Medlemskap i arbetslöshetskassa

Alla löntagare inom privata servicebranscher, branscher som är nära förknippade med dem eller vissa specialbranscher som är bosatta i Finland och som inte fyllt 68 år kan ansluta sig som medlemmar i Servicebranschernas arbetslöshetskassa.

Som lönearbetare betraktas en sådan löntagare vars utkomst bör anses basera sig på den löneinkomst han eller hon erhåller av arbete som utförs för en annan.

En medlem i kassan får inte samtidigt tillhöra en annan arbetslöshetskassa. Också en sådan lönearbetare som har anslutit sig till kassan inom sex månader från det att han eller hon utträtt ur en annan kassa kan bli medlem. Då räknas honom eller henne tillgodo arbets- och medlemstid i tidigare löntagarkassan eller högst 10 veckor arbetstid och försäkrat medlemskap i företagarkassan till arbetsvillkoret för inkomstrelaterad dagpenning.

Man har inte rätt att bli medlem i a-kassan, om man är företagare. En person kan även anses vara företagare om han eller hon arbetar i eget företag eller ett företag som ägs av en familjemedlem eller en person som bor i samma hushåll.

Medlemskap i a-kassan ansöks med en skriftlig ansökan. Ansökan behöver inte skickas om du redan i samband med att du anslutit dig till fackförbundet har blivit medlem i a-kassan!

Om du vill bli medlem i endast a-kassan, kan du ansöka om medlemskap i kassan med denna blankett: ansökan om medlemskap i a-kassan. En medlem i a-kassan har rätt till inkomstrelaterad dagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt till andra lagstadgade förmåner som kassan utbetalar. Om man är endast medlem i a-kassan men inte själva facket, får man inte rådgivning om problem som gäller anställningen, medlemskort, Pam-tidningen eller andra medlemsförmåner.