Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Coronoravirusepidemin och permitteringar

För sjukdomstid betalas lön eller sjukpenning och för karantän dagpenning vid smittsam sjukdom. Dagpenning vid smittsam sjukdom utgör inte ett hinder för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning men den påverkar dess storlek. Coronavirusepidemin kan också resultera i permitteringar under vilka a-kassan betalar inkomstrelaterad dagpenning.

Ansökan kan handläggas snabbare om du bifogar ett löneintyg. 

Arbetsgivaren ska meddela om permittering senast 14 dagar innan den börjar. Det har föreslagits att denna tid ska snabbt förkortas till 5 dagar. Fall för fall kan arbetstagaren och arbetsgivaren också avtala om en kortare tid för meddelande om permittering än 14 dagar.

Bilagor till ansökan:

  • Permitteringsintyg
  • Löneintyg för de föregående 26 veckorna
  • Arbetsavtal

Permitteras du ska du omedelbart anmäla dig som arbetslös arbetssökande på första permitteringsdagen. OBS! Endast EU- och EES-medborgare kan för närvarande starta sin jobbsökning via TE-byråns onlinetjänst. Läs mer.

Sök sedan inkomstrelaterad dagpenning. Första ansökan kan du sända två veckor efter att du permitterades. Är permitteringen kortare sök dagpenning tidigast efter sista permitteringsdagen. Ansökan jämte bilagor kan du enkelt sända via våra webbtjänster.

Har du arbetat en lång tid före permitteringen bifoga om du kan ett löneintyg för de föregående 26 veckorna före permitteringen till ansökan. A-kassan får uppgifter också från inkomstregistret men ofta kan ansökan fortfarande handläggas snabbare om du bifogar ett löneintyg.

Läs mer om utbetalning av dagpenning under permittering.