Tavoiteohjelma 2020-2024

4.–6.6.2019 pidetty liittokokous päätti PAMin tavoiteohjelmasta vuosille 2020–2024. 

Tavoiteohjelmatyö ennen liittokokousta


Tavoiteohjelma on työkalu, jonka avulla liittokokous päättää liiton suunnan seuraaville neljälle vuodelle. Ohjelma määrittää päämäärät ja tavoitteet, jotka toimivat pohjana strategialle ja siten myös valtuuston ja hallituksen työlle. Liittokokousedustajat käsittelevät ja työstävät tavoiteohjelman luonnosta liittokokouksen aikana, ja päättävät valmiista tavoiteohjelmasta.

Tavoiteohjelman pohjalta liitolle luodaan strategia, joka on tarkempi tiekartta siitä, miten tavoiteohjelmassa määritellyt päämäärät voidaan saavuttaa. Se on työkalu, joka auttaa määrittelemään mitä pitää tehdä ja milloin.

Tulevan tavoiteohjelman pohjaksi on ehdotettu seuraavia palvelualojen ja PAMin tulevaisuuteen vaikuttavia kysymyksiä:

Miten syntyy paras palvelu?

Miten sopimusjärjestelmä uudistetaan?

Mikä on sosiaalisen vastuun merkitys yritysten menestyksessä?

Miten kaikille tarjotaan yhdenvertaiset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja sivistykseen?

Millainen on inhimillinen yhteiskunta?

Tulevaisuuden ammattiliitto: Miten huomioida moninaistuva jäsenistö ja kehittyä edunvalvontajärjestönä?

Näistä ja muista teemoista keskustellaan ammattiosastojen ehdokasasettelukokouksissa 17.1.-19.2., joissa jokaisella PAMin jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa liiton tulevaisuuteen. Tavoiteohjelmaluonnos pohjautuu ajatushautomo Demos Helsingin kanssa tehtyyn toimintaympäristöanalyysiin, jossa kartoitettiin PAMin toimintaan ja palvelualojen tulevaisuuteen vaikuttavia muutostekijöitä.

Näin PAMin tavoiteohjelmasta päätetään: