Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

TELEFONVÄXELN

020 774 002 kl. 9-16

Servicebranschernas arbetslöshetskassa

Om du arbetar inom servicebranschen, kan du arbetslöshetsförsäkra dig i Servicebranschernas arbetslöshetskassa. Servicebranschens arbetslöshetskassa betalar inkomstrelaterad dagpenning till arbetslösa medlemmar. Storleken på den inkomstrelaterade dagpenningen beror på inkomsterna före arbetslösheten och är i allmänhet större än den grunddagpenning som FPA betalar. Servicebranschernas arbetslöshetskassa betalar också alterneringsersättning till medlemmar med alterneringsledighet.

Coronavirusepidemin och permittering

Läs mer

Inkomstregistret tas i bruk i årskiftet

Läs mer

Jämkning av inkomstrelaterad dagpenning ändrades 1 april 2019

Läs mer

Arbetslöshetskassan tog i användning elektroniska beslut måndagen den 15 april

Läs mer

Arbetslösas, permitterade och deltidsanställdas aktivitet följs från den 1 januari 2018 i 65 förmånsdagars betalningsperioder

Läs mer

Webbtjänster

En stor del av a-kassans ärenden kan skötas elektroniskt på webben. Bekanta dig med våra webbtjänster

Arbetslöshetskassornas förmånsbroschyr 2020

Basfakta om de förmåner som a-kassan betalar ut. Bekanta dig med Arbetslöshetskassornas förmånsbroschyr.

Stadgar Servicebranschernas a-kassa, fr.o.m. 19.5.2016

Servicebranschernas arbetslöshetskassans stadgar.

Dataskyddsbeskrivning för förmånsregistret

Dataskyddsbeskrivning

Läs mera

+