Tulosta

Erimielisyys­tapaukset

PAM käsittelee vuosittain noin 1500 jäsenten erimielisyystapausta. Täältä löydät avoimet erimielisyystapaukset, avoimet oikeustapaukset ja päättyneet oikeustapaukset.

Valitse haluamasi erimielisyystyyppi yllä olevasta pudotusvalikosta. Voit suodattaa listaa sarakkeiden otsikoiden perusteella, esim. asian tai yrityksen toimialan mukaan.

  Asia
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • Palkkasaatava
 • Rajariita
 • Rikosasia
 • Työnantajan korvausvaatimus
 • Työrauha
 • Työsuhde
 • Työyhteisö ja työsuojelu
  Jäsenen ammatti
 • A-Ö
 • Ö-A
  Yrityksen toimiala
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • Apteekki
 • Erityisala
 • Henkilöstöpalveluala
 • Hius- ja kauneudenhoitoala
 • Kaupan ala
 • Kiinteistöpalveluala
 • Matkailu- ja ravintola-ala
 • Muu toimiala
 • Puhelinpalveluala
 • Turvallisuusala
  Yrityksen sijainti
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • Etelä-Savo
 • Etelä-Pohjanmaa
 • Häme
 • Kaakkois-Suomi
 • Kainuu
 • Keski-Suomi
 • Lappi
 • Pirkanmaa
 • Pohjanmaa
 • Pohjois-Karjala
 • Pohjois-Pohjanmaa
 • Pohjois-Savo
 • Satakunta
 • Uusimaa
 • Varsinais-Suomi
  Yrityksen koko
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • 1-15 henkilöä
 • 16-39 henkilöä
 • 40-99 henkilöä
 • 100-200 henkilöä
 • 201-500 henkilöä
 • 501-1000 henkilöä
 • 1001-2000 henkilöä
 • Yli 2000 henkilöä
  Lisätietoja
 • A-Ö
 • Ö-A
Asia   Jäsenen ammatti   Yrityksen toimiala   Yrityksen sijainti   Yrityksen koko   Kuvaus Lopputulos Lisätietoja  
MYYJÄ Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Irtisanottu tuotannollisista ja taloudellisista syistä sekä työntekijästä johtuvasta syystä 25.8.2014.Ei mainintaa irtisanomisajasta.

Näytä lopputulos

Käräjäoikeuden vahvistama sovinto.

Yksikönpäällikkö 5-9
Näytä kuvaus

Ylityöt maksamatta n. 190 tuntia (-4 pv. pidetty). Työaika selviää esimiehen allekirjoittamasta ajopäiväkirjoista. Kuuluuko pekkaset?

Näytä lopputulos

Sovittu, luottamuksellinen

kuorma-autonkuljettaja Muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työsuhde purettu koeaikana: laiton? Palkka s-loman ajalta maksamatta: lokakuun palkkalaskelma ja työaika kirjanpito toimitetaan myöhemmin toimitsijalle. Lausunto riitautuksesta TE-toimistolle.

Näytä lopputulos

Asia sovittu ennen oikeudenkäyntiä.

myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Alipalkkaus 06/2014 alkaen ei ole nostettu palvelusvuosissa 5 v. Tt yrittänyt itse hoitaa onnistumatta

Näytä lopputulos

Käräjäoikeuden vahvistaman sovinnon mukaisesti työnantaja maksaa jäsenelle sovitut saatavat.

Keittiömestari Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Tt irtisanottu väärin perustein ja on kiistänyt aiemmin saamansa varoituksen.

Näytä lopputulos

Asia sovittu haastehakemuksen jälkeen.

Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Palkkaushetkellä laitettu tuntipalkka väärin. Ilta-ja yölisät korvattu 1,20 €/t ja varavastaavanlisä 1,35 €/t. JP:T korvaamatta ja su-korotusosat.

Näytä lopputulos

Perintä päätetty

Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Tt ei ole nostettu taulukkopalkkaa 1.9.2014, lisät on maksettu 1,20 (ilta ja yö) ja varavastaavanlisä 1,35 €. Su- korotusosia ei ole maksettu lainkaan.

Näytä lopputulos

Perintä päättynyt

Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Maksettu könttäpalkkaa joka ei ole kattanut kuin varavastaanlisän. Tehty muutos palkanmaksuun ei ole kattanut vieläkään kaikkia lisen osuutta. Sunnuntai korotusosia ei ole maksettu lainkaan

Näytä lopputulos

Perintä päättynyt

Pehtoori Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Lisät, sunnuntaityön korotusosa, ylityöt maksamatta. Työntekijä on tehnyt mm. 16-tuntista työpäivää.

Näytä lopputulos

Korkeimman oikeuden päätös: valituslupaa ei myönnetä. Hovioikeuden tuomio jää siis pysyväksi.

Myyjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Alipalkkaus

Näytä lopputulos

saatavat maksettu

Myyjä Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

Irtisanominen henkilökohtaisilla syillä.

Näytä lopputulos

Voitettu. Jäsenelle korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.

Asentaja Muut 5-9
Näytä kuvaus

Työnantaja irtisanoi työsuhteen perusteluina työnantajan omaisuuden anastaminen.

Näytä lopputulos

Käräjäoikeuden vahvistama sovinto ja päätös.

Kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Ta ei noudattanut takaisinotto velvoitetta.

Näytä lopputulos

Voitettu Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Työnantaja tuomittiin maksamaan jäsenille A:lle 25921,- e sekä B:lle 22887,- e sekä oikeudenkäyntikuluja yhteensä 11281,20 e. Summat lainmukaisine viivästyskorkoineen.

Ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Ta ei noudattanut takaisinotto velvoitetta.

Näytä lopputulos

Voitettu Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Työnantaja tuomittiin maksamaan jäsenille A:lle 25921,- e sekä B:lle 22887,- e sekä oikeudenkäyntikuluja yhteensä 11281,20 e. Summat lainmukaisine viivästyskorkoineen.

Ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Ta ei noudattanut takaisinotto velvoitetta.

Näytä lopputulos

Voitettu Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Työnantaja tuomittiin maksamaan jäsenille A:lle 25921,- e sekä B:lle 22887,- e sekä oikeudenkäyntikuluja yhteensä 11281,20 e. Summat lainmukaisine viivästyskorkoineen.

vanhempi sammutusmies Muut 5-9
Näytä kuvaus

Perusteeton työsuhteen päättäminen

Näytä lopputulos

Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa. Hovioikeuden tuomio 3.7.2017 jää siis pysyväksi.

Vartija PAMin muut 20-49
Näytä kuvaus

Takaisinottovelvoite/ irtisanominen

Näytä lopputulos

Hovioikeuden kumosi käräjäoikeuden tuomion. Kahden jäsenen kanne hylättiin. Yritys Oy vapautettiin kaikesta sille tuomitusta korvausvelvollisuudesta.

vartija PAMin muut 20-49
Näytä kuvaus

Takaisinottovelvoite/ irtisanominen

Näytä lopputulos

Hovioikeuden kumosi käräjäoikeuden tuomion. Kahden jäsenen kanne hylättiin. Yritys Oy vapautettiin kaikesta sille tuomitusta korvausvelvollisuudesta.

tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

TSL 7:2§

Näytä lopputulos

Kanne hylätty käräjäoikeudessa.

Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Alipalkka, syrjintä, raskaus.

Näytä lopputulos

Palkkasaatavia koskeva erimielisyys sovittu tuomioistuinsovittelussa.

myyjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Työpaikkakiusaamistapaus jonka on saanut alkunsa kun on vaadittu yleiskorotuksia jotka on korjattu ja tällä hetkellä työilmapiiri on sellainen, ettei jäsen kykene menemään töihin. On tehnyt ilmoituksen aluehallintoviranomaiselle työpaikastaan jossa asiaa on tutkittu.

Näytä lopputulos

Työnantajan kanssa tehty sovinto

Parturi-kampaaja PAMin muut 20-49
Näytä kuvaus

Työntekijä on ollut kokoaikaisessa työsuhteessa parturi-kampaajana 8.4.2013 alkaen. Työnantaja purki työntekijän työsopimuksen Tsl 3:3§ vedoten (kilpailukieltopykälä) saatuaan tietää työntekijän antaneen kotikampauspalveluja työpaikkakuntansa ulkopuolella.

Näytä lopputulos

Kaikki haetut saatavat maksettu jäsenelle.

myyjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Luottamusmiehen irtisanominen

Näytä lopputulos

Hovioikeus katsoi, kuten käräjäoikeuskin, että työnantaja olisi voinut purkaa luottamusmiehen työsopimuksen.

Ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Palkka, tuntilisät, työajantasoitus.

Näytä lopputulos

Asia sovittu tuomioistuinsovittelussa.

KOKKI Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työtunteja ei sopimuksen mukaisesti.

Näytä lopputulos

Loppuunkäsitelty

KOKKI Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Työtunteja ei sopimuksen mukaisesti.

Näytä lopputulos

Asia loppuunkäsitelty

myyjä Kauppa 5-9
Näytä lopputulos

Konkurssi rauennut. Palkkasaatavien perintä päättyy.

MYYJÄ Kauppa 20-49
Näytä kuvaus

Irtisanominen työntekijästä johtuvasta syystä(varoituksen jälkeen). Varoitus annettu 31.5. 2013, irtisanottu 5.6.2013. Työsuhde päättyy19.6.2013.

Näytä lopputulos

Asia sovittu. Työnantaja maksoi jäsenelle 6000,- euroa. Kanne peruttu käräjäoikeuteen.

HOTELLI-RAVINTOLATYÖNTEKIJÄ Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Irtisanominen tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Takaisinottovelvoitteen laiminlyönti.

Näytä lopputulos

Annettiin yksipuolinen tuomio jonka mukaan Yritys Oy velvoitetaan maksamaan jäsenelle TSL:n mukaista korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä 11831,56 euroa sekä kantajan oikeudenkäyntikulut 1000,- euroa. Lainvoimainen.

TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Irtisanominen tuotannollisista ja taloudellisistasyistä. Työntekijä pitää perusteettomana.Yritykseen palkattu uusia työntekijöitä.

Näytä lopputulos

Asia sovittu

TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Irtisanominen tuotannollisista ja taloudellisistasyistä. Työntekijä pitää perusteettomana.Yritykseen palkattu uusia työntekijöitä.

Näytä lopputulos

Asia sovittu.

VARASTOTYÖNTEKIJÄ Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

Työntekijä on irtisanottu 19.3.2012 työntekijästä johtuvasta syystä. Työntekijä pitää irtisanomista perusteettomana ja vaatii työsuhteen palauttamista.

Näytä lopputulos

Voitettu käräjäoikeudessa. Jäsenelle tuomittiin 9 kk korvaus 17759,- euroa, 4.000,- euroa yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä ja täydet oikeudenkäyntikulut 12338,- euroa. Kaikki summat lainmukaisine viivästyskorkoineen. Lainvoimainen.

EMÄNTÄ Majoitus- ja ravitsemus 500-999
Näytä kuvaus

Työnantaja ei maksa sairasajan palkkaa.

Näytä lopputulos

Osavoitto Helsingin käräjäoikeus. Yritys Oy velvoitetaan suorittamaan jäsenelle irtisanomisajan palkkana 10.156,92 euroa ja lomakorvausta 1.015,69 euroa molemmat määrät korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 16.1.2014 lukien. Kanne hylätään enemmälti. Asianosaiset saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkoaan.

KOKKI, KASSA-TARJOILIJA, BAARIMESTARI Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Erimielisyytenä työsuhteen irtisanominen ja lomaltapaluuraha-saatavat koko työsuhteen ajalta.Epäily työnantajan syyllistymisestä kunnianloukkaukseen.

Näytä lopputulos

11.5.2016 yksipuolinen tuomio. Työnantaja maksaa jäsenelle yhteensä palkkasaatavia 4629,05 e, irtisanomisajan palkkaa 1944,57 e, odotusajan palkkaa 543,- e ja korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä kuuden kuukauden palkkaa vastaavat 11667,42 e. Liitolle oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudesta 8000,- e. Summat lainmukaisine viivästyskorkoineen.

asiakaspalvelija/myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työnantaja ei ole suostunut noudattamaan kaupan työehtosopimusta, josta syystä on syntynyt alipalkkaa.

Näytä lopputulos

Asia voitettu hovioikeudessa. Jäsenelle on maksettu 12803,- euroa työsopimuslain mukaisena korvauksena lainmukaisine viivästyskorkoineen 2.6.2015 lukien. Oikeudenkäyntikuluja vastaaja velvoitettiin maksamaan hovi- ja käräjäoikeudesta yhteensä 9342,- euroa.

paikallis ja piirivartija PAMin muut 5-9
Näytä kuvaus

työnantaja jättää tileistä aina jotakin maksamatta. Ilmoitti, että vuosilomaa ei kerry ollenkaan ja ei anna työsopimuksen mukaisia tunteja.

Näytä lopputulos

asia sovittu ennen valmisteluistuntoa.

ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työnantaja maksanut liian pientä peruspalkkaa ja lomakorvaus maksamatta. Epäselvyyttä myös työsuhteen päättymispäivästä.

Näytä lopputulos

asia sovittu.

siivooja Ei tiedossa
Näytä kuvaus

työajat

Näytä lopputulos

Asia sovittu

Myyntisihteeri Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

-Koeaikapurku-Häirintä-Taloudelliset syyt

Näytä lopputulos

Työsuhteen päättämistä koskeva erimielisyys sovittu osapuolten kesken.

VARAOSAMYYJÄ/MOOTTORIMYYJÄ Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Takaisinottovelvoitteen laiminlyönti.

Näytä lopputulos

Voitettiin käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus tuomitsi korvauksena 12 kuukauden palkkaa vastaavan määrän ja lisäksi yhdenvertaisuuslain mukaisena hyvityksenä yhden kuukauden palkkaa vastaavan määrä. Yhtiö tuomittiin korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaan.

myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

koeaikapurku

Näytä lopputulos

asia sovittu.

myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

irtisanominen

Näytä lopputulos

Voitto käräjäoikeudessa. Työnantaja tuomittu maksamaan korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä 3 kuukauden palkkaa vastaavan summan.

kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

irtisanominen

Näytä lopputulos

asia voitettu Espoon käräjäoikeudessa.

JOHDON ASSISTENTTI Muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Irtisanomisen perusteet ristiriitaiset.

Näytä lopputulos

Asia sovittu.

SIIVOOJA 500-999
Näytä kuvaus

Työntekijä kyseenalaistaa irtisomisen oikeudellisuuden.

Näytä lopputulos

asia sovittu haasteen jälkeen.

PARTURI-KAMPAAJA PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Erimielisyys provisiopalkasta.

Näytä lopputulos

Hävitty työtuomioistuimessa.

Myyjä Kauppa 250-499
Näytä kuvaus

Työsuhteen purku.

Näytä lopputulos

Voitettu

KONSEPTINEUVOJA Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

Takaisinottovelvoitteen laiminlyönti.

Näytä lopputulos

Asia onsovittu.

MYYJÄ Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

HUOM! LISÄSELVITYKSIÄ EETUN VÄLITOIMENPITEISSÄ 2.3 -30.3.2015 SEKÄ NYT JAETUISSA LIITTEISSÄ.Irtisanottu työntekijästä johtuvasta syystä.Työntekijä pitää irtisanomista perusteettomana.Loppupalkan tarkistaminen. Lomakorvaus?

Näytä lopputulos

Päätöksen konkurssin raukeamisesta eli se osa saatavista, joita jäsen ei saanut palkkaturvasta jää nyt valvomatta konkurssin raukeamisen vuoksi. Asiamies kävi tilanteen jäsenen kanssa kanssa puhelimitse läpi 27.1.2017.

TARJOILIJA Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Erimielisyys sovitusta työajasta ja palkasta.

Näytä lopputulos

Asia sovittu ennen oikeudenkäyntiä.

Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Irtisanomisperusteet

Näytä lopputulos

Käräjäoikeuden vahvistama sovinto.

Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä lopputulos

KKO ei myöntänyt valituslupaa asiassa. Vaasan hovioikeuden tuomio jää pysyväksi. Haapasaarelle yhteensä pääomia 35.096 €, korkoineen arviolta noin 46.000 €.

Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä lopputulos

KKO ei myöntänyt valituslupaa asiassa. Vaasan hovioikeuden tuomio jää pysyväksi. Haapasaarelle yhteensä pääomia 35.096 €, korkoineen arviolta noin 46.000 €.

Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä lopputulos

KKO ei myöntänyt valituslupaa asiassa. Vaasan hovioikeuden tuomio jää pysyväksi. Haapasaarelle yhteensä pääomia 35.096 €, korkoineen arviolta noin 46.000 €.

tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkkasaatavat.

Näytä lopputulos

palkkaturva maksanut jäsenen saatavat

Vartija PAMin muut 20-49
Näytä kuvaus

YT-lain rikkomus, takaisinottovelvollisuuden laiminlyönti.

Näytä lopputulos

Sovittu.

vartija PAMin muut 20-49
Näytä kuvaus

YT-lain rikkomus, takaisinottovelvollisuuden laiminlyönti.

Näytä lopputulos

Sovittu.

Parturi-kampaaja, meikkaaja PAMin muut 5-9
Näytä kuvaus

Työsuhteen irtisanominen.

Näytä lopputulos

Palkkaturva maksoi tuomion mukaiset saatavat.

Myyjä Kauppa 500-999
Näytä kuvaus

Osa-aikaistaminen

Näytä lopputulos

Sovittu

Myyjä Kauppa 500-999
Näytä kuvaus

Osa-aikaistaminen

Näytä lopputulos

Loppuunkäsitelty

Myyjä Kauppa 500-999
Näytä kuvaus

Osa-aikaistaminen

Näytä lopputulos

Sovittu

Myyjä Kauppa 500-999
Näytä kuvaus

Osa-aikaistaminen

Näytä lopputulos

Sovittu

Office work and cleaning Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työntekijä on purkanut työsuhteen työnantajasta johtuvasta syystä.

Näytä lopputulos

Voitettu Vaasan hovissa. Ei valituslupaa.

Siivooja 1000-
Näytä kuvaus

Työsuhteen purku

Näytä lopputulos

Asia sovittu.

Myyntiedustaja Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Työnantaja purki työsuhteen koeaikana.

Näytä lopputulos

Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa. Hovioikeuden tuomio jää siis pysyväksi. Jäsenelle maksettiin tuomittu korvaus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä 6394,50 euroa ja lomakorvausta 1187,60 euroa odotuspäivien palkka ja asianosaiskulut sekä liitolle oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

henkilökohtainen avustaja Muut 5-9
Näytä kuvaus

Irtisanomisajan palkka

Näytä lopputulos

Työnantaja maksoi palkkasaatavat sovintosopimuksen mukaisesti.

. PAMin muut Ei tiedossa
Näytä lopputulos

Korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden lopputulosta. Voitettu hovioikeus. Käräjäoikeuden tuomio kumotaan. Työnantaja velvoitetaan suorittamaan jäsenelle korvaukseksi ansionmenetyksestä 3914,44 e lainmukaisine viivästyskorkoineen. Työnantaja velvoitettiin korvaamaan liitolle oikeudenkäyntikulut 5000,- e hovioikeudesta lainmukaisine viivästyskorkoineen.

Siivooja Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Lomarahat maksamatta koko työsuhteen ajalta.

Näytä lopputulos

Ta. maksoi vuosien 2014 ja 2015 lomarahat yhteensä 2212,27 euroa.

Siivooja Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Lomarahat maksamatta koko työsuhteen ajalta.

Näytä lopputulos

Ta. maksoi vuosien 2014 ja 2015 lomarahat yhteensä 2513,38 euroa.

huoltomies Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkan yleiskorotus ja kertaerä maksamatta.

Näytä lopputulos

x

huoltomies Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkan yleiskorotus ja kertaerä maksamatta.

Näytä lopputulos

x

Myyjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Maksamattomat etuudet.

Näytä lopputulos

asia sovittu käräjäoikeuden sovitteluistunnossa.

siivooja 5-9
Näytä kuvaus

koeaikapurku

Näytä lopputulos

asia sovittu ennen oikeudenkäyntiä.

MYYMÄLÄESIMIES Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkkasaatavat.

Näytä lopputulos

asia sovittu haastehakemuksen lähettämisen jälkeen.

siivooja Ei tiedossa
Näytä kuvaus

lomaraha

Näytä lopputulos

Ta. maksoi saatavat 3116,70 euroa.

huoltoedustaja Erityisalat Ei tiedossa
Näytä kuvaus

lomakorvaus

Näytä lopputulos

Yksipuolinen tuomio. Työnantaja maksaa jäsenelle 465,62 euroa ja liitolle ok-kulut 246,- euroa, summat lainmukaisine viivästyskorkoineen.

kuvankäsittelijä Erityisalat Ei tiedossa
Näytä kuvaus

* irtisanominen* palkkasaatava

Näytä lopputulos

Asia sovittu ja kanne peruutettu.

tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

irtisanottu tuta-syin 15.4.2015 jäsenen ollessa sairaslomalla. Ei tarjoa takaisinottovelvoitteen aikana ammattitaitoa vastaavaa työtä vaan palkkaa vuokrahlöstöä.

Näytä lopputulos

Asia on sovittu.

tarjoilija/kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Toteutumattomat tunnit, irtisanomisen syyt, virheellinen lausunto työvoimaviranomaisille, palkkasaatavat.

Näytä lopputulos

Käräjäoikeuden tuomioistuinsovittelussa vahvistama sovinto.

myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Irtisanominen tuta-syin, takaisinottovelvollisuus, uusien työntekijöiden palkkaaminen samaan aikaan.

Näytä lopputulos

Sovittu.

Parturi-Kampaaja PAMin muut 20-49
Näytä kuvaus

TA ei suostu pyynnöistä huolimatta maksamaan lopputiliä.

Näytä lopputulos

Asia sovittu.

Myyjä/Kampaaja Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkanmaksupäivät muutettu työnantajan toimesta, palkanmaksu myöhässä jatkuvasti.

Näytä lopputulos

Yksipuolinen tuomio.

Myyjä/Kosmetologi Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkanmaksupäivää siirretty työnantajan toimesta yksipuolisesti. Palkkoja saamatta.

Näytä lopputulos

Yksipuolinen tuomio.

Huoltomies 5-9
Näytä kuvaus

Postilaatikkoon oli pudotettu irtisanomisilmoitus. Työntekijä ei ole irtisanonut itseään.

Näytä lopputulos

Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa. Hovioikeuden voittotuomio jää voimaan.

Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työsuhteen päättäminen.

Näytä lopputulos

asia voitettu hovioikeudessa.

Myyjä Kauppa 500-999
Näytä kuvaus

Työsuhteen päättyminen

Näytä lopputulos

asia voitettu hovioikeudessa.

Osastonhoitaja Kauppa 500-999
Näytä kuvaus

Työsuhteen päättyminen

Näytä lopputulos

asia voitettu hovioikeudessa.

kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Peruspalkka, lisäsaatavat, ylityöt? Lomapalkat, lomaraha, työntekijä tehnyt paljon ylitöitä, 6pv työviikko, yli 10h työpäiviä.

Näytä lopputulos

Käräjäoikeuden vahvistama sovinto. Työnantaja maksaa jäsenelle palkkasaatavista 20.000 euroa ja korvaa lisäksi oikeudenkäyntikuluista 4.000 euroa.

kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työnantaja on purkanut työsuhteen 31.8.2011 koeaikaan vedoten. Työsuhteessa ei ole sovittu koeajasta, mahdollinen kiristys ja uhkailu. Työnantaja ei ole maksanut TES:n mukaisia lisiä.

Näytä lopputulos

Sovittu ennen hovioikeuskäsittelyä.

varastomies Muut 5-9
Näytä kuvaus

Työnantaja oli ilmoittanut kesken päivän, että työsuhde on loppu (ilman varoituksia). Työnantaja tehnyt irtisanomisilmoituksen ja työnantajan mukaan työsuhde on määräaikainen.

Näytä lopputulos

Hovioikeuden tuomion mukaan työnantaja velvoitetaan maksamaan työntekijälle korvauksena työsuhteen perusteettomasta 6 kuukauden palkkaa vastaava summa 10 236 €, irtisanomisajan palkka 1721 € ja lomakorvausta irtisanomisajan palkasta 137,68 €, yhteensä 12094,68 e. Työnantaja velvoitettiin maksamaan myös PAMin oikeudenkäyntikulut 4400 € käräjäoikeudesta ja 900,- € hovioikeudesta. Kaikki kulut viivästyskorkoineen.

Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

työntekijälle luvattu työsuhde, tekstiviesti keskustelu. Työvuoroja oli sovittu mutta työnantaja ilmoitti ettei työtä olekkaan

Näytä lopputulos

Työsuhteen perusteeton päättäminen, asia sovittu

Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

helmikuun palkka saamatta, palkan korotus saamatta

Näytä lopputulos

Palkkaturva maksoi päättämiskorvauksen, koska yritys maksukyvytön.

vuorpäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

lisät, arkipyhäkorvaukset

Näytä lopputulos

asia sovittu.

vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

lisät ja ylityökorvaukset maksatta

Näytä lopputulos

asia sovittu.

siivooja 5-9
Näytä kuvaus

Työsuhteen purku.

Näytä lopputulos

Asia sovittu tuomioistuinsovittelussa.

Puutarhuri 20-49
Näytä kuvaus

Lisä-, yli- ja hätätyöt väärinperustein maksettu.

Näytä lopputulos

asia sovittu.

Kiinteistönhoitaja 20-49
Näytä kuvaus

Lisä-, yli- ja hätätyöt väärinperustein maksettu.

Näytä lopputulos

asia sovittu.

Konttorityöntekijä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Irtisanomisajan palkka (6 kk) saamatta. Työntekijä irtisanoi itsensä lomautuksen kestettyä yhtäjaksoisesti kuusi kuukautta.

Näytä lopputulos

Palkkaturva maksanut

Kioskityöntekijä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Irtisanomisen selvittäminen ja koeaika

Näytä lopputulos

Sovittu.

myyjä Kauppa 250-499
Näytä kuvaus

Palkattu uusia työntekijöitä. Ei ole tarjottu lisätunteja omille osa-aikaiseille kuten olisi voitu.

Näytä lopputulos

Kantajan peruutettua kanteensa jää asian käsittely sillensä.

1 2 3 4 5 6 7 next ›