TULEVAISUUS - 18.11.2021 klo 09.36

Tavarastylisti, etäkokki, omavaraiskonsultti, robottikouluttaja…

PAMin koulutuspoliittinen asiantuntija Katri Jakosuo kirjoittaa tulevaisuuden työstä, koulutuksesta ja työn muutoksesta.

Tulevaisuuden ennustaminen ja ennakointi on haastava laji. Myös koulutuksessa.

On itsestään selvää, että yhteiskunnan digitalisoituessa ja väestön ikääntyessä Suomi tarvitsee uusia osaajia kaikille toimialoille. Mutta millaisia taitoja näiden tulevaisuuden taitajien tulisi osata?

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen yhteisen Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) mukaan kaikilla aloilla viisi eniten kasvavaa yleistä työelämäosaamista ovat: 1) digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisosaaminen, 2) digitaalisten alustojen hyödyntämisosaaminen, 3) digitaalisten toimintojen hallinta ja ohjaustaidot, 4) asiakaslähtöinen palvelujen kehittämisosaaminen sekä 5) innovaatio-osaaminen.

Vaikka eri toimialoilla painottuvat tulevaisuudessa erityyppiset osaamiset, silti toimialoilta löytyy myös yhteisiä piirteitä. Tulevaisuudessa lähes kaikissa ammateissa vaaditaan perusdigitaitojen ohella esimerkiksi ongelmanratkaisukykyä, kokonaisuuksien hallintaa sekä kykyä reagoida muuttuviin tilanteisiin. Lisäksi etenkin palvelualoilla myös monipuolisen kielitaidon merkitys tulee korostumaan.

"Korona on kiihdyttänyt esimerkiksi suomalaisen kaupan murrosta merkittävästi."

Palvelualojen ammattiliitto PAM on osallistunut palvelualojen muutosten ennakointiin alusta lähtien. Tällä hetkellä meillä on edustus kolmessa ennakointiryhmässä: Liiketoiminta ja hallinto, Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut sekä Sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialat.

OEF:n ensimmäisellä toimikaudella (2017–2020) ennakointia tehtiin huolella useisiin eri lähteisiin tutustuen. Silti kukaan meistä ei osannut aavistaa mustaa joutsenta eli kehityksen suuntaa ja vallitsevia perusteita yllättäen muuttavaa asiaa. Koronaa.

Kun katsomme taaksepäin, koronan vaikutus yritysten toimintaan ja työssä tarvittaviin taitoihin on ollut kiistatta merkittävä. Korona on kiihdyttänyt esimerkiksi suomalaisen kaupan murrosta merkittävästi. Isojen suomalaisten kaupparyhmien mukaan yksistään ruoan verkkokauppa on noin kolminkertaistunut viime vuosien aikana. Samalla logististen palveluiden tarve on kasvanut.

Verkkokaupan kasvusta huolimatta osa kuluttajista on kuitenkin yhä edelleen kivijalkaliikkeiden varassa, sillä monesti palveluiden ulkopuolelle jäävät esimerkiksi liian pitkien kuljetusmatkojen takana asuvat haja-asutusalueiden asukkaat – tai ne, jotka eivät osaa tai pysty käyttämään sähköisiä palveluja. Erilaisille palveluratkaisuille on siis jatkossakin kysyntää.

Mustien joutsenten lisäksi alueiden, kuluttajien, työntekijöiden ja yritysten monimuotoisuus tekevät myös koulutuksen ennakoinnista haastavaa. Onneksi yhteistyön voima on huomioitu myös ennakoinnissa.

Myös OEF:n toiselle toimikaudelle (2021–2024) toimialakohtaisten ennakointiryhmien tueksi perustetaan asiantuntijaverkostoja. Asiantuntemuksen lisäksi taataan se, että ennakoinnissa kuullaan mahdollisimman laajasti eri työntekijä- ja työnantajaryhmiä etelästä pohjoiseen ja lännestä itään – eikä ennakointi jää vain harvojen varaan.

"Parempi siis olla mukana!"

Jos kutsuja asiantuntijaverkostoon tai ennakointiseminaareihin tulee, kannustan tarttumaan niihin innolla ja uteliaisuudella.

Vaikka tulevaisuutta on vaikea ennustaa, niin erittäin todennäköisesti viktoriaanisesta Englannista peräisin oleva Jotain uutta, jotain vanhaa, jotain lainattua… -sanonta sopii myös siihen.

Ehkäpä jonain päivänä kuulemme kahvitauolla, kuinka etäkokki on tulostanut vuokraamallaan 3D-tulostimella omavaraiskonsultilta tilatuista tuotteista tavarastylistille herkullisen lounaan sillä välin, kun stylisti on pohtinut ennakointityöhön osallistuvien työkavereidensa kanssa uusien robottien työturvallisuuskoulutusta.

Mene ja tiedä kuinka pian näistä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan jo pari vuotta sitten raportoimista ammateista tulee osa arkeamme. Parempi siis olla mukana!

Musta joutsen -teoria

Musta joutsen -teorialla tarkoitetaan tapahtumaa, joka ei ole ennustettava, jolla on suuret vaikutukset ja jolle osaamme kehitellä jälkikäteen – ja monesti osin jälkiviisaasti – järkevän selityksen. Teoria on saanut nimensä Australiassa ja Uudessa-Seelannissa elävistä mustista joutsenista. Ennen Australian löytämistä kaikkien joutsenten uskottiin olevan valkoisia yksinkertaisesti siitä syystä, että kaikki siihen mennessä tavatut joutsenet olivat valkoisia.

Katri Jakosuo

PAMin koulutuspoliittinen asiantuntija. Palveluista, työntekijöistä ja asiakkaista innostunut Kummeli-fani. Jakaa vanhan viisauden, että kyynikko tietää kaiken hinnan, muttei minkään arvoa.

Samalta kirjoittajalta

Tilaa PAMin blogit

Tilaamalla PAMin blogit saat sähköpostiisi kunkin blogikirjoituksen aina tuoreeltaan!