Ravintoloiden sulkeminen ja avaaminen

Kaikki Suomen ravintolat suljettiin asiakkailta 4.4. lähtien. Sitä koskeva lainsäädäntö oli voimassa toukokuun loppuun saakka. Tarkoituksena on estää koronaviruksen leviämistä.

Valtioneuvoston päätöksen mukaan ravintoloita koskevien rajoitusten asteittainen purkaminen aloitettiin 1.6. 

22.6. alkaen rajoituksia on purettu seuraavasti: 

  • 22. kesäkuuta 2020 alkaen asetusta muutetaan niin, että ravitsemisliikkeet saavat olla auki klo 04 alkaen, ja ne on suljettava viimeistään klo 02.
  • Anniskelu voidaan aloittaa aikaisintaan klo 09, ja se on lopetettava viimeistään klo 01.
  • Noutopöydät sallitaan jälleen. Ravitsemisliikkeen sisätilassa tai sen osassa saa oleskella kolme neljäsosaa anniskeluluvan tai rakennussuunnitelman mukaisesta henkilömäärästä.
  • Kaikilla asiakkailla tulee edelleen olla oma istumapaikka. Ravitsemisliikkeiden on lisäksi järjestettävä sisä- ja ulkotilojensa kalusteet ja palvelukäytäntönsä niin, etteivät asiakkaat altistu tartuntataudin leviämiselle. Ravitsemisliikkeiden on huolehdittavaerityisesti siitä, ettei niiden tiloissa synny tarpeetonta tungosta, ja että asiakkaiden saapuminen toteutetaan niin, että asiakkaiden ja seurueiden välillä on riittävä etäisyys.
  • Ravitsemisliikkeiden on huolehdittava, että asiakkaille on varattu mahdollisuus käsien pesuun tai desifiointiin liikkeeseen saavuttaessa. Samoin kalusteet, astiat, ruokailuvälineet ja muuta pinnat on pidettävä puhtaina niin, etteivät ne aiheuta tartuntataudinleviämisen vaaraa. Ravitsemisliikkeissä on oltava näkyvät toimintaohjeet käsien puhdistamisesta, riittävän etäisyyden ylläpitämisestä ja muista tartuntataudin leviämistä estävistä toimintatavoista.

13. heinäkuuta alkaen ravitsemisliikkeiden rajoitukset poistuvat. Tämänkin jälkeen jokaisella asiakkaalla on kuitenkin oltava istumapaikka.

Tällä hetkellä ajankohtaista on lomautusten päättäminen ja keskeyttäminen. Löydät niihin paljon lisätietoa täältä.

PAM on sopinut työnantajien Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan kanssa väliaikaisista muutoksista työvuorolistojen julkaisemiseen,  jos palvelujen kysyntää ja työvoimatarvetta on poikkeuksellisen vaikea ennakoida. Samoin on sovittu muutoksista vuosiloman antamiseen käynnissä olevan lomakauden osalta. Väliaikaisia muutoksia on tehty myös sairauspoissaolojen ilmoittamiseen, yt-neuvottelujen ja lomautusten määräaikoihin. 

PAM ja MaRa ovat laatineet yhteiset ohjeet työsuojeluasioiden huomioimisesta työssä. Ne löytää täältä ja samat englanniksi.

 

Alla vinkkejä muutamaan käytännön työsuojelukysymykseen. Klikkaamalla kysymystä pääset suoraan sen vastaukseen.

Miten työvuorosuunnittelussa ja muissa työn järjestelyissä voi ottaa huomioon tartunnalta suojautumisen? (8.6.2020)

Miten toimitaan sairausepäilyissä? (8.6.2020)

 

Miten työvuorosuunnittelussa ja muissa työn järjestelyissä voi ottaa huomioon tartunnalta suojautumisen?

Työtilat olisi järjestettävä mahdollisuuksien mukaan siten, että työpisteet ovat mahdollisimman etäällä toisistaan (fyysinen etäisyys toteutuu).

Jos fyysistä etäisyyttä ei pystytä järjestämään, pyritään ajalliseen eriyttämiseen (eli työskentelemään eri aikoina) tai annetaan henkilökunnalle ohje käyttää ravintolan liikeidean mukaan ja viranomaisten mahdolliset määräykset ja suositukset huomioon ottaen henkilösuojaimia (esimerkiksi hengityssuojain tai kasvovisiiri). 

Jos työpaikalla on työtehtäviä, jotka normaalioloissa tehdään yhdessä, on hyvä miettiä, voiko työn kulkua muuttaa niin, että yksi työntekijä pystyisi tekemään työn

 

Henkilöstön liikkumista yrityksen eri toimipaikkojen välillä rajoitetaan. Mahdollisuuksien mukaan huomioidaan työntekijöiden välisten kontaktien minimointi jo työvuorosuunnittelussa esim. niin, että  samat työntekijät ovat aina samoissa vuoroissa.

Henkilöstövuokrauksessa pyritään käyttämään samoja henkilöitä työvuoroissa.

Työhön saapuminen ja työstä poistuminen sekä tauot porrastetaan, jotta useamman ihmisen oleskelu samaan aikaan pukuhuoneissa ja taukotiloissa voidaan välttää .

 

Miten toimitaan sairausepäilyissä?

Työnantajan on kehotettava työntekijöitä seuraamaan omaa terveydentilaansa ja mahdollisia koronaoireita sekä olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä työterveyshuoltoon ja sairastamaan kotona.

Jos työntekijän oireet viittaavat koronatartuntaan tai työntekijä on altistunut lähikontaktissa virusta kantavaan henkilöön, työntekijä ohjataan ottamaan puhelimitse tai chatin kautta yhteyttä työterveyshuoltoon.

Jos epäily tartunnasta oireiden perusteella ilmenee kesken työpäivän, on huolehdittava, ettei muille työntekijöille aiheudu vaaraa. Työntekijä voidaan ohjata esimerkiksi erilliseen tilaan, josta hän voi pitää puhelimitse yhteyttä työnantajan edustajaan ja työterveyshuoltoon. Työntekijän terveydentilaa koskevien tietojen käsittelyssä on huomioitava tietosuoja (lisätietoja tietosuojavaltuutetun sivuilta tietosuoja.fi/koronavirus)

Työntekijöitä, jotka tunnistavat kuuluvansa riskiryhmään, ohjataan ottamaan yhteyttä työterveyshuoltoon. Tämän jälkeen arvioidaan mahdollisesti tarvittavat muutokset työjärjestelyihin.

 

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle