Tulosta

Erimielisyys­tapaukset

PAM käsittelee vuosittain noin 1500 jäsenten erimielisyystapausta. Täältä löydät avoimet erimielisyystapaukset, avoimet oikeustapaukset ja päättyneet oikeustapaukset.

Valitse haluamasi erimielisyystyyppi yllä olevasta pudotusvalikosta. Voit suodattaa listaa sarakkeiden otsikoiden perusteella, esim. asian tai yrityksen toimialan mukaan.

  Asia
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • Palkkasaatava
 • Rajariita
 • Rikosasia
 • Työnantajan korvausvaatimus
 • Työrauha
 • Työsuhde
 • Työyhteisö ja työsuojelu
  Jäsenen ammatti
 • A-Ö
 • Ö-A
  Yrityksen toimiala
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • Apteekki
 • Erityisala
 • Henkilöstöpalveluala
 • Hius- ja kauneudenhoitoala
 • Kaupan ala
 • Kiinteistöpalveluala
 • Matkailu- ja ravintola-ala
 • Muu toimiala
 • Puhelinpalveluala
 • Turvallisuusala
  Yrityksen sijainti
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • Etelä-Savo
 • Etelä-Pohjanmaa
 • Häme
 • Kaakkois-Suomi
 • Kainuu
 • Keski-Suomi
 • Lappi
 • Pirkanmaa
 • Pohjanmaa
 • Pohjois-Karjala
 • Pohjois-Pohjanmaa
 • Pohjois-Savo
 • Satakunta
 • Uusimaa
 • Varsinais-Suomi
  Yrityksen koko
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • 1-15 henkilöä
 • 16-39 henkilöä
 • 40-99 henkilöä
 • 100-200 henkilöä
 • 201-500 henkilöä
 • 501-1000 henkilöä
 • 1001-2000 henkilöä
 • Yli 2000 henkilöä
  Lisätietoja
 • A-Ö
 • Ö-A
Asia   Jäsenen ammatti   Yrityksen toimiala   Yrityksen sijainti   Yrityksen koko   Kuvaus Lopputulos Lisätietoja  
kuorma-autonkuljettaja Muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työsuhde purettu koeaikana: laiton? Palkka s-loman ajalta maksamatta: lokakuun palkkalaskelma ja työaika kirjanpito toimitetaan myöhemmin toimitsijalle. Lausunto riitautuksesta TE-toimistolle.

Näytä lopputulos

Asia sovittu ennen oikeudenkäyntiä.

Siivooja Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Lomarahat maksamatta koko työsuhteen ajalta.

Näytä lopputulos

Ta. maksoi vuosien 2014 ja 2015 lomarahat yhteensä 2513,38 euroa.

Siivooja Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Lomarahat maksamatta koko työsuhteen ajalta.

Näytä lopputulos

Ta. maksoi vuosien 2014 ja 2015 lomarahat yhteensä 2212,27 euroa.

myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Irtisanominen tuta-syin, takaisinottovelvollisuus, uusien työntekijöiden palkkaaminen samaan aikaan.

Näytä lopputulos

Sovittu.

siivooja Ei tiedossa
Näytä kuvaus

lomaraha

Näytä lopputulos

Ta. maksoi saatavat 3116,70 euroa.

Kioskityöntekijä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Irtisanomisen selvittäminen ja koeaika

Näytä lopputulos

Sovittu.

tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Jäänyt saamatta lomakorvaus ja Jp-päiväkorvaukset.

Näytä lopputulos

Kanne peruttu

Vartija PAMin muut 20-49
Näytä kuvaus

YT-lain rikkomus, takaisinottovelvollisuuden laiminlyönti.

Näytä lopputulos

Sovittu.

vartija PAMin muut 20-49
Näytä kuvaus

YT-lain rikkomus, takaisinottovelvollisuuden laiminlyönti.

Näytä lopputulos

Sovittu.

siivooja 5-9
Näytä kuvaus

Työnantaja ei ole maksanut tehtyjen työtuntien mukaan palkkaa

Näytä lopputulos

Yksipuolisen tuomion mukaan jäsenelle maksetaan 2909.75 euroa. Oikeudenkäyntikuluja 246,- e.

Myyjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Alipalkkaus

Näytä lopputulos

saatavat maksettu

TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Irtisanominen tuotannollisista ja taloudellisistasyistä. Työntekijä pitää perusteettomana.Yritykseen palkattu uusia työntekijöitä.

Näytä lopputulos

Asia sovittu

TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Irtisanominen tuotannollisista ja taloudellisistasyistä. Työntekijä pitää perusteettomana.Yritykseen palkattu uusia työntekijöitä.

Näytä lopputulos

Asia sovittu.

MYYJÄ Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Irtisanottu tuotannollisista ja taloudellisista syistä sekä työntekijästä johtuvasta syystä 25.8.2014.Ei mainintaa irtisanomisajasta.

Näytä lopputulos

Käräjäoikeuden vahvistama sovinto.

Lastaaja Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

Perusteeton koeaika vuokratyösuhteen jälkeen käyttäjäyritykseen työllistyttyä sekä siitä johtuva laiton koeaikapurku.

Näytä lopputulos

Asia sovittu.

? Kauppa 50-99
Näytä kuvaus

Työtuomioistuimen lausumapyyntö työehtosopimuksen tulkinnasta

Näytä lopputulos

Työtuomioistuimen lausunto oli PAM ry:n tulkinnan mukainen. Luottamusmiehen valinta oli pätevä.

ravintolavastaava Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Työntekijä purkanut työsuhteen työnantajan käyttäytymisen takia. Jäänyt saamatta sairasajanpalkkoja, jp-päiväkorvauksia, lomaltapaluuraha, lomakorvaus, aattotyökorvaukset ja huhtikuun peruspalkka maksettu virheellisesti.

Näytä lopputulos

Hovioikeuden sovinnon vahvistaminen ja päätös.

myyjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Työpaikkakiusaamistapaus jonka on saanut alkunsa kun on vaadittu yleiskorotuksia jotka on korjattu ja tällä hetkellä työilmapiiri on sellainen, ettei jäsen kykene menemään töihin. On tehnyt ilmoituksen aluehallintoviranomaiselle työpaikastaan jossa asiaa on tutkittu.

Näytä lopputulos

Työnantajan kanssa tehty sovinto

Vartija PAMin muut 20-49
Näytä kuvaus

Takaisinottovelvoite/ irtisanominen

Näytä lopputulos

Hovioikeuden kumosi käräjäoikeuden tuomion. Kahden jäsenen kanne hylättiin. Yritys Oy vapautettiin kaikesta sille tuomitusta korvausvelvollisuudesta.

vartija PAMin muut 20-49
Näytä kuvaus

Takaisinottovelvoite/ irtisanominen

Näytä lopputulos

Hovioikeuden kumosi käräjäoikeuden tuomion. Kahden jäsenen kanne hylättiin. Yritys Oy vapautettiin kaikesta sille tuomitusta korvausvelvollisuudesta.

kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Peruspalkka, lisäsaatavat, ylityöt? Lomapalkat, lomaraha, työntekijä tehnyt paljon ylitöitä, 6pv työviikko, yli 10h työpäiviä.

Näytä lopputulos

Käräjäoikeuden vahvistama sovinto. Työnantaja maksaa jäsenelle palkkasaatavista 20.000 euroa ja korvaa lisäksi oikeudenkäyntikuluista 4.000 euroa.

Huoltomies 5-9
Näytä kuvaus

Postilaatikkoon oli pudotettu irtisanomisilmoitus. Työntekijä ei ole irtisanonut itseään.

Näytä lopputulos

Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa. Hovioikeuden voittotuomio jää voimaan.

KONSEPTINEUVOJA Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

Takaisinottovelvoitteen laiminlyönti.

Näytä lopputulos

Asia onsovittu.

Ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Palkka, tuntilisät, työajantasoitus.

Näytä lopputulos

Asia sovittu tuomioistuinsovittelussa.

Asentaja Muut 5-9
Näytä kuvaus

Työnantaja irtisanoi työsuhteen perusteluina työnantajan omaisuuden anastaminen.

Näytä lopputulos

Käräjäoikeuden vahvistama sovinto ja päätös.

EMÄNTÄ Majoitus- ja ravitsemus 500-999
Näytä kuvaus

Työnantaja ei maksa sairasajan palkkaa.

Näytä lopputulos

Osavoitto Helsingin käräjäoikeus. Yritys Oy velvoitetaan suorittamaan jäsenelle irtisanomisajan palkkana 10.156,92 euroa ja lomakorvausta 1.015,69 euroa molemmat määrät korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 16.1.2014 lukien. Kanne hylätään enemmälti. Asianosaiset saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkoaan.

Parturi-kampaaja PAMin muut 20-49
Näytä kuvaus

Työntekijä on ollut kokoaikaisessa työsuhteessa parturi-kampaajana 8.4.2013 alkaen. Työnantaja purki työntekijän työsopimuksen Tsl 3:3§ vedoten (kilpailukieltopykälä) saatuaan tietää työntekijän antaneen kotikampauspalveluja työpaikkakuntansa ulkopuolella.

Näytä lopputulos

Kaikki haetut saatavat maksettu jäsenelle.

huoltomies Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkan yleiskorotus ja kertaerä maksamatta.

Näytä lopputulos

x

huoltomies Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkan yleiskorotus ja kertaerä maksamatta.

Näytä lopputulos

x

siivooja 5-9
Näytä kuvaus

Työsuhteen purku.

Näytä lopputulos

Asia sovittu tuomioistuinsovittelussa.

- Kauppa 500-999
Näytä kuvaus

Jäsenen työnantajan edustaja on saanut syytteen työsyrjinnästä.

Näytä lopputulos

Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa hovioikeudessa 30.3.32016 voitetulle asialle. Vastapuoli velvoitettiin suorittamaan jäsenelle korvausta 1000 euroa viivästyskorkoineen 6.2.2012 lukien. Lisäksi vastapuoli velvoitettiin korvaamaan jäsenen oikeudenkäyntikulut sekä käräjä- että hovioikeudessa.

baari/siivousvastaava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

palkkasaatavat, sopimuksen tunnit täyttymättä

Näytä lopputulos

asia sovittu.

tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkkasaatavat.

Näytä lopputulos

palkkaturva maksanut jäsenen saatavat

Parturi-Kampaaja PAMin muut 20-49
Näytä kuvaus

TA ei suostu pyynnöistä huolimatta maksamaan lopputiliä.

Näytä lopputulos

Asia sovittu.

TARJOILIJA Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Erimielisyys sovitusta työajasta ja palkasta.

Näytä lopputulos

Asia sovittu ennen oikeudenkäyntiä.

Siivooja 1000-
Näytä kuvaus

Työsuhteen purku

Näytä lopputulos

Asia sovittu.

Jakaja Muut 250-499
Näytä kuvaus

Työsuhde purettu avustajan käytöstä johtuen. Työnantajan toiminta ei noudata yrityksen yleistä linjaa.

Näytä lopputulos

Koska kantaja on peruuttanut kanteen ja vastaaja X Oy on ilmoittanut, ettei sillä ole asiassa vaatimuksia, asiaa jää sillensä.

kahvilamyyjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Irtisanominen tuta-syillä, palkattu uusi työntekijä 11 päivää ennen. Liikkeenluovutus? Taustalla ta:n epäasiallinen kohtelu työntekijää kohtaan.

Näytä lopputulos

Käräjäoikeuden vahvistaman sovinnon mukaan työnantaja maksoi jäsenelle 10000,- e vähennettynä työttömyysvakuutusrahaston osuudella.

Myyjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Maksamattomat etuudet.

Näytä lopputulos

asia sovittu käräjäoikeuden sovitteluistunnossa.

Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Irtisanomisperusteet

Näytä lopputulos

Käräjäoikeuden vahvistama sovinto.

kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työnantaja on purkanut työsuhteen 31.8.2011 koeaikaan vedoten. Työsuhteessa ei ole sovittu koeajasta, mahdollinen kiristys ja uhkailu. Työnantaja ei ole maksanut TES:n mukaisia lisiä.

Näytä lopputulos

Sovittu ennen hovioikeuskäsittelyä.

siivooja Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työntekijä on irtisanottu sen jälkeen kun hän vaati iltalisät maksettaviksi.

Näytä lopputulos

Voitettu hovioikeudessa. Yritys Oy:n peruutettua valituksensa lausunnon antaminen valituksesta raukeaa. Asia jää käräjäoikeuden tuomion varaan. Lisäksi Yritys Oy velvoitettiin korvaamaan 1000,- e oikeudenkäyntikuluja hovioikeudesta.Voitettu käräjäoikeudessa. Yritys Oy maksaa jäsenelle irtisanomisajan palkkaa 1733 e viivästyskorkoineen 30.11.2011 lukien, korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä 13139 e lainmukaisine korkoineen 8.11.2013 lukien ja yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä 5000,- e lainmukaisine korkoineen 8.11.2013 lukien sekä liitolle oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudesta 5086, e.

siivooja 20-49
Näytä kuvaus

Työntekijä on irtisanottu sen jälkeen kun hän vaati iltalisät maksettaviksi.

Näytä lopputulos

Voitettu hovioikeudessa. Yritys Oy:n peruutettua valituksensa lausunnon antaminen valituksesta raukeaa. Asia jää käräjäoikeuden tuomion varaan. Lisäksi Yritys Oy velvoitettiin korvaamaan 1000,- e oikeudenkäyntikuluja hovioikeudesta.Voitettu käräjäoikeudessa. Yritys Oy maksaa jäsenelle irtisanomisajan palkkaa 1733 e viivästyskorkoineen 30.11.2011 lukien, korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä 13139 e lainmukaisine korkoineen 8.11.2013 lukien ja yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä 5000,- e lainmukaisine korkoineen 8.11.2013 lukien sekä liitolle oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudesta 5086, e.

varikkoalueen valvoja Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työsuhteen päättyminen

Näytä lopputulos

Voitettu hovioikeudessa. Yritys Oy:n peruutettua valituksensa lausunnon antaminen valituksesta raukeaa. Asia jää käräjäoikeuden tuomion varaan. Lisäksi Yritys Oy velvoitettiin korvaamaan 1000,- e oikeudenkäyntikuluja hovioikeudesta.Voitettu käräjäoikeus. Yritys Oy maksaa jäsenelle korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä 11565 e ja yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä 5000 e, molemmat lainmukaisine korkoineen 8.11.2013 lukien sekä liitolle oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudesta 5026 e.

varikkoalueen valvoja 20-49
Näytä kuvaus

Työsuhteen päättyminen

Näytä lopputulos

Voitettu hovioikeudessa. Yritys Oy:n peruutettua valituksensa lausunnon antaminen valituksesta raukeaa. Asia jää käräjäoikeuden tuomion varaan. Lisäksi Yritys Oy velvoitettiin korvaamaan 1000,- e oikeudenkäyntikuluja hovioikeudesta.Voitettu käräjäoikeus. Yritys Oy maksaa jäsenelle korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä 11565 e ja yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä 5000 e, molemmat lainmukaisine korkoineen 8.11.2013 lukien sekä liitolle oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudesta 5026 e.

JOHDON ASSISTENTTI Muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Irtisanomisen perusteet ristiriitaiset.

Näytä lopputulos

Asia sovittu.

SIIVOOJA Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työsopimus purettu. Syy: fyysinen kiinnikäyminen työkaveriin, asiakassuhteen vaarantaminen, esimiehen antamien ohjeiden laiminlyönti.

Näytä lopputulos

Sovittu 5 kuukauden palkkaa vastaavalla korvauksella.

Myyjä Muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työnantaja laiminlyönyt lisätyön tarjoamisvelvollisuutta.

Näytä lopputulos

Lisätuntikiista voitettiin työtuomioistuimessa. Yritys toimi tietoisesti työehtosopimuksen vastaisesti. Yritys joutuu maksamaan PAMiin kuuluvalle yhdistykselle hyvityssakkoa 3000,- euroa. Lisäksi yritys ja työnantajajärjestö joutuvat korvaamaan oikeudenkäyntikulut 12248,70 euroa korkoineen.

RAVINTOLANJOHTAJA Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Näytä kuvaus

Työntekijä oli irtisanonut työsopimuksensa 24.5.2012 ja työn piti päättyä 24.8.2012.Työnantaja oli vapauttanut työntekijän tehtävistään jo 18.6.2012. Palkka oli maksamatta ajalta 18. - 25.6.2012. Odotusajan palkka. Pitämättömiä v- ja x-vapaita.

Näytä lopputulos

Sovittu valmisteluistunnossa.

KEITTIÖMESTARI Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Irtisanominen ja takaisinottovelvollisuuden laiminlyönti.Työntekijä on sanottu irti tuta-syistä vaikka ollut yrityksen ainoa työntekijä. Ravintolan toiminta ei ole loppunut ja työpaikassa on uusia työntekijöitä.

Näytä lopputulos

Asia sovittu. Työnantaja maksaa 12:2:n mukaista korvausta. Korvaus vastaa noin kolmen kuukauden palkkaa.

MYYJÄ Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Lomakuukaudelta vajaa palkka. Maksettu kaupan työstä kioskilisät.

Näytä lopputulos

Toinen asia sovittu ja toinen hävitty.

myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Lomakuukaudelta vajaa palkka. Maksettu kaupan työstä kioskilisät.

Näytä lopputulos

Toinen asia sovittu ja toinen hävitty.

kiinteistönhoitaja 50-99
Näytä kuvaus

Työntekijä irtisanottu työvelvotteiden laiminlyönnin takia ilman varoituksia.

Näytä lopputulos

Sovittu 8000 euron korvauksella.

MYYMÄLÄNHOITAJA Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Sanottu irti työntekijästä johtuvasta syystä 3.10.2012. Työ päättyy 2.12.2012, ei työvelvoitetta.TSL 7. luku 2 § 3 mom.Tt pitää irtisanomista perusteettomana.

Näytä lopputulos

Asia sovittu. Sovinto on salainen.

Försäljare Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Sairausajan palkka

Näytä lopputulos

Voitettu käräjäoikeudessa. Työnantaja tuomittiin korvaamaan jäsenelle sairausajan palkkaa 1279,45 e lainmukaisine viivästyskorkoineen 5.4.2012 lukien. Työnantaja maksaa 5735,- e oikeudenkäyntikulut.

Myyjä Kauppa 50-99
Näytä kuvaus

Liittojen erimielisyys yölisistä.

Näytä lopputulos

Voitettiin työtuomioistuimessa.

Myyjä Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

Liittojen erimielisyys yölisistä.

Näytä lopputulos

Voitettiin työtuomioistuimessa.

JÄSENNEUVOJA Muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työnantaja on katsonut työntekijän työsuhteen purkautuneen 1.6.2010 liikkeenluovutuksen yhteydessä, kun työntekijä on ollut yli 5 päivää pois töistä ilmoittamatta. Lisäksi nousi esiin kysymys oliko tuotannollisiin ja taloudelliset syyt irtisanomiseen?

Näytä lopputulos

19.3.2015 voitettiin hovioikeudessa. Käräjäoikeuden tuomiota ei muutettu. Oikeudenkäyntikulut hovioikeudesta hylättiin. 6.5.2014 asia voitettiin osittain käräjäoikeudessa. Työnantaja määrättiin maksamaan jäsenelle 4400,- euroa korvauksena työsuhteen perusteettomasta päättämisestä lainmukaisine korkoineen. Hyvitys syrjinnästä työelämässä hylättiin. Työnantaja määrättiin maksamaan 4005,06 euroa oikeudenkäyntikuluja. Työnantaja määrättiin maksamaan jäsenelle asianosaiskuluja 724,40 euroa.

JÄSENNEUVOJA Muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työnantaja on katsonut työntekijän työsuhteen purkautuneen 1.6.2010 liikkeenluovutuksen yhteydessä, kun työntekijä on ollut yli 5 päivää pois töistä ilmoittamatta. Lisäksi nousi esiin kysymys oliko tuotannollisiin ja taloudelliset syyt irtisanomiseen?

Näytä lopputulos

19.3.2015 voitettiin hovioikeudessa. Käräjäoikeuden tuomiota ei muutettu. Oikeudenkäyntikulut hovioikeudesta hylättiin. 6.5.2014 asia voitettiin osittain käräjäoikeudessa. Työnantaja määrättiin maksamaan jäsenelle 4400,- euroa korvauksena työsuhteen perusteettomasta päättämisestä lainmukaisine korkoineen. Hyvitys syrjinnästä työelämässä hylättiin. Työnantaja määrättiin maksamaan 4005,06 euroa oikeudenkäyntikuluja. Työnantaja määrättiin maksamaan jäsenelle asianosaiskuluja 724,40 euroa.

huoltoasematyöntekijä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Vuoden 2012 kertakorvaus maksamatta. Jäsenet vaativat Jp/arkipyhäkorvauksia, ta ei itsekään oikein tiedä mitä tessiä noudattaa. Uuden yrittäjän myötä jäsenten työsuhteet päätetty.

Näytä lopputulos

Sovittu ennen oikeudenkäyntiä. Työnantaja maksaa jäsenelle 1346,94 €.

huoltoasematyöntekijä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Vuoden 2012 kertakorvaus maksamatta. Jäsenet vaativat Jp/arkipyhäkorvauksia, ta ei itsekään oikein tiedä mitä tessiä noudattaa. Uuden yrittäjän myötä jäsenten työsuhteet päätetty.

Näytä lopputulos

Sovittu ennen oikeudenkäyntiä. Työnantaja maksaa jäsenelle 2091,21 €.

SIIVOOJA Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työnantaja on jättänyt tarjoamatta työsopimuksen mukaiset tunnit.

Näytä lopputulos

Asia sovittu pääkäsittelyssä 9.6.2015.

Myyjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Työntekijä irtisanoi työsopimuksensa 200 lomautuspäivän jälkeen. Työnantaja pidätti irtisanomisajan palkasta 14 päivän palkan vaikka lomautusilmoitus oli annettu 14 päivän ilmoitusaikaa noudattaen.

Näytä lopputulos

Sovittu. Työnantaja maksaa jäsenelle 2700,- e ja oikeudenkäyntikulut liitolle 2400,- e.

TARJOILIJA Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Työntekijä työssä oppisopimussuhteessa huoltoasemalla tarjoilijana.Erimielisyys ylityökorvauksista ja työajoista.Työvuorolistat puutteelliset.Noudattaako työnantaja oikeaa työehtosopimusta?

Näytä lopputulos

Käräjäoikeuden vahvistama sovinto. Työnantaja maksaa jäsenelle 900,- e. Osapuolet vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Kokki/Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Alipalkkaus.

Näytä lopputulos

Asia sovittu valmisteluistunnon jälkeen. Sovinto on salainen.

tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Työnantaja purki työsuhteen epärehellisyyden takia

Näytä lopputulos

Yksipuolinen tuomio. Työnantaja ei vastannut kanteeseen. Palkkaturva maksoi saatavia.

Tutkimushaastattelija PAMin muut 100-249
Näytä kuvaus

Työnantaja ei useasta pyynnöstä huolimatta maksa lomarahaa. Työnantaja maksaa lomakorvauksen 12% joka tilin yhteydessä, mutta ei tee vuosilomalistoja eikä maksa kaikille lomarahoja.

Puhelinmyyjä PAMin muut 100-249
Näytä kuvaus

Työnantaja ei useasta pyynnöstä huolimatta maksa lomarahaa. Työnantaja maksaa lomakorvauksen 12% joka tilin yhteydessä, mutta ei tee vuosilomalistoja eikä maksa kaikille lomarahoja.

SIIVOOJA Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työtunteja ei ole maksettu työsopimuksen mukaisesti.Työtuntien puuttuessa työntekijä on lähetetty kotiin.

Näytä lopputulos

Sovittu käräjäoikeuden valmisteluistunnossa.

tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Työntekijät ovat purkaneet työsuhteensa työnantajaan.

Näytä lopputulos

Hovioikeudessa asian käsittely raukesi. Käräjätuomio jää pysyväksi. ---Voitettu käräjäoikeudessa. Kantaja- ja vastaajayritys Oy:n kanne ja kaikki vaatimukset hylätään. Yritys Oy velvoitetaan suorittamaan PAM ry:lle palkkasaatavia yhteensä 26970,20 e. KO vahvistaa, että valtion on maksettava liitolle palkkaturvana. Yritys Oy velvoitetaan suorittamaan korvausta työsuhteen päättämisestä A:lle palkkaa vastaavat 15213,30 e, B:lle 8158,72 e, C:lle 10540,76 e, D:lle 3621,36 e ja E:lle 12349,- e. Yritys Oy velvoitetaan suorittamaan liitolle oikeudenkäyntikulut.

keittiömestari Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Työntekijät ovat purkaneet työsuhteensa työnantajaan.

Näytä lopputulos

Hovioikeudessa asian käsittely raukesi. Käräjätuomio jää pysyväksi. ---Voitettu käräjäoikeudessa. Kantaja- ja vastaajayritys Oy:n kanne ja kaikki vaatimukset hylätään. Yritys Oy velvoitetaan suorittamaan PAM ry:lle palkkasaatavia yhteensä 26970,20 e. KO vahvistaa, että valtion on maksettava liitolle palkkaturvana. Yritys Oy velvoitetaan suorittamaan korvausta työsuhteen päättämisestä A:lle palkkaa vastaavat 15213,30 e, B:lle 8158,72 e, C:lle 10540,76 e, D:lle 3621,36 e ja E:lle 12349,- e. Yritys Oy velvoitetaan suorittamaan liitolle oikeudenkäyntikulut.

tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Työntekijät ovat purkaneet työsuhteensa työnantajaan.

Näytä lopputulos

Hovioikeudessa asian käsittely raukesi. Käräjätuomio jää pysyväksi. ---Voitettu käräjäoikeudessa. Kantaja- ja vastaajayritys Oy:n kanne ja kaikki vaatimukset hylätään. Yritys Oy velvoitetaan suorittamaan PAM ry:lle palkkasaatavia yhteensä 26970,20 e. KO vahvistaa, että valtion on maksettava liitolle palkkaturvana. Yritys Oy velvoitetaan suorittamaan korvausta työsuhteen päättämisestä A:lle palkkaa vastaavat 15213,30 e, B:lle 8158,72 e, C:lle 10540,76 e, D:lle 3621,36 e ja E:lle 12349,- e. Yritys Oy velvoitetaan suorittamaan liitolle oikeudenkäyntikulut.

kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Työntekijät ovat purkaneet työsuhteensa työnantajaan.

Näytä lopputulos

Hovioikeudessa asian käsittely raukesi. Käräjätuomio jää pysyväksi. ---Voitettu käräjäoikeudessa. Kantaja- ja vastaajayritys Oy:n kanne ja kaikki vaatimukset hylätään. Yritys Oy velvoitetaan suorittamaan PAM ry:lle palkkasaatavia yhteensä 26970,20 e. KO vahvistaa, että valtion on maksettava liitolle palkkaturvana. Yritys Oy velvoitetaan suorittamaan korvausta työsuhteen päättämisestä A:lle palkkaa vastaavat 15213,30 e, B:lle 8158,72 e, C:lle 10540,76 e, D:lle 3621,36 e ja E:lle 12349,- e. Yritys Oy velvoitetaan suorittamaan liitolle oikeudenkäyntikulut.

kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Työntekijät ovat purkaneet työsuhteensa työnantajaan.

Näytä lopputulos

Hovioikeudessa asian käsittely raukesi. Käräjätuomio jää pysyväksi. ---Voitettu käräjäoikeudessa. Kantaja- ja vastaajayritys Oy:n kanne ja kaikki vaatimukset hylätään. Yritys Oy velvoitetaan suorittamaan PAM ry:lle palkkasaatavia yhteensä 26970,20 e. KO vahvistaa, että valtion on maksettava liitolle palkkaturvana. Yritys Oy velvoitetaan suorittamaan korvausta työsuhteen päättämisestä A:lle palkkaa vastaavat 15213,30 e, B:lle 8158,72 e, C:lle 10540,76 e, D:lle 3621,36 e ja E:lle 12349,- e. Yritys Oy velvoitetaan suorittamaan liitolle oikeudenkäyntikulut.

PERUSPESIJÄ Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työntekijä irtisanottiin tuta-syin 17.12.2012 päättymään 17.1.2013. Työntekijä pitää irtisanomista perusteettomana. Yritykseen on palkattu myöhemmin uusia työntekijöitä.

Näytä lopputulos

Sovittiin ennen valmisteluistuntoa. Vastaaja maksoi hyvitystä jäsenelle yhteistoimintalain rikkomisesta 20000,- euroa ja korvausta takaisinottovelvoitteen rikkomisesta 5000,- euroa. Lisäksi vastaaja korvasi oikeudenkäyntikulut.

Laatukoordinaattori Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Työnantaja oli purkanut luottamusmiehenä toimineen työntekijän työsuhteen työntekijästä johtuvasta syystä.

Näytä lopputulos

sovittu

Huoltomies Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkkasaatava, työaika, työsopimukset, huono käytös ja nimittely.

Näytä lopputulos

sovittu haasteen jälkeen.

tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Työsuhde päättynyt tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla 7.4.2013. Lehtileikkeen mukaan työnantaja on palkannut 2 uutta työntekijää

Näytä lopputulos

Lausuttu TSL 12:3:n mukaisesta yhteensovituksesta tuomioistuimen pyynnöstä. Palkkaturva maksoi saatavia.

Myymälävastaava Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työsopimuksen irtisanominen. Maksamaton korotus vuodelta 2011 (1.4.-20.1.). Asiakas reklamaatio. Maksamaton sairasajan palkka.

Näytä lopputulos

asia sovittu valmisteluistunnon jälkeen. Tuomioistuin vahvisti osapuolten välisen sovinnon.

myyjä Kauppa 100-249
Näytä kuvaus

Irtisanomisen perusteet.

Näytä lopputulos

Sovittu.

Huoltoedustaja Muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työnantaja on ilman lainmukaista perustetta yksipuolisesti muuttanut työntekijöiden työsopimusten olennaisia ehtoja poistamalla heiltä oikeuden luontoisetuna olleeseen lounassetelietuun niiltä työpäiviltä, joilta nämä ovat oikeutettuja myös päivärahaan. Työnantajan yksipuolinen toimenpide tarkoittaa käytännössä työntekijöiden palkan yksipuolista alentamista.

Näytä lopputulos

11.12.2015 voitettu. Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden perustelut sellaisenaan.

myyjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Työsuhteet purettu työnantajasta johtuvasta syystä, syy häirintä. Kyseessä sekä siviili- että rikosasia. Työntekijät jääneet yhdenjaksoiselle sairauslomalle 24.4.2013. Valvontapyyntö AVIlle tehty 29.4.2013. Työsuhteet purettu 22.11.2013. Osa työntekijöistä on edelleen sairauslomalla. Kukaan ei ole työllistynyt uudelleen.

Näytä lopputulos

Voitettu työturvallisuus- ja työsyrjintäasia hovioikeudessa. Ei lainvoimainen. Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 16.2.2016.

myyjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Työsuhteet purettu työnantajasta johtuvasta syystä, syy häirintä. Kyseessä sekä siviili- että rikosasia. Työntekijät jääneet yhdenjaksoiselle sairauslomalle 24.4.2013. Valvontapyyntö AVIlle tehty 29.4.2013. Työsuhteet purettu 22.11.2013. Osa työntekijöistä on edelleen sairauslomalla. Kukaan ei ole työllistynyt uudelleen.

Näytä lopputulos

Voitettu työturvallisuus- ja työsyrjintäasia hovioikeudessa. Ei lainvoimainen. Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 16.2.2016.

myyjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Työsuhteet purettu työnantajasta johtuvasta syystä, syy häirintä. Kyseessä sekä siviili- että rikosasia. Työntekijät jääneet yhdenjaksoiselle sairauslomalle 24.4.2013. Valvontapyyntö AVIlle tehty 29.4.2013. Työsuhteet purettu 22.11.2013. Osa työntekijöistä on edelleen sairauslomalla. Kukaan ei ole työllistynyt uudelleen.

Näytä lopputulos

Voitettu työturvallisuus- ja työsyrjintäasia hovioikeudessa. Ei lainvoimainen. Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 16.2.2016.

myyjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Työsuhteet purettu työnantajasta johtuvasta syystä, syy häirintä. Kyseessä sekä siviili- että rikosasia. Työntekijät jääneet yhdenjaksoiselle sairauslomalle 24.4.2013. Valvontapyyntö AVIlle tehty 29.4.2013. Työsuhteet purettu 22.11.2013. Osa työntekijöistä on edelleen sairauslomalla. Kukaan ei ole työllistynyt uudelleen.

Näytä lopputulos

Voitettu työturvallisuus- ja työsyrjintäasia hovioikeudessa. Ei lainvoimainen. Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 16.2.2016.

Myyjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

TT irtisanottu työsuojelutarkastuksen jälkeen taloudellisilla ja tuotannollisilla sekä työntekijästä johtuvasta syystä. Työpaikalla ollut runsaasti ongelmia.

Näytä lopputulos

Asia sovittu tuomioistuinsovittelussa.

Grillityöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

TA uhkaa irtisanoa TT:n tuta -syin tai vähentää työtunteja yksipuolisesti. Jättänyt sairausajan palkan maksamatta.

Näytä lopputulos

Sovittu tuomioistuimen vahvistamalla sopimuksella.

Siivooja 5-9
Näytä kuvaus

Työnantaja jättänyt maksamatta ilta-, yö-, lisätyö-, ylityö- sekä siirtymäajan korvaukset. Lisätunteja ei tarjottu.

Näytä lopputulos

Asia sovittu valmisteluistunnossa.

toimistosihteeri Muut 5-9
Näytä kuvaus

Erimielisyys irtisanomisen laillisuudesta.

Näytä lopputulos

Asia sovittu ja kanne peruttu.

Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Ta on tehnyt kaksi määräaikaista työsopimusta tt:n kanssa (20.8.2012-31.12.2012 ja 1.1.2013-31.7.2013).Määräaikaisuuden perusteeksi on ilmoitettu yrityksen 10 vuotta kestävä (2009-2019) saneerausohjelma.

Näytä lopputulos

Asia sovittu.

Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Työsuhteen purku ja palkkasaatavat.

Näytä lopputulos

asia sovittu.

varastomies Muut 5-9
Näytä kuvaus

Työnantaja oli ilmoittanut kesken päivän, että työsuhde on loppu (ilman varoituksia). Työnantaja tehnyt irtisanomisilmoituksen ja työnantajan mukaan työsuhde on määräaikainen.

Näytä lopputulos

Hovioikeuden tuomion mukaan työnantaja velvoitetaan maksamaan työntekijälle korvauksena työsuhteen perusteettomasta 6 kuukauden palkkaa vastaava summa 10 236 €, irtisanomisajan palkka 1721 € ja lomakorvausta irtisanomisajan palkasta 137,68 €, yhteensä 12094,68 e. Työnantaja velvoitettiin maksamaan myös PAMin oikeudenkäyntikulut 4400 € käräjäoikeudesta ja 900,- € hovioikeudesta. Kaikki kulut viivästyskorkoineen.

MYYJÄ Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Selvitetään työsuhteen päättymisen syy ja loppupalkka.

Näytä lopputulos

Sovittu, mutta yritys konkurssissa. Sovintosopimuksen mukaista summaa yritetään saada palkkaturvasta.

Kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Ta ei noudattanut takaisinotto velvoitetta.

Näytä lopputulos

Voitettu Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Työnantaja tuomittiin maksamaan jäsenille A:lle 25921,- e sekä B:lle 22887,- e sekä oikeudenkäyntikuluja yhteensä 11281,20 e. Summat lainmukaisine viivästyskorkoineen.

Ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Ta ei noudattanut takaisinotto velvoitetta.

Näytä lopputulos

Voitettu Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Työnantaja tuomittiin maksamaan jäsenille A:lle 25921,- e sekä B:lle 22887,- e sekä oikeudenkäyntikuluja yhteensä 11281,20 e. Summat lainmukaisine viivästyskorkoineen.

Ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Ta ei noudattanut takaisinotto velvoitetta.

Näytä lopputulos

Voitettu Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Työnantaja tuomittiin maksamaan jäsenille A:lle 25921,- e sekä B:lle 22887,- e sekä oikeudenkäyntikuluja yhteensä 11281,20 e. Summat lainmukaisine viivästyskorkoineen.

Siivooja 1000-
Näytä kuvaus

Työntekijä pitää irtisanomistaan perusteettomana.

Näytä lopputulos

sovittu haasteen jälkeen.

KIRJANPITÄJÄ Muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työterveyshuollosta poistaminen, lomakorvaus, sairausajan palkka ja työsuhteenpäättyminen.

Näytä lopputulos

Asia sovittu, sopimus luottamuksellinen

Sairaalavartija PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Perusteeton työsuhteen purku, onko koeaika ollut laillinen?

Näytä lopputulos

Hävitty käräjäoikeudessa.

Siistijä Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Irtisanomisen laillisuuden selvittäminen sekä tehtyjen tuntien/palkkojen tarkistaminen.

Näytä lopputulos

sovittu valmisteluistunnossa.

1 2 3 4 5 6 7 next ›