Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Blanketter och bilagor

Fyll i och spara löneintygsblanketten eller utredningen över arbetstid på din dator för arbetslöshetskassan. Skicka bilagorna till a-kassan via nedanstående länk. Ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning kan du skicka via vår webbtjänst. Nedan hittar du utskriftsbara ansökningsblanketter.

Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

Ytterligare ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

Ansökan om alterneringsersättning

Ansökan om rörlighetsunderstöd

Löneintyg för a-kassan

Utredning över inarbetade arbetstimmar per vecka 

Fullmakt 

Att skicka bilagor till a-kassan

I programmet kan du skicka filer i följande format: .pdf, .jpg, .jpeg, .png, .gif, .tiff. Programmet låter dig inte skicka flera filer med samma namn så namnge filerna t.ex. ’lönespecifikation1’, ’lönespecifikation2’ etc. Ansökans bilagor har en max storlek(10Mt) som inte kan överskridas. Du kan använda skanner eller ta bild av bilagorna. Bilagorna måste vara tillräckligt tydliga så att man kan läsa vad där står. Det måste dock inte vara perfekta bilder. Svartvita bilder räcker. I samband med varje ansökan kan man skicka max 10 bilagor.

Arbetagivare kan använda tjänsten t.ex. för att skicka ut den anställdas löneintyg.

Skicka bilagor

  • Wiki

    +