapareiksi asetettujen vihreiden ja keskustan kohdalla saanut missään nimessä vaikuttaa liian helpolta. Tuloksena oli valitettavasti jälleen enemmän tavoitteita kuin toimia. Esimerkiksi fossiilisen liikenteen hintaan ei tartuttu, vaikka on selvää, etteivät pelkät porkkanat riitä liikenteen päästöille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Palvelualojen näkökulmasta valtion tulevan vuoden talousarvio sisältää lukuisia tärkeitä yksityiskohtia, jotka eivät kuitenkaan sisältyneet varsinaisiin budjettiriihen kohtalonkysymyksiin. Esimerkiksi kotitalousvähennyksen kaksivuotisen kokeilun avulla saadaan tärkeää tietoa sen vaikuttavuudesta harmaan talouden torjunnan ja työllisyyden näkökulmasta. Myös ammatillisen koulutuksen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen suunnattu lisärahoitus on tärkeää ammatillisen koulutuksen reformin toteutuksessa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi.

Veropohjaa tiivistetään, mutta toimenpiteet jäävät noususuhdanteessa riittämättömiksi

Talouspolitiikan suurien linjoja ajatellen budjettiriiheen lähdettiin mielenkiintoisesta tilanteesta. Talouskasvun suhteen ennusmerkit ovat vahvoja, mutta valtion varoja käytetään yhä perustellusti myös poikkeuksellisesta kriisistä toipumiseen. Koronaepidemia on jo puolitoista vuotta vahvistanut köyhien ja rikkaiden välistä kuilua, kun kymmenet tuhannet tapahtuma- ja palvelualojen pienipalkkaiset työntekijät ovat menettäneet työtä samalla, kun osakekurssit kasvavat ennennäkemättömällä tavalla.

Jos ja kun julkinen talous ei tasapainotu itsestään työllisyyden kasvun myötä, ei näistä lähtökohdista liene kohtuutonta vaatia, ettei tasapainotusta toteuteta tulonsiirtoja tai pienituloisten käyttämiä palveluja leikkaamalla vaan aiempaa solidaarisemman veropolitiikan kautta. Hallituksen tavoite veropohjan tiivistämisestä ja laajentamisesta onkin tervetullut, mutta 100 miljoonan euron suuruusluokkaan arvioidut toimenpiteet jäävät kerta kaikkiaan riittämättömiksi.

Esimerkiksi listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverohuojennus, joka suuntautuu suurilta osin vain varakkaimmille suomalaisille ja on nykymuodossaan talouskasvun sekä tuottavien investointien näkökulmasta haitallinen, jätettiin yhä ennalleen.  Yksin sitä uudistamalla, kuten lukuisat asiantuntijatyöryhmät ovat suositelleet, saavutettaisiin moninkertainen hyöty julkiselle taloudelle nyt päätettyihin toimiin verrattuna.

Työllisyystoimia jäädään osin odottelemaan

Vaikka työllisyystoimia jäädään osin odottamaan helmikuulle asti, riihessä tehtiin jo päätöksiä yritysten rekrytointivaikeuksien helpottamisesta muun muassa nopeuttamalla ulkomaisten erityisasiantuntijoiden oleskelulupapäätöksiä sekä vahvistamalla työvoima- ja jatkuvan oppimisen palveluita. Talousarvion keräämistä kommenteista päätellen monille työllisyystoimiksi tuntuvat kuitenkin kelpaavan ainoastaan sosiaaliturvan leikkaukset.

Samalla unohtuu, ettei työllisyysaste ole itse tarkoitus, vaan työllisyyskeinojen tavoitteena on vahvistaa julkista taloutta. Varoittavana esimerkkinä toimii ansiosidonnaisen päivärahan keston lyhennys vuonna 2017, jolloin kaksi kolmasosaa odotetuista säästöistä valui työmarkkinoiden aiempaa heikompaan kohtaantoon. Tuloksena oli nimittäin aiempaa lyhytkestoisempia ja pienipalkkaisempia työsuhteita, jotka laskivat samalla valtion verotuloja ja lisäsivät menoja uusien työttömyysjaksojen muodossa.

 

Olli Toivanen

PAMin ekonomisti. Tilastojen, talouspolitiikan ja ekonomistien erityisoikeudella kaikkien muidenkin alojen asiantuntija.

Samalta kirjoittajalta

Tilaa PAMin blogit

Tilaamalla PAMin blogit saat sähköpostiisi kunkin blogikirjoituksen aina tuoreeltaan!