PAMin jäsen ja kansanedustajaehdokas?

Jos olet molempia, näytä se muille PAMin jäsenille! Silloin hekin voivat löytää Sinut, ja kenties antaa äänensä.

PAM julkaisee Eduskuntavaalit -sivuillansa pamilaisten ehdokkaiden tiedot. Tietosi pääset antamaan täyttämällä alla olevan lomakkeen. Voit antaa tietosi jo ennen ehdokasnumeroiden varmistumista – kun numerot julkaistaan, etsimme sen ja täydennämme esittelysi yhteyteen.

PAM tukee myös taloudellisesti kansanedustajaehdokkaana olevia jäseniään vähintään 300 euron tukirahalla. Tuen saamisen edellytyksenä on, että olet ilmoittautunut tälle sivulle. Tuen maksamisen vuoksi lomakkeessa kysytään kannatusyhdistyksen tai vastaavan tilinumeroa.
Niitä ei julkaista esittelysi yhteydessä.

Julkaisemme kaikkien PAMilta vaalitukea saaneiden henkilöiden nimet.

P.S. Ethän hämmenny, vaikka tietosi eivät samantien ilmestykään sivulle. Ne ovat tulossa, mutta tarkastamme ne ennen kuin julkaisemme tiedot. Näin pidämme huolen siitä, ettei olemattomien tai PAMiin kuulumattomien henkilöiden nimiä julkaista.

Ehdokasesittelyn löydät täältä!

PAM-medlem och kandidat i riksdagsvalet?

Om du är bägge, synliggör det för andra PAM-medlemmar! Då kan de hitta dig och eventuellt ge dig din röst.

PAM publicerar namnen på de PAM-medlemmar som ställer upp i riksdagsvalet här. Genom att fylla i nedanstående blankett kan du bidra med dina uppgifter. Du kan uppdatera uppgifterna redan före din kandidatnummer bekräftas – då uppgiften offentliggörs, söker vi upp den och kompletterar den i samband med din presentation.

PAM stöder även eknomiskt medlemmar som ställer upp i valet med minst 300 euro i valbidrag. För att erhålla ett valbidrag förutsätts att du har anmält din kandidatur på den här webbplatsen. I blanketten finns en fråga angående stödförening eller motsvarande bankkonto för att bidraget ska kunna utbetalas. Dessa uppgifter publiceras inte i samband med din presentation.

Vi publicerar alla namn på de personer som erhållit valbidrag via PAM.

P.S. Bli inte förvånad ifall dina uppgifter inte syns omgående på webbplatsen. De är på kommande men vi kontrollerar dem före publicering. På så sätt ser vi till att icke-existerande namn eller namn på personer som inte är anslutna till PAM inte publiceras.

Du hittar kandidatpresentationerna här!