Servicebranschernas arbetslöshetskassa

Om du arbetar inom servicebranschen, kan du arbetslöshetsförsäkra dig i Servicebranschernas arbetslöshetskassa. Servicebranschens arbetslöshetskassa betalar inkomstrelaterad dagpenning till arbetslösa medlemmar. Storleken på den inkomstrelaterade dagpenningen beror på inkomsterna före arbetslösheten och är i allmänhet större än den grunddagpenning som FPA betalar. Servicebranschernas arbetslöshetskassa betalar också alterneringsersättning till medlemmar med alterneringsledighet.

Förfrågningar angående medlemsavgiften bör skickas på adressen jasenrekisteri@pam.fi.

Coronavirusepidemin och permittering

Läs mer

Webbtjänster

En stor del av a-kassans ärenden kan skötas elektroniskt på webben. Bekanta dig med våra webbtjänster

Arbetslöshetskassornas förmånsbroschyr 2021

Basfakta om de förmåner som a-kassan betalar ut. Bekanta dig med Arbetslöshetskassornas förmånsbroschyr.

Stadgar Servicebranschernas a-kassa, fr.o.m. 1.1.2021

Servicebranschernas arbetslöshetskassans stadgar.

Dataskyddsbeskrivning för förmånsregistret

Dataskyddsbeskrivning

Läs mera