Ravintoloiden sulkeminen

Kaikki Suomen ravintolat suljettiin asiakkailta 4.4. lähtien. Sitä koskeva lainsäädäntö on voimassa tällä tietoa toukokuun loppuun saakka. Tarkoituksena on estää koronaviruksen leviämistä.

Valtioneuvoston päätöksen mukaan ravintoloita koskevien rajoitusten asteittainen purkaminen aloitetaan 1.6. Tarkempia ohjeita on tulossa ja niitä päivitetään tähän. Hallituksen esitykset eduskunnalle.

Tällä hetkellä ajankohtaista on lomautusten päättäminen ja keskeyttäminen. Löydät niihin paljon lisätietoa täältä.

Alempana vastaamme seuraaviin kysymyksiin. Pääset klikkaamalla haluamaasi kohtaan.

Pysyvätkö kaikki ravitsemisliikkeet toukokuun loppuun asti kiinni? (31.3.2020)
Mitä ravitsemisliikkeitä sulkeminen koskee? (31.3.2020)
Loppuuko kaikki toiminta? (31.3.2020)
Miten käy työntekijän työsuhteeni ja palkanmaksun, kun ravintolat suljetaan? (31.3.2020)
 

Pysyvätkö kaikki ravitsemisliikkeet toukokuun loppuun asti kiinni?
Sitä ei tietenkään tiedetä, miten pitkään ravintolat ovat kiinni. Hallitus seuraa epidemiatilanteen kehittymistä ja on luvannut toimia sen mukaan.
Asiaa koskeva lainsäädäntö asetuksineen on tehty kuitenkin niin, että ravitsemisliikkeeiden sulkemisesta on päätetty maakunnittain, vaikka alussa sulkemismääräys koskee kaikkia maakuntia. Niinpä määräystä voidaan myös purkaa tilanteen muuttuessa maakunta kerrallaan.  

Mitä ravitsemisliikkeitä sulkeminen koskee?
Lainsäädäntö astuu voimaa 4.4. ja sen myötä kahvilat, ravintolat, yökerhot ja anniskeluravintolat suljetaan asiakkailta. Säännös koskee myös esimerkiksi terasseja ja niiden kaltaisia ulkotiloja.
Ravitsemisliikkeiden sulkemista koskeva säännös ei kuitenkaan koske henkilöstöravintoloita, koska ne eivät ole avoinna yleisölle, vaan niillä on rajattu ja tietty asiakaskunta.

Loppuuko kaikki toiminta?
Ravitsemisliikkeet voivat jatkaa ruuan ja juoman valmistamista ja sen myymistä muualla nautittavaksi.

Ravitsemisliikkeiden on kuitenkin huolehdittava siitä, että ulosmyyntitilanteissa ei pääse syntymään tartunnanvaaraa aiheuttavia kontakteja.

Miten käy työntekijän työsuhteeni ja palkanmaksun, kun ravintolat suljetaan?
Työsuhteelle ja palkanmaksuvelvollisuudelle ei automaattisesti tapahdu mitään. Jos yritys jatkaa toimintaansa myyden ruokaa ulos, työntekijöille voi riittää töitä.

Osa yrityksistä on lomauttanut tai antanut lomautusilmoitukset työntekijöilleen ennen kuin ravintolat on määrätty suljettavaksi. Sulkeminen ei aiheuta tarvetta muutoksille, vaan lomautus jatkuu ilmoitetun mukaisena. 

Työnantajalla on oikeus lomauttaa työntekijä, jos  työn tarjoamisedellytykset ovat vähentyneet tilapäisesti tai jos yrityksella on siihen tuotannolliset tai taloudelliset syyt. Jos yritys työllistää yli 20 henkeä, sen on käytävä yt-neuvottelut ennen lomautuksia. Lisäksi työntekijälle on ilmoitettava lomautuksesta ennen sen alkamista.

Koronaepidemian vuoksi yt-neuvotteluihin ja lomautuksiin liittyviä määräaikoja on lyhennetty. Yt-neuvottelujen aloittamisesta on ilmoitettava useimmissa PAMin työehtosopimuksissa 3 päivää ja lomautuksen alkamisesta 5 päivää ennen niiden alkamista. Yt-neuvotteluja taas on käytävä 5 päivää.

Ajat ovat kuitenkin erilaisia eri sopimuksissa. Tarkasta omat lomautukseen liittyvät määräajat ja toimintaohjeet täältä ja yt-neuvotteluihin liittyvät määrä-ajat ja muut ohjeet täältä.

Lomautettuna työntekijällä on oikeus saada työttömyysturvaa. Katso siihen liittyvät asiat täältä.

Työnteko estyy
Koronaepidemia ja valtiovallan päätös sulkea ravintolat on tilanne, johon sen kummemmin työntekijät kuin työnantajakaan eivät ole voinut vaikuttaa. Koska näin on, tilanne voitaisiin tulkita myös työlainsäädännön mukaisena työnteon estymisenä.  Sen mukaan työntekijällä on tällöin oikeus saada palkkansa enintään 14 päivän ajalta.  Vastaavanlaisia molemmista osapuolista riippumattomia tilanteita ovat esimerkiksi erilaiset onnettomuudet.

Mikäli kuitenkin työnantaja on ennen 4.4. antanut lomautusilmoituksen, lomautus jatkuu ilmoituksen mukaisena.

Puhelinpalvelu ma–pe

PAMin ja työttömyyskassan puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Huomioithan, että suurin ruuhka on puhelinpalveluiden avautuessa. Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

Jäsenyys ja liittyminen 

030 100 600 klo 10-14

Jäsenten työsuhdeasiat

030 100 620 klo 10-14

Työttömyyskassa,
Unemployment benefit advice,
Arbetslöshetsskydd

020 690 211 klo 10-14

Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

030 100 640 klo 10-14

Membership services in English

030 100 630 klo 10-14

Employment advice in English

030 100 625  klo 10-14

Muut palvelukanavat

Siirry Yhteystiedot-sivulle