Erimielisyys­tapaukset

PAM käsittelee vuosittain noin 1500 jäsenten erimielisyystapausta. Täältä löydät avoimet erimielisyystapaukset, avoimet oikeustapaukset ja päättyneet oikeustapaukset.

Valitse haluamasi erimielisyystyyppi yllä olevasta pudotusvalikosta. Voit suodattaa listaa sarakkeiden otsikoiden perusteella, esim. asian tai yrityksen toimialan mukaan.

Asia Jäsenen ammatti Yrityksen toimiala Yrityksen koko Yrityksen sijainti Kuvaus Lopputulos Lisätietoja
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Irtisanomisperusteen tarkastus.
asia hävitty käräjäoikeudessa.
Kauppa Ei tiedossa
Työsuhde purettu TSL 7 luku 2§:n perusteella. Lausunto TE-toimistolle.
Voitto, jäsenelle rahat palkkaturvasta yhtiön maksukyvyttömyyden vuoksi
KOKKI, KASSA-TARJOILIJA, BAARIMESTARI Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Erimielisyytenä työsuhteen irtisanominen ja lomaltapaluuraha-saatavat koko työsuhteen ajalta.Epäily työnantajan syyllistymisestä kunnianloukkaukseen.
Voitto käräjäoikeudessa 18/18681 (L 17/34267)
liikennemyymälätyöntekijä Kauppa 5-9
Työnantaja ei ole tarjonnut lisätöitä työsopimuslain 2 luku 5 § mukaisesti.
12.10.2018 korkein oikeus myöntänyt valituslupaa, Itä-Suomen hovioikeuden tuomio jäi pysyväksi.
VARTIJA PAMin muut Ei tiedossa
TSL 5L 5§ Työnantajan velvollisuus tarjota työtä osa-aikaiselle työntekijälle.Työntekijä vaatii takautuvaa korvausta ansionmenetyksestä ja maksamatta jääneestä sairasajan palkasta.
7.12.2016 hävitty Itä-Suomen hovioikeudessa. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta. 9.11.2018 KKO ei myöntänyt valituslupaa. Hovin tuomio jäi pysyväksi.
myyjä Kauppa Ei tiedossa
työaika
Hakemus hyväksytty palkkaturvassa.
Cleaner Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen purku
Korkeimmasta oikeudesta tarkistetun tiedon mukaan kaikkien viiden henkilön osalta valituslupapäätökset ovat olleet kielteisiä. Pohjanmaan käräjäoikeuden antamat tuomiot jäävät lainvoimaisiksi.
Cleaner Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen purku
Korkeimmasta oikeudesta tarkistetun tiedon mukaan kaikkien viiden henkilön osalta valituslupapäätökset ovat olleet kielteisiä. Pohjanmaan käräjäoikeuden antamat tuomiot jäävät lainvoimaisiksi.
Cleaner Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen purku
Korkeimmasta oikeudesta tarkistetun tiedon mukaan kaikkien viiden henkilön osalta valituslupapäätökset ovat olleet kielteisiä. Pohjanmaan käräjäoikeuden antamat tuomiot jäävät lainvoimaisiksi.
Cleaner Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen purku
Korkeimmasta oikeudesta tarkistetun tiedon mukaan kaikkien viiden henkilön osalta valituslupapäätökset ovat olleet kielteisiä. Pohjanmaan käräjäoikeuden antamat tuomiot jäävät lainvoimaisiksi.
Cleaner Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen purku
Korkeimmasta oikeudesta tarkistetun tiedon mukaan kaikkien viiden henkilön osalta valituslupapäätökset ovat olleet kielteisiä. Pohjanmaan käräjäoikeuden antamat tuomiot jäävät lainvoimaisiksi.
Keilahallin työntekijä PAMin muut 5-9
Työsuhteen irtisanominen / purkaminen
4.12.2018 Vaasan hovioikeuden päätöslauselma: jatkokäsittelylupaa ei myönnetä. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Lainkohdat: Oikeudenkäymiskaari 25 a luku 5 §, Oikeudenkäymiskaari 25 a luku 11 §
Keilahallin työntekijä 0-4
Työsuhteen irtisanominen / purkaminen
4.12.2018 Vaasan hovioikeuden päätöslauselma: jatkokäsittelylupaa ei myönnetä. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Lainkohdat: Oikeudenkäymiskaari 25 a luku 5 §, Oikeudenkäymiskaari 25 a luku 11 §
Tarjoilija / Baarimikko Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Määräaikaisen työsopimuksen irtisanominen.
Palkkasaatavia koskevassa riita-asiassa on päästy sovintoon.
Kiinteistöhoitaja Kiiteistö- ja siivous 5-9
Alipalkkaus.
palkkaturva maksanut
vihertyöntekijä Kiiteistö- ja siivous Ei tiedossa
Palkan yleiskorotus ja kertaerä maksamatta.
Osavoitto.
siivooja Kiiteistö- ja siivous 5-9
lomapalkka, lomaraha, lomakorvaus puuttuvat palkat.
Päätös vahvistetusta sovinnosta. Vastapuoli maksaa jäsenelle 5000,- euroa.
keittiömestari Majoitus- ja ravitsemus 5-9
työnantaja on maksanut vain peruspalkkaa
Sovittiin käräjäoikeudessa 12.12.2018. Kanne peruttu.
liikennemyymälätyöntekijä Kauppa Ei tiedossa
*työpaikkakiusaus - ta:n huolehtimisvelvollisuus*perusteeton irtisanominen
Voitettu hovioikeudessa.
vartija PAMin muut Ei tiedossa
Irtisanomisen riitautus.
1.2.2018 kanne hylättiin käräjäoikeudessa. Tyytymättömyyttä ilmoitettiin. 6.7.2018 Vaasan hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi.
vartija
Irtisanomisen riitautus.
1.2.2018 kanne hylättiin käräjäoikeudessa. Tyytymättömyyttä ilmoitettiin. 6.7.2018 Vaasan hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi.
Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Työsuhde purettu koeajalla sairauden johdosta.
Voitettu hovioikeudessa. Korvauksia laittomasta koeaikapurusta ja yhdenvertaisuuslain hyvitystä.
myyjä Kauppa 20-49
työehtosopimus, erimielisyys työsuhteen perusteettomasta päättämisestä, palkkaus, ylityöt, sunnuntaikorvaukset/pyhäkorvaukset, työehtosopimuksen ehtojen täyttyminen
Hävitty hovioikeudessa.
myyjä Kauppa 250-499
TA ei maksa toista perättäistä sairasajan palkkaa lääkärinlausunnon koodilla F43.0 (akuutti stressireaktio).
Asia päättynyt
Myyjä Kauppa 5-9
Työnantaja purki tt:n työsuhteen työpaikan sisäisen facebook-kommentoinnin perusteella. TT:llä ei ollut mahdollisuutta käyttää avustajaa purkutilanteessa.
Juttu sovittu valmisteluistunnossa.
MYYMÄLÄPÄÄLLIKKÖ Kauppa Ei tiedossa
Irtisanominen ohjeiden ja määräysten noudattamatta jättämisen sekä yhteistyövaatimusten rikkomisen ja luottamuspulan johdosta.
11.6.2018 sovintosopimus ja 30.7.2018 kanteen peruutus.
Menekinedistäjä Kauppa 5-9
Työntekijä irtisanottu kun oli alkanut vaatimaan selkeytystä työaikaansa (tavoitetyöika 37,5h). Irtisanomista perusteltu seitsemällä eri syyllä
Loppuunkäsitelty.
Menekinedistäjä Kauppa 5-9
Työntekijä irtisanottu kun oli alkanut vaatimaan selkeytystä työaikaansa (tavoitetyöika 37,5h). Irtisanomista perusteltu seitsemällä eri syyllä
Loppuunkäsitelty.
Somistaja Kauppa 1000-
Yt-neuvottelut ja lomautus
Korkein oikeus. Hovioikeuden tuomio kumotaan ja asia jätetään käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen varaan.
Lihamestari Kauppa 1000-
Yt-neuvottelut ja lomautus
Korkein oikeus. Hovioikeuden tuomio kumotaan ja asia jätetään käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen varaan.
KUVAUSNÄYTEVASTAAVA Kauppa Ei tiedossa
Yt-lain mukainen hyvitys
Asia on sovittu.
myyntineuvottelija Muut 5-9
TSL 2 §, korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä, TSL 10 § liikkeenluovutus, Yhdenvertaisuuslaki 6 § syrjinnän kielto
Palkkaturva maksoi yksipuoliseen tuomioon perustuvat saatavat.
myyjä Kauppa 500-999
Työntekijä irtisanottu tuta-syin.Palkattiin uudestaan ja tehtiin osa-aikainen ja määräaikainen työsuhde eikä annettu lisätunteja. Vakinaistettiin sittemmin osa-aikaisena.
Asia on sovittu.
Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu Helsingin hovioikeuden tuomio pysyy.
Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.
Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.
Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.
Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.
Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
käräjäoikeus tuomitsi työnantajan maksamaan jäsenelle palkkasaatavat.
Kosmetologi Erityisalat 5-9
Jäsen tehnyt itse palkkaturvahakemuksen. Kela on maksanut äitiysrahan kokonaisuudessaan työnantajalle, mutta jäsenelle ei oltu kaikkia näistä maksettu. Palkkaturvassa hylätty nämä saatavat hiusalan TES-kirjauksen perusteella. Lisäksi osa lomakorvauksista hylätty, koska haettu saatava ylittänyt 15 200 €. Päätöksessä olevan muutoksenhakuohjeen perusteella muutosta voidaan hakea tekemällä kanne valtiota vastaan. Konkurssi rauennut varojen puutteeseen 1.12.2016.
Uudenmaan ELY-keskus maksoi palkkaturvana työntekijän saatavat.
Toiminnanjohtaja Muut Ei tiedossa
Työsuhteen perusteeton päättäminen
Asia on sovittu.
Palveluesimies Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen irtisanominen työntekijästä johtuvasta syystä
Asia sovittu osapuolten kesken
Kauppa 100-249
Määrä-aikaisen työsopimuksen peruste.
Asia sovittu.
Simlärare / Uimaopettaja Muut 1000- Ahvenanmaa
2 kertaa sovittu työsopimuksessa koeajasta
Kanne peruutettiin käräjäoikeudesta sovinnon takia. HUOM. Sovinto on luottamuksellinen.
kassa-myyjä Kauppa 500-999
Perusteeton irtisanominen
Kanne hylättiin.Käräjäoikeuden tuomio jäi pysyväksi.
myyjä
Työnantaja kieltäytyy ottamasta työntekijää töihin kun hoitovapaa päättyi.
Jäsen saanut palkkasaatavat palkkaturvasta.
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Maksamaton lomakorvaus työntekijälle.
palkkaturva maksoi lomapalkan, koska yritys maksukyvytön.
varastotyöntekijä Erityisalat 100-249
Työntekijän työsopimus irtisanottu työntekijästä johtuvasta syystä.
Sovittu.
Myyjä
Törkeä ryöstö, vaatimusten esittämien käräjäoikeuteen
Rikosasia voitettiin käräjäoikeudessa.
asiakasryhmien ja asiakkaiden ohjaus Muut 0-4
Jäsen voittanut asiansa: työnantaja maksoi puuttuvat lomakorvaukset ja odotusajan palkan
autokuski 0-4
palkkasaatava joita on pyydetty ja työnantaja on irtisanonut työntekijän
asia sovittu.
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Alipalkkaus, työsyrjintä
Palkkasaatavista päästy sopimukseen työnantajan kanssa.
Kauppa 5-9
Voitettu käräjäoikeudessa.
Kotiavustaja 0-4 Lappi
Sairausajanpalkkoja puuttuu + muita palkkoja yht. 79 tuntia. Lisäksi näistä lomakorvaus 9%. Puhelinrahaa 20 euroa(arvioitu)
asia sovittu.
Vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 20-49
TT irtisanottu epäiltynä varkaudesta
Häviö
Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työsopimus on kokoaikaisen sopimus, mutta tunnit eivät ole täyttyneet.
palkkaturva maksoi.
kokki Muut 250-499
Työsuhteen purku
Asian käsittely päättyy.
Kokki Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Ongelmia ylitöiden maksusta
Asia sovittu tuomioistuinsovittelussa.
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Perusteeton työsuhteen päättäminen liikkeen luovutustilanteessa ja varavastaavanlisät viideltä vuodelta
Palkkaturva on maksanut palkkasaatavat yksipuolisen tuomion perusteella.
Toimihenkilö? Muut 250-499
Työsuhteen perusteeton päättäminen
Riita-asiassa on saavutettu sovinto.
Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatavia koskevassa asiassa on tullut käräjäoikeudesta yksipuolinen tuomio (johon ei ole haettu takaisinsaantia) jonka perusteella saatavia on haettu onnistuneesti palkkaturvasta.
kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työsuhde päätetty irtisanomalla, sairausloman päätyttyä ja raskauden esille tultua
Asia ratkesi yksipuolisella tuomiolla. Palkkaturva maksoi osan saatavista.
tarjoilija/baarityöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Irtisanottu terveydellisin perustein
Palkkaturva on maksanut palkkasaatavat yksipuolisen tuomion perusteella.
Huoltoasematyöntekijä Kauppa 10-19
Työntekijä irtisanottu tuta-syillä ja samoihin aikoihin palkattu uusi työntekijä, tarjoamatta tätä työntekijälle.
Voitettiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Maksettu alle TESin mukaista tuntipalkkaa ja lomakorvauksia ei ole maksettu työsuhteen päättyessä.
konkurssi raunneu varojen puutteeseen. jäsenen palkkasaatavat jäivät saamatta.
siivooja Kiiteistö- ja siivous 0-4
Palkkoja suorittamatta työsuhteen ajalta.
asia sovittu.
Varastotyöntekijä Kauppa 1000-
Työsuhteen perusteeton päättäminen
Kanne hylätty käräjäoikeudessa.
siivooja Muut 10-19
Koeaikapurku
jäsen perui.
Myyjä Kauppa 100-249 Ahvenanmaa
Työsuhteen irtisanominen
Käräjäoikeuden päätös sillensä jättämisestä. Kanne peruttu sopimukseen perustuen.
baarimestari Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Kanteen nostaminen palkkaturvasta
palkkaturva hyväksytty.
myyjä Kauppa Ei tiedossa
Työnantaja perii epämääräisiä saatavia loppupalkasta
Hävitty rikosasia hovioikeudessa.
ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 5-9
ylityöt maksamatta
asia sovittu.
Kiiteistö- ja siivous 10-19
ASIA SOVITTU.
Kiiteistö- ja siivous 10-19
ASIA SOVITTU.
Kiiteistö- ja siivous 10-19
ASIA SOVITTU.
Kasinopelinhoitajat
Hävitty työtuomioistuimessa.
Siistijä Muut 20-49
voitettu hovioikeudessa.
Kauppa 10-19
asia sovittu.
keittiöapulainen/kokki Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työsuhde päätetty tuotannollisin ja taloudellisin perustein mutta palkattu uutta työvoimaa.
asia sovittu käräjäoikeuden valmisteluistunnossa.
ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Irtisanominen henkilöön liittyvin perustein.
asia voitettu käräjäoikeudessa.
kokki 10-19
Palkkasaatavat
palkkaturva maksoi.
Myyjä Kauppa 1000-
Työsuhde purettu
Sovintosopimuksen allekirjoitus ja kanteen peruutus käräjäoikeuteen.
varastotyöntekijä Kauppa 20-49
Asia sovittu tuomioistuinsovittelussa.
kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työsuhteen päättämisriita
11.1.2019 kanne hylätty käräjäoikeudessa.
Kiiteistö- ja siivous 1000-
Asian käsittely päättynyt
palveluvastaava Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työsopimuksen noudattaminen.
Sovittu. Asiamies peruu kanteen kun rahat on maksettu jäsenelle.
myymälävastaava Kauppa 5-9
Selvitys saamatta olevista ylitöiden palkoista. Työpaikalla myös epäilystä epäasiallisesta kohtelusta.
Asia sovittu. Kanne peruttu. Jäsen ilmoitti, että on saanut rahat sopimuksen mukaisesti.
Kiinteistönhoitaja Kiiteistö- ja siivous 1000-
Irtisanominen tuotannollisin ja taloudellisin syin. Palkattu uutta työvoimaa. Palkkasaatavaa.
Sovittu.
Myyjä Kauppa 20-49
Hävitty työtuomioistuimessa.
Sähkömies
Kanne peruutettu.
Kiinteistönhoitaja Kiiteistö- ja siivous 500-999
Takaisinottovelvoitteen laiminlyönti
asia hävitty käräjäoikeudessa. Asiasta ei valitettu hovioikeuteen.
Majoitus- ja ravitsemus 500-999
Työkyvyttömyys, oikeus palkkaan
Sovittu.
Muut 0-4
Lomakorvaus työsuhteen päättyessä maksamatta.
Jäsen voittanut asiansa kokonaisuudesssaan tuomioistuimessa. Työnantajan maksukyvyttömyyden vuoksi työntekijälle tuomitut saatavat maksetaan hänelle palkkkaturvan kautta.
projektipäällikkö Muut 250-499
asia sovittu.
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työntekijä irtisanottu kyseltyään yli töitä.
Palkkaturva maksanut osan tuomituista saatavista.
Muut 20-49
Työhönottoa koskevassa riita-siassa on saavutettu sovinto.
Siivous Kiiteistö- ja siivous 0-4
Työntekijän työsuhde päätetty tekstiviestillä.
Asia sovittu tuomioistuinsovittelussa.
Tarjoilija Kauppa 20-49
Työntekijä irtisanottu HeKo-syillä 26.9.2016. Työsuhde päättynyt 26.10.2016
asia sovittu
Myymälävastaava Muut 20-49
Työntekijän työsuhde purettu. Ennen purkamista työntekijälle annettu kaksi varoitusta, jonka työntekijä on kiistänyt. Purkuilmoituksessa esitetyistä syistä ainakin suurin osa on todistettu pätemättömiksi.
Asia sovittu.
Studiovastaava Muut 5-9
Työntekijän työsuhde purettu TuTa-syillä työntekijän ollessa raskaana.
Palkkasaatavia koskevassa asiassa on tullut käräjäoikeudesta yksipuolinen tuomio (johon ei ole haettu takaisinsaantia) jonka perusteella saatavia on haettu onnistuneesti palkkaturvasta.
siivooja
asia sovittu.
Siivooja 0-4
Alipalkka
Sovitteluistunnossa päästy sovintoon.
Kauppa 5-9
Laiton irtisanominen
Asia loppuunkäsitelty sovintoistunnossa.
Myyjä Kauppa 250-499
sovittu tuomioistuinsovittelussa
Myyjä Kauppa 10-19
Työntekijä irtisanottu tuta-syillä 3kk sen jälkeen kun myymälään palkattu uusi työntekijä.
Asia on sovittu.
Kotipalvelutyöntekijä Muut 20-49
Työsuhteen perusteeton päättäminen, irtisanomisajan noudattamatta jättäminen ja raskaudesta johtuva syrjintä
Asia sovittu työnantajan kanssa.
Myyjä/vastaava Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Irtisanottu tuta-syillä. Ensin ilmoitettu, että työntekijät on varkaita ja tehdään poliisitutkinta.
kerrossiivous ja vastaanotto Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työehtosopimuksen mukainen palkka, lisät ja JP-korvaukset
myyntisihteeri Muut 5-9
irtisanominen työnantajan toimesta
toimistoassistentti Ei tiedossa
Irtisanomistilanteen selvittäminen ja vajaiden työtuntien korvaaminen
asiakaspalvelija Kiiteistö- ja siivous 1000-
Ansionmenetys
myyjä Kauppa 1000-
Epäasiallinen kohtelu tapaturman jälkeen
Erityisalat 10-19
kohde-esimies
Epäasiallinen kohtelu toistuva, mahdollinen syrjintä epäily
Erityisalat 500-999
Palkkasaatava
Muut 5-9
Asiakkuuspäälikkö Muut
Koeaikapurku epäasiallisin perustein
Talonmies Kiiteistö- ja siivous
Työnantaja vaatii työntekijää päivystämään mutta ei suostu maksamaan päivystyskorvausta perustellen, että päivystyskorvaus on pisteytetty palkkaan. Päivystyksestä ei ole tehty kirjallista sopimusta.
siivooja Kiiteistö- ja siivous Ei tiedossa
Erimielisyys pisteytyksestä. Voiko työnantaja yksipuolisesti vaatia uudelleen pisteytystä, muuttaa yhteisesti hyväksyttyä pisteytystä kun työssä ei ole tapahtunut muutosta
myyjä Kauppa 100-249
palkkasaatava + noudatettava työehtosopimus
Muut 5-9
varastotyöntekijä Kauppa 100-249
Oliko työnantajalla työsopimuslain mukainen irtisanomisperuste työntekijästä johtuvasta syystä?
myyjä Kauppa 100-249
Palkkasaatava ja noudatettava työehtosopimus
kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
Kiiteistö- ja siivous 100-249
Työsuhteen irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä
lasittaja 5-9 Pohjois-Karjala
Työsuhteen purku
Kahviasiantuntija Muut Ei tiedossa
Sairausajan palkanmaksun suuruden epäselvyys
myyjä Kauppa 0-4
Työsuhde päättynyt työnantajan toimesta. Palkkasaatavia sekä työtodistus saamatta.
Kiinteistönhoitaja Muut 1000-
ratamestari
liikkeenluovutus
ratamestari Muut 5-9
liikkeenluovutus
Kauppa 500-999
Kielilisä
Huoltamotyöntekijä Muut 0-4
Palkkasaatavat ja työsuhteen perusteeton päättäminen
myyjä Kauppa 100-249
Alipalkka
Vartija Kiiteistö- ja siivous 100-249
Työsuhteen irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä
kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
keittiötyöt Erityisalat 0-4
Työsuhteen päättäminen sairauden takia
kokki/tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työsuhde purettu epäilyttävin perustein ja vapaapäivinä tehdyistä töistä ei ole maksettu TES:n mukaisesti.
myyjä/korjaaja Kauppa 5-9
Majoitus- ja ravitsemus
Majoitus- ja ravitsemus 5-9
PLM Turun alue Majoitus- ja ravitsemus 1000-
PLM:n vapautus-, matkustusaika ja YT-lain mukaisten tehtävien suorittamiseen käytettävä aika.
kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Irtisanottu henkilökohtaisin syin
Hotellipäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Työnantaja ei suostu maksamaan tuntipankkiin kertyneitä tunteja.
palveluneuvoja Muut 250-499
Työnantaja ei maksa provisiota irtisanomisajalle
teatterityöntekijä Erityisalat 100-249
Työsuhde päätetty varoituksiin ja puhutteluihin vedoten
myyjä Kauppa 1000-
Irtisanominen, palkkasaatavat
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Tuntipalkka ei TESin mukainen ja suorittamatta työaikakorvauksia ja lomapalkkoja.
Muut Ei tiedossa
Palkan alentaminen ilman irtisanomista.
Visualisti Kauppa 1000-
Työtapaturma. Työntekijän saama vaikea silmävamma kun lasinsirpale mennyt silmään. Tässä vaiheessa autamme henkilöä loppulausunnon laatimisessa poliisille.
pelimyyjä Erityisalat Ei tiedossa
Onko työnantajalla ollut työsopimuslain mukainen peruste irtisanoa työntekijä henkilökohtaisella perusteella?
kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Onko työnantajalla ollut tuta-perusteet irtisanoa raskaana oleva työntekijä?
Vuoroesimies
Epäasiallinen kohtelu toistuva, mahdollinen syrjintä epäily
Muut 20-49
TESsin yleissitovuus. kielilisä
Vartija Kiiteistö- ja siivous 100-249
Työsuhteen irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä
Kahvilamyyjä Kauppa 5-9
Työsuhde purettu rikosepäilyn vuoksi.
Kokki
Päätetään oikeusavustajasta 17.8.2017 oikeusapukokouksessa.
Kalustemyyjä Kauppa 0-4
Palkkasaatavaa.
kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
Huoltamomyyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkasaatava
Varavastaava Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Epäselvä työsuhteen jatkumiseen tai päättymiseen liittyvä tilanne, jossa työnantajan epäillään toimineen lain vastaisesti.
myyjä Kauppa 100-249
Palkkasaatava + noudatettava TES
Liikennemyymälätyöntekijä Kauppa 500-999
Sairasajan palkanmaksu
Kiiteistö- ja siivous 1000-
Erimielisyys pisteytyksestä. Voiko työnantaja yksipuolisesti vaatia uudelleen pisteytystä, muuttaa yhteisesti hyväksyttyä pisteytystä kun työssä e ole tapahtunut muutosta
kahvilamyyjä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
Kokkiapulainen Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Alipalkkaus sekä lomarahat.
myyjä Kauppa 1000-
Työsuhde purettu
palveluneuvoja Erityisalat Ei tiedossa
Lisiä maksamatta
kokki Majoitus- ja ravitsemus 100-249
työsuhteen päättyminen
pizzakokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Myyjä 0-4
Työskennellyt 15h/viikko sopimuksella, työtunnit jääneet vajaaksi koko työsuhteen ajalta. Keskusteltu työnantajan kanssa, ei suostu korvaamaan.
Esmies Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Palkkasaatava
huoltomies Kiiteistö- ja siivous 20-49
Työsuhde purettu työnantajasta johtuvasta syystä.
siivooja Erityisalat 100-249
palkkasaatava
Ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työntekijän mukaan työsuhteen aikana on jätetty maksamatta mm. työaikalisiä ja ylitöitä.
siivooja
Työnantaja ilmoittanut isyyslomalla, että ei tarvitse enää tulla töihin.
palveluneuvoja Muut 250-499
Provisiopalkan maksu ja määräytymisperuste?
Parturi-Kampaaja Erityisalat 100-249
myyjä Kauppa 0-4
HeKo-syillä tapahtunut irtisanominen
kahvilamyyjä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahviomyyjä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
Erityisalat 250-499
Työehtosopimuksen mukaisten palkankorotusten maksaminen työntekijälle.
Järjestyksenvalvoja
Järjestyksenvalvojan avustaminen käräjäoikeudessa. Jäsentä syytetään pahoinpitelystä.
Siivooja Kiiteistö- ja siivous 10-19
Työnantaja ei ole maksanut mm. työaikalisiä eikä kaikkia ylitöitä.
Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työnantaja ei ole tarjonnut työsopimuksen mukaisia työtunteja, epäselvyydet tasoittumisjärjestelmään liittyen.
kiinteistönhoitaja Kiiteistö- ja siivous 5-9
Työsuhteen päättymiseen liittyvät erimielisyydet työntekijän ja työnantajan kesken.
varastotyöntekijä Muut 50-99
Siivooja Kiiteistö- ja siivous 0-4
Työnantaja on maksanut liian pientä palkkaa ja maksanut lopputilinkin väärin.
Uimavalvoja Erityisalat 5-9
Lomakorvaus maksamatta osittain
Kiiteistö- ja siivous 5-9
Palkka alle tessin
Kiiteistö- ja siivous 5-9
Ta irtisanonut varoitusten jälkeen.
Teknikko Muut 50-99
Työehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia maksamatta työntekijälle
vartija Kiiteistö- ja siivous 10-19
Työnantaja jättänyt palkkoja maksamatta työsuhteen ajalta.
Erityisalat 100-249
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Kiiteistö- ja siivous 100-249
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Erityisalat 100-249
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Kiiteistö- ja siivous 250-499
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Erityisalat 100-249
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Kiiteistö- ja siivous 250-499
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Kauppa 1000-
Lomakertymä palkalliselta ammattillisesta kuntoutuksesta
Myymälähoitaja Kauppa 5-9
Työsuhteen irtisanominen saneerausmenettelyssä.
Siivooja Kiiteistö- ja siivous 10-19
Muut
Vuosiloman siirto sairauden vuoksi
vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Irtisanominen
Kiiteistö- ja siivous Ei tiedossa
Vuosilomapalkan laskentatapa jaksotyössä kiinteistöpalvelualalla.
kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantajan konkurssi ja palkkasaatavat
myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkasaatavia
kokki Ei tiedossa
Työnantaja on siirtänyt henkilön vuokrafirman palvelukseen ja tehnyt koeaikapurun tai irtisanomisen.
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Ylityöt ja pyhätunnit maksamatta
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkaka maksamatta syys-lokakuu
ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Sairausajan palkasta ja vakuutusyhtiön korvauksista kiistaa.
Siivouspalvelualan esihenkilö Kiiteistö- ja siivous 50-99
Työntekijän mukaan työnantaja ei ole maksanut ylityökorvauksia työsuhteen aikana. Lisäksi koeaikapurun peruste on epäselvä.
Vuoropäällikkö
Ylityötuntien palkkasaatavat.
vastaanottovirkailiija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Lomakorvaus ja vuosivapaat maksamatta. Työnantaja ilmoittanut konkurssista.
Tekninen tuottaja Muut 5-9
Sanottu irti tuta-syin. Ei perusteita
Varastotyöntekijä 500-999
Palkkasaatava
Automyyjä Muut 100-249
Työntekijän työsuhde on purettu, purkuperusteen selvittäminen.
Kauppa 500-999
Työntekijä on irtisanoutunut epäasiallisen kohtelun vuoksi ja mahdollinen työsuojelurikkomus?
toimitilavastaava Muut 100-249
Kilpailukieltosopimus
myyjä Muut 5-9
Työntekijä irtisanottu varoitukseen vedoten
serviceman Kiiteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
Kiiteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
huoltomies Kiiteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
Kiiteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
huoltomies Kiiteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
Kiiteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
rakennusmies Kiiteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
Kauppa 50-99
Palkka, loamutus kohdistunut vain yhteen työntekijään
Kauppa 250-499
Varastotyöntekijä Kauppa 100-249
Työsuhteen päättyminen
Kiinteistönhoitaja Muut 20-49
Koeaikapurun laillisuuden selvittäminen.
Ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus
Työnantaja on purkanut työsuhteen koeaikaan vedoten, vaikka koeajasta ei ole työsopimuksella sovittu.
kiinteistöalan toimihenkilö Kiiteistö- ja siivous
Perusteeton irtisanominen
apulaismyymäläpäällikkö Kauppa 50-99
Työntekijä irtisanottu uusien lomautussääntöjen mukaan.
remonttityöntekijä
Työsuhde purettu opintovapaan aikana.
varastotyöntekijä Kauppa 1000-
Sairausajan palkanmaksuvelvoite
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
keittiöpäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
siivooja Kiiteistö- ja siivous Ei tiedossa
Työsuhde irtisanottu varoitukseen vedoten
toimisto- ja viestintäassistentti
koeaikapurku
Kioskimyyjä. Kauppa Ei tiedossa
Työnantaja päättänyt työsuhteen koeaikaan vedoten, vaikka koeaika oli jo umpeutunut. Työntekijä oli siirtynyt uuden TA:n palvelukseen kauppiaan vaihdon myötä ja tällöin tehty uusi sopimus, jolla sovittu uusi koeaika.
varastotyöntekijä Muut 500-999
Liikkeenluovutuskysymys, onko työntekijä siirtynyt vanhana työntekijänä
kokki Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työsuhde purettu
Laitoshuoltaja Ei tiedossa
Kauppa 10-19
cleaner Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työsuhde irtisanottu työntekijästä johtuvasta syystä.
kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava työnantaja tehnyt omia vähennyksiään työsuhteen päättyessä.
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 500-999
Tehty koeaika purku
vartija Muut Ei tiedossa
siirto työtehtävissä
huoltamotyöntekijä Muut 10-19
Alipalkka
kokki Muut 500-999
työsuhde purettu
astijahuoltaja Majoitus- ja ravitsemus 1000-
yt: t käymättä työtehtäviä muutettu
myyjä / muotineuvoja Kauppa 1000-
Työtunnit tiputettu vaikka samalle osastolle tullut toinen työntekijä
siivooja 10-19
Sopimustunnit ei täyty ja ylitöitä ei ole maksettu
keirttiäapulainen Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkat maksamatta
myyjä 0-4
Palkankorotukset saamatta ja lomakorvaus maksettu pienemmällä prosentilla
myyjä Muut 5-9
irtisanominen
rakennussiivous 5-9
irtisanottu Tuta syillä
leipuri Majoitus- ja ravitsemus 50-99
lomaltapaluuraha saamatta ja lomautettu 3 päiväksi
Erityisalat 0-4
Kauppa 0-4
palkkasaatava
Erityisalat 0-4
Erityisalat 0-4
varastotyöntekijä Muut 50-99
Työnantaja ei suostu tarkistamaan sopimustunteja
Majoitus- ja ravitsemus 0-4
kiinteistönhoitaja Kiiteistö- ja siivous 20-49
Ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Optinen Myyjä Kauppa 250-499
Parturi-kampaaja Erityisalat 100-249
myyjä Kauppa Ei tiedossa
palkkasaatava
Ilmastointiasentaja
Siistijä Kiiteistö- ja siivous 1000-
Kauppa 500-999
Siistijä Kiiteistö- ja siivous 1000-
Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Rakennussiivooja Kiiteistö- ja siivous Ei tiedossa
Kokki Pirkanmaa
Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Vuoropäällikkö Muut 20-49
Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Parturi Erityisalat 20-49
Kokki Kauppa Ei tiedossa
myyjä
Palkkasaatava
myyjä
Palkkasaatava
Kiinteistönhoitaja 0-4
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava
Puualan tehtävät, myyntityö Kauppa 0-4
Alipalkka
ajoneuvoasentaja Kauppa 5-9
Kioskimyyjä Kauppa 0-4
Varastotyöntekijä, jakeluauton kuljettaja Muut 0-4
Palkkasaatava
Kiinteistönhoitaja Kiiteistö- ja siivous 10-19
Palkkasaatava
Myyjä Erityisalat 10-19
Vastuulisä
Henkilökohtainen johtavassa asemassa oleva henkilö Kauppa 0-4
tarjoilija Kauppa 5-9
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työsuhde irtisanottu kahden varoituksen jälkeen. Työntekijä kiistää varoitukset.
siivooja Kiiteistö- ja siivous 10-19
kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Lopputili ja odotusajan palkka
kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Lopputili saamatta
myyjä Kauppa 5-9
Vuosivapaasaatavat
asentaja Muut 5-9
myyjä Kauppa 1000-
kosmetologi Erityisalat 0-4
Työntekijällä palkkasaatavia kahdelta kuukaudelta
logistikko Muut 100-249
pintakäsittelijä Kiiteistö- ja siivous 0-4
Vuosilomakorvaukset työsuhteen päättyessä
Kiiteistö- ja siivous 1000-
Jäsenelle suositeltu 2vk karanteeni. TA ei ole löytänyt jäsenelle sopivaa työkohdetta, jossa voisi työskennellä yksin. Selvitetään KELA tukia ja on tosiasiassa työnantaja estänyt jäsentä tulemasta töihin. Työnantaja on korvannut sovinnon eleeksi toisen viikon palkan.
Kauppa 5-9
Jäsenellä pitkäaikainen sairaus työnantajasta johtuen. Etsitään erilaisia keinoja asian hoitamiseksi.
Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Työntekijän työasuhde päätetty työntenijästä johtuvista syistä. Tutkitaan päättämisen perusteita.
Kauppa 0-4
Työsuhde päättynyt koajalla. Todennäköinen syy työsuhteen päättämiselle on tosiasiassa raskaus.
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työntekijän oikeus päättää työsuhde työnantajasta johtuvasta syystä.
Pizzeriatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Koeaikapurku sairauden vuoksi.
Kauppa 20-49
TUTA syillä irtisanottu, mutta palkattu lisää työvoimaa.
Kauppa 20-49
TUTA syillä irtisanottu, mutta palkattu lisää työvoimaa.
Pizzeria työntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Muut 50-99
Työnantaja vähentanyt KIKY palkkaa takautuvasti kahdella eri tavalla, vaikka KIKY tunnit tehty.
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 20-49
housekeeper Muut 250-499
Työntekijän työsuhde irtisanottu kirjallisten varoitusten jälkeen.
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Jäsen kokee työnantajan "savustavan". Toinen samanlainen juttu samalta työnantalta.
Vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja kiistänyt osan saatavista palkkaturvalle vastatoimena. Haetaan saatavia konkurssipesästä ja valvotaan konkurssipesän jako.
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Ta on teettänyt alle sopimustuntien eikä ole maksanut eroitusta. Mahdolliset ylityökorvaukset maksamatta
Palveluohjaaja Kiiteistö- ja siivous 1000-
Kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja ei ole maksanut työsuhteen ajalta lainkaan palkkaa.
Tarjoilija-Barista Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja ei ole maksanut palkkaa palkkapäivänä.
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
TA ei ole maksanut loppupalkkaa
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Loppupalkka maksamatta
Baarimestari Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Puuttuva loppupalkan ja lomarahan määrä.
Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja ei ole maksanut palkkaa lainkaan.
Fundraiser Muut
Työnantaja ei ole maksanut lainkaan palkkaa.
siivooja Kauppa 0-4
Loppupalkkaa maksamatta
Majoitus- ja ravitsemus 1000-
Marketpäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Työntekijän työsuhde on purettu koeajalla epäselvin perustein sekä tehty lopputilistä vähennys, jota ei olisi pitänyt tehdä.
Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työnantaja pitää työntekijän työsuhdetta purkautuneena.
kokki Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työajan tasoittuminen lomautuksen yhteydessä. Uusien työntekijöiden palkkaaminen, vaikka lomautuksia.
Kauppa 50-99
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
myyjä Kauppa 250-499
Työntekijän koeaikapurku muutettu irtisanomiseksi henkilökohtaisista syistä
Siivooja Muut 250-499
Työntekijä oli merkinnyt vuosilomansa väärin järjestelmään. Työnantaja edustaja oli kuitenkin käynyt hyväksymässä työntekijän loman. Työnantaja oli irtisanonut työntekijän työsuhteen aiheettoman poissaolon perusteella.
siivooja Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työntekijän työsuhde päättynyt
Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Sairausajan päätyttyä ei ole saanut mennä työhön ja siten myös palkat maksamatta.
grillimyyjä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Varoittaminen ja perusteet siihen epäselvät
Vartija Kiiteistö- ja siivous 100-249
Työsuhteen irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä
kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Toiminta lopetuttu ja irtisanomisajan palkka ja lomakorvaukset maksamatta
ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Sairasajanpalkka suorittamatta, sekä mahdollinen alipalkkaus.
Kiinteistönhoitaja Kiiteistö- ja siivous 100-249
Henkilökohtaisilla syillä irtisanottu, varoitus perusteiden selvittäminen.
Palveluohjaaja Kiiteistö- ja siivous 0-4
Lomapalkka ja -raha suorittamatta
huoltomies Kiiteistö- ja siivous 5-9
Pitämättömät vuosilomat,kun maksettu aina lomakorvausta, jokaisen palkanmaksun yhteydessä.
autonkuljettaja Muut
Työsuhteen olemassa olo ja tapaturmakorvaus
kiinteistönhoito Muut 1000-
Työsuhteen irtisanominen perustettomasti.
Security Expert Kiiteistö- ja siivous 50-99
Irtisanominen alisuoriutumisen johdosta
lastenhoitaja Muut 10-19
Määräaikaisten sopimusten ketjuttaminen
kassa/tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Työsuhde pääätetty koeajalla, siitä sopimatta
Muut 50-99
myyjä Muut 500-999
Koronakaranteeni
Kauppa 250-499
Työpaikan ruokatuntikäytäntöjä on muutettu luottamusmiehen kanssa neuvottelematta.
Myyjä Kauppa 0-4
Talous- ja myyntiassistentti Erityisalat 20-49
myyjä Kauppa 1000-
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Kauppa 0-4
Työehtosopimuksen lisän maksaminen työntekijöille.
Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työsuhteen päättyminen, irtisanomisajan palkka, lomakorvaukset
ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkaa maksamatta. Irtisanottu ilman irtisanomisaikaa.
Kassatarjoilija Erityisalat 50-99
Työnantaja on perunut työvuoroja yksipuolisesti edellisenä iltana tai samana päivänä. Työvuorot on muutoinkin ilmoitettu vasta edellisellä viikolla.
kokki Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Sairausajan palkkaa maksamatta
Kotivaustaja,siivooja Muut 0-4
Irtisanottu varoituksen antamisen jälkeen. Työnantajan mukaan työntekijä on käyttänyt käytössään oleva autoa omiin ajoihinsa. Lisäksi työnantajan mukaan työntekijä on jättänyt noudattamatta työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita.
Housekeeping assistant Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja ei ole maksanut työsuhteen päättyessä lomakorvausta työntekijän hupomautuksista huolimatta. Työtodistus niin ikään saamatta.
Vastaanottovirkailija Majoitus- ja ravitsemus 500-999
Ruokailupalvelutyöntekijä Kiiteistö- ja siivous 1000-
koeaikapurku
Myyjä
Kokki/asiakaspalvelija Muut 20-49
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Keittiöapulainen Majoitus- ja ravitsemus
Palkkasaatava
Konsulentti
Kokonaan perutut työvuorot
Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
ripsimuotoilija, kampaaja, kosmetologi,
Työsuhteen ehtojen muuttaminen
Pakettiautonkuljettaja
Ompelija Kauppa 250-499
Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi
Ompelija Kauppa 250-499
Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi
Myyjä Kauppa 250-499
Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi
Myyjä Kauppa 250-499
Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi
Myyjö Kauppa 1000-
Puistotyöntekijä Erityisalat Ei tiedossa
Perhevapailla olevan työsuhteen voimassaolo
Kiiteistö- ja siivous 20-49
Kauppa 1000-
Muut 100-249
Erimielisyysmuisto koskien palkkausta
pääluottamusmies Kiiteistö- ja siivous 50-99
Ylityöt ja lepoajan korvaukset
Kauppa 5-9
Työnantaja on työsuhteen alusta saakka käyttänyt väärää palkkaryhmää ja tätä kautta on muodostunut alipalkkaus.
myyjä Kauppa 1000-
myyjä Kauppa Ei tiedossa
Omille osa-aikaisille ei tarjota lisätunteja
Kiiteistö- ja siivous 1000-
Sovitun vuorotteluvapaan peruminen työnantajan puolelta
Muut 1000-
varastotyöntekijä Muut 100-249
Kokemusvuodet
vuoropäällikkö Kauppa 250-499
Työsuhde päätetty varoitukseen vedoten
ravintolatyöntekijä Kauppa 250-499
Palkkasaatavia
kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Jäsenellä palkkasaatavia joulukuulta asti. Tammi-maaliskuun palkat voi hakea palkkaturvasta, joka pitää tehdä 30.4. mennessä.
liikenneasematyöntekijä Kauppa 10-19
Työntekijä lomautettu osa-aikaisesti ilman ilmoitusaikoja
ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työntekijän työsuhde irtisanottu varoituksiin vedoten. Työntekijän mukaan varoituksia ei ole.
pizzakokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja on lomauttanut ilman viiden päivän ilmoitusaikaa
Kiiteistö- ja siivous 50-99
siistijä Kiiteistö- ja siivous 50-99
Ylityöt maksamatta, koeaikapurku
Kauppa 20-49
varastotyöntekijä Muut 100-249
Lomarahoja ja sairausajan palkkaa saamatta
Kiiteistö- ja siivous 0-4
Palkka maksamatta. Työnantajaan ei saa yhteyttä
myyjä Kauppa 1000-
Työtuntien vähentäminen. Uusia työntekijöitä palkattu
visualisti Kauppa 1000-
Työntekijän palkkaa alennettu
assistentti Kauppa 1000-
Henkilökohtaisen lisän laskeminen
myyjä Kauppa 1000-
Henkilökohtaisen lisän alentaminen
myyjä Kauppa 1000-
Henkilökohtaisen lisän poisto sopimustuntipalkasta
siivooja Kiiteistö- ja siivous 10-19
Palkkaturvan lisäselvitykset pitää antaa 15.6.2020 mennessä.
Vartija Muut
Työsopimuslain vastainen palkan muutos
Vartija Muut
TYösopimuslain vastainen palkanalennus
Vartija Muut
Työnantaja alentanut palkkaa työaikalain vastaisesti
Graphic Designer 20-49
Työsuhteen perusteeton päättäminen
Myyntineuvottelija Erityisalat 100-249
Vastaanottovirkailija-tarjoilija Erityisalat Ei tiedossa
Työsuhteen perusteeton päättäminen, sekä päättämismenettely
kerroshoitaja,vastaanottovirkailija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
työnantaja luvannut enemmän tuntej kuin antanut
tarjoilija
Supervisor Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
siivooja Muut 20-49
Bar Manager Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
keittiötyöntekijä
myyjä Kauppa 0-4
paka 0-4
Palkka myöhässä 2 kk
kassamyyjä Kauppa Ei tiedossa
Koeaikapurku koeajan jo päätyttyä
markkinointipäällikkö Muut 0-4
Saamatta jäänyt irtisanomisajanpalkka ja lomakorvauksia.
Siivooja Kiiteistö- ja siivous Ei tiedossa
Palkka maksamatta kahdelta tyäpäivältä.
Tuotantotyöntekijä Erityisalat 50-99
Koeaikapurku
Kauppa 10-19
Yhdeksän päivän palkka maksamatta.
Kauppa 5-9
Maksetaan 37.5 tunnista, viikkotunnit 40 tuntia.
Kauppa 5-9
Kutsuttavan sopimuksella ja työtunnit loppuneet ja palkattu uusia työntekijöitä
Kauppa 5-9
Kutsuttavan sopimuksella ja työtunnit loppuneet ja palkattu uusia työntekijöitä
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Alipalkattu, maksamatta vuosivapaat koko työsuhteen ajalta.
Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Työsuhde päätetty koeaikana ja heti tämän jälkeen jatkettu työsuhdetta extrana.
Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Alipalkattu
Kiinteistöhoitaja Ei tiedossa Pirkanmaa
Maksamaton palkka ja liian pieni tuntipalkka.
Pesulatyöntekijä Muut 50-99
Koeaikapurku.
palveluvastaava Kiiteistö- ja siivous 1000-
Ulkomailla 12.3. ennen ja työnantaja asettanut karanteeniin. Palkka jätetty maksamatta.
ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkat maksamatta.
Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Työsuhteessa palkkasaatavaa, koska työtä tehty paljon.
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Maksamattomia palkkoja.
vartija Kiiteistö- ja siivous 20-49
Työntekijän työsuhde päätetty ja palkkasaatavat.
Palveluohjaaja Kiiteistö- ja siivous 1000-
Kiiteistö- ja siivous 1000-
Kiiteistö- ja siivous 1000-
Palveluvastaava Kiiteistö- ja siivous 1000-
Puhtaanapitäjä Kiiteistö- ja siivous 20-49
Alipalkka
Puhdistustyöntekijä Kiiteistö- ja siivous 20-49
Alipalkka
Laitoshuoltaja Kiiteistö- ja siivous 1000-
Partur-kampaaja Erityisalat 100-249
Parturi-Kampaaja, työaikalisät saamatta
Kauppa 5-9
Muut 5-9
Kauppa 100-249
Myyjä/kassa Kauppa Ei tiedossa
Työnantaja ei nosta sopimustunteja eikä tarjoa lisätöitä
Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työnantajua vähentänyt tunteja tilistä.
Verosihteeri Muut 1000-
Työntekijän määräaikaisuutta ei jatkettu raskauden takia.
Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Työnantaja irtisanonut työsuhteen sekä henkilökohtaisin, että tuotannollisin ja taloudellisin syin.
Kiiteistö- ja siivous 5-9
Takaisinottovelvollisuusden laiminlyönti.
Kauppa 0-4
Työntekijä irtisanoutunut lomautuksen kestettyä yli 200 päivää. Aluksi työnantaja maksanut irtisanomisajanpalkkaa, mutta maksaminen tyrehtynyt (lähes) kokonaan.
Siistijä Muut 250-499
Työsuhde purettu rikosepäilyn takia.
Kiinteistönhoitaja Kiiteistö- ja siivous 50-99
Työnkteijällä useiden tuhansien eurojen palkkasaatavat. TA järjesti leikki-YT:t ja irtisanoi työntekijän.
Kiinteistötyöntekijä Kiiteistö- ja siivous 50-99
Työntekijällä useiden tuhansien eurojen palkkasaatavat. TA järjesti leikki-YT:t ja irtisanoi työntekijän.
Siistijä Kiiteistö- ja siivous 0-4
Työnantaja edellyttää työntekijää kuljettamaan työvälineitä omassa autossaa, mutta ei maksa kilometrikorvausta, eikä työaikaa siirtymiltä.
toimitilahuoltaja Erityisalat 100-249
Kauppa Ei tiedossa
ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Työnantaja ei kelpuuta sairaanhoitajan kirjoittamaa todistusta työkyvyttömyydestä.
Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen irtisanominen, raskaussyrjintä
Myyjä
Palkkasaatava
Parturi-kampaaja PAMin muut
Myyjä Kauppa 1000-
Työnantaja on irtisanonut työntekijän.
myyjä Kauppa 1000-
Sairausajan palkkaa maksamatta
Kokki Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työnantaja on päättänyt työsuhteen epäselvissä olosuhteissa ja jättänyt ylityökorvaukset maksamatta.
Kauppa 100-249
Työntekijän irtisanomisen lainmukaisuus selvitetään.
Kauppa 100-249
Työntekijä pitää koeaikapurkua perusteettomana.
Kauppa 100-249
Työnantaja on irtisanonut työntekijän luvattomien poissaolojen takia, jotka selvitetään.
kassa Kauppa 250-499
Ylityökorvaukset ja sunnuntaikorotukset maksamatta.
Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Liikkeen luovutus. Työsuhde irtisanottu luovuttajan toimesta
Myyjä Kauppa 0-4
Puuttuvat työtunnit sekä työnantaja tehnyt vähennyksiä palkasta.
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja on asetettu konkurssiin ja palkkoja on maksamatta.
Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Palkkasaatavat Tuta-syin irtisanottu
Kiiteistö- ja siivous 100-249
Sairauslomapäivät muutettu kesälomapäiviksi työsuhteen päättyessä
huoltamotyöntekijä Kauppa 5-9
Palkkaa ja ylityötä maksamatta
Hallivastaava PAMin muut 0-4
Työntekijälle annettu useita varoituksia, jotka työntekijän näkemyksen mukaan ovat olleet heppoisin perustein annettuja syistä, joiden perusteella muut eivät ole varoituksia saaneet. Työntekijä on kertonut kiistäneensä varoitukset. Irtisanominen tehty samana päivänä kun viimeinen varoituskin on annettu. Lisäksi työntekijälle varattu mahdollisuus tulla kuulluksi vasta irtisanomisen jälkeen. Kiistaa myös autoedusta.
kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkka maksamatta
Ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus
Loppupalkkojen maksaminen sekä palkkalaskelmien antaminen työntekijälle.
kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
myyjä Kauppa 20-49
Työnantaja kieltäytyy sopimustuntien tarkastelusta
Siivooja Kiiteistö- ja siivous 100-249
Määräaikaiset työsopimukset ilman perusteita
Veteraaniavustaja Muut 100-249
Työantaja purkanut työsuhteen
Emäntä 50-99
Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkaturva
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkaturva
Palveluvastaava Kiiteistö- ja siivous 1000-
Koeaikapurku
Henkilökohtainen avustaja 0-4
puisto- ja puutarhatyöntekijä Muut 1000-
Vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkaturva
Floristi Kauppa 0-4
Vuosivapaat
Erityisalat 5-9
Tuta-syin irtisanottu. Nyt uusi ta väittää, että on liikkeen luovutus tapahtunut ja tt ei noudatattanut is-aikaa
palveluvastaava Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen purku, palkkasaatavia
palveluvastaava Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen purku, palkkasaatavia
Kiiteistö- ja siivous 20-49
Ta ei ole tarjonnut sopimustunteja.
Muut
Määräaikaisuuden muuttaminen kesken sopimuksen
Kiiteistö- ja siivous 50-99
Sairausajan palkka maksamatta
Kauppa 5-9
TA poistanut vastuulisän
Majoitus- ja ravitsemus 0-4
chef Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Lomapalkkaa ja lomarahaa maksamatta
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Epäasiallinen kohtelu, syrjintä
henk.koht.avustaja Muut Ei tiedossa
städare Kiiteistö- ja siivous 10-19 Ahvenanmaa
Ersättning för övertidsarbete
Siivoja Kiiteistö- ja siivous 10-19 Ahvenanmaa
siivoja Erityisalat 20-49 Ahvenanmaa
Siivoja Erityisalat 20-49 Ahvenanmaa
Myyjä Muut 5-9 Ahvenanmaa
Hävning av arbetsavtal under prövotid på grund av orsaker ovidkommande för arbetsuppgiften
Lokalvårdare
Koeaikapurku
Myyjä Kauppa 5-9
Työnantaja haluaa vaihtaa noudatettavaa työehtosopimusta.
menekinedistäjä Muut 50-99
pakkaslisä ja mahdolliset ylityökorvaukset
Tuloksia per sivu: