INHIMILLINEN YHTEISKUNTA - 03.03.2021 klo 10.00

Vuorohoitojärjestelmän korjausaika on nyt

Kuva: Annina Mannila

Kuntien varhaiskasvatuksen palveluiden on muututtava työelämän muuttuessa ja huomioitava nykyistä paremmin muun muassa toimialojen ja työaikojen muuttuminen.

Vanhempien - varsinkin naisten - työssäkäynnin mahdollistaminen on ollut yksi tärkeimmistä kuntien varhaiskasvatuspalveluiden tarkoituksista. Tämä tavoite ei ole muuttunut miksikään.

Kuntien tulee satsata enemmän varhaiskasvatuspalveluihin vastaamaan pätkätyöläisten ja epäsäännöllistä työtä tekevien vanhempien ja perheen tarpeisiin. Tämä on tarpeen siitäkin syystä, että viime kädessä vanhemmat tuovat työssäkäynnillään lisää tuloja kunnalle. Nyt, jos koskaan kuntien on aika toimia vuorotyötä tekevien veronmaksajien hyväksi!  


”Varhaiskasvatuspalvelut eivät ole seuranneet työelämän muutoksia.”

Kunnissa tarvitaan kipeästi ratkaisuja varhaiskasvatuspalveluihin, jotta pienten lasten vanhemmat voisivat tehdä työvuoronsa myös nk. virka-ajan ulkopuolella iltaisin, öisin ja viikonloppuisin ilman lasten hoitoon liittyviä huolia. Aiheesta PAM on tehnyt useita selvityksiä, joissa on tutkittu niin kauppojen aukioloaikojen vapauttamisen vaikutuksista kuin työn ja muun elämän yhteensovittamisen vaikutuksia ihmisten elämään. Selvityksissä korostuu se, että kuntien varhaiskasvatuspalvelut eivät ole seuranneet työelämän muutoksia mm. työaikojen epäsäännöllistymistä ja vaihtelevuutta sekä työsuhteiden sirpaloitumista. Nämä asiat tulee pikimmiten tunnustaa ja tunnistaa kunnallisten varhaiskasvatuspalveluiden suunnittelussa ja tarjonnassa sekä toteutuksessa.

 

Laadukasta vuorohoitoa tarvitaan lähelle

Tällä hetkellä vuorohoitojärjestelmä ei vastaa epätyypillisissä työsuhteissa olevien tarpeita vuoroaikojen eikä paikkojen osalta. Sen lisäksi, että vuorohoitoon ei voi viedä lasta lyhyellä varoitusajalla, ongelmia aiheuttavat myös vuorohoitopaikkojen aukioloajat ja niiden sijainnit. Monetkaan niistä eivät ole auki ympäri vuorokauden. Lisäksi vuorohoitopaikkojen sijainnit haittaavat niiden hyödyntämistä. Kunnat eivät pysty tarjoamaan vuorohoitopaikkoja lähellä kotia ja näin monet vanhemmat kamppailevat myös lasten hoitoon kuljettamisen kanssa. Pienituloisilla vanhemmilla ei välttämättä ole varaa autoon, jolloin vuorohoidon sijainti saattaa ratkaista, pystyykö vanhempi hyödyntämään kunnan vuorohoitopaikkaa, vaikka sellainen olisi tarjolla työvuoron ajaksi.

Monet vuorohoitoa käyttävät vanhemmat toivovat, että myös ohjattua kasvatuksellisiin periaatteisiin perustuvaa opetusta ja toimintaa olisi enemmän myös vuorohoidossa. Varhaiskasvatus ei saa olla vain säilytyspaikkaa vuorotyötä tekevien vanhempien lapsille. Tämä selviää PAMin teettämässä selvityksestä. Näin kunnan tulee panostaa varhaiskasvatuksen sisältöihin ja laatuun sekä henkilökunnan riittävyyteen ja osaamiseen, jotta vuorohoito tukisi tarpeeksi myös lapsen kehitystä.

Toisaalta kunnat tulee ulottaa vuorohoidon myös pienten koululaisiin, sillä vuorotyötä tekevien vanhempien huoli ja hoivan tarve ei pääty siihen, kun lapsi aloittaa koulun. Onhan kohtuutonta olettaa, että lapsen aloitettua koulun, he pärjäävät iltaisin ja öisin aivan yksin kotona. Tämä on käsittämätöntä, sillä viime kädessä kyseessä on lasten hyvinvoinnista ja turvallisuuden komeuksista. Ne tulisi huomioida jokaisen kunnan omia palveluita suunnitellessa. Näin vuorohoitojärjestelmän korjausaika on nyt!

Egezona Kllokoqi-Bublaku

PAMin sosiaalipoliittinen asiantuntija. Kiinnostunut hyvinvointivaltion uudistamisesta globalisaatio ja markkinavetoisessa maailmassa. Hyvinvoinnin ja tasa-arvon edistäjä ja pienipalkkaisen toimeentulon puolustaja.

Kommentoi

Samalta kirjoittajalta

Tilaa PAMin blogit

Tilaamalla PAMin blogit saat sähköpostiisi kunkin blogikirjoituksen aina tuoreeltaan!