SUOMI EUROOPAN YTIMEEN

Suomen on edistettävä vastuullisuutta sekä maamme rajojen sisällä että ulkopuolella. Puolustamme aktiivisesti ihmisoikeuksia, demokratiaa, sananvapautta sekä toimivia ja tasa-arvoisia työmarkkinoita. Helpoin ja tehokkain kanava vaikuttaa vastuullisemman maailman puolesta on Euroopan unioni. Tarvitsemme vahvaa EU:ta torjumaan populistisia ääriliikkeitä ja turvaamaan sananvapautta, demokratiaa, oikeusvaltiota sekä reiluihin pelisääntöihin perustuvaa vapaata kauppaa.

Kannatamme eurooppalaisen yhteistyön tiivistämistä vastauksena kansainvälisiin haasteisiin, joihin Suomi on liian heikko vastaamaan yksin. Eurooppalaisia ratkaisuja, kuten esimerkiksi tiukempia uusia työlakeja, tarvitaan myös rajoittamaan jäsenmaiden välistä epätervettä kilpailua. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari on tärkeä julistus, joka vaatii myös kunnianhimoisen toimeenpanon.

Suomalaisen työn tulevaisuus ja työelämän oikeudenmukaisuus ratkaistaan Euroopan Unionissa. Suurin osa työlaeistamme säädetään EU:ssa, vaikka niiden vaikutusta ei välttämättä helposti huomaakaan. Varsinkin itäisen Euroopan EU-maissa yhteiset eurooppalaiset säännöt ovat kuitenkin työntekijöille korvaamattoman arvokas selkänoja. Ne ovat heille turva siitä, että heidän työpaikkojaan ei globaalin talouden kilpailussa alisteta oikeudettomiksi hikipajoiksi. Samalla lait turvaavat meille suomalaisille edes hieman tasavertaisemman kilpailun kansainvälisillä markkinoilla: tiedämme, että työn hintaa ei EU:n sisällä voida polkea millä keinolla tahansa.

Tämän vuoksi PAM esittää:

  • Seuraava hallitus asemoi Suomen nykyistä selvemmin EU:n ytimeen, vahvan ja vaikutusvaltaisen unionin sekä työelämän kehittäjäksi

Tästä eteenpäin PAMin muihin tavoitteisiin
(klikkaa otsikosta eteenpäin)

Reilumpi työelämä (alustatalous, työnantajaolettama, alipalkkaus)
Inhimillisempi arki (osa-aikatyö, sosiaaliturva, sosiaalipalvelut, liikenne)
Kaikkien vahvuudet käyttöön (paikallinen sopiminen, palvelualojen kehittämisohjelma, matkailu)
Osaamista kaikille (henkilöstön koulutus, aikuiskoulutus, ammatillinen koulutus)
Säännöt tehdä niin kuin on oikein (harmaa talous, kilpailutus, yritysvastuu)
Suomi Euroopan ytimeen