PAMin tavoitteet eduskuntavaaleihin 2019: VASTUU IHMISESTÄ


Työelämä muuttuu, mutta ihmisten tarve turvaan muutoksessa tai reiluun tekemisen meininkiin ei katoa. Me PAMissa haluamme uskoa, että työtä tehdään Suomessa jatkossakin reiluilla pelisäännöillä ja yhdessä tehden.

Tulevalla vaalikaudella päätetään uusi suunta. Me haluamme olla mukana tekemässä tätä oikeudenmukaisempaa ja tasa-arvoisempaa, yhteistä Suomea.

Tuottavuus ja kilpailukyky syntyvät luottamuksesta. Siitä, että jokainen tietää olevansa samassa veneessä ja että kaveria ei jätetä. Siitä, että työn murroksessa tavoite on sama – luoda talouskasvua ja samalla hyvinvointia kaikille.

Me PAMissa haluamme sopia asioista. Vaikuttaa yhdessä. Luoda pelisääntöjä ja lainsäädäntöä, jotka edistävät kaikkien menestymistä. Kannatamme hyvää ja tarkoituksenmukaista työelämän sääntelyä. Haluamme työntekijöille vakaat ja turvalliset työolot, työnantajille selkeät ja ennakoitavat pelisäännöt ja palvelualalle menestyksen edellytykset ja mahdollisuudet jatkossakin olla työllistävin sektori Suomessa.

Haluamme, että työn tekeminen on turvallista ja tuloksellista ja ihmisten osaaminen tulee täysimääräisesti hyödylliseen ja mielekkääseen käyttöön. Haluamme, että epäreilua kilpailuetua ei voi saada työehtoja polkemalla tai veroja välttelemällä. Selkeät pelisäännöt ovat reilun työnantajan ja yrittäjän etu.

Kyseessä ei ole nollasummapeli, vaan Suomen tulevaisuus.

Tutustu PAMin eduskuntavaalitavoitteisiin täältä:

1. VASTUU TYÖSTÄ JA TURVASTA

 • Kokonaisia työsuhteita ja turvaa työttömyyden varalle
 • Tasa-arvoa ja toimivuutta työelämään perhevapaiden uudistuksella
 • Alustatalouden lainsäädäntö ajan tasalle
 • Lisää työkaluja paikalliselle sopimiselle ja työntekijöiden osallisuudelle työpaikalla 

2. VASTUU HYVÄSTÄ ARJESTA JA PALVELUISTA

 • Julkiset palvelut ja investoinnit arkea sujuvoittamaan
 • Asiakasmaksut eivät saa olla esteenä palveluihin hakeutumisessa
 • Kohtuuhintainen asuminen on yksilön toimeentuloa ja alueiden elinvoiman edellytys

3. VASTUU OSAAMISESTA

 • Työpaikat oppimisympäristöiksi
 • Digiperustaitojen päivitys kaikille

4. VASTUU MENESTYKSESTÄ

 • Palvelualat työn ja talouden kehityksen kärkeen
 • Matkailun hiomaton timantti kirkkaaksi

5. VASTUU SOSIAALISESTA KESTÄVYYDESTÄ

 • Hyvinvointivaltiot turvataan harmaata taloutta ja veronvälttelyä suitsimalla
 • Laatu ja vastuullisuus julkisen kilpailutuksen ytimeen
 • Yritysten ihmisoikeusvastuu
 • Alipalkkaus kuriin

6. VASTUU RAUHASTA JA KILPAILUKYVYSTÄ

 • Eurooppalaisesta yhteistyöstä vastaus haasteisiin