Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Medlemskap i arbetslöshetskassa

Alla löntagare inom privata servicebranscher, branscher som är nära förknippade med dem eller vissa specialbranscher som är bosatta i Finland och som inte fyllt 68 år kan ansluta sig som medlemmar i Servicebranschernas arbetslöshetskassa.

Som lönearbetare betraktas en sådan löntagare vars utkomst bör anses basera sig på den löneinkomst han eller hon erhåller av arbete som utförs för en annan.

En medlem i kassan får inte samtidigt tillhöra en annan arbetslöshetskassa. Också en sådan lönearbetare som har anslutit sig till kassan inom sex månader från det att han eller hon utträtt ur en annan kassa kan bli medlem. Då räknas honom eller henne tillgodo arbets- och medlemstid i tidigare löntagarkassan eller högst 10 veckor arbetstid och försäkrat medlemskap i företagarkassan till arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning.

Medlemsavgiften till Servicebranschernas arbetslöshetskassa år 2021 är 132 euro. 

Du kan inte ansluta dig till A-kassan om du är företagare. Du betraktas som företagare om du är sysselsatt i ditt egna företag, ett företag som ägs av en annan som bor i samma hushåll och om du äger en tillräckligt stor andel av företaget. Ifall du arbetar i ett företag som ägs av en familjemedlem, men inte själv äger en andel av företaget, anses du inte vara företagare enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

Medlemskap i a-kassan ansöks med en skriftlig ansökan. Ansökan behöver inte skickas om du redan i samband med att du anslutit dig till fackförbundet har blivit medlem i a-kassan!

Om du vill bli medlem i endast a-kassan, kan du ansöka om medlemskap i kassan med denna blankett: ansökan om medlemskap i a-kassan. En medlem i a-kassan har rätt till inkomstrelaterad dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt till andra lagstadgade förmåner som kassan utbetalar. Om man är endast medlem i a-kassan men inte själva facket, får man inte rådgivning om problem som gäller anställningen, medlemskort, Pam-tidningen eller andra medlemsförmåner. 

Wiki