Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä 11.4.2014, täydennetty, astuu voimaan 1.1.2015

1. Rekisterinpitäjä

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Siltasaarenkatu 18 A, PL 54,
00530 Helsinki
puh. 020774002 (vaihde), sähköposti pam(at)pam.fi

2. Yhteyshenkilö tätä rekisteriä koskevissa asioissa

Palvelupäällikkö Erja Uosukainen
Siltasaarenkatu 18 A, PL 54,
00530 Helsinki
puh. 0207742212, sähköposti etunimi.sukunimi(at)pam.fi

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Tallennettuja tietoja käytetään jäsensuhteen hoitamisessa ja ammattiyhdistyksen ja niiden muodostaman liiton toiminnassa sekä jäsenetujen hoitamisessa.
Ammattiyhdistyksellä ja niiden muodostamalla liitolla tarkoitetaan ammattiyhdistystoimintaan liittyviä yhteisöjä kuten ammattiosastoa, ammattiliittoa, keskusjärjestöä, työttömyyskassaa, ammattiyhdistysopistoa, lomajärjestöä ja ay-toimintaan liittyvä tutkimustoimintaa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään

  • jäseneen liittyviä tietoja, kuten henkilö- ja yhteystiedot henkilötunnuksineen, jäsenen sopimusalat, ammattiosaston nimi ja siihen liittymispäivä, jäsenyyteen liittyvät perustiedot, tehtävätiedot, koulutustiedot
  • jäsenen työsuhteeseen ja tilitysvelvoitteisiin liittyviä tietoja, kuten työnantajan ja /tai työpaikan tiedot, työsuhteen tiedot, jäsenmaksuihin liittyvät tiedot
  • muut jäsenyyteen liittyvät asiat, kuten markkinointiluvat

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan jäsenen itsensä ilmoittamat tiedot. Jos työnantaja perii jäsenmaksun, työnantajaa koskevat yksilöinti- ja tilitystiedot tiedot ilmoittaa työnantaja jäsenen valtuutuksella.
Henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Säännönmukaisia luovutuksia ainoastaan jäsenetujen osalta ja ainoastaan niille yhteistyötahoille, joiden tulee varmistaa jäsenyys ennen jäsenedun antamista jäsenelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei tietojen siirtoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään erillisessä tilassa, jonne ei ole vapaata pääsyä.

Atk:lla käsiteltävät tiedot

ATK:lla käsiteltävät tiedot säilytetään erillisissä tietokannoissa, jotka on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käsittelyssä noudatetaan yleisiä tietosuojasäännöksiä. Tietoja saavat käyttää vain ne Palvelualojen ammattiliiton ja palvelualojen työttömyyskassan palveluksessa olevat henkilöt sekä ammattiosastojen jäsentietoja hoitavat henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työtehtävien hoitamiseen.

Rekisteriseloste markkinointikiellon antaneista ei-jäsenistä

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä 28.5.2014, täydennetty, astuu voimaan 12.3.2015

1. Rekisterinpitäjä

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Paasivuorenkatu 4 - 6 A, PL 54, 00531 Helsinki
puh. 020774002 (vaihde), sähköposti pam(at)pam.fi

Rekisterin tekninen ylläpitäjä
Bisnode
Kumpulantie 3, 00520 Helsinki
puh. +358 (0)9 7511 9100 (vaihde), sähköposti asiakaspalvelu@bisnode.fi

2. Yhteyshenkilö tätä rekisteriä koskevissa asioissa

PAMin asiakkuudesta vastaava henkilö Bisnodessa
Bisnode
Kumpulantie 3, 00520 Helsinki
puh. +358 (0)9 7511 9100 (vaihde), sähköposti asiakaspalvelu@bisnode.fi

3. Rekisterin nimi

PAMin Robinson

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Tallennettuja tietoja käytetään PAMin suoramarkkinointimateriaalin lähetyksen kieltoon. Rekisteriin tallennettujen henkilöiden tiedot poistetaan suoramarkkinointimateriaalien vastaanottajajoukosta.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään

  • niiden henkilöiden yhteystiedot, jotka eivät ole PAMin jäseniä ja jotka ovat itse ilmoittaneet, etteivät halua vastaanottaa suoramarkkinointimateriaalia PAMilta
  • henkilön itsensä ilmoittamat henkilötiedot, joita ovat esim. hetu, nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka
  • päivämäärä, jolloin henkilö on ilmoittanut, ettei halua suoramarkkinointimateriaalia PAMista

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan henkilön itsensä ilmoittamat tiedot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietojen luovutukset PAMille. Ei muita säännönmukaisia luovutuksia.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei tietojen siirtoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot säilytetään Bisnodessa, PAMin asiakaskohtaisessa kansiossa, Bisnoden omalla palvelimella,  joka sijaitsee Isoworksin konesalissa, vahvan tietoturvan valvonnassa. Tietoja käyttää BIsnodelta PAMin asiakkuudesta vastaava henkilö ja tuotannosta henkilö, joka vastaa tietojen poiminnasta ja weedauksista PAMin projekteihin. Molemmat henkilöt ovat allekirjoittaneet tietosuojasitoumuksen Bisnoden (=työnantaja) toimeksiannosta.

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä 11.4.2014, täydennetty, astuu voimaan 1.1.2015

1. Rekisterinpitäjä

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Siltasaarenkatu 18 A, PL 54,
00530 Helsinki
puh. 020774002 (vaihde), sähköposti pam(at)pam.fi

2. Yhteyshenkilö tätä rekisteriä koskevissa asioissa

Markkinointipäällikkö Tero Leponiemi
Siltasaarenkatu 18 A, PL 54,
00530 Helsinki
puh. 020774002, sähköposti etunimi.sukunimi(at)pam.fi

3. Rekisterin nimi

Markkinointiarvonta

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Tallennettuja tietoja käytetään arpajaisten palkintojen arvontaan sekä yhteystietonsa jättäneiden kontaktointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään henkilöiden itsensä ilmoittamat tiedot, mm. nimi, osoite, postinro- ja toimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja onko PAMin jäsen.  

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan jäsenen itsensä ilmoittamat tiedot. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei tietojen siirtoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään erillisessä tilassa, jonne ei ole vapaata pääsyä.

Atk:lla käsiteltävät tiedot

ATK:lla käsiteltävät tiedot säilytetään erillisissä tietokannoissa, jotka on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käsittelyssä noudatetaan yleisiä tietosuojasäännöksiä. Tietoja saavat käyttää vain ne Palvelualojen ammattiliiton ja palvelualojen työttömyyskassan palveluksessa olevat henkilöt sekä ammattiosastojen jäsentietoja hoitavat henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työtehtävien hoitamiseen.