Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Servicebranschernas arbetslöshetskassa

Om du arbetar inom servicebranschen, kan du arbetslöshetsförsäkra dig i Servicebranschernas arbetslöshetskassa. Servicebranschens arbetslöshetskassa betalar inkomstrelaterad dagpenning till arbetslösa medlemmar. Storleken på den inkomstrelaterade dagpenningen beror på inkomsterna före arbetslösheten och är i allmänhet större än den grunddagpenning som FPA betalar. Servicebranschernas arbetslöshetskassa betalar också alterneringsersättning till medlemmar med alterneringsledighet.

OBS! Våra servicelinjer är väldigt upptagna. Det är värt att söka information i första hand på PAM:s webbplats. Det har även uppstått köer bland meddelanden som skickats via webben och svarstiden är längre än tidigare. Skicka meddelandet endast om du anser att det är nödvändigt. Förfrågningar angående medlemsavgiften bör skickas på adressen jasenrekisteri@pam.fi.
 

Coronavirusepidemin och permittering

Läs mer

Inkomstregistret tas i bruk i årskiftet

Läs mer

Jämkning av inkomstrelaterad dagpenning ändrades 1 april 2019

Läs mer

Arbetslöshetskassan tog i användning elektroniska beslut måndagen den 15 april

Läs mer

Arbetslösas, permitterade och deltidsanställdas aktivitet följs från den 1 januari 2018 i 65 förmånsdagars betalningsperioder

Läs mer

Webbtjänster

En stor del av a-kassans ärenden kan skötas elektroniskt på webben. Bekanta dig med våra webbtjänster

Arbetslöshetskassornas förmånsbroschyr 2020

Basfakta om de förmåner som a-kassan betalar ut. Bekanta dig med Arbetslöshetskassornas förmånsbroschyr.

Stadgar Servicebranschernas a-kassa, fr.o.m. 19.5.2016

Servicebranschernas arbetslöshetskassans stadgar.

Dataskyddsbeskrivning för förmånsregistret

Dataskyddsbeskrivning

Läs mera

+