Liittokokous

Vaaliessa valitut liittokokousedustajat löytyvät täältä.

Liittokokousedustajien koulutus

Vaalien jälkeen valituille henkilöille järjestetään koulutusta liittokokouksen kokoustyöskentelystä ja päätöksenteosta. Katso koulutusajat täältä ja ilmoittaudu koulutukseen.

Liittokokous pidetään 4.-6.6.2019 Helsingissä

  • Liittokokous käyttää PAMissa ylintä päätösvaltaa päättämällä liiton toimintaa ohjaavista linjauksista seuraavaksi neljäksi vuodeksi.
  • Liittokokous valitsee liiton puheenjohtajan, liiton puheenjohtajan henkilökohtaisen varajäsenen, valtuuston ja hallituksen.
  • Valtuustoon valitaan 50 varsinaista jäsentä sekä jokaiselle kolme henkilökohtaista varajäsentä, sekä kymmenen yleisvarajäsentä
  • Hallitukseen valitaan viisitoista varsinaista jäsentä ja kolme yleisvarajäsentä