Tulosta

Erimielisyys­tapaukset

PAM käsittelee vuosittain noin 1500 jäsenten erimielisyystapausta. Täältä löydät avoimet erimielisyystapaukset, avoimet oikeustapaukset ja päättyneet oikeustapaukset.

Valitse haluamasi erimielisyystyyppi yllä olevasta pudotusvalikosta. Voit suodattaa listaa sarakkeiden otsikoiden perusteella, esim. asian tai yrityksen toimialan mukaan.

  Asia
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • Palkkasaatava
 • Rajariita
 • Rikosasia
 • Työnantajan korvausvaatimus
 • Työrauha
 • Työsuhde
 • Työyhteisö ja työsuojelu
  Jäsenen ammatti
 • A-Ö
 • Ö-A
  Yrityksen toimiala
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • Apteekki
 • Erityisala
 • Henkilöstöpalveluala
 • Hius- ja kauneudenhoitoala
 • Kaupan ala
 • Kiinteistöpalveluala
 • Matkailu- ja ravintola-ala
 • Muu toimiala
 • Puhelinpalveluala
 • Turvallisuusala
  Yrityksen sijainti
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • Etelä-Savo
 • Etelä-Pohjanmaa
 • Häme
 • Kaakkois-Suomi
 • Kainuu
 • Keski-Suomi
 • Lappi
 • Pirkanmaa
 • Pohjanmaa
 • Pohjois-Karjala
 • Pohjois-Pohjanmaa
 • Pohjois-Savo
 • Satakunta
 • Uusimaa
 • Varsinais-Suomi
  Yrityksen koko
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • 1-15 henkilöä
 • 16-39 henkilöä
 • 40-99 henkilöä
 • 100-200 henkilöä
 • 201-500 henkilöä
 • 501-1000 henkilöä
 • 1001-2000 henkilöä
 • Yli 2000 henkilöä
  Lisätietoja
 • A-Ö
 • Ö-A
Asia   Jäsenen ammatti   Yrityksen toimiala   Yrityksen sijainti   Yrityksen koko   Kuvaus Lopputulos Lisätietoja  
myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Alipalkkaus 06/2014 alkaen ei ole nostettu palvelusvuosissa 5 v. Tt yrittänyt itse hoitaa onnistumatta

Näytä lopputulos

Käräjäoikeuden vahvistaman sovinnon mukaisesti työnantaja maksaa jäsenelle sovitut saatavat.

kuorma-autonkuljettaja Muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työsuhde purettu koeaikana: laiton? Palkka s-loman ajalta maksamatta: lokakuun palkkalaskelma ja työaika kirjanpito toimitetaan myöhemmin toimitsijalle. Lausunto riitautuksesta TE-toimistolle.

Näytä lopputulos

Asia sovittu ennen oikeudenkäyntiä.

vuorpäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

lisät, arkipyhäkorvaukset

Näytä lopputulos

asia sovittu.

vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

lisät ja ylityökorvaukset maksatta

Näytä lopputulos

asia sovittu.

Siivooja Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Lomarahat maksamatta koko työsuhteen ajalta.

Näytä lopputulos

Ta. maksoi vuosien 2014 ja 2015 lomarahat yhteensä 2513,38 euroa.

Siivooja Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Lomarahat maksamatta koko työsuhteen ajalta.

Näytä lopputulos

Ta. maksoi vuosien 2014 ja 2015 lomarahat yhteensä 2212,27 euroa.

myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Irtisanominen tuta-syin, takaisinottovelvollisuus, uusien työntekijöiden palkkaaminen samaan aikaan.

Näytä lopputulos

Sovittu.

siivooja Ei tiedossa
Näytä kuvaus

lomaraha

Näytä lopputulos

Ta. maksoi saatavat 3116,70 euroa.

huoltoedustaja Erityisalat Ei tiedossa
Näytä kuvaus

lomakorvaus

Näytä lopputulos

Yksipuolinen tuomio. Työnantaja maksaa jäsenelle 465,62 euroa ja liitolle ok-kulut 246,- euroa, summat lainmukaisine viivästyskorkoineen.

myyjä Kauppa 500-999
Näytä kuvaus

Työntekijä irtisanottu tuta-syin.Palkattiin uudestaan ja tehtiin osa-aikainen ja määräaikainen työsuhde eikä annettu lisätunteja. Vakinaistettiin sittemmin osa-aikaisena.

Näytä lopputulos

Voitettu Korkeimmassa oikeudessa.

myyjä Kauppa 250-499
Näytä kuvaus

Palkattu uusia työntekijöitä. Ei ole tarjottu lisätunteja omille osa-aikaiseille kuten olisi voitu.

Näytä lopputulos

Kantajan peruutettua kanteensa jää asian käsittely sillensä.

Kioskityöntekijä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Irtisanomisen selvittäminen ja koeaika

Näytä lopputulos

Sovittu.

Web-sivujen ylläpito ja kehittäminen Kauppa 20-49
Näytä kuvaus

TSV ja työsuhteen päättyminen

Näytä lopputulos

asia voitettu työtuomioistuimessa.

tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Jäänyt saamatta lomakorvaus ja Jp-päiväkorvaukset.

Näytä lopputulos

Kanne peruttu

myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

irtisanominen

Näytä lopputulos

Voitto käräjäoikeudessa. Työnantaja tuomittu maksamaan korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä 3 kuukauden palkkaa vastaavan summan.

Siivooja Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkat saamatta vuodelta 2015 , verot maksamatta

Näytä lopputulos

Yksipuolinen tuomio.

Myyjä Kauppa 20-49
Näytä kuvaus

Pahoinpitely työtehtävissä. Avustaminen käräjäoikeudessa 3.11.2015

Näytä lopputulos

Hovioikeuden tuomio rikosasiassa. Asianomistajan avustaminen rikosasiassa.

Vartija PAMin muut 20-49
Näytä kuvaus

YT-lain rikkomus, takaisinottovelvollisuuden laiminlyönti.

Näytä lopputulos

Sovittu.

vartija PAMin muut 20-49
Näytä kuvaus

YT-lain rikkomus, takaisinottovelvollisuuden laiminlyönti.

Näytä lopputulos

Sovittu.

siivooja 5-9
Näytä kuvaus

Työnantaja ei ole maksanut tehtyjen työtuntien mukaan palkkaa

Näytä lopputulos

Yksipuolisen tuomion mukaan jäsenelle maksetaan 2909.75 euroa. Oikeudenkäyntikuluja 246,- e.

Myyjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Alipalkkaus

Näytä lopputulos

saatavat maksettu

myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

koeaikapurku

Näytä lopputulos

asia sovittu.

TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Irtisanominen tuotannollisista ja taloudellisistasyistä. Työntekijä pitää perusteettomana.Yritykseen palkattu uusia työntekijöitä.

Näytä lopputulos

Asia sovittu

Myyntisihteeri Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

-Koeaikapurku-Häirintä-Taloudelliset syyt

Näytä lopputulos

Työsuhteen päättämistä koskeva erimielisyys sovittu osapuolten kesken.

TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Irtisanominen tuotannollisista ja taloudellisistasyistä. Työntekijä pitää perusteettomana.Yritykseen palkattu uusia työntekijöitä.

Näytä lopputulos

Asia sovittu.

Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työsuhteen irtisanominen., ilman kuulemistilaisuutta. Työnantajan epäasiallinen kohtelu/käytös.

Näytä lopputulos

Jäsenelle on maksettu sovinnonmukaiset korvaukset. Kanne on peruttu käräjäoikeuteen perusteena sovintosopimus.

MYYJÄ Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Irtisanottu tuotannollisista ja taloudellisista syistä sekä työntekijästä johtuvasta syystä 25.8.2014.Ei mainintaa irtisanomisajasta.

Näytä lopputulos

Käräjäoikeuden vahvistama sovinto.

Konttorityöntekijä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Irtisanomisajan palkka (6 kk) saamatta. Työntekijä irtisanoi itsensä lomautuksen kestettyä yhtäjaksoisesti kuusi kuukautta.

Näytä lopputulos

7.10.2016 yksipuolisen tuomion mukaan jäsenelle is-palkkaa 13468,42 e, odotusajan palkkaa 583,05 e ja liitolle ok-kuluja 1300,- e. Kaikki summat lainmukaisine korkoineen.

Lastaaja Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

Perusteeton koeaika vuokratyösuhteen jälkeen käyttäjäyritykseen työllistyttyä sekä siitä johtuva laiton koeaikapurku.

Näytä lopputulos

Asia sovittu.

? Kauppa 50-99
Näytä kuvaus

Työtuomioistuimen lausumapyyntö työehtosopimuksen tulkinnasta

Näytä lopputulos

Työtuomioistuimen lausunto oli PAM ry:n tulkinnan mukainen. Luottamusmiehen valinta oli pätevä.

ravintolavastaava Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Työntekijä purkanut työsuhteen työnantajan käyttäytymisen takia. Jäänyt saamatta sairasajanpalkkoja, jp-päiväkorvauksia, lomaltapaluuraha, lomakorvaus, aattotyökorvaukset ja huhtikuun peruspalkka maksettu virheellisesti.

Näytä lopputulos

Hovioikeuden sovinnon vahvistaminen ja päätös.

Keittiöpäällikkö Kauppa 50-99
Näytä kuvaus

Luottamustehtävän valinta.

Näytä lopputulos

Sovittu. Sopimus salainen.

Myyjä Kauppa 50-99
Näytä kuvaus

Luottamustehtävän valinta.

Näytä lopputulos

Sovittu.

Myyjä Kauppa 500-999
Näytä kuvaus

Lisätunnit

Näytä lopputulos

KKO ei myöntänyt valituslupaa

Myyjä Kauppa 500-999
Näytä kuvaus

Lisätunnit

Näytä lopputulos

KKO ei myöntänyt valituslupaa

VARASTOTYÖNTEKIJÄ Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

Työntekijä on irtisanottu 19.3.2012 työntekijästä johtuvasta syystä. Työntekijä pitää irtisanomista perusteettomana ja vaatii työsuhteen palauttamista.

Näytä lopputulos

Voitettu käräjäoikeudessa. Jäsenelle tuomittiin 9 kk korvaus 17759,- euroa, 4.000,- euroa yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä ja täydet oikeudenkäyntikulut 12338,- euroa. Kaikki summat lainmukaisine viivästyskorkoineen. Lainvoimainen.

myyjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Työpaikkakiusaamistapaus jonka on saanut alkunsa kun on vaadittu yleiskorotuksia jotka on korjattu ja tällä hetkellä työilmapiiri on sellainen, ettei jäsen kykene menemään töihin. On tehnyt ilmoituksen aluehallintoviranomaiselle työpaikastaan jossa asiaa on tutkittu.

Näytä lopputulos

Työnantajan kanssa tehty sovinto

Vartija PAMin muut 20-49
Näytä kuvaus

Takaisinottovelvoite/ irtisanominen

Näytä lopputulos

Hovioikeuden kumosi käräjäoikeuden tuomion. Kahden jäsenen kanne hylättiin. Yritys Oy vapautettiin kaikesta sille tuomitusta korvausvelvollisuudesta.

HOTELLI-RAVINTOLATYÖNTEKIJÄ Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Irtisanominen tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Takaisinottovelvoitteen laiminlyönti.

Näytä lopputulos

Annettiin yksipuolinen tuomio jonka mukaan Yritys Oy velvoitetaan maksamaan jäsenelle TSL:n mukaista korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä 11831,56 euroa sekä kantajan oikeudenkäyntikulut 1000,- euroa. Lainvoimainen.

vartija PAMin muut 20-49
Näytä kuvaus

Takaisinottovelvoite/ irtisanominen

Näytä lopputulos

Hovioikeuden kumosi käräjäoikeuden tuomion. Kahden jäsenen kanne hylättiin. Yritys Oy vapautettiin kaikesta sille tuomitusta korvausvelvollisuudesta.

MYYJÄ Kauppa 20-49
Näytä kuvaus

Irtisanominen työntekijästä johtuvasta syystä(varoituksen jälkeen). Varoitus annettu 31.5. 2013, irtisanottu 5.6.2013. Työsuhde päättyy19.6.2013.

Näytä lopputulos

Asia sovittu. Työnantaja maksoi jäsenelle 6000,- euroa. Kanne peruttu käräjäoikeuteen.

Pehtoori Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Lisät, sunnuntaityön korotusosa, ylityöt maksamatta. Työntekijä on tehnyt mm. 16-tuntista työpäivää.

Näytä lopputulos

Korkeimman oikeuden päätös: valituslupaa ei myönnetä. Hovioikeuden tuomio jää siis pysyväksi.

kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Peruspalkka, lisäsaatavat, ylityöt? Lomapalkat, lomaraha, työntekijä tehnyt paljon ylitöitä, 6pv työviikko, yli 10h työpäiviä.

Näytä lopputulos

Käräjäoikeuden vahvistama sovinto. Työnantaja maksaa jäsenelle palkkasaatavista 20.000 euroa ja korvaa lisäksi oikeudenkäyntikuluista 4.000 euroa.

Myyjä Kauppa 500-999
Näytä kuvaus

Osa-aikaistaminen

Näytä lopputulos

Sovittu

Myyjä Kauppa 500-999
Näytä kuvaus

Osa-aikaistaminen

Näytä lopputulos

Loppuunkäsitelty

Myyjä Kauppa 500-999
Näytä kuvaus

Osa-aikaistaminen

Näytä lopputulos

Sovittu

Myyjä Kauppa 500-999
Näytä kuvaus

Osa-aikaistaminen

Näytä lopputulos

Sovittu

KOKKI Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työnantaja ei noudata työehtosopimusta, mm. alipalkkausta, sunnuntailisiä ei makseta, lomarahat saamatta. Työsuojeluongelmia.

Näytä lopputulos

Voitettiin käräjäoikeudessa asia, jossa työntekijälle tuomittiin palkkasaatavia ja vahingonkorvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.

Huoltomies 5-9
Näytä kuvaus

Postilaatikkoon oli pudotettu irtisanomisilmoitus. Työntekijä ei ole irtisanonut itseään.

Näytä lopputulos

Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa. Hovioikeuden voittotuomio jää voimaan.

Myyjä Kauppa 250-499
Näytä kuvaus

Työsuhteen purku.

Näytä lopputulos

Voitettu

KONSEPTINEUVOJA Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

Takaisinottovelvoitteen laiminlyönti.

Näytä lopputulos

Asia onsovittu.

Ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Palkka, tuntilisät, työajantasoitus.

Näytä lopputulos

Asia sovittu tuomioistuinsovittelussa.

Asentaja Muut 5-9
Näytä kuvaus

Työnantaja irtisanoi työsuhteen perusteluina työnantajan omaisuuden anastaminen.

Näytä lopputulos

Käräjäoikeuden vahvistama sovinto ja päätös.

EMÄNTÄ Majoitus- ja ravitsemus 500-999
Näytä kuvaus

Työnantaja ei maksa sairasajan palkkaa.

Näytä lopputulos

Osavoitto Helsingin käräjäoikeus. Yritys Oy velvoitetaan suorittamaan jäsenelle irtisanomisajan palkkana 10.156,92 euroa ja lomakorvausta 1.015,69 euroa molemmat määrät korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 16.1.2014 lukien. Kanne hylätään enemmälti. Asianosaiset saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkoaan.

PARTURI-KAMPAAJA PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Erimielisyys provisiopalkasta.

Näytä lopputulos

Hävitty työtuomioistuimessa.

Parturi-kampaaja PAMin muut 20-49
Näytä kuvaus

Työntekijä on ollut kokoaikaisessa työsuhteessa parturi-kampaajana 8.4.2013 alkaen. Työnantaja purki työntekijän työsopimuksen Tsl 3:3§ vedoten (kilpailukieltopykälä) saatuaan tietää työntekijän antaneen kotikampauspalveluja työpaikkakuntansa ulkopuolella.

Näytä lopputulos

Kaikki haetut saatavat maksettu jäsenelle.

huoltomies Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkan yleiskorotus ja kertaerä maksamatta.

Näytä lopputulos

x

huoltomies Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkan yleiskorotus ja kertaerä maksamatta.

Näytä lopputulos

x

siivooja 5-9
Näytä kuvaus

Työsuhteen purku.

Näytä lopputulos

Asia sovittu tuomioistuinsovittelussa.

Sandwich Artist Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Näytä kuvaus

Työnantaja on perunut työvuoroja ja jättänyt pois työvuorolistoilta vuosiloman jälkeen ja palkannut palvelukseensa uusia työntekijöitä.

Näytä lopputulos

Sovittu.

- Kauppa 500-999
Näytä kuvaus

Jäsenen työnantajan edustaja on saanut syytteen työsyrjinnästä.

Näytä lopputulos

Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa hovioikeudessa 30.3.32016 voitetulle asialle. Vastapuoli velvoitettiin suorittamaan jäsenelle korvausta 1000 euroa viivästyskorkoineen 6.2.2012 lukien. Lisäksi vastapuoli velvoitettiin korvaamaan jäsenen oikeudenkäyntikulut sekä käräjä- että hovioikeudessa.

KOKKI, KASSA-TARJOILIJA, BAARIMESTARI Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Erimielisyytenä työsuhteen irtisanominen ja lomaltapaluuraha-saatavat koko työsuhteen ajalta.Epäily työnantajan syyllistymisestä kunnianloukkaukseen.

Näytä lopputulos

11.5.2016 yksipuolinen tuomio. Työnantaja maksaa jäsenelle yhteensä palkkasaatavia 4629,05 e, irtisanomisajan palkkaa 1944,57 e, odotusajan palkkaa 543,- e ja korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä kuuden kuukauden palkkaa vastaavat 11667,42 e. Liitolle oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudesta 8000,- e. Summat lainmukaisine viivästyskorkoineen.

MYYJÄ Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

HUOM! LISÄSELVITYKSIÄ EETUN VÄLITOIMENPITEISSÄ 2.3 -30.3.2015 SEKÄ NYT JAETUISSA LIITTEISSÄ.Irtisanottu työntekijästä johtuvasta syystä.Työntekijä pitää irtisanomista perusteettomana.Loppupalkan tarkistaminen. Lomakorvaus?

Näytä lopputulos

Päätöksen konkurssin raukeamisesta eli se osa saatavista, joita jäsen ei saanut palkkaturvasta jää nyt valvomatta konkurssin raukeamisen vuoksi. Asiamies kävi tilanteen jäsenen kanssa kanssa puhelimitse läpi 27.1.2017.

myyjä Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

Työntekijöiden työsuhteet purettu ohjeiden vastaisen toiminnan takia.

Näytä lopputulos

Jäsen itse luopunut jutustaan

kassa-myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Sairasajan palkka

Näytä lopputulos

Kaupan työehtosopimuksen 16 §:n 6 kohdan (osa-aikaisen sairausajanpalkka) tulkintaa koskeva työtuomioistuimen voittotuomio.

Kassamyyjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Työsopimus ei ole ajantasalla. Esimies käyttäytyy ylimielisesti ja epäasiallisesti. Ravintolapäällikkö käyttäytyy uhkaavasti, heittelee veitsiä ja astioita päin, työnantaja ei puutu tähän.

Näytä lopputulos

Sovittu tuomioistuimen vahvistamalla sovinnolla.

baari/siivousvastaava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

palkkasaatavat, sopimuksen tunnit täyttymättä

Näytä lopputulos

asia sovittu.

tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkkasaatavat.

Näytä lopputulos

palkkaturva maksanut jäsenen saatavat

Parturi-Kampaaja PAMin muut 20-49
Näytä kuvaus

TA ei suostu pyynnöistä huolimatta maksamaan lopputiliä.

Näytä lopputulos

Asia sovittu.

TARJOILIJA Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Erimielisyys sovitusta työajasta ja palkasta.

Näytä lopputulos

Asia sovittu ennen oikeudenkäyntiä.

Siivooja 1000-
Näytä kuvaus

Työsuhteen purku

Näytä lopputulos

Asia sovittu.

Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Alipalkka, syrjintä, raskaus.

Näytä lopputulos

Palkkasaatavia koskeva erimielisyys sovittu tuomioistuinsovittelussa.

Jakaja Muut 250-499
Näytä kuvaus

Työsuhde purettu avustajan käytöstä johtuen. Työnantajan toiminta ei noudata yrityksen yleistä linjaa.

Näytä lopputulos

Koska kantaja on peruuttanut kanteen ja vastaaja X Oy on ilmoittanut, ettei sillä ole asiassa vaatimuksia, asiaa jää sillensä.

kahvilamyyjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Irtisanominen tuta-syillä, palkattu uusi työntekijä 11 päivää ennen. Liikkeenluovutus? Taustalla ta:n epäasiallinen kohtelu työntekijää kohtaan.

Näytä lopputulos

Käräjäoikeuden vahvistaman sovinnon mukaan työnantaja maksoi jäsenelle 10000,- e vähennettynä työttömyysvakuutusrahaston osuudella.

Myyjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Maksamattomat etuudet.

Näytä lopputulos

asia sovittu käräjäoikeuden sovitteluistunnossa.

Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Irtisanomisperusteet

Näytä lopputulos

Käräjäoikeuden vahvistama sovinto.

puistoesimies Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Näytä kuvaus

Tarkistelussa onko palkkaus ollut alan TES:n mukainen.

Näytä lopputulos

Sovittu haasteen lähettämisen jälkeen. Kanne peruttu.

kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työnantaja on purkanut työsuhteen 31.8.2011 koeaikaan vedoten. Työsuhteessa ei ole sovittu koeajasta, mahdollinen kiristys ja uhkailu. Työnantaja ei ole maksanut TES:n mukaisia lisiä.

Näytä lopputulos

Sovittu ennen hovioikeuskäsittelyä.

JOHDON ASSISTENTTI Muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Irtisanomisen perusteet ristiriitaiset.

Näytä lopputulos

Asia sovittu.

SIIVOOJA Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työsopimus purettu. Syy: fyysinen kiinnikäyminen työkaveriin, asiakassuhteen vaarantaminen, esimiehen antamien ohjeiden laiminlyönti.

Näytä lopputulos

Sovittu 5 kuukauden palkkaa vastaavalla korvauksella.

Myyjä Muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työnantaja laiminlyönyt lisätyön tarjoamisvelvollisuutta.

Näytä lopputulos

Lisätuntikiista voitettiin työtuomioistuimessa. Yritys toimi tietoisesti työehtosopimuksen vastaisesti. Yritys joutuu maksamaan PAMiin kuuluvalle yhdistykselle hyvityssakkoa 3000,- euroa. Lisäksi yritys ja työnantajajärjestö joutuvat korvaamaan oikeudenkäyntikulut 12248,70 euroa korkoineen.

RAVINTOLANJOHTAJA Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Näytä kuvaus

Työntekijä oli irtisanonut työsopimuksensa 24.5.2012 ja työn piti päättyä 24.8.2012.Työnantaja oli vapauttanut työntekijän tehtävistään jo 18.6.2012. Palkka oli maksamatta ajalta 18. - 25.6.2012. Odotusajan palkka. Pitämättömiä v- ja x-vapaita.

Näytä lopputulos

Sovittu valmisteluistunnossa.

APULAISOSASTOPÄÄLLIKKÖ Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työntekijä irtisanottiin 7.3.2012 varkausepäilyn takia. Työ päättyi 7.7.2012. Työntekijän mielestä irtisanominen on perusteeton.

Näytä lopputulos

Hävitty.

MYYJÄ Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Lomakuukaudelta vajaa palkka. Maksettu kaupan työstä kioskilisät.

Näytä lopputulos

Toinen asia sovittu ja toinen hävitty.

myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Lomakuukaudelta vajaa palkka. Maksettu kaupan työstä kioskilisät.

Näytä lopputulos

Toinen asia sovittu ja toinen hävitty.

kiinteistönhoitaja 50-99
Näytä kuvaus

Työntekijä irtisanottu työvelvotteiden laiminlyönnin takia ilman varoituksia.

Näytä lopputulos

Sovittu 8000 euron korvauksella.

Myyjä Kauppa 50-99
Näytä kuvaus

Liittojen erimielisyys yölisistä.

Näytä lopputulos

Voitettiin työtuomioistuimessa.

Myyjä Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

Liittojen erimielisyys yölisistä.

Näytä lopputulos

Voitettiin työtuomioistuimessa.

SIIVOOJA Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työnantaja on jättänyt tarjoamatta työsopimuksen mukaiset tunnit.

Näytä lopputulos

Asia sovittu pääkäsittelyssä 9.6.2015.

Myyjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Työntekijä irtisanoi työsopimuksensa 200 lomautuspäivän jälkeen. Työnantaja pidätti irtisanomisajan palkasta 14 päivän palkan vaikka lomautusilmoitus oli annettu 14 päivän ilmoitusaikaa noudattaen.

Näytä lopputulos

Sovittu. Työnantaja maksaa jäsenelle 2700,- e ja oikeudenkäyntikulut liitolle 2400,- e.

Tutkimushaastattelija PAMin muut 100-249
Näytä kuvaus

Työnantaja ei useasta pyynnöstä huolimatta maksa lomarahaa. Työnantaja maksaa lomakorvauksen 12% joka tilin yhteydessä, mutta ei tee vuosilomalistoja eikä maksa kaikille lomarahoja.

Puhelinmyyjä PAMin muut 100-249
Näytä kuvaus

Työnantaja ei useasta pyynnöstä huolimatta maksa lomarahaa. Työnantaja maksaa lomakorvauksen 12% joka tilin yhteydessä, mutta ei tee vuosilomalistoja eikä maksa kaikille lomarahoja.

tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Työntekijät ovat purkaneet työsuhteensa työnantajaan.

Näytä lopputulos

Hovioikeudessa asian käsittely raukesi. Käräjätuomio jää pysyväksi. ---Voitettu käräjäoikeudessa. Kantaja- ja vastaajayritys Oy:n kanne ja kaikki vaatimukset hylätään. Yritys Oy velvoitetaan suorittamaan PAM ry:lle palkkasaatavia yhteensä 26970,20 e. KO vahvistaa, että valtion on maksettava liitolle palkkaturvana. Yritys Oy velvoitetaan suorittamaan korvausta työsuhteen päättämisestä A:lle palkkaa vastaavat 15213,30 e, B:lle 8158,72 e, C:lle 10540,76 e, D:lle 3621,36 e ja E:lle 12349,- e. Yritys Oy velvoitetaan suorittamaan liitolle oikeudenkäyntikulut.

keittiömestari Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Työntekijät ovat purkaneet työsuhteensa työnantajaan.

Näytä lopputulos

Hovioikeudessa asian käsittely raukesi. Käräjätuomio jää pysyväksi. ---Voitettu käräjäoikeudessa. Kantaja- ja vastaajayritys Oy:n kanne ja kaikki vaatimukset hylätään. Yritys Oy velvoitetaan suorittamaan PAM ry:lle palkkasaatavia yhteensä 26970,20 e. KO vahvistaa, että valtion on maksettava liitolle palkkaturvana. Yritys Oy velvoitetaan suorittamaan korvausta työsuhteen päättämisestä A:lle palkkaa vastaavat 15213,30 e, B:lle 8158,72 e, C:lle 10540,76 e, D:lle 3621,36 e ja E:lle 12349,- e. Yritys Oy velvoitetaan suorittamaan liitolle oikeudenkäyntikulut.

tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Työntekijät ovat purkaneet työsuhteensa työnantajaan.

Näytä lopputulos

Hovioikeudessa asian käsittely raukesi. Käräjätuomio jää pysyväksi. ---Voitettu käräjäoikeudessa. Kantaja- ja vastaajayritys Oy:n kanne ja kaikki vaatimukset hylätään. Yritys Oy velvoitetaan suorittamaan PAM ry:lle palkkasaatavia yhteensä 26970,20 e. KO vahvistaa, että valtion on maksettava liitolle palkkaturvana. Yritys Oy velvoitetaan suorittamaan korvausta työsuhteen päättämisestä A:lle palkkaa vastaavat 15213,30 e, B:lle 8158,72 e, C:lle 10540,76 e, D:lle 3621,36 e ja E:lle 12349,- e. Yritys Oy velvoitetaan suorittamaan liitolle oikeudenkäyntikulut.

kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Työntekijät ovat purkaneet työsuhteensa työnantajaan.

Näytä lopputulos

Hovioikeudessa asian käsittely raukesi. Käräjätuomio jää pysyväksi. ---Voitettu käräjäoikeudessa. Kantaja- ja vastaajayritys Oy:n kanne ja kaikki vaatimukset hylätään. Yritys Oy velvoitetaan suorittamaan PAM ry:lle palkkasaatavia yhteensä 26970,20 e. KO vahvistaa, että valtion on maksettava liitolle palkkaturvana. Yritys Oy velvoitetaan suorittamaan korvausta työsuhteen päättämisestä A:lle palkkaa vastaavat 15213,30 e, B:lle 8158,72 e, C:lle 10540,76 e, D:lle 3621,36 e ja E:lle 12349,- e. Yritys Oy velvoitetaan suorittamaan liitolle oikeudenkäyntikulut.

kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Työntekijät ovat purkaneet työsuhteensa työnantajaan.

Näytä lopputulos

Hovioikeudessa asian käsittely raukesi. Käräjätuomio jää pysyväksi. ---Voitettu käräjäoikeudessa. Kantaja- ja vastaajayritys Oy:n kanne ja kaikki vaatimukset hylätään. Yritys Oy velvoitetaan suorittamaan PAM ry:lle palkkasaatavia yhteensä 26970,20 e. KO vahvistaa, että valtion on maksettava liitolle palkkaturvana. Yritys Oy velvoitetaan suorittamaan korvausta työsuhteen päättämisestä A:lle palkkaa vastaavat 15213,30 e, B:lle 8158,72 e, C:lle 10540,76 e, D:lle 3621,36 e ja E:lle 12349,- e. Yritys Oy velvoitetaan suorittamaan liitolle oikeudenkäyntikulut.

PERUSPESIJÄ Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työntekijä irtisanottiin tuta-syin 17.12.2012 päättymään 17.1.2013. Työntekijä pitää irtisanomista perusteettomana. Yritykseen on palkattu myöhemmin uusia työntekijöitä.

Näytä lopputulos

Sovittiin ennen valmisteluistuntoa. Vastaaja maksoi hyvitystä jäsenelle yhteistoimintalain rikkomisesta 20000,- euroa ja korvausta takaisinottovelvoitteen rikkomisesta 5000,- euroa. Lisäksi vastaaja korvasi oikeudenkäyntikulut.

Myymälävastaava Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työsopimuksen irtisanominen. Maksamaton korotus vuodelta 2011 (1.4.-20.1.). Asiakas reklamaatio. Maksamaton sairasajan palkka.

Näytä lopputulos

asia sovittu valmisteluistunnon jälkeen. Tuomioistuin vahvisti osapuolten välisen sovinnon.

Huoltoedustaja Muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työnantaja on ilman lainmukaista perustetta yksipuolisesti muuttanut työntekijöiden työsopimusten olennaisia ehtoja poistamalla heiltä oikeuden luontoisetuna olleeseen lounassetelietuun niiltä työpäiviltä, joilta nämä ovat oikeutettuja myös päivärahaan. Työnantajan yksipuolinen toimenpide tarkoittaa käytännössä työntekijöiden palkan yksipuolista alentamista.

Näytä lopputulos

11.12.2015 voitettu. Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden perustelut sellaisenaan.

1 2 3 4 5 6 7 next ›