Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Blanketter

Fyll i och spara löneintygsblanketten eller utredningen över arbetstid på din dator för arbetslöshetskassan. Skicka bilagorna till a-kassan via nedanstående länk. Ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning kan du skicka via vår webbtjänst. Nedan hittar du utskriftsbara ansökningsblanketter.

Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

Ansökan om alterneringsersättning

Löneintyg för a-kassan

Utredning över inarbetade arbetstimmar per vecka 

Att skicka bilagor till a-kassan

Bilagorna bör vara i pdf-format. Du kan bara bifoga fem bilagor åt gången. Deras sammanlagda storlek får vara högst 5 MiB.

Arbetagivare kan använda tjänsten t.ex. för att skicka ut den anställdas löneintyg.

Skicka bilagor

 • 85,27 KB
 • Ansiopäivärahahakemus 2015
  274,63 KB
 • Ansiopäivärahahakemus 2015 ruotsi
  410,79 KB
 • Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning
  188,04 KB
 • Earnings-related allowance application
  174,75 KB
 • Hakemus työttömyyskassan jäseneksi
  26,21 KB
 • Kalenteriviikoittainen työssäolo- ja palkkaselvitys
  76,83 KB
 • Löneintyg
  122,12 KB
 • PAM-TK säännöt 2014
  4313,27 KB
 • Palkkatodistus
  115,58 KB
 • 5630,06 KB
 • Vuorottelukorvaushakemus
  125,78 KB
 • Vuorottelukorvaushakemus 2015
  302,70 KB
 • Vuorottelukorvaushakemus 2015, ruotsi
  313,47 KB
 • 540,86 KB
 • 21,35 KB
 • 24,05 KB
 • 320,70 KB
 • 4650,96 KB
 • 336,18 KB
 • 228,80 KB
 • 342,27 KB
 • 312,66 KB
 • 300,36 KB
 • 129,45 KB
 • 312,02 KB
 • 253,25 KB
 • 312,22 KB
 • 2674,95 KB
 • 2678,78 KB
 • 2102,78 KB
 • 1916,98 KB
 • 164,99 KB
 • 2751,85 KB
 • 2756,32 KB
 • 2756,48 KB
 • 397,18 KB
 • 60,34 KB
 • 57,65 KB
 • 62,37 KB
 • 75,81 KB
 • 47,99 KB
 • 75,91 KB
 • 75,93 KB
 • 19,34 KB
 • 19,17 KB
 • 3877,56 KB
 • 3786,62 KB
 • 257,99 KB
 • 540,86 KB
 • 280,77 KB
 • 274,35 KB
 • 289,74 KB
 • 281,44 KB
 • 245,06 KB
 • 60,19 KB
 • 234,11 KB
 • 87,62 KB
 • 1639,41 KB
 • 1383,56 KB
 • 7874,19 KB
 • 4738,45 KB
 • 8148,39 KB
 • 8080,45 KB
 • 2342,71 KB
 • 112,48 KB
 • 3489,88 KB
 • 3410,65 KB
 • 3515,30 KB
 • 3398,71 KB
 • 2660,59 KB
 • 2088,42 KB
 • 2088,79 KB
 • 259,16 KB
 • 266,17 KB
 • 297,40 KB
 • Wiki

  +