Tulosta

Erimielisyys­tapaukset

PAM käsittelee vuosittain noin 1500 jäsenten erimielisyystapausta. Täältä löydät avoimet erimielisyystapaukset, avoimet oikeustapaukset ja päättyneet oikeustapaukset.

Valitse haluamasi erimielisyystyyppi yllä olevasta pudotusvalikosta. Voit suodattaa listaa sarakkeiden otsikoiden perusteella, esim. asian tai yrityksen toimialan mukaan.

  Asia
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • Palkkasaatava
 • Rajariita
 • Rikosasia
 • Työnantajan korvausvaatimus
 • Työrauha
 • Työsuhde
 • Työyhteisö ja työsuojelu
  Jäsenen ammatti
 • A-Ö
 • Ö-A
  Yrityksen toimiala
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • Apteekki
 • Erityisala
 • Henkilöstöpalveluala
 • Hius- ja kauneudenhoitoala
 • Kaupan ala
 • Kiinteistöpalveluala
 • Matkailu- ja ravintola-ala
 • Muu toimiala
 • Puhelinpalveluala
 • Turvallisuusala
  Yrityksen sijainti
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • Etelä-Savo
 • Etelä-Pohjanmaa
 • Häme
 • Kaakkois-Suomi
 • Kainuu
 • Keski-Suomi
 • Lappi
 • Pirkanmaa
 • Pohjanmaa
 • Pohjois-Karjala
 • Pohjois-Pohjanmaa
 • Pohjois-Savo
 • Satakunta
 • Uusimaa
 • Varsinais-Suomi
  Yrityksen koko
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • 1-15 henkilöä
 • 16-39 henkilöä
 • 40-99 henkilöä
 • 100-200 henkilöä
 • 201-500 henkilöä
 • 501-1000 henkilöä
 • 1001-2000 henkilöä
 • Yli 2000 henkilöä
  Lisätietoja
 • A-Ö
 • Ö-A
Asia   Jäsenen ammatti   Yrityksen toimiala   Yrityksen sijainti   Yrityksen koko   Kuvaus Lopputulos Lisätietoja  
MYYJÄ Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Irtisanottu tuotannollisista ja taloudellisista syistä sekä työntekijästä johtuvasta syystä 25.8.2014.Ei mainintaa irtisanomisajasta.

Näytä lopputulos

Käräjäoikeuden vahvistama sovinto.

kuorma-autonkuljettaja Muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työsuhde purettu koeaikana: laiton? Palkka s-loman ajalta maksamatta: lokakuun palkkalaskelma ja työaika kirjanpito toimitetaan myöhemmin toimitsijalle. Lausunto riitautuksesta TE-toimistolle.

Näytä lopputulos

Asia sovittu ennen oikeudenkäyntiä.

myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Alipalkkaus 06/2014 alkaen ei ole nostettu palvelusvuosissa 5 v. Tt yrittänyt itse hoitaa onnistumatta

Näytä lopputulos

Käräjäoikeuden vahvistaman sovinnon mukaisesti työnantaja maksaa jäsenelle sovitut saatavat.

Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Palkkaushetkellä laitettu tuntipalkka väärin. Ilta-ja yölisät korvattu 1,20 €/t ja varavastaavanlisä 1,35 €/t. JP:T korvaamatta ja su-korotusosat.

Näytä lopputulos

Yksipuolinen tuomio.

Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Tt ei ole nostettu taulukkopalkkaa 1.9.2014, lisät on maksettu 1,20 (ilta ja yö) ja varavastaavanlisä 1,35 €. Su- korotusosia ei ole maksettu lainkaan.

Näytä lopputulos

Yksipuolinen tuomio.

Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Maksettu könttäpalkkaa joka ei ole kattanut kuin varavastaanlisän. Tehty muutos palkanmaksuun ei ole kattanut vieläkään kaikkia lisen osuutta. Sunnuntai korotusosia ei ole maksettu lainkaan

Näytä lopputulos

Perintä päättynyt

Keittiömestari Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Tt irtisanottu väärin perustein ja on kiistänyt aiemmin saamansa varoituksen.

Näytä lopputulos

Asia sovittu haastehakemuksen jälkeen.

Myyjä Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

Irtisanominen henkilökohtaisilla syillä.

Näytä lopputulos

Voitettu. Jäsenelle korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.

Myyjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Alipalkkaus

Näytä lopputulos

saatavat maksettu

vanhempi sammutusmies Muut 5-9
Näytä kuvaus

Perusteeton työsuhteen päättäminen

Näytä lopputulos

Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa. Hovioikeuden tuomio 3.7.2017 jää siis pysyväksi.

tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

TSL 7:2§

Näytä lopputulos

Kanne hylätty käräjäoikeudessa.

Vartija PAMin muut 20-49
Näytä kuvaus

Takaisinottovelvoite/ irtisanominen

Näytä lopputulos

Hovioikeuden kumosi käräjäoikeuden tuomion. Kahden jäsenen kanne hylättiin. Yritys Oy vapautettiin kaikesta sille tuomitusta korvausvelvollisuudesta.

vartija PAMin muut 20-49
Näytä kuvaus

Takaisinottovelvoite/ irtisanominen

Näytä lopputulos

Hovioikeuden kumosi käräjäoikeuden tuomion. Kahden jäsenen kanne hylättiin. Yritys Oy vapautettiin kaikesta sille tuomitusta korvausvelvollisuudesta.

Asentaja Muut 5-9
Näytä kuvaus

Työnantaja irtisanoi työsuhteen perusteluina työnantajan omaisuuden anastaminen.

Näytä lopputulos

Käräjäoikeuden vahvistama sovinto ja päätös.

Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Alipalkka, syrjintä, raskaus.

Näytä lopputulos

Palkkasaatavia koskeva erimielisyys sovittu tuomioistuinsovittelussa.

myyjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Työpaikkakiusaamistapaus jonka on saanut alkunsa kun on vaadittu yleiskorotuksia jotka on korjattu ja tällä hetkellä työilmapiiri on sellainen, ettei jäsen kykene menemään töihin. On tehnyt ilmoituksen aluehallintoviranomaiselle työpaikastaan jossa asiaa on tutkittu.

Näytä lopputulos

Työnantajan kanssa tehty sovinto

luottamusmies /myyjä Kauppa 20-49
Näytä kuvaus

Yrityksessä käyty yt-neuvottelut, työntekijät lomautettu 0,5 h / työpäivä - 2,5 h /päivä. Yt-menettelyn alla kokoaikaistettu henkilökuntaa.

Näytä lopputulos

21.12.2017 käräjäoikeuden päätös sovinnon vahvistamisesta ja oikeudenkäyntikuluja koskeva ratkaisu. Tuomittiin täydet kulut laskun mukaan.

luottamusmies / myyjä Kauppa 20-49
Näytä kuvaus

Yrityksessä käyty yt-neuvottelut työntekijät lomautettu 0,5 h / työpäivä - 2,5 h /päivä. yt-menettelyn alla kokoaikaistettu henkilökuntaa

Näytä lopputulos

21.12.2017 käräjäoikeuden päätös sovinnon vahvistamisesta ja oikeudenkäyntikuluja koskeva ratkaisu. Tuomittiin täydet kulut laskun mukaan.

luottamusmies / myyjä Kauppa 20-49
Näytä kuvaus

Yrityksessä käyty yt-neuvottelut työntekijät lomautettu 0,5 h / työpäivä - 2,5 h /päivä. yt-menettelyn alla kokoaikaistettu henkilökuntaa

Näytä lopputulos

21.12.2017 käräjäoikeuden päätös sovinnon vahvistamisesta ja oikeudenkäyntikuluja koskeva ratkaisu. Tuomittiin täydet kulut laskun mukaan.

Parturi-kampaaja PAMin muut 20-49
Näytä kuvaus

Työntekijä on ollut kokoaikaisessa työsuhteessa parturi-kampaajana 8.4.2013 alkaen. Työnantaja purki työntekijän työsopimuksen Tsl 3:3§ vedoten (kilpailukieltopykälä) saatuaan tietää työntekijän antaneen kotikampauspalveluja työpaikkakuntansa ulkopuolella.

Näytä lopputulos

Kaikki haetut saatavat maksettu jäsenelle.

Ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Palkka, tuntilisät, työajantasoitus.

Näytä lopputulos

Asia sovittu tuomioistuinsovittelussa.

MYYJÄ Kauppa 20-49
Näytä kuvaus

Irtisanominen työntekijästä johtuvasta syystä(varoituksen jälkeen). Varoitus annettu 31.5. 2013, irtisanottu 5.6.2013. Työsuhde päättyy19.6.2013.

Näytä lopputulos

Asia sovittu. Työnantaja maksoi jäsenelle 6000,- euroa. Kanne peruttu käräjäoikeuteen.

HOTELLI-RAVINTOLATYÖNTEKIJÄ Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Irtisanominen tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Takaisinottovelvoitteen laiminlyönti.

Näytä lopputulos

Annettiin yksipuolinen tuomio jonka mukaan Yritys Oy velvoitetaan maksamaan jäsenelle TSL:n mukaista korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä 11831,56 euroa sekä kantajan oikeudenkäyntikulut 1000,- euroa. Lainvoimainen.

TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Irtisanominen tuotannollisista ja taloudellisistasyistä. Työntekijä pitää perusteettomana.Yritykseen palkattu uusia työntekijöitä.

Näytä lopputulos

Asia sovittu.

TOIMISTOTYÖNTEKIJÄ Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Irtisanominen tuotannollisista ja taloudellisistasyistä. Työntekijä pitää perusteettomana.Yritykseen palkattu uusia työntekijöitä.

Näytä lopputulos

Asia sovittu

KOKKI Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työtunteja ei sopimuksen mukaisesti.

Näytä lopputulos

Yksipuolinen tuomio.

KOKKI Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Työtunteja ei sopimuksen mukaisesti.

Näytä lopputulos

Yksipuolinen tuomio. Asia loppuunkäsitelty.

myyjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Luottamusmiehen irtisanominen

Näytä lopputulos

Hovioikeus katsoi, kuten käräjäoikeuskin, että työnantaja olisi voinut purkaa luottamusmiehen työsopimuksen.

myyjä Kauppa 5-9
Näytä lopputulos

Konkurssi rauennut. Palkkasaatavien perintä päättyy.

EMÄNTÄ Majoitus- ja ravitsemus 500-999
Näytä kuvaus

Työnantaja ei maksa sairasajan palkkaa.

Näytä lopputulos

Osavoitto Helsingin käräjäoikeus. Yritys Oy velvoitetaan suorittamaan jäsenelle irtisanomisajan palkkana 10.156,92 euroa ja lomakorvausta 1.015,69 euroa molemmat määrät korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen 16.1.2014 lukien. Kanne hylätään enemmälti. Asianosaiset saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkoaan.

VARASTOTYÖNTEKIJÄ Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

Työntekijä on irtisanottu 19.3.2012 työntekijästä johtuvasta syystä. Työntekijä pitää irtisanomista perusteettomana ja vaatii työsuhteen palauttamista.

Näytä lopputulos

Voitettu käräjäoikeudessa. Jäsenelle tuomittiin 9 kk korvaus 17759,- euroa, 4.000,- euroa yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä ja täydet oikeudenkäyntikulut 12338,- euroa. Kaikki summat lainmukaisine viivästyskorkoineen. Lainvoimainen.

ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työnantaja maksanut liian pientä peruspalkkaa ja lomakorvaus maksamatta. Epäselvyyttä myös työsuhteen päättymispäivästä.

Näytä lopputulos

asia sovittu.

asiakaspalvelija/myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työnantaja ei ole suostunut noudattamaan kaupan työehtosopimusta, josta syystä on syntynyt alipalkkaa.

Näytä lopputulos

Asia voitettu hovioikeudessa. Jäsenelle on maksettu 12803,- euroa työsopimuslain mukaisena korvauksena lainmukaisine viivästyskorkoineen 2.6.2015 lukien. Oikeudenkäyntikuluja vastaaja velvoitettiin maksamaan hovi- ja käräjäoikeudesta yhteensä 9342,- euroa.

PARTURI-KAMPAAJA PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Erimielisyys provisiopalkasta.

Näytä lopputulos

Hävitty työtuomioistuimessa.

KONSEPTINEUVOJA Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

Takaisinottovelvoitteen laiminlyönti.

Näytä lopputulos

Asia onsovittu.

TARJOILIJA Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Erimielisyys sovitusta työajasta ja palkasta.

Näytä lopputulos

Asia sovittu ennen oikeudenkäyntiä.

Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Irtisanomisperusteet

Näytä lopputulos

Käräjäoikeuden vahvistama sovinto.

kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

irtisanominen

Näytä lopputulos

asia voitettu Espoon käräjäoikeudessa.

siivooja Kiiteistö- ja siivous Ei tiedossa
Näytä kuvaus

työajat

Näytä lopputulos

Asia sovittu

Myyjä Kauppa 250-499
Näytä kuvaus

Työsuhteen purku.

Näytä lopputulos

Voitettu

Myyntisihteeri Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

-Koeaikapurku-Häirintä-Taloudelliset syyt

Näytä lopputulos

Työsuhteen päättämistä koskeva erimielisyys sovittu osapuolten kesken.

myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

koeaikapurku

Näytä lopputulos

asia sovittu.

myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

irtisanominen

Näytä lopputulos

Voitto käräjäoikeudessa. Työnantaja tuomittu maksamaan korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä 3 kuukauden palkkaa vastaavan summan.

VARAOSAMYYJÄ/MOOTTORIMYYJÄ Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Takaisinottovelvoitteen laiminlyönti.

Näytä lopputulos

Voitettiin käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus tuomitsi korvauksena 12 kuukauden palkkaa vastaavan määrän ja lisäksi yhdenvertaisuuslain mukaisena hyvityksenä yhden kuukauden palkkaa vastaavan määrä. Yhtiö tuomittiin korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaan.

Vartija PAMin muut 20-49
Näytä kuvaus

YT-lain rikkomus, takaisinottovelvollisuuden laiminlyönti.

Näytä lopputulos

Sovittu.

vartija PAMin muut 20-49
Näytä kuvaus

YT-lain rikkomus, takaisinottovelvollisuuden laiminlyönti.

Näytä lopputulos

Sovittu.

Parturi-kampaaja, meikkaaja PAMin muut 5-9
Näytä kuvaus

Työsuhteen irtisanominen.

Näytä lopputulos

Palkkaturva maksoi tuomion mukaiset saatavat.

Myyjä Kauppa 500-999
Näytä kuvaus

Osa-aikaistaminen

Näytä lopputulos

Sovittu

Myyjä Kauppa 500-999
Näytä kuvaus

Osa-aikaistaminen

Näytä lopputulos

Loppuunkäsitelty

Myyjä Kauppa 500-999
Näytä kuvaus

Osa-aikaistaminen

Näytä lopputulos

Sovittu

Myyjä Kauppa 500-999
Näytä kuvaus

Osa-aikaistaminen

Näytä lopputulos

Sovittu

tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkkasaatavat.

Näytä lopputulos

palkkaturva maksanut jäsenen saatavat

Myyntiedustaja Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Työnantaja purki työsuhteen koeaikana.

Näytä lopputulos

Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa. Hovioikeuden tuomio jää siis pysyväksi. Jäsenelle maksettiin tuomittu korvaus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä 6394,50 euroa ja lomakorvausta 1187,60 euroa odotuspäivien palkka ja asianosaiskulut sekä liitolle oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen.

Siivooja Kiiteistö- ja siivous 1000-
Näytä kuvaus

Työsuhteen purku

Näytä lopputulos

Asia sovittu.

Office work and cleaning Kiiteistö- ja siivous Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työntekijä on purkanut työsuhteen työnantajasta johtuvasta syystä.

Näytä lopputulos

Voitettu Vaasan hovissa. Ei valituslupaa.

henkilökohtainen avustaja Muut 5-9
Näytä kuvaus

Irtisanomisajan palkka

Näytä lopputulos

Työnantaja maksoi palkkasaatavat sovintosopimuksen mukaisesti.

Siivooja Kiiteistö- ja siivous Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Lomarahat maksamatta koko työsuhteen ajalta.

Näytä lopputulos

Ta. maksoi vuosien 2014 ja 2015 lomarahat yhteensä 2212,27 euroa.

Siivooja Kiiteistö- ja siivous Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Lomarahat maksamatta koko työsuhteen ajalta.

Näytä lopputulos

Ta. maksoi vuosien 2014 ja 2015 lomarahat yhteensä 2513,38 euroa.

siivooja Kiiteistö- ja siivous 5-9
Näytä kuvaus

koeaikapurku

Näytä lopputulos

asia sovittu ennen oikeudenkäyntiä.

MYYMÄLÄESIMIES Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkkasaatavat.

Näytä lopputulos

asia sovittu haastehakemuksen lähettämisen jälkeen.

siivooja Kiiteistö- ja siivous Ei tiedossa
Näytä kuvaus

lomaraha

Näytä lopputulos

Ta. maksoi saatavat 3116,70 euroa.

huoltoedustaja Erityisalat Ei tiedossa
Näytä kuvaus

lomakorvaus

Näytä lopputulos

Yksipuolinen tuomio. Työnantaja maksaa jäsenelle 465,62 euroa ja liitolle ok-kulut 246,- euroa, summat lainmukaisine viivästyskorkoineen.

Myyjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Maksamattomat etuudet.

Näytä lopputulos

asia sovittu käräjäoikeuden sovitteluistunnossa.

huoltomies Kiiteistö- ja siivous Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkan yleiskorotus ja kertaerä maksamatta.

Näytä lopputulos

x

huoltomies Kiiteistö- ja siivous Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkan yleiskorotus ja kertaerä maksamatta.

Näytä lopputulos

x

tarjoilija/kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Toteutumattomat tunnit, irtisanomisen syyt, virheellinen lausunto työvoimaviranomaisille, palkkasaatavat.

Näytä lopputulos

Käräjäoikeuden tuomioistuinsovittelussa vahvistama sovinto.

myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Irtisanominen tuta-syin, takaisinottovelvollisuus, uusien työntekijöiden palkkaaminen samaan aikaan.

Näytä lopputulos

Sovittu.

tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

irtisanottu tuta-syin 15.4.2015 jäsenen ollessa sairaslomalla. Ei tarjoa takaisinottovelvoitteen aikana ammattitaitoa vastaavaa työtä vaan palkkaa vuokrahlöstöä.

Näytä lopputulos

Asia on sovittu.

kuvankäsittelijä Erityisalat Ei tiedossa
Näytä kuvaus

* irtisanominen* palkkasaatava

Näytä lopputulos

Asia sovittu ja kanne peruutettu.

Myyjä Kauppa 500-999
Näytä kuvaus

Työsuhteen päättyminen

Näytä lopputulos

asia voitettu hovioikeudessa.

Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työsuhteen päättäminen.

Näytä lopputulos

asia voitettu hovioikeudessa.

Huoltomies Kiiteistö- ja siivous 5-9
Näytä kuvaus

Postilaatikkoon oli pudotettu irtisanomisilmoitus. Työntekijä ei ole irtisanonut itseään.

Näytä lopputulos

Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa. Hovioikeuden voittotuomio jää voimaan.

Osastonhoitaja Kauppa 500-999
Näytä kuvaus

Työsuhteen päättyminen

Näytä lopputulos

asia voitettu hovioikeudessa.

Parturi-Kampaaja PAMin muut 20-49
Näytä kuvaus

TA ei suostu pyynnöistä huolimatta maksamaan lopputiliä.

Näytä lopputulos

Asia sovittu.

kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Peruspalkka, lisäsaatavat, ylityöt? Lomapalkat, lomaraha, työntekijä tehnyt paljon ylitöitä, 6pv työviikko, yli 10h työpäiviä.

Näytä lopputulos

Käräjäoikeuden vahvistama sovinto. Työnantaja maksaa jäsenelle palkkasaatavista 20.000 euroa ja korvaa lisäksi oikeudenkäyntikuluista 4.000 euroa.

Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

työntekijälle luvattu työsuhde, tekstiviesti keskustelu. Työvuoroja oli sovittu mutta työnantaja ilmoitti ettei työtä olekkaan

Näytä lopputulos

Työsuhteen perusteeton päättäminen, asia sovittu

Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

helmikuun palkka saamatta, palkan korotus saamatta

Näytä lopputulos

Palkkaturva maksoi päättämiskorvauksen, koska yritys maksukyvytön.

vuorpäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

lisät, arkipyhäkorvaukset

Näytä lopputulos

asia sovittu.

vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

lisät ja ylityökorvaukset maksatta

Näytä lopputulos

asia sovittu.

siivooja Kiiteistö- ja siivous 5-9
Näytä kuvaus

Työsuhteen purku.

Näytä lopputulos

Asia sovittu tuomioistuinsovittelussa.

Puutarhuri Kiiteistö- ja siivous 20-49
Näytä kuvaus

Lisä-, yli- ja hätätyöt väärinperustein maksettu.

Näytä lopputulos

asia sovittu.

Kiinteistönhoitaja Kiiteistö- ja siivous 20-49
Näytä kuvaus

Lisä-, yli- ja hätätyöt väärinperustein maksettu.

Näytä lopputulos

asia sovittu.

Konttorityöntekijä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Irtisanomisajan palkka (6 kk) saamatta. Työntekijä irtisanoi itsensä lomautuksen kestettyä yhtäjaksoisesti kuusi kuukautta.

Näytä lopputulos

Palkkaturva maksanut

Kioskityöntekijä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Irtisanomisen selvittäminen ja koeaika

Näytä lopputulos

Sovittu.

myyjä Kauppa 250-499
Näytä kuvaus

Palkattu uusia työntekijöitä. Ei ole tarjottu lisätunteja omille osa-aikaiseille kuten olisi voitu.

Näytä lopputulos

Kantajan peruutettua kanteensa jää asian käsittely sillensä.

tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Jäänyt saamatta lomakorvaus ja Jp-päiväkorvaukset.

Näytä lopputulos

Kanne peruttu

ravintolavastaava Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Työntekijä purkanut työsuhteen työnantajan käyttäytymisen takia. Jäänyt saamatta sairasajanpalkkoja, jp-päiväkorvauksia, lomaltapaluuraha, lomakorvaus, aattotyökorvaukset ja huhtikuun peruspalkka maksettu virheellisesti.

Näytä lopputulos

Hovioikeuden sovinnon vahvistaminen ja päätös.

puistoesimies Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Näytä kuvaus

Tarkistelussa onko palkkaus ollut alan TES:n mukainen.

Näytä lopputulos

Sovittu haasteen lähettämisen jälkeen. Kanne peruttu.

Palveluohjaaja Kiiteistö- ja siivous 1000-
Näytä kuvaus

Työnantaja irtisanonut työntekijän työsuhteen työtehtävien laiminlyöntien vuoksi, jotka työntekijä kiistää.

Näytä lopputulos

Voitettiin käräjäoikeudessa. Työnantaja tuomittiin maksamaan jäsenelle korvaukseksi työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä 22100,- euroa lainmukaisine viivästyskorkoineen 6.3.2017 lukien. Vastapuoli tuomittiin maksamaan oikeudenkäyntikuluja 19461,90 euroa sekä asianosaiskuluista 735,54 euroa.

Siivooja Kiiteistö- ja siivous Ei tiedossa
Näytä kuvaus

siirtymäajan korvaus sekä arkipyhät

Näytä lopputulos

Voitettu

Siivooja Kiiteistö- ja siivous 50-99
Näytä kuvaus

Työsuhteen irtisanominen.

Näytä lopputulos

Sovittu.

Siivooja Kiiteistö- ja siivous 50-99
Näytä kuvaus

Työsuhteen irtisanominen.

Näytä lopputulos

Sovittu.

Jakaja Muut 250-499
Näytä kuvaus

Työsuhde purettu avustajan käytöstä johtuen. Työnantajan toiminta ei noudata yrityksen yleistä linjaa.

Näytä lopputulos

Koska kantaja on peruuttanut kanteen ja vastaaja X Oy on ilmoittanut, ettei sillä ole asiassa vaatimuksia, asiaa jää sillensä.

Varastotyöntekijä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työntekijän työsuhde purettu 5.1.2012. Erimielisyys työsuhteen muodosta. Arkipyhäkorvauksia maksamatta, lisätunteja ei ole tarjottu.

Näytä lopputulos

Hävitty KKO:ssa.

KOKKI Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Epäselvyyksiä palkoissa ja työajoissa.

Näytä lopputulos

palkkaturva maksanut saatavat lainvoimaisen tuomion jälkeen.

liikunnanohjaaja Muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

irtisanominen

Näytä lopputulos

Sovittu

Lastaaja Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

Perusteeton koeaika vuokratyösuhteen jälkeen käyttäjäyritykseen työllistyttyä sekä siitä johtuva laiton koeaikapurku.

Näytä lopputulos

Asia sovittu.

Keittiöpäällikkö Kauppa 50-99
Näytä kuvaus

Luottamustehtävän valinta.

Näytä lopputulos

Sovittu. Sopimus salainen.

Myyjä Kauppa 50-99
Näytä kuvaus

Luottamustehtävän valinta.

Näytä lopputulos

Sovittu.

Automyyjä Muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työsuhteen purkamisperusteet

Näytä lopputulos

Loppuunkäsitelty.

1 2 3 4 5 6 7 next ›