Onko reilua, että työntekijöillä on eri säännöt iän tai työpaikan koon perusteella?

Hallitus esittää irtisanomisen helpottamista alle 20 henkilön yrityksissä. Hallitus myös esittää, että alle 30-vuotiaat voi palkata ilman perustetta pätkätöihin. Hallituksen aktiivimalli rankaisee työttömiä siitä, ettei työpaikkoja ole.

Työskenteletkö pienessä yrityksessä?

 • sinut on mahdollista irtisanoa, jos naama ei miellytä tai sanot mielipiteesi ”väärässä kohdassa”
 • irtisanomistasi edelleen helpotetaan, vaikka se on jo ennestään helppoa lähimpiin kilpailumaihin verrattuna
 • juuri ne yritykset saavat irtisanoa helpommin, jotka eivät usein osaa nykyisiäkään sääntöjä
 • koeaika mahdollistaa jo nyt työsuhteen arvioinnin joustavasti
 • yrityksillä on erilaiset pelisäännöt koosta riippuen

Pelko ei kuulu työpaikoille vuonna 2018

Oletko alle 30-vuotias?

 • sinua voidaan roikottaa määräaikaisissa työsuhteissa ilman perustetta
 • taloudellinen epävarmuutesi lisääntyy
 • sinun on vaikeampaa suunnitella tulevaisuuttasi kasvavan epävarmuuden takia
 • määräaikaisuudet heikentävät ansiokehitystä, työssä jaksamista sekä lomien kertymistä

Pahimmillaan varttuu uusi sukupolvi, joka ei jaksa työelämässä eläkkeelle saakka

Oletko työtön?

 • sinua rangaistaan, jos työtä tai työllistymistä edistäviä aktiivitoimia ei ole saatavilla
 • hallitus petti lupauksensa ja leikkasi työttömyysturvaa, vaikka kiky-sopimuksen solmimisen yhteydessä toisin lupasi

Yhteisiin talkoisiin osallistuvat lähinnä heikoimmassa asemassa olevat

Haluatko olla vastaan?

 • Liity jäseneksi, koska ammattiliitto on sinun puolustajasi: www.pam.fi/liity
 • Hallituksen esityksistä tehdään lakialoitteet. Kansanedustajat äänestävät lakialoitteista, joten niiden hyväksyminen on vielä estettävissä. Ole yhteydessä kansanedustajaasi ja kerro hänelle, miksi pidät esityksiä huonoina.  
  (katso tästä edustajasi yhteystiedot). Voit myös lisätä sähköpostin viestikenttään tämän kuvan (ei liitteeksi). Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)eduskunta.fi. 
 • Tulosta Onko reilua -kampanjan flaijereita ja laita jakoon.

PAM EI PIDÄ REILUNA hallituksen esittämiä heikennyksiä irtisanomissuojaan alle 20 hengen yrityksissä sekä perustelemattomien määräaikaisuuksien lisäämistä alle 30-vuotiaille koska:

Se eriarvoistaa
Esitys eriarvoistaa työntekijöitä: alle 30-vuotiaille voidaan tehdä herkemmin määräaikaisia sopimuksia. Se eriarvoistaa myös erikokoisia työpaikkoja – toisissa irtisanominen on helpompaa kuin toisissa. Esityksen vahvin rakenteellinen vaikutus olisi kuitenkin alle 30-vuotiaiden työelämän epävarmuuden vahva lisääntyminen, joka ei luo uskoa tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja pitkäkestoisiin suunnitelmiin kuten esimerkiksi perheen perustamiseen.

PAMin jäsenkyselyyn 2017 vastanneista alle 30-vuotiaista vakituisessa työsuhteessa olevista 16 prosentilla on lapsia, määräaikaisessa työsuhteessa olevilla osuus on vain 9 prosenttia. Saman kyselyn mukaan alle 30-vuotiaista pamilaisista 30 prosentilla oli melko suuria tai vakavia taloudellisia huolia.

Se heikentää työntekijän asemaa merkittävästi
Epävarmaa hallituksen esityksessä on se, mitkä ovat ne henkilökohtaiset ominaisuudet joiden perusteella voidaan jatkossa irtisanoa. Varmaa on kuitenkin, että työntekijän asema heikkenee. Työntekijät joutuvat pelkäämään alle 20 hengen yrityksissä tuleeko irtisanominen väärästä mielipiteestä, ammattiliittotoiminnasta vai siitä, ettei naama miellytä.

Se ei lisää nuorison työllistymistä
Se lisää entisestään nuorten työelämän epävarmuutta, etenkin pamilaisilla aloilla.
Naiset ja nuoret ovat jo nyt yliedustettuina määräaikaisissa ja osa-aikaisissa töissä. Tilastokeskuksen mukaan kaksi kolmesta määräaikaisessa työsuhteessa olevista haluaisi oikeasti toistaiseksi voimassaolevan työsuhteen. Silti valtaosa on määräaikaisissa, koska vakituista tai kokoaikaista työtä ei ole tarjolla. Vuoden 2016 nuorisobarometrissä yhdeksän nuorta kymmenestä pitää vähintään melko tärkeänä pysyvän työsuhteen saavuttamista 35 ikävuoteen mennessä. Työsuhteen pysyvyys vaikuttaisi siis olevan nuorten keskuudessa korkeassa arvossa. Eikä ihme, sillä määräaikaisuudet usein heikentävät ansiokehitystä, työssä jaksamista sekä lomien kertymistä.

Se ei ole mitään uutta
Hallitus on jo pidentänyt koeaikaa, lyhentänyt takaisinottovelvollisuutta sekä lisännyt pitkäaikaistyöttömien määräaikaisuuksia. Näiden vaikutuksia tulisi arvioida ennen uusia heikennyksiä.

Se lisää määräaikaisuuksia
Yritysten on helpompaa solmia lyhytnäköisesti ja perusteettomasti määräaikaisia työsuhteita nuorille. Nuoret aikuiset jäävät entistä pahemmin määräaikaisten työsuhteiden kierteeseen. Määräaikaisen työsuhteen perusteesta on pidettävä kiinni!

Se on ollut helppoa ennenkin
Viime vuonna yli 50 prosenttia uusista työsuhteista solmittiin määräaikaisina. Ei siis voida sanoa sen olleen ennenkään hankalaa, vaikka sille on aina oltava peruste.

Se sotii hallituksen omia tavoitteita vastaan vähentää yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja tuloerojen kasvua
Määräaikaisuudet ja irtisanomisen helpottuminen eriarvoistavat vahvasti nuoria ja naisia. Nämä puolestaan heijastuvat tuloihin ja sitä kautta myös monen perheen arkeen. Hallitus on pitänyt kovaa meteliä siitä, että ovat parantaneet heikoimpien ryhmien asemaa – tämä ei edistä millään tavalla tavoitetta.