Tulosta

Erimielisyys­tapaukset

PAM käsittelee vuosittain noin 1500 jäsenten erimielisyystapausta. Täältä löydät avoimet erimielisyystapaukset, avoimet oikeustapaukset ja päättyneet oikeustapaukset.

Valitse haluamasi erimielisyystyyppi yllä olevasta pudotusvalikosta. Voit suodattaa listaa sarakkeiden otsikoiden perusteella, esim. asian tai yrityksen toimialan mukaan.

  Asia
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • Palkkasaatava
 • Rajariita
 • Rikosasia
 • Työnantajan korvausvaatimus
 • Työrauha
 • Työsuhde
 • Työyhteisö ja työsuojelu
  Jäsenen ammatti
 • A-Ö
 • Ö-A
  Yrityksen toimiala
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • Apteekki
 • Erityisala
 • Henkilöstöpalveluala
 • Hius- ja kauneudenhoitoala
 • Kaupan ala
 • Kiinteistöpalveluala
 • Matkailu- ja ravintola-ala
 • Muu toimiala
 • Puhelinpalveluala
 • Turvallisuusala
  Yrityksen sijainti
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • Etelä-Savo
 • Etelä-Pohjanmaa
 • Häme
 • Kaakkois-Suomi
 • Kainuu
 • Keski-Suomi
 • Lappi
 • Pirkanmaa
 • Pohjanmaa
 • Pohjois-Karjala
 • Pohjois-Pohjanmaa
 • Pohjois-Savo
 • Satakunta
 • Uusimaa
 • Varsinais-Suomi
  Yrityksen koko
 • A-Ö
 • Ö-A
 • Poista suodatin
 • 1-15 henkilöä
 • 16-39 henkilöä
 • 40-99 henkilöä
 • 100-200 henkilöä
 • 201-500 henkilöä
 • 501-1000 henkilöä
 • 1001-2000 henkilöä
 • Yli 2000 henkilöä
  Lisätietoja
 • A-Ö
 • Ö-A
Asia   Jäsenen ammatti   Yrityksen toimiala   Yrityksen sijainti   Yrityksen koko   Kuvaus Lopputulos Lisätietoja  
Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työsuhde purettu TSL 7 luku 2§:n perusteella. Lausunto TE-toimistolle.

Näytä lopputulos

Voitto, jäsenelle rahat palkkaturvasta yhtiön maksukyvyttömyyden vuoksi

vanhempi sammutusmies Muut 5-9
Näytä kuvaus

Perusteeton työsuhteen päättäminen

Näytä lopputulos

Korkein oikeus ei myöntänyt valituslupaa. Hovioikeuden tuomio 3.7.2017 jää siis pysyväksi.

tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

TSL 7:2§

Näytä lopputulos

Kanne hylätty käräjäoikeudessa.

Vartija PAMin muut 100-249
Näytä kuvaus

Epäasiallinen kohtelu/ kiusaaminen

Näytä lopputulos

Kanne hylätty. Jutussa syy-yhteyden näyttäminen työntekijän sairastumisen työnantajan edustajien toimesta johtuvaksi oli odotetusti vaikeaa. Ja nyt käräjäoikeus totesi, ettei syy-yhteyttä ole kyetty näyttämään toteen ja hylkäsi kanteen. Tuomio on lainvoimainen. HUOMIO: Tuomio sisältää salassapidettäviä kohtia.

vartija PAMin muut Ei tiedossa
Näytä lopputulos

Sovittu haastehakemuksen jälkeen.

siivooja Kiiteistö- ja siivous Ei tiedossa
Näytä kuvaus

työsuhteen purku

Näytä lopputulos

Osapuolet sopivat työsuhteen päättämistä koskevan riidan.

luottamusmies /myyjä Kauppa 20-49
Näytä kuvaus

Yrityksessä käyty yt-neuvottelut, työntekijät lomautettu 0,5 h / työpäivä - 2,5 h /päivä. Yt-menettelyn alla kokoaikaistettu henkilökuntaa.

Näytä lopputulos

21.12.2017 käräjäoikeuden päätös sovinnon vahvistamisesta ja oikeudenkäyntikuluja koskeva ratkaisu. Tuomittiin täydet kulut laskun mukaan.

luottamusmies / myyjä Kauppa 20-49
Näytä kuvaus

Yrityksessä käyty yt-neuvottelut työntekijät lomautettu 0,5 h / työpäivä - 2,5 h /päivä. yt-menettelyn alla kokoaikaistettu henkilökuntaa

Näytä lopputulos

21.12.2017 käräjäoikeuden päätös sovinnon vahvistamisesta ja oikeudenkäyntikuluja koskeva ratkaisu. Tuomittiin täydet kulut laskun mukaan.

luottamusmies / myyjä Kauppa 20-49
Näytä kuvaus

Yrityksessä käyty yt-neuvottelut työntekijät lomautettu 0,5 h / työpäivä - 2,5 h /päivä. yt-menettelyn alla kokoaikaistettu henkilökuntaa

Näytä lopputulos

21.12.2017 käräjäoikeuden päätös sovinnon vahvistamisesta ja oikeudenkäyntikuluja koskeva ratkaisu. Tuomittiin täydet kulut laskun mukaan.

myyjä Kauppa 5-9
Näytä lopputulos

Konkurssi rauennut. Palkkasaatavien perintä päättyy.

KOKKI, KASSA-TARJOILIJA, BAARIMESTARI Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Erimielisyytenä työsuhteen irtisanominen ja lomaltapaluuraha-saatavat koko työsuhteen ajalta.Epäily työnantajan syyllistymisestä kunnianloukkaukseen.

Näytä lopputulos

Voitto käräjäoikeudessa 18/18681 (L 17/34267)

myyjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Lisätunnit

Näytä lopputulos

Työsuhteen päättämistä, palkkasaatavia ja ikäsyrjintää koskeva erimielisyys sovittu tuomioistuinsovittelussa.

Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Näytä kuvaus

Palkkaepäselvyyksiä lopputilin kanssa. Lisäksi lomautusilmoitusaika ei ole toteutunut eikä työsopimuksen mukainen työaika.

Näytä lopputulos

sovittu

VARTIJA PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

TSL 5L 5§ Työnantajan velvollisuus tarjota työtä osa-aikaiselle työntekijälle.Työntekijä vaatii takautuvaa korvausta ansionmenetyksestä ja maksamatta jääneestä sairasajan palkasta.

Näytä lopputulos

7.12.2016 hävitty Itä-Suomen hovioikeudessa. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta. 9.11.2018 KKO ei myöntänyt valituslupaa. Hovin tuomio jäi pysyväksi.

Myyjä/eläintenhoitaja Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

-epäasiallinen kohtelu-työsuhteen purku

Näytä lopputulos

Kanne hylätty käräjäoikeudessa.

KOKKI Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työnantaja ei noudata työehtosopimusta, mm. alipalkkausta, sunnuntailisiä ei makseta, lomarahat saamatta. Työsuojeluongelmia.

Näytä lopputulos

Voitettiin käräjäoikeudessa asia, jossa työntekijälle tuomittiin palkkasaatavia ja vahingonkorvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. 17.4.2018 Hovioikeus vahvisti sopimuksen. Vastapuoli lopulta taipui sovinnon vahvistamiseen siinä muodossa kuin se suullisesti hovioikeuden edessä sovittiin.

Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työnantaja ei noudata työehtosopimusta, mm. alipalkkausta, sunnuntailisiä ei makseta, lomarahat saamatta. Työsuojeluongelmia.

Näytä lopputulos

Loppuunkäsitelty.

siivooja Kiiteistö- ja siivous Ei tiedossa
Näytä kuvaus

työajat

Näytä lopputulos

Asia sovittu

myyjä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

työaika

Näytä lopputulos

Hakemus hyväksytty palkkaturvassa.

Parturi-kampaaja, meikkaaja PAMin muut 5-9
Näytä kuvaus

Työsuhteen irtisanominen.

Näytä lopputulos

Palkkaturva maksoi tuomion mukaiset saatavat.

Kiinteistöhoitaja Kiiteistö- ja siivous 5-9
Näytä kuvaus

Alipalkkaus.

Näytä lopputulos

palkkaturva maksanut

siivooja Kiiteistö- ja siivous 5-9
Näytä kuvaus

lomapalkka, lomaraha, lomakorvaus puuttuvat palkat.

Näytä lopputulos

Päätös vahvistetusta sovinnosta. Vastapuoli maksaa jäsenelle 5000,- euroa.

vihertyöntekijä Kiiteistö- ja siivous Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Palkan yleiskorotus ja kertaerä maksamatta.

Näytä lopputulos

Osavoitto.

myyntipäällikkö PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Irtisanomissopimuksen riitautus.

Näytä lopputulos

*Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden arvion siitä, että työntekijän ja yhtiön välinen sopimus oli solmittu sellaisissa olosuhteissa, että siihen vetoavan olisi kunnianvastaista ja arvotonta vedota sopimukseen. Sopimus on pätemätön ja yhtiön on katsottava yksipuolisesti irtisanoneen työntekijän työsuhteen. *Hovioikeus katsoi, että yhtiö oli päättänyt työntekijän työsuhteen perusteettomasti. Työntekijä sai korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä ja irtisanomisajan palkan. *Työntekijää oli syrjitty terveydentilan perusteella ja hän sai hyvitystä.

keittiömestari Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

työnantaja on maksanut vain peruspalkkaa

Näytä lopputulos

Sovittiin käräjäoikeudessa 12.12.2018. Kanne peruttu.

liikennemyymälätyöntekijä Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

*työpaikkakiusaus - ta:n huolehtimisvelvollisuus*perusteeton irtisanominen

Näytä lopputulos

Voitettu hovioikeudessa.

MYYNTINEUVOTTELIJA PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Erimielisyysmuistio. Työnantaja ei suostunut allekirjoittamaan erimielisyysmuistiota.

Näytä lopputulos

9.3.2018 sovittu haasteen lähettämisen jälkeen. Kanne on peruttu käräjäoikeuteen, salainen sovintosopimus.

vartija PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Irtisanomisen riitautus.

Näytä lopputulos

1.2.2018 kanne hylättiin käräjäoikeudessa. Tyytymättömyyttä ilmoitettiin. 6.7.2018 Vaasan hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi.

vartija
Näytä kuvaus

Irtisanomisen riitautus.

Näytä lopputulos

1.2.2018 kanne hylättiin käräjäoikeudessa. Tyytymättömyyttä ilmoitettiin. 6.7.2018 Vaasan hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi.

KOKKI Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työntekijälle maksettu alipalkkaa. Ongelmia työajoissa.

Näytä lopputulos

27.3.2018 korkein oikeus ei myöntänyt työnantajan valituslupahakemukselle valituslupaa työsyrjintäasiassa. 16.8.2017 annettu hovioikeuden tuomio jäi pysyväksi. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

myyjä Kauppa 20-49
Näytä kuvaus

työehtosopimus, erimielisyys työsuhteen perusteettomasta päättämisestä, palkkaus, ylityöt, sunnuntaikorvaukset/pyhäkorvaukset, työehtosopimuksen ehtojen täyttyminen

Näytä lopputulos

Hävitty hovioikeudessa.

Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työsuhde purettu koeajalla sairauden johdosta.

Näytä lopputulos

Voitettu hovioikeudessa. Korvauksia laittomasta koeaikapurusta ja yhdenvertaisuuslain hyvitystä.

Automyyjä Muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työsuhteen purkamisperusteet

Näytä lopputulos

Loppuunkäsitelty.

kokki, tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

*epäasiallinen käytös*palkanmaksuepäselvyydet

Näytä lopputulos

Jäsenelle saatu sairausajan palkka

myyjä Kauppa 250-499
Näytä kuvaus

TA ei maksa toista perättäistä sairasajan palkkaa lääkärinlausunnon koodilla F43.0 (akuutti stressireaktio).

Näytä lopputulos

Asia päättynyt

Myyjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Työnantaja purki tt:n työsuhteen työpaikan sisäisen facebook-kommentoinnin perusteella. TT:llä ei ollut mahdollisuutta käyttää avustajaa purkutilanteessa.

Näytä lopputulos

Juttu sovittu valmisteluistunnossa.

Myyjä Muut 1000-
Näytä kuvaus

Irtisanomisen perusteet.

Näytä lopputulos

Asia hävitty hovioikeudessa.

MYYMÄLÄPÄÄLLIKKÖ Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Irtisanominen ohjeiden ja määräysten noudattamatta jättämisen sekä yhteistyövaatimusten rikkomisen ja luottamuspulan johdosta.

Näytä lopputulos

11.6.2018 sovintosopimus ja 30.7.2018 kanteen peruutus.

Menekinedistäjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Työntekijä irtisanottu kun oli alkanut vaatimaan selkeytystä työaikaansa (tavoitetyöika 37,5h). Irtisanomista perusteltu seitsemällä eri syyllä

Näytä lopputulos

Loppuunkäsitelty.

Menekinedistäjä Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Työntekijä irtisanottu kun oli alkanut vaatimaan selkeytystä työaikaansa (tavoitetyöika 37,5h). Irtisanomista perusteltu seitsemällä eri syyllä

Näytä lopputulos

Loppuunkäsitelty.

kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Jäsen ilmoittanut työnantajalle raskaudesta la 13.6. Tiistaina 16.6. työnantaja ilmoitti, että työt eivät jatku 26.6. jälkeen.

Näytä lopputulos

Hävitty riita työsuhteen päättämisestä koeaikana.

Pääluottamusmies/ vartija PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työpaikkakohtainen sopiminen. 'Vartijan työehtosopimuksen 24§'.

Näytä lopputulos

Voitettiin työtuomioistuimessa.

Somistaja Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

Yt-neuvottelut ja lomautus

Näytä lopputulos

Korkein oikeus. Hovioikeuden tuomio kumotaan ja asia jätetään käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen varaan.

Lihamestari Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

Yt-neuvottelut ja lomautus

Näytä lopputulos

Korkein oikeus. Hovioikeuden tuomio kumotaan ja asia jätetään käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen varaan.

KUVAUSNÄYTEVASTAAVA Kauppa Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Yt-lain mukainen hyvitys

Näytä lopputulos

Asia on sovittu.

myyntineuvottelija Muut 5-9
Näytä kuvaus

TSL 2 §, korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä, TSL 10 § liikkeenluovutus, Yhdenvertaisuuslaki 6 § syrjinnän kielto

Näytä lopputulos

Palkkaturva maksoi yksipuoliseen tuomioon perustuvat saatavat.

myyjä Kauppa 500-999
Näytä kuvaus

Työntekijä irtisanottu tuta-syin.Palkattiin uudestaan ja tehtiin osa-aikainen ja määräaikainen työsuhde eikä annettu lisätunteja. Vakinaistettiin sittemmin osa-aikaisena.

Näytä lopputulos

Asia on sovittu.

Parturi-kampaaja PAMin muut 100-249
Näytä kuvaus

14 työntekijän palkkasaatavat

Näytä lopputulos

Tuomioistuimen vahvistama sovinto.

Parturi-kampaaja Erityisalat 0-4
Näytä kuvaus

14 työntekijän palkkasaatavat

Näytä lopputulos

Tuomioistuimen vahvistama sovinto.

Parturi-kampaaja Erityisalat 50-99
Näytä kuvaus

14 työntekijän palkkasaatavat

Näytä lopputulos

Tuomioistuimen vahvistama sovinto.

Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.

Näytä lopputulos

21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.

Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.

Näytä lopputulos

21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.

Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.

Näytä lopputulos

21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.

Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.

Näytä lopputulos

21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.

Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.

Näytä lopputulos

21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu Helsingin hovioikeuden tuomio pysyy.

Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.

Näytä lopputulos

21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.

varastotyöntekijä Erityisalat 100-249
Näytä kuvaus

Työntekijän työsopimus irtisanottu työntekijästä johtuvasta syystä.

Näytä lopputulos

Sovittu.

Palveluesimies Kiiteistö- ja siivous 1000-
Näytä kuvaus

Työsuhteen irtisanominen työntekijästä johtuvasta syystä

Näytä lopputulos

Asia sovittu osapuolten kesken

Kosmetologi Erityisalat 5-9
Näytä kuvaus

Jäsen tehnyt itse palkkaturvahakemuksen. Kela on maksanut äitiysrahan kokonaisuudessaan työnantajalle, mutta jäsenelle ei oltu kaikkia näistä maksettu. Palkkaturvassa hylätty nämä saatavat hiusalan TES-kirjauksen perusteella. Lisäksi osa lomakorvauksista hylätty, koska haettu saatava ylittänyt 15 200 €. Päätöksessä olevan muutoksenhakuohjeen perusteella muutosta voidaan hakea tekemällä kanne valtiota vastaan. Konkurssi rauennut varojen puutteeseen 1.12.2016.

Näytä lopputulos

Uudenmaan ELY-keskus maksoi palkkaturvana työntekijän saatavat.

Simlärare / Uimaopettaja Muut Ahvenanmaa 1000-
Näytä kuvaus

2 kertaa sovittu työsopimuksessa koeajasta

Näytä lopputulos

Kanne peruutettiin käräjäoikeudesta sovinnon takia. HUOM. Sovinto on luottamuksellinen.

myyjä Kauppa 250-499
Näytä kuvaus

Työsuhde irtisanottu varoitusten jälkeen. Varoitukset on kiistetty.

Näytä lopputulos

Sovittu.

Kauppa 100-249
Näytä kuvaus

Määrä-aikaisen työsopimuksen peruste.

Näytä lopputulos

Asia sovittu.

kassa-myyjä Kauppa 500-999
Näytä kuvaus

Perusteeton irtisanominen

Näytä lopputulos

Kanne hylättiin.Käräjäoikeuden tuomio jäi pysyväksi.

Myyjä
Näytä kuvaus

Törkeä ryöstö, vaatimusten esittämien käräjäoikeuteen

Näytä lopputulos

Rikosasia voitettiin käräjäoikeudessa.

asiakasryhmien ja asiakkaiden ohjaus Muut 0-4
Näytä lopputulos

Jäsen voittanut asiansa: työnantaja maksoi puuttuvat lomakorvaukset ja odotusajan palkan

autokuski 0-4
Näytä kuvaus

palkkasaatava joita on pyydetty ja työnantaja on irtisanonut työntekijän

Näytä lopputulos

asia sovittu.

myyjä
Näytä kuvaus

koeaikapurku ja palkkasaatava

Näytä lopputulos

Työsuhdetta koskevassa riita-asiassa on päästy sovintoon tuomioistuinsovittelussa.

Kauppa 5-9
Näytä lopputulos

Voitettu käräjäoikeudessa.

Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

alipalkka ja vajaatunnit

Näytä lopputulos

asia sovittu.

vastaanottovirkailija Muut 20-49
Näytä kuvaus

Irtisanottu vedoten negatiivisiin palautteisiin, varoituksiin ja huomautuksiin.

Näytä lopputulos

asia sovittu.

Myyjä/somistaja
Näytä lopputulos

Yksipuolinen tuomio. Työnantaja velvoitetaan maksamaan jäsenelle lomakorvausta 59,24 €. Ok-kulut kumpikin kärsii vahinkonaan, koska odotusajan palkkaa koskeva vaatimus hylätty.

parturi-kampaaja Erityisalat 5-9
Näytä kuvaus

Lomakorvaus

Näytä lopputulos

Jäsenen saatavat sovittu.

Kokki Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Näytä kuvaus

Lopputilistä vähennetyt työtunnit.

Näytä lopputulos

Yksipuolinen tuomio, jossa työnantaja velvoitettiin maksamaan jäsenelle palkkasaatavia ja odotusajanpalkkaa yhteensä 1577,55 e lainmukaisine viivästyskorkoineen ja oikeudenkäyntikuluja 1500,- e. Tuomio on lainvoimainen.

Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Näytä lopputulos

Palkkasaatavia koskevassa asiassa on tullut käräjäoikeudesta yksipuolinen tuomio (johon ei ole haettu takaisinsaantia) jonka perusteella saatavia on haettu onnistuneesti palkkaturvasta.

Toimihenkilö? Muut 250-499
Näytä kuvaus

Työsuhteen perusteeton päättäminen

Näytä lopputulos

Riita-asiassa on saavutettu sovinto.

Myyjä ja IT-asentaja Kauppa 5-9
Näytä kuvaus

Jäsen irtisanottu tuotannollisin- ja taloudellisin perustein. Todellinen irtisanomisen peruste on mahdollisesti pitkittynyt sairasloma.

Näytä lopputulos

Sovittu.

ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Irtisanomisen syyt, palkka epäselvyyksiä.

Näytä lopputulos

Palkkaturva maksoi osan palkkasaatavista. Loput saatavat ulosottoon.

tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Näytä kuvaus

Työsuhteen purkamisen syyt.

Näytä lopputulos

Työsuhteen perusteeton päättäminen, korvaus saatu palkkaturvasta, kun yritys maksukyvytön

Toimistotyöntekijä Muut
Näytä kuvaus

Työntekijän sairauslomalla työsuhdepurettu luottamuspulasta johtuen.

Näytä lopputulos

Asia sovittu

Huoltoasematyöntekijä Kauppa 10-19
Näytä kuvaus

Työntekijä irtisanottu tuta-syillä ja samoihin aikoihin palkattu uusi työntekijä, tarjoamatta tätä työntekijälle.

Näytä lopputulos

Voitettiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Varastotyöntekijä Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

Työsuhteen perusteeton päättäminen

Näytä lopputulos

Kanne hylätty käräjäoikeudessa.

siivooja Muut 10-19
Näytä kuvaus

Koeaikapurku

Näytä lopputulos

jäsen perui.

Kiinteistönhoitaja/Koneenkuljettaja Kiiteistö- ja siivous 10-19
Näytä lopputulos

Käräjäoikeuden vahvistama salainen sovintosopimus.

Myyjä Kauppa Ahvenanmaa 100-249
Näytä kuvaus

Työsuhteen irtisanominen

Näytä lopputulos

Käräjäoikeuden päätös sillensä jättämisestä. Kanne peruttu sopimukseen perustuen.

huoltamotyöntekijä
Näytä kuvaus

Työntekijä saanut liikkeen luovutuksen yhteydessä 0 -sopimuksen. Kun ei ole tähän suostunut, on sanottu koko sopimus irti.

Näytä lopputulos

asia sovittu.

turvatarkastaja Kiiteistö- ja siivous 1000-
Näytä kuvaus

Palkan alentaminen

Näytä lopputulos

Sovittu.

ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

ylityöt maksamatta

Näytä lopputulos

asia sovittu.

Kiiteistö- ja siivous 10-19
Näytä lopputulos

ASIA SOVITTU.

Kiiteistö- ja siivous 10-19
Näytä lopputulos

ASIA SOVITTU.

Kiiteistö- ja siivous 10-19
Näytä lopputulos

ASIA SOVITTU.

Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Näytä kuvaus

Palkkasatavien tarkistus

Näytä lopputulos

Yksipuolisen tuomion mukaan vastapuoli maksaa jäsenelle 4307,91 euroa pääomaa lainmukaisine viivästyskorkoineen sekä liitolle oikeudenkäyntikulut 246,- euroa.

kiinteistönhoitaja Kiiteistö- ja siivous 50-99
Näytä kuvaus

Irtisanominen

Näytä lopputulos

Asia on sovittu, Jäsen on saanut rahansa ja juttu peruttu käräjäoikeudessa. Asia on loppuun käsitelty.

keittiöapulainen/kokki Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Näytä kuvaus

Työsuhde päätetty tuotannollisin ja taloudellisin perustein mutta palkattu uutta työvoimaa.

Näytä lopputulos

asia sovittu käräjäoikeuden valmisteluistunnossa.

siivooja Kiiteistö- ja siivous 250-499
Näytä kuvaus

Irtisanomisen riitautus.

Näytä lopputulos

Asia sovittu haasteen lähettämisen jälkeen salaisella sopimuksella. Kanteen peruutus käräjäoikeuteen.

ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Näytä kuvaus

Irtisanominen henkilöön liittyvin perustein.

Näytä lopputulos

asia voitettu käräjäoikeudessa.

kokki 10-19
Näytä kuvaus

Palkkasaatavat

Näytä lopputulos

palkkaturva maksoi.

Myyjä Kauppa 1000-
Näytä kuvaus

Työsuhde purettu

Näytä lopputulos

Sovintosopimuksen allekirjoitus ja kanteen peruutus käräjäoikeuteen.

varastotyöntekijä Kauppa 20-49
Näytä lopputulos

Asia sovittu tuomioistuinsovittelussa.

kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Näytä kuvaus

Työsuhteen päättämisriita

Näytä lopputulos

11.1.2019 kanne hylätty käräjäoikeudessa.

Erityisalat 10-19
Näytä kuvaus

Irtisanomisperusteen tarkistus.

Näytä lopputulos

Osavoitto Helsingin käräjäoikeudesta.