Erimielisyys­tapaukset

PAM käsittelee vuosittain noin 1500 jäsenten erimielisyystapausta. Täältä löydät avoimet erimielisyystapaukset, avoimet oikeustapaukset ja päättyneet oikeustapaukset.

Valitse haluamasi erimielisyystyyppi yllä olevasta pudotusvalikosta. Voit suodattaa listaa sarakkeiden otsikoiden perusteella, esim. asian tai yrityksen toimialan mukaan.

Asia Jäsenen ammatti Yrityksen toimiala Yrityksen koko Yrityksen sijainti Kuvaus Lopputulos Lisätietoja
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Irtisanomisperusteen tarkastus.
asia hävitty käräjäoikeudessa.
Kauppa Ei tiedossa
Työsuhde purettu TSL 7 luku 2§:n perusteella. Lausunto TE-toimistolle.
Voitto, jäsenelle rahat palkkaturvasta yhtiön maksukyvyttömyyden vuoksi
Vartija PAMin muut 100-249
Epäasiallinen kohtelu/ kiusaaminen
Kanne hylätty. Jutussa syy-yhteyden näyttäminen työntekijän sairastumisen työnantajan edustajien toimesta johtuvaksi oli odotetusti vaikeaa. Ja nyt käräjäoikeus totesi, ettei syy-yhteyttä ole kyetty näyttämään toteen ja hylkäsi kanteen. Tuomio on lainvoimainen. HUOMIO: Tuomio sisältää salassapidettäviä kohtia.
vartija PAMin muut Ei tiedossa
Sovittu haastehakemuksen jälkeen.
siivooja Kiiteistö- ja siivous Ei tiedossa
työsuhteen purku
Osapuolet sopivat työsuhteen päättämistä koskevan riidan.
KOKKI, KASSA-TARJOILIJA, BAARIMESTARI Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Erimielisyytenä työsuhteen irtisanominen ja lomaltapaluuraha-saatavat koko työsuhteen ajalta.Epäily työnantajan syyllistymisestä kunnianloukkaukseen.
Voitto käräjäoikeudessa 18/18681 (L 17/34267)
myyjä Kauppa 5-9
Lisätunnit
Työsuhteen päättämistä, palkkasaatavia ja ikäsyrjintää koskeva erimielisyys sovittu tuomioistuinsovittelussa.
Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkaepäselvyyksiä lopputilin kanssa. Lisäksi lomautusilmoitusaika ei ole toteutunut eikä työsopimuksen mukainen työaika.
sovittu
VARTIJA PAMin muut Ei tiedossa
TSL 5L 5§ Työnantajan velvollisuus tarjota työtä osa-aikaiselle työntekijälle.Työntekijä vaatii takautuvaa korvausta ansionmenetyksestä ja maksamatta jääneestä sairasajan palkasta.
7.12.2016 hävitty Itä-Suomen hovioikeudessa. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta. 9.11.2018 KKO ei myöntänyt valituslupaa. Hovin tuomio jäi pysyväksi.
KOKKI Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja ei noudata työehtosopimusta, mm. alipalkkausta, sunnuntailisiä ei makseta, lomarahat saamatta. Työsuojeluongelmia.
Voitettiin käräjäoikeudessa asia, jossa työntekijälle tuomittiin palkkasaatavia ja vahingonkorvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. 17.4.2018 Hovioikeus vahvisti sopimuksen. Vastapuoli lopulta taipui sovinnon vahvistamiseen siinä muodossa kuin se suullisesti hovioikeuden edessä sovittiin.
Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja ei noudata työehtosopimusta, mm. alipalkkausta, sunnuntailisiä ei makseta, lomarahat saamatta. Työsuojeluongelmia.
Loppuunkäsitelty.
myyjä Kauppa Ei tiedossa
työaika
Hakemus hyväksytty palkkaturvassa.
Myyjä/eläintenhoitaja Kauppa Ei tiedossa
-epäasiallinen kohtelu-työsuhteen purku
Kanne hylätty käräjäoikeudessa.
Keilahallin työntekijä PAMin muut 5-9
Työsuhteen irtisanominen / purkaminen
4.12.2018 Vaasan hovioikeuden päätöslauselma: jatkokäsittelylupaa ei myönnetä. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Lainkohdat: Oikeudenkäymiskaari 25 a luku 5 §, Oikeudenkäymiskaari 25 a luku 11 §
Keilahallin työntekijä 0-4
Työsuhteen irtisanominen / purkaminen
4.12.2018 Vaasan hovioikeuden päätöslauselma: jatkokäsittelylupaa ei myönnetä. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Lainkohdat: Oikeudenkäymiskaari 25 a luku 5 §, Oikeudenkäymiskaari 25 a luku 11 §
Kiinteistöhoitaja Kiiteistö- ja siivous 5-9
Alipalkkaus.
palkkaturva maksanut
vihertyöntekijä Kiiteistö- ja siivous Ei tiedossa
Palkan yleiskorotus ja kertaerä maksamatta.
Osavoitto.
siivooja Kiiteistö- ja siivous 5-9
lomapalkka, lomaraha, lomakorvaus puuttuvat palkat.
Päätös vahvistetusta sovinnosta. Vastapuoli maksaa jäsenelle 5000,- euroa.
ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työpaikkakiusaaminen ja työsuhteen perusteeton päättäminen.
20.6.2018 voitettu käräjäoikeudessa työsuhteen irtisanomisasia. 18.9.2018 Itä-Suomen hovioikeus ei antanut yhtiölle jatkokäsittelylupaa. Käräjäoikeuden tuomio jäi pysyväksi.
myyntipäällikkö PAMin muut Ei tiedossa
Irtisanomissopimuksen riitautus.
*Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden arvion siitä, että työntekijän ja yhtiön välinen sopimus oli solmittu sellaisissa olosuhteissa, että siihen vetoavan olisi kunnianvastaista ja arvotonta vedota sopimukseen. Sopimus on pätemätön ja yhtiön on katsottava yksipuolisesti irtisanoneen työntekijän työsuhteen. *Hovioikeus katsoi, että yhtiö oli päättänyt työntekijän työsuhteen perusteettomasti. Työntekijä sai korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä ja irtisanomisajan palkan. *Työntekijää oli syrjitty terveydentilan perusteella ja hän sai hyvitystä.
keittiömestari Majoitus- ja ravitsemus 5-9
työnantaja on maksanut vain peruspalkkaa
Sovittiin käräjäoikeudessa 12.12.2018. Kanne peruttu.
liikennemyymälätyöntekijä Kauppa Ei tiedossa
*työpaikkakiusaus - ta:n huolehtimisvelvollisuus*perusteeton irtisanominen
Voitettu hovioikeudessa.
MYYNTINEUVOTTELIJA PAMin muut Ei tiedossa
Erimielisyysmuistio. Työnantaja ei suostunut allekirjoittamaan erimielisyysmuistiota.
9.3.2018 sovittu haasteen lähettämisen jälkeen. Kanne on peruttu käräjäoikeuteen, salainen sovintosopimus.
vartija PAMin muut Ei tiedossa
Irtisanomisen riitautus.
1.2.2018 kanne hylättiin käräjäoikeudessa. Tyytymättömyyttä ilmoitettiin. 6.7.2018 Vaasan hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi.
vartija
Irtisanomisen riitautus.
1.2.2018 kanne hylättiin käräjäoikeudessa. Tyytymättömyyttä ilmoitettiin. 6.7.2018 Vaasan hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi.
KOKKI Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työntekijälle maksettu alipalkkaa. Ongelmia työajoissa.
27.3.2018 korkein oikeus ei myöntänyt työnantajan valituslupahakemukselle valituslupaa työsyrjintäasiassa. 16.8.2017 annettu hovioikeuden tuomio jäi pysyväksi. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.
Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Työsuhde purettu koeajalla sairauden johdosta.
Voitettu hovioikeudessa. Korvauksia laittomasta koeaikapurusta ja yhdenvertaisuuslain hyvitystä.
myyjä Kauppa 20-49
työehtosopimus, erimielisyys työsuhteen perusteettomasta päättämisestä, palkkaus, ylityöt, sunnuntaikorvaukset/pyhäkorvaukset, työehtosopimuksen ehtojen täyttyminen
Hävitty hovioikeudessa.
kokki, tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
*epäasiallinen käytös*palkanmaksuepäselvyydet
Jäsenelle saatu sairausajan palkka
Myyjä Kauppa 5-9
Työnantaja purki tt:n työsuhteen työpaikan sisäisen facebook-kommentoinnin perusteella. TT:llä ei ollut mahdollisuutta käyttää avustajaa purkutilanteessa.
Juttu sovittu valmisteluistunnossa.
myyjä Kauppa 250-499
TA ei maksa toista perättäistä sairasajan palkkaa lääkärinlausunnon koodilla F43.0 (akuutti stressireaktio).
Asia päättynyt
MYYMÄLÄPÄÄLLIKKÖ Kauppa Ei tiedossa
Irtisanominen ohjeiden ja määräysten noudattamatta jättämisen sekä yhteistyövaatimusten rikkomisen ja luottamuspulan johdosta.
11.6.2018 sovintosopimus ja 30.7.2018 kanteen peruutus.
Menekinedistäjä Kauppa 5-9
Työntekijä irtisanottu kun oli alkanut vaatimaan selkeytystä työaikaansa (tavoitetyöika 37,5h). Irtisanomista perusteltu seitsemällä eri syyllä
Loppuunkäsitelty.
Menekinedistäjä Kauppa 5-9
Työntekijä irtisanottu kun oli alkanut vaatimaan selkeytystä työaikaansa (tavoitetyöika 37,5h). Irtisanomista perusteltu seitsemällä eri syyllä
Loppuunkäsitelty.
Pääluottamusmies/ vartija PAMin muut Ei tiedossa
Työpaikkakohtainen sopiminen. 'Vartijan työehtosopimuksen 24§'.
Voitettiin työtuomioistuimessa.
Somistaja Kauppa 1000-
Yt-neuvottelut ja lomautus
Korkein oikeus. Hovioikeuden tuomio kumotaan ja asia jätetään käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen varaan.
Lihamestari Kauppa 1000-
Yt-neuvottelut ja lomautus
Korkein oikeus. Hovioikeuden tuomio kumotaan ja asia jätetään käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen varaan.
KUVAUSNÄYTEVASTAAVA Kauppa Ei tiedossa
Yt-lain mukainen hyvitys
Asia on sovittu.
myyntineuvottelija Muut 5-9
TSL 2 §, korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä, TSL 10 § liikkeenluovutus, Yhdenvertaisuuslaki 6 § syrjinnän kielto
Palkkaturva maksoi yksipuoliseen tuomioon perustuvat saatavat.
myyjä Kauppa 500-999
Työntekijä irtisanottu tuta-syin.Palkattiin uudestaan ja tehtiin osa-aikainen ja määräaikainen työsuhde eikä annettu lisätunteja. Vakinaistettiin sittemmin osa-aikaisena.
Asia on sovittu.
Parturi-kampaaja PAMin muut 100-249
14 työntekijän palkkasaatavat
Tuomioistuimen vahvistama sovinto.
Parturi-kampaaja Erityisalat 0-4
14 työntekijän palkkasaatavat
Tuomioistuimen vahvistama sovinto.
Parturi-kampaaja Erityisalat 50-99
14 työntekijän palkkasaatavat
Tuomioistuimen vahvistama sovinto.
Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu Helsingin hovioikeuden tuomio pysyy.
Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.
Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.
Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.
Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.
Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
käräjäoikeus tuomitsi työnantajan maksamaan jäsenelle palkkasaatavat.
varastotyöntekijä Erityisalat 100-249
Työntekijän työsopimus irtisanottu työntekijästä johtuvasta syystä.
Sovittu.
Kauppa 100-249
Määrä-aikaisen työsopimuksen peruste.
Asia sovittu.
Kosmetologi Erityisalat 5-9
Jäsen tehnyt itse palkkaturvahakemuksen. Kela on maksanut äitiysrahan kokonaisuudessaan työnantajalle, mutta jäsenelle ei oltu kaikkia näistä maksettu. Palkkaturvassa hylätty nämä saatavat hiusalan TES-kirjauksen perusteella. Lisäksi osa lomakorvauksista hylätty, koska haettu saatava ylittänyt 15 200 €. Päätöksessä olevan muutoksenhakuohjeen perusteella muutosta voidaan hakea tekemällä kanne valtiota vastaan. Konkurssi rauennut varojen puutteeseen 1.12.2016.
Uudenmaan ELY-keskus maksoi palkkaturvana työntekijän saatavat.
Toiminnanjohtaja Muut Ei tiedossa
Työsuhteen perusteeton päättäminen
Asia on sovittu.
Palveluesimies Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen irtisanominen työntekijästä johtuvasta syystä
Asia sovittu osapuolten kesken
Simlärare / Uimaopettaja Muut 1000- Ahvenanmaa
2 kertaa sovittu työsopimuksessa koeajasta
Kanne peruutettiin käräjäoikeudesta sovinnon takia. HUOM. Sovinto on luottamuksellinen.
myyjä Kauppa 250-499
Työsuhde irtisanottu varoitusten jälkeen. Varoitukset on kiistetty.
Sovittu.
kassa-myyjä Kauppa 500-999
Perusteeton irtisanominen
Kanne hylättiin.Käräjäoikeuden tuomio jäi pysyväksi.
Myyjä
Törkeä ryöstö, vaatimusten esittämien käräjäoikeuteen
Rikosasia voitettiin käräjäoikeudessa.
asiakasryhmien ja asiakkaiden ohjaus Muut 0-4
Jäsen voittanut asiansa: työnantaja maksoi puuttuvat lomakorvaukset ja odotusajan palkan
autokuski 0-4
palkkasaatava joita on pyydetty ja työnantaja on irtisanonut työntekijän
asia sovittu.
myyjä
koeaikapurku ja palkkasaatava
Työsuhdetta koskevassa riita-asiassa on päästy sovintoon tuomioistuinsovittelussa.
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
alipalkka ja vajaatunnit
asia sovittu.
Kauppa 5-9
Voitettu käräjäoikeudessa.
Vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 20-49
TT irtisanottu epäiltynä varkaudesta
Häviö
vastaanottovirkailija Muut 20-49
Irtisanottu vedoten negatiivisiin palautteisiin, varoituksiin ja huomautuksiin.
asia sovittu.
Myyjä/somistaja
Yksipuolinen tuomio. Työnantaja velvoitetaan maksamaan jäsenelle lomakorvausta 59,24 €. Ok-kulut kumpikin kärsii vahinkonaan, koska odotusajan palkkaa koskeva vaatimus hylätty.
Kokki Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Lopputilistä vähennetyt työtunnit.
Yksipuolinen tuomio, jossa työnantaja velvoitettiin maksamaan jäsenelle palkkasaatavia ja odotusajanpalkkaa yhteensä 1577,55 e lainmukaisine viivästyskorkoineen ja oikeudenkäyntikuluja 1500,- e. Tuomio on lainvoimainen.
parturi-kampaaja Erityisalat 5-9
Lomakorvaus
Jäsenen saatavat sovittu.
Toimihenkilö? Muut 250-499
Työsuhteen perusteeton päättäminen
Riita-asiassa on saavutettu sovinto.
Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatavia koskevassa asiassa on tullut käräjäoikeudesta yksipuolinen tuomio (johon ei ole haettu takaisinsaantia) jonka perusteella saatavia on haettu onnistuneesti palkkaturvasta.
Myyjä ja IT-asentaja Kauppa 5-9
Jäsen irtisanottu tuotannollisin- ja taloudellisin perustein. Todellinen irtisanomisen peruste on mahdollisesti pitkittynyt sairasloma.
Sovittu.
ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Irtisanomisen syyt, palkka epäselvyyksiä.
Palkkaturva maksoi osan palkkasaatavista. Loput saatavat ulosottoon.
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työsuhteen purkamisen syyt.
Työsuhteen perusteeton päättäminen, korvaus saatu palkkaturvasta, kun yritys maksukyvytön
Huoltoasematyöntekijä Kauppa 10-19
Työntekijä irtisanottu tuta-syillä ja samoihin aikoihin palkattu uusi työntekijä, tarjoamatta tätä työntekijälle.
Voitettiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Maksettu alle TESin mukaista tuntipalkkaa ja lomakorvauksia ei ole maksettu työsuhteen päättyessä.
konkurssi raunneu varojen puutteeseen. jäsenen palkkasaatavat jäivät saamatta.
siivooja Kiiteistö- ja siivous 0-4
Palkkoja suorittamatta työsuhteen ajalta.
asia sovittu.
Varastotyöntekijä Kauppa 1000-
Työsuhteen perusteeton päättäminen
Kanne hylätty käräjäoikeudessa.
siivooja Muut 10-19
Koeaikapurku
jäsen perui.
Kiinteistönhoitaja/Koneenkuljettaja Kiiteistö- ja siivous 10-19
Käräjäoikeuden vahvistama salainen sovintosopimus.
Myyjä Kauppa 100-249 Ahvenanmaa
Työsuhteen irtisanominen
Käräjäoikeuden päätös sillensä jättämisestä. Kanne peruttu sopimukseen perustuen.
huoltamotyöntekijä
Työntekijä saanut liikkeen luovutuksen yhteydessä 0 -sopimuksen. Kun ei ole tähän suostunut, on sanottu koko sopimus irti.
asia sovittu.
ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 5-9
ylityöt maksamatta
asia sovittu.
Kiiteistö- ja siivous 10-19
ASIA SOVITTU.
Kiiteistö- ja siivous 10-19
ASIA SOVITTU.
Kiiteistö- ja siivous 10-19
ASIA SOVITTU.
Kasinopelinhoitajat
Hävitty työtuomioistuimessa.
Siistijä Muut 20-49
voitettu hovioikeudessa.
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasatavien tarkistus
Yksipuolisen tuomion mukaan vastapuoli maksaa jäsenelle 4307,91 euroa pääomaa lainmukaisine viivästyskorkoineen sekä liitolle oikeudenkäyntikulut 246,- euroa.
siivooja Kiiteistö- ja siivous 250-499
Irtisanomisen riitautus.
Asia sovittu haasteen lähettämisen jälkeen salaisella sopimuksella. Kanteen peruutus käräjäoikeuteen.
ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Irtisanominen henkilöön liittyvin perustein.
asia voitettu käräjäoikeudessa.
keittiöapulainen/kokki Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työsuhde päätetty tuotannollisin ja taloudellisin perustein mutta palkattu uutta työvoimaa.
asia sovittu käräjäoikeuden valmisteluistunnossa.
kiinteistönhoitaja Kiiteistö- ja siivous 50-99
Irtisanominen
Asia on sovittu, Jäsen on saanut rahansa ja juttu peruttu käräjäoikeudessa. Asia on loppuun käsitelty.
kokki 10-19
Palkkasaatavat
palkkaturva maksoi.
Myyjä Kauppa 1000-
Työsuhde purettu
Sovintosopimuksen allekirjoitus ja kanteen peruutus käräjäoikeuteen.
varastotyöntekijä Kauppa 20-49
Asia sovittu tuomioistuinsovittelussa.
kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työsuhteen päättämisriita
11.1.2019 kanne hylätty käräjäoikeudessa.
Erityisalat 10-19
Irtisanomisperusteen tarkistus.
Osavoitto Helsingin käräjäoikeudesta.
Kiiteistö- ja siivous 1000-
Asian käsittely päättynyt
Kiinteistönhoitaja Kiiteistö- ja siivous 1000-
Irtisanominen tuotannollisin ja taloudellisin syin. Palkattu uutta työvoimaa. Palkkasaatavaa.
Sovittu.
vastaanottosihteeri Muut 100-249
Epäselvyyttä työsuhteen päättymisen perusteista.
Sovittu.
Myyjä Kauppa 20-49
Hävitty työtuomioistuimessa.
Sähkömies
Kanne peruutettu.
Kiinteistönhoitaja Kiiteistö- ja siivous 500-999
Takaisinottovelvoitteen laiminlyönti
asia hävitty käräjäoikeudessa. Asiasta ei valitettu hovioikeuteen.
Kioskimyyjä (Lyytissä 8/2018)
Palkkasaatavia
Työnantaja maksoi palkkasaatavat korkoineen.
Majoitus- ja ravitsemus 500-999
Työkyvyttömyys, oikeus palkkaan
Sovittu.
Parturi Erityisalat 50-99
Koeaikapurku.
Koeaikapurku, sovittu osapuolten kesken.
projektipäällikkö Muut 250-499
asia sovittu.
Muut 20-49
Työhönottoa koskevassa riita-siassa on saavutettu sovinto.
Siivous Kiiteistö- ja siivous 0-4
Työntekijän työsuhde päätetty tekstiviestillä.
Asia sovittu tuomioistuinsovittelussa.
Myymälävastaava Muut 20-49
Työntekijän työsuhde purettu. Ennen purkamista työntekijälle annettu kaksi varoitusta, jonka työntekijä on kiistänyt. Purkuilmoituksessa esitetyistä syistä ainakin suurin osa on todistettu pätemättömiksi.
Asia sovittu.
Tarjoilija, apulainen Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Alipalkka. Palkat maksettu myöhässä.
Palkkaturva maksettu
Studiovastaava Muut 5-9
Työntekijän työsuhde purettu TuTa-syillä työntekijän ollessa raskaana.
Palkkasaatavia koskevassa asiassa on tullut käräjäoikeudesta yksipuolinen tuomio (johon ei ole haettu takaisinsaantia) jonka perusteella saatavia on haettu onnistuneesti palkkaturvasta.
Tarjoilija Kauppa 20-49
Työntekijä irtisanottu HeKo-syillä 26.9.2016. Työsuhde päättynyt 26.10.2016
asia sovittu
siivooja
asia sovittu.
Siivooja 0-4
Alipalkka
Sovitteluistunnossa päästy sovintoon.
Kauppa 5-9
Laiton irtisanominen
Asia loppuunkäsitelty sovintoistunnossa.
Myyjä Kauppa 250-499
sovittu tuomioistuinsovittelussa
Myyjä Kauppa 10-19
Työntekijä irtisanottu tuta-syillä 3kk sen jälkeen kun myymälään palkattu uusi työntekijä.
Asia on sovittu.
Kotipalvelutyöntekijä Muut 20-49
Työsuhteen perusteeton päättäminen, irtisanomisajan noudattamatta jättäminen ja raskaudesta johtuva syrjintä
Asia sovittu työnantajan kanssa.
parturi-kampaaja Erityisalat 0-4
Työsuhteen purkaminen.
Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Irtisanomisen perusteiden tarkistaminen
kerrossiivous ja vastaanotto Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työehtosopimuksen mukainen palkka, lisät ja JP-korvaukset
Parturi-kampaaja Muut 0-4
Työsuhde oppisopimuksella, palkkaa maksettu n. 3€/tunti. Lisäksi sairasajan palkkaa ja lisä- sekä ylityötunteja maksamatta.
kokki
Työnantaja tehnyt perusteetta uuden koeajan työntekijälle. Työnantaja on tehnyt työsuhteen aikana koeaikapurun.
siivooja
vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 1000-
Erityisalat 10-19
rakennusalan työntekijä
Ylitöitä maksamatta
Myyjä Kauppa 5-9
Irtisanomisajan palkka
kohde-esimies
Epäasiallinen kohtelu toistuva, mahdollinen syrjintä epäily
kioskimyyjä Erityisalat 100-249
alipalkka
Tarjoilija 0-4 Lappi
Työvuorolistat ei tule ajallaan, ei makseta sairasajan palkkaa, ei tehdä työsopimusta, työpaikalla asiat rempallaan monessa suhteessa. Suurin asia, ettei varavastaavanlisiä ole maksettu koko työsuhteen ajalta. Tuntipalkka alennettu yhtäkkiä ja muutakin palkkaa puuttuu.
SIISTIJÄ Muut 100-249
HeKo - syillä irtisanomien
Muut 20-49
siivooja Erityisalat 20-49
siivooja Kiiteistö- ja siivous Ei tiedossa
Erimielisyys pisteytyksestä. Voiko työnantaja yksipuolisesti vaatia uudelleen pisteytystä, muuttaa yhteisesti hyväksyttyä pisteytystä kun työssä ei ole tapahtunut muutosta
myyjä Kauppa 100-249
palkkasaatava + noudatettava työehtosopimus
siivooja Erityisalat 20-49
varastotyöntekijä Kauppa 100-249
Oliko työnantajalla työsopimuslain mukainen irtisanomisperuste työntekijästä johtuvasta syystä?
Kauppa 20-49
Työtehtävää muutettu
kahvilamyyjä Erityisalat 100-249
Alipalkka
varastoesimies Kauppa Ei tiedossa
Työnantaja ei ole maksanut työehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia työntekijälle.
myyjä Kauppa 100-249
Palkkasaatava ja noudatettava työehtosopimus
ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 250-499
Tuotannollisin ja taloudellisin syin irtisanottu.
lasittaja 5-9 Pohjois-Karjala
Työsuhteen purku
Muut 0-4
Kiinteistönhoitaja Muut 1000-
TURVATARKASTAJA PAMin muut Ei tiedossa
Työntekijöiden pyynnöstä luottamusmies on pyytänyt työnantajalta perusteita kohteeseen määritellystä palkkaluokasta.
myyjä Kauppa 100-249
Alipalkka
keittiötyöt Erityisalat 0-4
Sairasajan palkka
kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Koeaikapurku
siivooja Kiiteistö- ja siivous Ei tiedossa
Työsuhdepurettu perusteettomasti
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
kioskimyyjä Erityisalat 100-249
Alipalkka
Majoitus- ja ravitsemus 5-9
PLM Turun alue Majoitus- ja ravitsemus 1000-
PLM:n vapautus-, matkustusaika ja YT-lain mukaisten tehtävien suorittamiseen käytettävä aika.
kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Irtisanottu henkilökohtaisin syin
kioskimyyjä Erityisalat 100-249
Alipalkka
Hotellipäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Työnantaja ei suostu maksamaan tuntipankkiin kertyneitä tunteja.
palveluneuvoja Muut 250-499
Työnantaja ei maksa provisiota irtisanomisajalle
myyjä Kauppa 1000-
Irtisanominen, palkkasaatavat
kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Tuntipalkka ei TESin mukainen ja suorittamatta työaikakorvauksia ja lomapalkkoja.
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Työsuhde purettu
Palvelupäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 250-499
Työntekijä tullut raskaaksi. Koeaikapurku.
Visualisti Kauppa 1000-
Työtapaturma. Työntekijän saama vaikea silmävamma kun lasinsirpale mennyt silmään. Tässä vaiheessa autamme henkilöä loppulausunnon laatimisessa poliisille.
Parturi-kampaaja Muut 0-4
Työsuhde oppisopimuksella, palkkaa maksettu n. 3€/tunti. Lisäksi sairasajan palkkaa ja lisä- sekä ylityötunteja maksamatta.
pelimyyjä Erityisalat Ei tiedossa
Onko työnantajalla ollut työsopimuslain mukainen peruste irtisanoa työntekijä henkilökohtaisella perusteella?
Vuoroesimies
Epäasiallinen kohtelu toistuva, mahdollinen syrjintä epäily
Toimitusjohtaja/työntekijä Muut 0-4
Työsuhde irtisanottu 20.12.2018, ei työvelvoitetta. Ei varoituksia. Työntekijän asema - työntekijä vai johtaja.
kioskimyyjä Erityisalat 100-249
Alipalkka
Kahvilamyyjä Kauppa 5-9
Työsuhde purettu rikosepäilyn vuoksi.
Kokki
Päätetään oikeusavustajasta 17.8.2017 oikeusapukokouksessa.
kioskimyyjä Erityisalat 100-249
Alipalkka
Kohdevastaava Muut 250-499
Koeaikapurku. Uutta koeaikaa ei voi laittaa, jos on ollut samassa työssä aikaisemmin henkilöstöä vuokraavan yrityksen kautta.
(pää)kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Alipalkkaa, palkkasaatavia, yms. TA vähentänyt lopputilistä risoja kalusteita. Sairausajan palkka maksamatta.
Myyjä Erityisalat 100-249
Eriävä tulkinta työsuhteen vakiintumisesta ja siihen littyvistä etuisuuksista.
myyjä Kauppa 100-249
Palkkasaatava + noudatettava TES
Myyjä Ei tiedossa
Työntekijän työsuhde päätetty ilman irtisanomisaikaa
varastotyöntekijä Muut 1000-
Äitiysloman palkanmaksu ja määräaikaisen työsopimuksen kesto.
Liikennemyymälätyöntekijä Kauppa 500-999
Irtisanominen henkilöön liittyvillä syillä varoitusten jälkeen.
Liikennemyymälätyöntekijä Kauppa 500-999
Sairasajan palkanmaksu
Kiiteistö- ja siivous 1000-
Erimielisyys pisteytyksestä. Voiko työnantaja yksipuolisesti vaatia uudelleen pisteytystä, muuttaa yhteisesti hyväksyttyä pisteytystä kun työssä e ole tapahtunut muutosta
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työnantaja kadonnut. Palkkasaatavia ja työsuhde purkautunut
valvomonhoitaja Muut 1000-
Palkkasaatavat
Kokkiapulainen Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Alipalkkaus sekä lomarahat.
myyjä Kauppa 1000-
Työsuhde purettu
Parturi-kampaaja Muut 0-4
Työsuhde oppisopimuksella, palkkaa maksettu n. 3€/tunti. Lisäksi sairasajan palkkaa ja lisä- sekä ylityötunteja maksamatta.
Turvatarkastaja Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työnantaja irtisanonut henkilökohtaisilla syillä varoitusten jälkeen.
palveluneuvoja Erityisalat Ei tiedossa
Lisiä maksamatta
Kassamyyjä Erityisalat Ei tiedossa
Koko työsuhteen ajalta vuosivapaakorvaukset maksamatta.
kokki Majoitus- ja ravitsemus 100-249
työsuhteen päättyminen
pizzakokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Esmies Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Palkkasaatava
kioskimyyjä Erityisalat 100-249
alipalkka
kioskimyyjä/myymäläpäällikkö Erityisalat 100-249
Alipalkka
optikkomyyjä Kauppa 500-999
Työsuhteen irtisanominen.
siivooja Kiiteistö- ja siivous 20-49
Asiakasneuvoja Kauppa 20-49
Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde päättynyt "kuin seinään".
palveluneuvoja Muut 250-499
Provisiopalkan maksu ja määräytymisperuste?
kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatavat ja lopputili
kahvilamyyjä Erityisalat 100-249
Alipalkka
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Työsuhde purettu / irtisanottu
Erityisalat 250-499
Työehtosopimuksen mukaisten palkankorotusten maksaminen työntekijälle.
palveluvastaava Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työsopimuksen noudattaminen.
kahvilamyyjä Erityisalat 100-249
Alipalkka
Järjestyksenvalvoja
Järjestyksenvalvojan avustaminen käräjäoikeudessa. Jäsentä syytetään pahoinpitelystä.
asiakaspalvelija Kiiteistö- ja siivous 1000-
Ansionmenetys
Siivooja Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työnantaja ei ole hyväksynyt lääkärintodistuksia sairausajan palkanmaksua varten.
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Lomautettu, uusia työntekijöitä otettu tilalle. Ylityöt
IT engineer
Siivooja Kiiteistö- ja siivous 10-19
Työnantaja ei ole maksanut mm. työaikalisiä eikä kaikkia ylitöitä.
Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työnantaja ei ole tarjonnut työsopimuksen mukaisia työtunteja, epäselvyydet tasoittumisjärjestelmään liittyen.
kiinteistönhoitaja Kiiteistö- ja siivous 5-9
Työsuhteen päättymiseen liittyvät erimielisyydet työntekijän ja työnantajan kesken.
Kiinteistöhoitaja Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työsuhde irtisanottu työajan noudattamatta jättämisen perusteella. TA:n mukaan TT:ää on saaanut asiasta varoituksia. TT kiistää.
kokki Erityisalat 100-249
varastotyöntekijä Muut 50-99
parturi-kampaaja Erityisalat 100-249
Palkkoja maksamatta, loppupalkan tarkistus, ylityöt
Muut 10-19
Ta ei ole maksanut palkankorotuksia
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Puuttuvat työtunnit, irtisanomisajan palkka ja palkattomat lomat.
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Ta purkanut työsuhteen
Siivooja Kiiteistö- ja siivous 0-4
Työnantaja on maksanut liian pientä palkkaa ja maksanut lopputilinkin väärin.
Myyjä
Työnantaja ei ole maksanut työehtosopimuksen mukaisia lisiä.
Uimavalvoja Erityisalat 5-9
Lomakorvaus maksamatta osittain
siivooja Kiiteistö- ja siivous Ei tiedossa
Sairausajan palkka maksamatta
Kiiteistö- ja siivous 5-9
Palkka alle tessin
Kiiteistö- ja siivous 5-9
Ta irtisanonut varoitusten jälkeen.
PAMin muut Ei tiedossa
Palkkamuutos.
Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkamuutos.
Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkamuutos.
Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkamuutos.
Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkamuutos.
Kiiteistö- ja siivous Ei tiedossa
Vuosilomapalkan laskentatapa jaksotyössä kiinteistöpalvelualalla.
kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
Kauppa 500-999
Kielilisä
Varavastaava Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Epäselvä työsuhteen jatkumiseen tai päättymiseen liittyvä tilanne, jossa työnantajan epäillään toimineen lain vastaisesti.
Kahvilapäällikkö Ei tiedossa
Alipalkka ja työntekijän epäasiallinen kohtelu
Turvatarkastaja Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työnantaja ei tarjonnut työsopimuksen mukaisia työtunteja perhevapaalta palaavalle työntekijälle.
ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
myyjä Muut 20-49
Työntekijän työsuhde irtisanottu äitiyslomalla.
myymäläpäällikkö Kauppa 0-4
cleaner Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työsuhde irtisanottu työntekijästä johtuvasta syystä.
kahviomyyjä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilamyyjä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilamyyjä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilamyyjä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
Kauppa 100-249
Kioskimyyjä. Kauppa Ei tiedossa
Työnantaja päättänyt työsuhteen koeaikaan vedoten, vaikka koeaika oli jo umpeutunut. Työntekijä oli siirtynyt uuden TA:n palvelukseen kauppiaan vaihdon myötä ja tällöin tehty uusi sopimus, jolla sovittu uusi koeaika.
varastotyöntekijä Muut 500-999
Liikkeenluovutuskysymys, onko työntekijä siirtynyt vanhana työntekijänä
myyjä Kauppa 100-249
Taloushallinnon assistentti Kauppa Ei tiedossa
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
keittiöpäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
myyjä/korjaaja Kauppa 5-9
toimisto- ja viestintäassistentti
koeaikapurku
housekeeper/supvervisor Kiiteistö- ja siivous 1000-
Sairasajan palkanmaksu terveydenhoitajan kirjottamalla todistuksella.
siivooja Kiiteistö- ja siivous Ei tiedossa
Työsuhde irtisanottu varoitukseen vedoten
Kauppa 10-19
cleaner Muut 5-9
Työntekijälle annettu työsopimusta pienemmät viikkotyöajat ja liikkeen luovutus sekä työsopimuksen irtisanominen.
siivooja
Työnantaja ilmoittanut isyyslomalla, että ei tarvitse enää tulla töihin.
myyjä Kauppa 500-999
Työntekijä irtisanottu
kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Onko työnantajalla ollut tuta-perusteet irtisanoa raskaana oleva työntekijä?
Laitoshuoltaja Ei tiedossa
palvelupäällikkö Kiiteistö- ja siivous Ei tiedossa
Työsopimuksen irtisanominen ilman työntekijälle annettua varoitusta.
kokki Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työsuhde purettu
myyjä Kauppa 0-4
Lomautus työpaikalle otettu samaan aikaan työkokeilija
siivooja 10-19
Palkkasaatavia ja sopimustunnit ei täyty
siivooja 10-19
Sopimustunnit ei täyty ja ylitöitä ei ole maksettu
myyjä / muotineuvoja Kauppa 1000-
Työtunnit tiputettu vaikka samalle osastolle tullut toinen työntekijä
astijahuoltaja Majoitus- ja ravitsemus 1000-
yt: t käymättä työtehtäviä muutettu
myyjä Muut 5-9
irtisanominen
myyjä Kauppa 500-999
TYösuhde irtisanottu
keittiöapulainen
Palkkasaatava
kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 500-999
Tehty koeaika purku
kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava
grilli myyjä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatavat
kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava työnantaja tehnyt omia vähennyksiään työsuhteen päättyessä.
siivooja Erityisalat 100-249
palkkasaatava
keittiöpäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 10-19
työaikapankki tunnit maksamatta
siistijä Kiiteistö- ja siivous 0-4
koeaikapurku
myyntisihteeri Muut 5-9
irtisanominen työnantajan toimesta
ravintolatyöntekijä Erityisalat 100-249
lomaltapaluurahat maksamatta
myyjä Erityisalat 10-19
Työvuoroja peruttu eikä ole maksettu perutuista vuoroista palkkaa.
kokki Muut 500-999
työsuhde purettu
vartija Muut Ei tiedossa
siirto työtehtävissä
huoltamotyöntekijä Muut 10-19
Alipalkka
sandwich artist Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Määräaikaista sopimusta ei ole jatkettu vaikka kokoajan haetaan te- toimiston sivuilla työntekijöitä työnantaja on kuullut että työntekijä on raskaana ja todennäköisesti siksi ei ole jatkanut työsopimusta
ratamestari
liikkeenluovutus
ratamestari Muut 5-9
liikkeenluovutus
Muut 5-9
Muut 5-9
Kaupan ja matkailun työtehtävät Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Irtisanottu tuta-syillä. palkkoja saamatta lisäksi TA tehnyt tutkintapyynnön onko anastanaut polttoainetta.
Myyjä/vastaava Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Irtisanottu tuta-syillä. Ensin ilmoitettu, että työntekijät on varkaita ja tehdään poliisitutkinta.
Valokuvatarvikemyyjä Kauppa 0-4
Vartija Kiiteistö- ja siivous 10-19
Palkkasaatavia mm. lisiä
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Melkeinpä kaikki asiat epäkunnossa työsopimuksessa ja työsuhteessa
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Melkein kaikki asiat olleet päälaellaan
Järjestyksenvalvoja Muut 0-4
Työnantaja ei tarjoa tunteja
Vartija Kiiteistö- ja siivous 10-19
Tallityöntekijä Erityisalat Ei tiedossa
Työsuhde purettu koeaikana, mutta vedottu suullisesti tutasyihin
Myyjä Muut 0-4
Kyseenalaistaa tasa-arvoasiat onko häntä kohdeltu oikein
Opas Erityisalat 5-9
Työnantaja perinyt palkasta 2 ylimääräistä vuokraa
Kokki Erityisalat 20-49
Määräaikainen työsuhde purettu työntekijän mielestä väärin perustein
Opas Erityisalat 5-9
Ei ole maksettu loppupalkkaa ollenkaan.
Siivooja Kiiteistö- ja siivous 20-49
Maanrakennustyöntekijä 0-4
3 päivän palkka ja lomakorvaus koko työsuhteesta saamatta
Myyjä/kassa Kauppa Ei tiedossa
Työnantaja ei nosta sopimustunteja eikä tarjoa lisätöitä
Optinen Myyjä Kauppa 250-499
Parturi-Kampaaja Erityisalat 100-249
Ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 0-4
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
koeaikapurku vaiko irtisanominen
myyjä Kauppa Ei tiedossa
palkkasaatava
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Palkkasaatavia
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Palkkasaatava
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Palkkasaatava
ajojärjestelijä
palkkasaatava
myyjä Kauppa 0-4
HeKo-syillä tapahtunut irtisanominen
siivooja Kiiteistö- ja siivous 0-4
Palkkasaatava
Hyllyttäjä Erityisalat 20-49
Jäätelömyyjä
Laitoshuoltaja Kiiteistö- ja siivous 20-49
Kioskimyyjä Kauppa 0-4
Baaritarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Myyntineuvottelija Erityisalat 100-249
Ilmastointiasentaja
Siistijä Muut 20-49
Siistijä Muut 20-49
Turvakamera-asentaja
Kauppa 500-999
Kuorma-autonkuljettaja
grillimyyjä
Palveluohjaaja Kiiteistö- ja siivous 1000-
Kiiteistö- ja siivous 1000-
Kiiteistö- ja siivous 1000-
Palveluvastaava Kiiteistö- ja siivous 1000-
Siistijä Kiiteistö- ja siivous 1000-
Laitoshuoltaja Kiiteistö- ja siivous 1000-
Myyjä
Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Siivooja Kiiteistö- ja siivous 1000-
Keittiöpäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Myymälätyöntekijä/valjasseppä
Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Siivoustyöntekijä Kiiteistö- ja siivous 20-49
Kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Kokki
Myyjä Kauppa 5-9
Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Rakennussiivooja Kiiteistö- ja siivous Ei tiedossa
Kokki Pirkanmaa
Esimiesharjoittelija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Vuoropäällikkö Muut 20-49
myyjä
Kiinteistönhoitaja Kiiteistö- ja siivous 10-19
Palkkasaatava
tarjoilija Kauppa 5-9
Henkilökohtainen johtavassa asemassa oleva henkilö Kauppa 0-4
Kioskimyyjä Kauppa 0-4
Huoltamomyyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkasaatava
Varastotyöntekijä, jakeluauton kuljettaja Muut 0-4
Palkkasaatava
Myyjä Erityisalat 10-19
Vastuulisä
Myyjä Kauppa 5-9
siivooja Muut 1000-
Palkkasaatava
parturi-kampaaja 0-4
Työsopimuksen mukaiset tunnit eivät ole toteutuneet.
jäätelönvalmistaja Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työnantaja maksanut palkkaa väärän palkkaryhmän mukaan
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työsuhde irtisanottu kahden varoituksen jälkeen. Työntekijä kiistää varoitukset.
rakennusalan työtehtävät Muut 5-9
Talonmies 0-4
Parturi kampaaja Erityisalat 10-19
Vuosiloman siirto sairauden vuoksi. Onko hius TES mukainen 3pv/kk kertymä?
Puhelinmyyjä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Onko palkka tavanomainen ja kohtuullinen? --> 250€/kk palkka
housekeeper Muut 250-499
Työntekijän työsuhde irtisanottu kirjallisten varoitusten jälkeen.
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Kauppa 250-499
Kysymys on siitä, voiko työnantaja pakottaa sunnuntaivuoroon kaupan alalla.
Kaivinkone kuski
Työntekijä irtisanottu tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä, vaikka samaan aikaan työnantaja hakee kahta työntekijää samoihin työtehäviin.
Kokki
Jäsen kokee työnantajan "savustavan". Toinen samanlainen juttu samalta työnantalta.
Vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja kiistänyt osan saatavista palkkaturvalle vastatoimena. Haetaan saatavia konkurssipesästä ja valvotaan konkurssipesän jako.
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Parturi-kampaaja 0-4
Työnantaja on maksanut liian pienen lomakorvauksen työsuhteen päättyessä
Ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työntekijän mukaan työsuhteen aikana on jätetty maksamatta mm. työaikalisiä ja ylitöitä.
siivooja Kauppa 0-4
Loppupalkkaa maksamatta
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Ta on teettänyt alle sopimustuntien eikä ole maksanut eroitusta. Mahdolliset ylityökorvaukset maksamatta
Muut 1000-
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palveluohjaaja Kiiteistö- ja siivous 1000-
Tarjoilija-Barista Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja ei ole maksanut palkkaa palkkapäivänä.
Baarimestari Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Puuttuva loppupalkan ja lomarahan määrä.
Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja ei ole maksanut palkkaa lainkaan.
Kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja ei ole maksanut työsuhteen ajalta lainkaan palkkaa.
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
TA ei ole maksanut loppupalkkaa
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Loppupalkka maksamatta
Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja ei ole maksanut lopputilissä lomakorvausta.
myyjä Kauppa 1000-
Työsopimuksen irtisanominen työntekijästä johtuvasta syystä.
myyjä Kauppa 100-249
Irtisanomisen perusteiden tarkistaminen
Barista Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Fundraiser Muut
Työnantaja ei ole maksanut lainkaan palkkaa.
Myyjä Kauppa 100-249
Työsuhde päätetty
kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Aiemman kokemuksen huomioiminen palkkauksessa
Asiakkuuspäälikkö Muut
Koeaikapurku epäasiallisin perustein
Security Expert Kiiteistö- ja siivous 50-99
Irtisanominen alisuoriutumisen johdosta
toimistoassistentti Ei tiedossa
Irtisanomistilanteen selvittäminen ja vajaiden työtuntien korvaaminen
autonkuljettaja Muut
Työsuhteen olemassa olo ja tapaturmakorvaus
kiinteistönhoito Muut 1000-
Työsuhteen irtisanominen perustettomasti.
huoltomies Kiiteistö- ja siivous 5-9
Pitämättömät vuosilomat,kun maksettu aina lomakorvausta, jokaisen palkanmaksun yhteydessä.
Kiiteistö- ja siivous 100-249
Työsuhteen irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä
Tarjoilija/baarimikko
Työnantaja asetettu konkurssiin ja palkat maksamatta
lastenhoitaja Muut 10-19
Määräaikaisten sopimusten ketjuttaminen
pitopalvelu työntekijä/ruokala 0-4
Palkat suorittamatta työsuhteen ajalta
kassa/tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Työsuhde pääätetty koeajalla, siitä sopimatta
ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Irtisnomisajan kohta epäselvä ja työnantja tehnyt loppupalkasta yksipuolisesti väehennyksiä
Muut 50-99
Talonmies Kiiteistö- ja siivous
Työnantaja vaatii työntekijää päivystämään mutta ei suostu maksamaan päivystyskorvausta perustellen, että päivystyskorvaus on pisteytetty palkkaan. Päivystyksestä ei ole tehty kirjallista sopimusta.
Eläintenhoitaja
Työnantaja irtisanonut työntekijän tuta-syillä ja jättänyt palkat maksamatta.
Myyjä Kauppa 0-4
Kiiteistö- ja siivous 1000-
Sovitun vuorotteluvapaan peruminen työnantajan puolelta
Kauppa 5-9
Työnantaja on työsuhteen alusta saakka käyttänyt väärää palkkaryhmää ja tätä kautta on muodostunut alipalkkaus.
varastotyöntekijä Muut 50-99
Työsuhteen ehtojen muuttaminen ja työsuojelu-asiat
Kiiteistö- ja siivous 1000-
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Koeaikapurku
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työnantaja jättää palkan osia ja korvauksia maksamatta.
myyjä Kauppa Ei tiedossa
Omille osa-aikaisille ei tarjota lisätunteja
Kauppa 0-4
Työehtosopimuksen lisän maksaminen työntekijöille.
kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
myyjä Kauppa 1000-
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työntekijälle tarjottujen työtuntien määrää laskettu siitä tasosta, jolle se oli vakiintunut. Työntekijän oman selvityksen mukaan ei ole maksettu sairasajan palkkaa, iltalisiä, sunnuntaikorvauksia, vv-korvauksia. Palkka ollut 1.1.2019 asti alle taulukon. TT:n mukaan ei ole saanut pitää lomiaan. Myöskään työtodistus ei täytä työsopimuslain vaatimuksia aj on epäasiallinen. TT:n selvityksen mukaan työskentelyolosuhteet eivät ole olleet asiallisia. TT:lle on huudettu ja käyttäydytty muutoinkin epäasiallsesti. TT näkemyksen mukaan hänellä oli oikeus päättää työsuhteensa noudattamatta irtisanomisaikaa TA:n epäasiallisen käytöksen ja sopimusloukkauksien vuoksi.
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työntekijälle on maksettu alipalkkaa. Ei ole maksettu iltalisää, sunnuntaikorvauksia eikä vv-korvauksia. TA käyttäytynut myös epäasiasiallisesti ja rikottu työsuojelumääräyksiä muun muassa pakottamalla työskentelemään sairaana. TT ei ole myöskään saanut pitää vuosilomaa. TA myös vähensi TT:n tunteja vakiintuneesta tasosta. TT on kertomansa mukaan sairastunut masennukseen työnantajan hyväksikäytön ja epäasiallisen käytöksen seurauksena. TT:n näkökulman mukaan hän joutui irtisanoutumaan työstä noudattamatta irtisanomisaikaa kaikkien epäkohtien ja TA:n epäasiallisen käytöksen vuoksi. Työtodistus ei ole myöskään asiallinen.
Muut 1000-
Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työntekijä irtisanottu taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä. Lomakorvaus maksamatta, samoin VV-vapaat koko työsuhteen ajalta. Yrityksellä on taloudellisia vaikeuksia, mutta ei ole haettu konkurssiin.
Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työsuhteen päättyminen, irtisanomisajan palkka, lomakorvaukset
ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkaa maksamatta. Irtisanottu ilman irtisanomisaikaa.
Rakennusapumies Muut 20-49
Työnantaja on kieltäytynyt maksamasta sairausajan palkkaa, vaikka työntekijä on toimittanut asianmukaiset sairauslomatodistukset.
Kauppa 0-4
Parturi-kampaaja Erityisalat 20-49
Lomaraha saamatta vaikka työsuhde on päättynyt
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Palkkasaatava
baarimikko
Sopimuksen mukainen palkkasaatava
Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Työnantaja irtisanoi työntekijän vakituisen työsopimuksen 1 pv:n sairastamisen jälkeen
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Liian alhainen tuntipalkka. Lomakorvauksen tarkistus.
ripsimuotoilija, kampaaja, kosmetologi,
Työsuhteen ehtojen muuttaminen
Eristäjä
Työnantajan korvausvaatimus
Ompelija Kauppa 250-499
Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi
Ompelija Kauppa 250-499
Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi
Myyjä Kauppa 250-499
Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi
Myyjä Kauppa 250-499
Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi
Lääketyöntekijä Kauppa 10-19
Lääketyöntekijä Kauppa 10-19
Vuosiloman siirto
Pakettiautonkuljettaja
Salitarjoilija Muut 0-4
Muut 100-249
Erimielisyysmuisto koskien palkkausta
varastotyöntekijä Kauppa 1000-
Sairausajan palkanmaksuvelvoite
myyjä Kauppa 1000-
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Irtisanominen ja ylityökorvaukset
Erityisalat Ei tiedossa
palkkasaatava
vuoropäällikkö Kauppa 250-499
Työsuhde päätetty varoitukseen vedoten
Warehouse worker Muut 100-249
myyjä Erityisalat Ei tiedossa
Vuosivapaat, lomarahat ja osa palkankorotuksista saamatta
myyjä Erityisalat Ei tiedossa
Vuosivapaat, sairausloma-ajan lisät, lomakorvaus oikealla prosentilla sekä lomarahat maksamatta.
ravintolatyöntekijä Kauppa 250-499
Palkkasaatavia
Muut 20-49
TESsin yleissitovuus. kielilisä
Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Kauppa 10-19
myyjä Kauppa 100-249
Lomapalkka ja lomaraha provisioista maksamatta
varastotyöntekijä Muut 100-249
Kokemusvuodet
keittiöapulainen Majoitus- ja ravitsemus 1000-
Työnantaja perunut jo toistamiseen luvatun työsuhteen.
myyjä Kauppa 0-4
Sairausajan palkka maksamatta
Tarjoilija Erityisalat 0-4
Palkkaturvahakemus
Tarjoilija Erityisalat 0-4
Palkkaturvahakemus
Vastaanottovirkailija Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Lisätyön tarjoamisvelvollisuuden laiminlyönti
Parturi-kampaaja Kauppa 1000-
Työkokemusvuosien laskenta palkkaukseen
siivooja Kiiteistö- ja siivous 20-49
kokki Majoitus- ja ravitsemus 10-19
myyjä Muut 5-9
Palkkasaatava
vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Kiinteistöhuoltomies Kiiteistö- ja siivous 5-9
Työsuhteen irtisanomisen perusteet
myyjä Kauppa Ei tiedossa
vartija Kiiteistö- ja siivous 1000-
Palkkasaatava
timpuri
Työsuhteen päättäminen
baarityöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Myymäläpäällikkö Kauppa 10-19
Muut 5-9
koulunkäynnin ohjaaja Muut 500-999
henkilökohtainen avustaja 0-4
asiakaspalveluneuvoja Erityisalat 100-249
kahvilaesimies Muut 10-19
myyjä Kauppa 0-4
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
keittiötyöntekijä
Konttityöntekijä Muut 1000-
kiinteistönhoitaja Kiiteistö- ja siivous 20-49
kokki Majoitus- ja ravitsemus 1000-
Bar Manager Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
myyjä/ravintolatt Kauppa Ei tiedossa
myyjä Kauppa 1000-
parturi-kampaaja Erityisalat 100-249
siivooja Muut 20-49
varastomies Kauppa 20-49
markkinointipäällikkö Muut 0-4
Saamatta jäänyt irtisanomisajanpalkka ja lomakorvauksia.
Kauppa 5-9
Alipalkkaus
Kauppa 5-9
alipalkkaus
Varastotyöntekijä Kauppa 20-49
Työsuhde irtisanottu työntekijästä johtuvasta syystä.
Asiakaspalvelu
Palkkasaatavia ja lomautettu mahdollisesti perusteettomasti.
Kioskimyyjä/Pääluottamusmies
Luottamusmiehen jälkisuoja
Kiinteistönhoitaja Kiiteistö- ja siivous 0-4
Työsuhteen päättymisen jälkeen työnantaja ei ole maksanut ns loppupalkkaa.
kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Työsuhde päättynyt 15.112019. Loppupalkka maksamatta.
Myyjä/tsv Kauppa 100-249
Työntekijän työsuhteen päättäminen
Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Alipalkattu ei maksettu lisiä, vuosivapaat maksamatta. Nollasopimuksella..
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Määräaikaisen sopimuksen päättymiseen liittyvät asiat ja odotusajanpalkka.
parturi-kampaaja Erityisalat 100-249
Vuoropäällikkö Kauppa 1000-
Työsuhteen irtisanominen.
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Maksamattomia palkkoja.
myyjä Kauppa 0-4
Työsuhde päättynyt työnantajan toimesta. Palkkasaatavia sekä työtodistus saamatta.
Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatavia.
Siivooja Kiiteistö- ja siivous 1000-
Ei ole tarjottu työsopimuksen mukaista työtä.
vartija Kiiteistö- ja siivous 20-49
Työntekijän työsuhde päätetty ja palkkasaatavat.
Kauppa 500-999
Työsuhteen päättäminen.
myyjä Kauppa 20-49
Työntekijälle maksettu liian pientä palkkaa koko työsuhteen ajan.
huoltomies Kiiteistö- ja siivous 20-49
Työsuhde purettu työnantajasta johtuvasta syystä.
Puhtaanapitäjä Kiiteistö- ja siivous 20-49
Alipalkka
Puhdistustyöntekijä Kiiteistö- ja siivous 20-49
Alipalkka
Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Myyjä Erityisalat 50-99
Kauppa 10-19
teatterityöntekijä Erityisalat 100-249
Työsuhde päätetty varoituksiin ja puhutteluihin vedoten
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Siivooja Kiiteistö- ja siivous 20-49
Työnantaja purkanut työsuhteen, mahdollinen alipalkka
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkaka maksamatta syys-lokakuu
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Ylityöt ja pyhätunnit maksamatta
kassamyyjä
Tarjoilija
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Ta purki määräaikaisen työsuhteen
varainhankkija Muut Ei tiedossa
Työntekijälle ei ole maksettu työehtosopimuksen eikä työsopimuksen mukaista palkkaa
Tiskijukka Uusimaa
Työnantaja ei ole maksanut sovittuja keikkapalkkioita
kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
myyjä Kauppa 10-19
Koeaikapurku ja palkkasaatavia
kukkamyyjä Kauppa 0-4
toimistotyöntekijä
Loppupalkka maksamatta
Kiinteistönhoitaja Kiiteistö- ja siivous 50-99
Työnkteijällä useiden tuhansien eurojen palkkasaatavat. TA järjesti leikki-YT:t ja irtisanoi työntekijän.
Kiinteistötyöntekijä Kiiteistö- ja siivous 50-99
Työntekijällä useiden tuhansien eurojen palkkasaatavat. TA järjesti leikki-YT:t ja irtisanoi työntekijän.
Ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 1000-
Työntekijä lomautettu 19.4.2019. Tarjottu työtä jatkuvasti, mutta lomautusta ei ole keskeytetty.
Kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Yritys konkurssiin. Palkkaa maksamatta. Alipalkkaa.
optinen myyjä Kauppa 250-499
Kiiteistö- ja siivous 10-19
Työsuhde purettu koeajan viime metreillä, asiakaspalautteisiin vedoten.
Majoitus- ja ravitsemus 5-9
myymäläpäällikkö Kauppa Ei tiedossa
Työsuhde päättynyt perhevapaan aikana.
Kioskimyyjä Kauppa Ei tiedossa
Lomakorvaus ja sairausajan palkkaa puuttuu.
Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työantaja ei ole maksanut koko työsuhteen aikana vuosivapaakorvauksia.
Kiiteistö- ja siivous 20-49
Sairausajan palkanmaksu, epäasiallinen kohtelu
Muut Ei tiedossa
Palkan alentaminen ilman irtisanomista.
varastotyöntekijä Muut 10-19
Työntekijä ei saa työsopimusta ja tunnit alkaneet vähentyä
Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Liikkeen luovutus. Työsuhde irtisanottu luovuttajan toimesta
myyjä Kauppa 20-49
Sairausajan palkkaa maksamatta
huoltamotyöntekijä Kauppa 0-4
Työnantaja lomauttanut ilman ennakkoilmoitusaikaa
huoltamotyöntekijä Kauppa 0-4
Työnantaja lomauttanut ilman ennakkoilmoitusaikaa
Kokki Majoitus- ja ravitsemus 100-249
Erimielisyys tilanteessa, jossa työntekijä on sairastunut kesken vuosiloman ja jäljellä oleva loman osa olisi tullut siirtää.
Myyjä Kauppa 0-4
Puuttuvat työtunnit sekä työnantaja tehnyt vähennyksiä palkasta.
Hallivastaava PAMin muut 0-4
Työntekijälle annettu useita varoituksia, jotka työntekijän näkemyksen mukaan ovat olleet heppoisin perustein annettuja syistä, joiden perusteella muut eivät ole varoituksia saaneet. Työntekijä on kertonut kiistäneensä varoitukset. Irtisanominen tehty samana päivänä kun viimeinen varoituskin on annettu. Lisäksi työntekijälle varattu mahdollisuus tulla kuulluksi vasta irtisanomisen jälkeen. Kiistaa myös autoedusta.
Erityisalat 20-49
Palkkasaatava
huoltamotyöntekijä Kauppa 5-9
Palkkaa ja ylityötä maksamatta
Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Palkkasaatavat Tuta-syin irtisanottu
Kiiteistö- ja siivous 100-249
Sairauslomapäivät muutettu kesälomapäiviksi työsuhteen päättyessä
cleaner
Kauppa 500-999
kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkka maksamatta
kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Myyntiassistentti Muut 10-19
Provisiopalkan muutos ilman irtisanomisaikaa
Ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus
Loppupalkkojen maksaminen sekä palkkalaskelmien antaminen työntekijälle.
huoltamokahvila-työntekijä Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työsuhteen päättäminen
Kalustemyyjä Kauppa 0-4
Palkkasaatavaa.
Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkaturva
Veteraaniavustaja Muut 100-249
Työantaja purkanut työsuhteen
myyjä Kauppa 5-9
Kaupan TES:n mukaisia lisiä maksamatta
Huoltamotyöntekijä Muut 0-4
Palkkasaatavat ja työsuhteen perusteeton päättäminen
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkaturva
Varastotyöntekijä Muut 1000-
Kiinteistönhuolto, maalaus, saneeraustyöt Kauppa 0-4
Siivooja Kiiteistö- ja siivous 100-249
Määräaikaiset työsopimukset ilman perusteita
Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkaturva
Emäntä 50-99
Siivooja Kiiteistö- ja siivous Ei tiedossa
Täysperävaununkuljettaja Muut 0-4
loppusiivooja 10-19
Sairausajan palkka
Muut
Määräaikaisuuden muuttaminen kesken sopimuksen
Kiiteistö- ja siivous 20-49
Ta ei ole tarjonnut sopimustunteja.
kassatarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Erityisalat 500-999
Syrjintä
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Epäasiallinen kohtelu, syrjintä
henk.koht.avustaja Muut Ei tiedossa
Kauppa 5-9
TA poistanut vastuulisän
Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Kiiteistö- ja siivous 50-99
Sairausajan palkka maksamatta
chef Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Lomapalkkaa ja lomarahaa maksamatta
Kauppa 5-9
Erimielisyys lääkärin lausunnon pätevyydestä TA:n direktio-oikeus
Köksmästare Ei tiedossa
Utebliven lön
Myyjä Muut 5-9 Ahvenanmaa
Hävning av arbetsavtal under prövotid på grund av orsaker ovidkommande för arbetsuppgiften
siivoja Erityisalat 20-49 Ahvenanmaa
Siivoja Erityisalat 20-49 Ahvenanmaa
Försäljare Kauppa 100-249 Ahvenanmaa
Förflyttning från försäljare till lager
Siivoja Kiiteistö- ja siivous 10-19 Ahvenanmaa
städare Kiiteistö- ja siivous 10-19 Ahvenanmaa
Ersättning för övertidsarbete
Myyjä Kauppa 5-9
Työnantaja haluaa vaihtaa noudatettavaa työehtosopimusta.
Tuloksia per sivu: