Anställningsförhållande

När ett anställningsförhållande upprättas, förbinder sig arbetatagaren att arbeta för arbetsgivaren under hans ledning och övervakning. Ett anställningsförhållande kännetecknas av att arbete utförs utifrån arbetsavtalet för arbetsgivarens räkning och under hans ledning och övervakning mot lön eller annan ersättning.

Arbetstagaren har rätt till lön enligt arbetsavtal, organisering, skydd enligt lagar och bestämmelser och en trygg arbetsmiljö. Arbetstagaren har skyldighet att utföra arbetet omsorgsfullt och i enlighet med arbetsledningens anvisningar, att avstå från att delta i verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren, hålla affärs- och yrkeshemligheter och ta hänsyn till arbetsgivarens intressen.

Arbetsgivaren har rätt att leda arbetet, anställa arbetstagare och säga upp och häva ett arbetsavtal. Arbetstagaren har skyldighet att följa lagar och avtal, behandla arbetstagarna jämlikt, sörja för arbetstagarnas arbetssäkerhet, ge arbetstagaren en skriftlig utredning om de centrala villkoren i arbetet, främja ett gott arbetsklimat, arbetstagarens arbetsprestationer och yrkesutveckling.

Om det finns något oklart i din anställning så är förtroendemannen den närmaste hjälpen på din arbetsplats.

I frågor som gäller din anställning bör du i första hand kontakta förtroendemannen på din arbetsplats.

Frågorna som skickas med denna blankett styrs till PAMs experter. De kommer att behandla din fråga eller beroende på frågan skicka den vidare till förtroendemannen på din arbetsplats. Du kan också kontakta medlemsrådgivningen.

Läs mera

+