Erimielisyys­tapaukset

PAM käsittelee vuosittain noin 1500 jäsenten erimielisyystapausta. Täältä löydät avoimet erimielisyystapaukset, avoimet oikeustapaukset ja päättyneet oikeustapaukset.

Valitse haluamasi erimielisyystyyppi yllä olevasta pudotusvalikosta. Voit suodattaa listaa sarakkeiden otsikoiden perusteella, esim. asian tai yrityksen toimialan mukaan.

Asia Jäsenen ammatti Yrityksen toimiala Yrityksen koko Yrityksen sijainti Kuvaus Lopputulos Lisätietoja
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Irtisanomisperusteen tarkastus.
asia hävitty käräjäoikeudessa.
Kauppa Ei tiedossa
Työsuhde purettu TSL 7 luku 2§:n perusteella. Lausunto TE-toimistolle.
Voitto, jäsenelle rahat palkkaturvasta yhtiön maksukyvyttömyyden vuoksi
vartija PAMin muut Ei tiedossa
Sovittu haastehakemuksen jälkeen.
KOKKI, KASSA-TARJOILIJA, BAARIMESTARI Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Erimielisyytenä työsuhteen irtisanominen ja lomaltapaluuraha-saatavat koko työsuhteen ajalta.Epäily työnantajan syyllistymisestä kunnianloukkaukseen.
Voitto käräjäoikeudessa 18/18681 (L 17/34267)
liikennemyymälätyöntekijä Kauppa 5-9
Työnantaja ei ole tarjonnut lisätöitä työsopimuslain 2 luku 5 § mukaisesti.
12.10.2018 korkein oikeus myöntänyt valituslupaa, Itä-Suomen hovioikeuden tuomio jäi pysyväksi.
VARTIJA PAMin muut Ei tiedossa
TSL 5L 5§ Työnantajan velvollisuus tarjota työtä osa-aikaiselle työntekijälle.Työntekijä vaatii takautuvaa korvausta ansionmenetyksestä ja maksamatta jääneestä sairasajan palkasta.
7.12.2016 hävitty Itä-Suomen hovioikeudessa. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta. 9.11.2018 KKO ei myöntänyt valituslupaa. Hovin tuomio jäi pysyväksi.
Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkaepäselvyyksiä lopputilin kanssa. Lisäksi lomautusilmoitusaika ei ole toteutunut eikä työsopimuksen mukainen työaika.
sovittu
Myyjä/eläintenhoitaja Kauppa Ei tiedossa
-epäasiallinen kohtelu-työsuhteen purku
Kanne hylätty käräjäoikeudessa.
myyjä Kauppa Ei tiedossa
työaika
Hakemus hyväksytty palkkaturvassa.
KOKKI Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja ei noudata työehtosopimusta, mm. alipalkkausta, sunnuntailisiä ei makseta, lomarahat saamatta. Työsuojeluongelmia.
Voitettiin käräjäoikeudessa asia, jossa työntekijälle tuomittiin palkkasaatavia ja vahingonkorvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä. 17.4.2018 Hovioikeus vahvisti sopimuksen. Vastapuoli lopulta taipui sovinnon vahvistamiseen siinä muodossa kuin se suullisesti hovioikeuden edessä sovittiin.
Cleaner Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen purku
Korkeimmasta oikeudesta tarkistetun tiedon mukaan kaikkien viiden henkilön osalta valituslupapäätökset ovat olleet kielteisiä. Pohjanmaan käräjäoikeuden antamat tuomiot jäävät lainvoimaisiksi.
Cleaner Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen purku
Korkeimmasta oikeudesta tarkistetun tiedon mukaan kaikkien viiden henkilön osalta valituslupapäätökset ovat olleet kielteisiä. Pohjanmaan käräjäoikeuden antamat tuomiot jäävät lainvoimaisiksi.
Cleaner Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen purku
Korkeimmasta oikeudesta tarkistetun tiedon mukaan kaikkien viiden henkilön osalta valituslupapäätökset ovat olleet kielteisiä. Pohjanmaan käräjäoikeuden antamat tuomiot jäävät lainvoimaisiksi.
Cleaner Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen purku
Korkeimmasta oikeudesta tarkistetun tiedon mukaan kaikkien viiden henkilön osalta valituslupapäätökset ovat olleet kielteisiä. Pohjanmaan käräjäoikeuden antamat tuomiot jäävät lainvoimaisiksi.
Cleaner Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen purku
Korkeimmasta oikeudesta tarkistetun tiedon mukaan kaikkien viiden henkilön osalta valituslupapäätökset ovat olleet kielteisiä. Pohjanmaan käräjäoikeuden antamat tuomiot jäävät lainvoimaisiksi.
Keilahallin työntekijä PAMin muut 5-9
Työsuhteen irtisanominen / purkaminen
4.12.2018 Vaasan hovioikeuden päätöslauselma: jatkokäsittelylupaa ei myönnetä. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Lainkohdat: Oikeudenkäymiskaari 25 a luku 5 §, Oikeudenkäymiskaari 25 a luku 11 §
Keilahallin työntekijä 0-4
Työsuhteen irtisanominen / purkaminen
4.12.2018 Vaasan hovioikeuden päätöslauselma: jatkokäsittelylupaa ei myönnetä. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Lainkohdat: Oikeudenkäymiskaari 25 a luku 5 §, Oikeudenkäymiskaari 25 a luku 11 §
Kiinteistöhoitaja Kiiteistö- ja siivous 5-9
Alipalkkaus.
palkkaturva maksanut
vihertyöntekijä Kiiteistö- ja siivous Ei tiedossa
Palkan yleiskorotus ja kertaerä maksamatta.
Osavoitto.
siivooja Kiiteistö- ja siivous 5-9
lomapalkka, lomaraha, lomakorvaus puuttuvat palkat.
Päätös vahvistetusta sovinnosta. Vastapuoli maksaa jäsenelle 5000,- euroa.
Muut 5-9
Luottamusasema kiistetty, irtisanottu.
Kanne hylätty käräjäoikeudessa. Tyytymättömyyttä ilmoitettu tuomioon. Jatkui hoviin.
ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työpaikkakiusaaminen ja työsuhteen perusteeton päättäminen.
20.6.2018 voitettu käräjäoikeudessa työsuhteen irtisanomisasia. 18.9.2018 Itä-Suomen hovioikeus ei antanut yhtiölle jatkokäsittelylupaa. Käräjäoikeuden tuomio jäi pysyväksi.
myyntipäällikkö PAMin muut Ei tiedossa
Irtisanomissopimuksen riitautus.
*Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden arvion siitä, että työntekijän ja yhtiön välinen sopimus oli solmittu sellaisissa olosuhteissa, että siihen vetoavan olisi kunnianvastaista ja arvotonta vedota sopimukseen. Sopimus on pätemätön ja yhtiön on katsottava yksipuolisesti irtisanoneen työntekijän työsuhteen. *Hovioikeus katsoi, että yhtiö oli päättänyt työntekijän työsuhteen perusteettomasti. Työntekijä sai korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä ja irtisanomisajan palkan. *Työntekijää oli syrjitty terveydentilan perusteella ja hän sai hyvitystä.
keittiömestari Majoitus- ja ravitsemus 5-9
työnantaja on maksanut vain peruspalkkaa
Sovittiin käräjäoikeudessa 12.12.2018. Kanne peruttu.
liikennemyymälätyöntekijä Kauppa Ei tiedossa
*työpaikkakiusaus - ta:n huolehtimisvelvollisuus*perusteeton irtisanominen
Voitettu hovioikeudessa.
vartija PAMin muut Ei tiedossa
Irtisanomisen riitautus.
1.2.2018 kanne hylättiin käräjäoikeudessa. Tyytymättömyyttä ilmoitettiin. 6.7.2018 Vaasan hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi.
vartija
Irtisanomisen riitautus.
1.2.2018 kanne hylättiin käräjäoikeudessa. Tyytymättömyyttä ilmoitettiin. 6.7.2018 Vaasan hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa. Käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi.
Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Työsuhde purettu koeajalla sairauden johdosta.
Voitettu hovioikeudessa. Korvauksia laittomasta koeaikapurusta ja yhdenvertaisuuslain hyvitystä.
myyjä Kauppa 20-49
työehtosopimus, erimielisyys työsuhteen perusteettomasta päättämisestä, palkkaus, ylityöt, sunnuntaikorvaukset/pyhäkorvaukset, työehtosopimuksen ehtojen täyttyminen
Hävitty hovioikeudessa.
Myyjä Kauppa 5-9
Työnantaja purki tt:n työsuhteen työpaikan sisäisen facebook-kommentoinnin perusteella. TT:llä ei ollut mahdollisuutta käyttää avustajaa purkutilanteessa.
Juttu sovittu valmisteluistunnossa.
myyjä Kauppa 250-499
TA ei maksa toista perättäistä sairasajan palkkaa lääkärinlausunnon koodilla F43.0 (akuutti stressireaktio).
Asia päättynyt
MYYMÄLÄPÄÄLLIKKÖ Kauppa Ei tiedossa
Irtisanominen ohjeiden ja määräysten noudattamatta jättämisen sekä yhteistyövaatimusten rikkomisen ja luottamuspulan johdosta.
11.6.2018 sovintosopimus ja 30.7.2018 kanteen peruutus.
Menekinedistäjä Kauppa 5-9
Työntekijä irtisanottu kun oli alkanut vaatimaan selkeytystä työaikaansa (tavoitetyöika 37,5h). Irtisanomista perusteltu seitsemällä eri syyllä
Loppuunkäsitelty.
Menekinedistäjä Kauppa 5-9
Työntekijä irtisanottu kun oli alkanut vaatimaan selkeytystä työaikaansa (tavoitetyöika 37,5h). Irtisanomista perusteltu seitsemällä eri syyllä
Loppuunkäsitelty.
Pääluottamusmies/ vartija PAMin muut Ei tiedossa
Työpaikkakohtainen sopiminen. 'Vartijan työehtosopimuksen 24§'.
Voitettiin työtuomioistuimessa.
Somistaja Kauppa 1000-
Yt-neuvottelut ja lomautus
Korkein oikeus. Hovioikeuden tuomio kumotaan ja asia jätetään käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen varaan.
Lihamestari Kauppa 1000-
Yt-neuvottelut ja lomautus
Korkein oikeus. Hovioikeuden tuomio kumotaan ja asia jätetään käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen varaan.
KUVAUSNÄYTEVASTAAVA Kauppa Ei tiedossa
Yt-lain mukainen hyvitys
Asia on sovittu.
myyntineuvottelija Muut 5-9
TSL 2 §, korvaus työsopimuksen perusteettomasta päättämisestä, TSL 10 § liikkeenluovutus, Yhdenvertaisuuslaki 6 § syrjinnän kielto
Palkkaturva maksoi yksipuoliseen tuomioon perustuvat saatavat.
myyjä Kauppa 500-999
Työntekijä irtisanottu tuta-syin.Palkattiin uudestaan ja tehtiin osa-aikainen ja määräaikainen työsuhde eikä annettu lisätunteja. Vakinaistettiin sittemmin osa-aikaisena.
Asia on sovittu.
Parturi-kampaaja PAMin muut 100-249
14 työntekijän palkkasaatavat
Tuomioistuimen vahvistama sovinto.
Parturi-kampaaja Erityisalat 0-4
14 työntekijän palkkasaatavat
Tuomioistuimen vahvistama sovinto.
Parturi-kampaaja Erityisalat 50-99
14 työntekijän palkkasaatavat
Tuomioistuimen vahvistama sovinto.
Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu Helsingin hovioikeuden tuomio pysyy.
Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.
Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.
Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.
Hälytyskeskuspäivystäjä PAMin muut Ei tiedossa
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.
Vartija PAMin muut Ei tiedossa
Päivävuorossa (ma-pe) työtätekeville maksetaan peruspalkkaan suurempia lisiä vs. vuorotyöntekät.
21.2.2019 KKO ei myöntänyt valituslupaa joten 12.6.2018 annettu hovioikeuden tuomio pysyy.
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
käräjäoikeus tuomitsi työnantajan maksamaan jäsenelle palkkasaatavat.
varastotyöntekijä Erityisalat 100-249
Työntekijän työsopimus irtisanottu työntekijästä johtuvasta syystä.
Sovittu.
Kauppa 100-249
Määrä-aikaisen työsopimuksen peruste.
Asia sovittu.
kassa-myyjä Kauppa 500-999
Perusteeton irtisanominen
Kanne hylättiin.Käräjäoikeuden tuomio jäi pysyväksi.
Palveluesimies Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen irtisanominen työntekijästä johtuvasta syystä
Asia sovittu osapuolten kesken
Kosmetologi Erityisalat 5-9
Jäsen tehnyt itse palkkaturvahakemuksen. Kela on maksanut äitiysrahan kokonaisuudessaan työnantajalle, mutta jäsenelle ei oltu kaikkia näistä maksettu. Palkkaturvassa hylätty nämä saatavat hiusalan TES-kirjauksen perusteella. Lisäksi osa lomakorvauksista hylätty, koska haettu saatava ylittänyt 15 200 €. Päätöksessä olevan muutoksenhakuohjeen perusteella muutosta voidaan hakea tekemällä kanne valtiota vastaan. Konkurssi rauennut varojen puutteeseen 1.12.2016.
Uudenmaan ELY-keskus maksoi palkkaturvana työntekijän saatavat.
Toiminnanjohtaja Muut Ei tiedossa
Työsuhteen perusteeton päättäminen
Asia on sovittu.
Simlärare / Uimaopettaja Muut 1000- Ahvenanmaa
2 kertaa sovittu työsopimuksessa koeajasta
Kanne peruutettiin käräjäoikeudesta sovinnon takia. HUOM. Sovinto on luottamuksellinen.
myyjä Kauppa 250-499
Työsuhde irtisanottu varoitusten jälkeen. Varoitukset on kiistetty.
Sovittu.
myyjä
Työnantaja kieltäytyy ottamasta työntekijää töihin kun hoitovapaa päättyi.
Jäsen saanut palkkasaatavat palkkaturvasta.
asiakasryhmien ja asiakkaiden ohjaus Muut 0-4
Jäsen voittanut asiansa: työnantaja maksoi puuttuvat lomakorvaukset ja odotusajan palkan
Myyjä
Törkeä ryöstö, vaatimusten esittämien käräjäoikeuteen
Rikosasia voitettiin käräjäoikeudessa.
autokuski 0-4
palkkasaatava joita on pyydetty ja työnantaja on irtisanonut työntekijän
asia sovittu.
Kauppa 5-9
Voitettu käräjäoikeudessa.
myyjä
koeaikapurku ja palkkasaatava
Työsuhdetta koskevassa riita-asiassa on päästy sovintoon tuomioistuinsovittelussa.
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
alipalkka ja vajaatunnit
asia sovittu.
Vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 20-49
TT irtisanottu epäiltynä varkaudesta
Häviö
Myyjä/somistaja
Yksipuolinen tuomio. Työnantaja velvoitetaan maksamaan jäsenelle lomakorvausta 59,24 €. Ok-kulut kumpikin kärsii vahinkonaan, koska odotusajan palkkaa koskeva vaatimus hylätty.
parturi-kampaaja Erityisalat 5-9
Lomakorvaus
Jäsenen saatavat sovittu.
Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatavia koskevassa asiassa on tullut käräjäoikeudesta yksipuolinen tuomio (johon ei ole haettu takaisinsaantia) jonka perusteella saatavia on haettu onnistuneesti palkkaturvasta.
Toimihenkilö? Muut 250-499
Työsuhteen perusteeton päättäminen
Riita-asiassa on saavutettu sovinto.
Myyjä ja IT-asentaja Kauppa 5-9
Jäsen irtisanottu tuotannollisin- ja taloudellisin perustein. Todellinen irtisanomisen peruste on mahdollisesti pitkittynyt sairasloma.
Sovittu.
Huoltoasematyöntekijä Kauppa 10-19
Työntekijä irtisanottu tuta-syillä ja samoihin aikoihin palkattu uusi työntekijä, tarjoamatta tätä työntekijälle.
Voitettiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Maksettu alle TESin mukaista tuntipalkkaa ja lomakorvauksia ei ole maksettu työsuhteen päättyessä.
konkurssi raunneu varojen puutteeseen. jäsenen palkkasaatavat jäivät saamatta.
siivooja Kiiteistö- ja siivous 0-4
Palkkoja suorittamatta työsuhteen ajalta.
asia sovittu.
Varastotyöntekijä Kauppa 1000-
Työsuhteen perusteeton päättäminen
Kanne hylätty käräjäoikeudessa.
siivooja Muut 10-19
Koeaikapurku
jäsen perui.
Kiinteistönhoitaja/Koneenkuljettaja Kiiteistö- ja siivous 10-19
Käräjäoikeuden vahvistama salainen sovintosopimus.
Myyjä Kauppa 100-249 Ahvenanmaa
Työsuhteen irtisanominen
Käräjäoikeuden päätös sillensä jättämisestä. Kanne peruttu sopimukseen perustuen.
myyjä Kauppa Ei tiedossa
Työnantaja perii epämääräisiä saatavia loppupalkasta
Hävitty rikosasia hovioikeudessa.
huoltamotyöntekijä
Työntekijä saanut liikkeen luovutuksen yhteydessä 0 -sopimuksen. Kun ei ole tähän suostunut, on sanottu koko sopimus irti.
asia sovittu.
ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 5-9
ylityöt maksamatta
asia sovittu.
Kiiteistö- ja siivous 10-19
ASIA SOVITTU.
Kiiteistö- ja siivous 10-19
ASIA SOVITTU.
Kiiteistö- ja siivous 10-19
ASIA SOVITTU.
Kasinopelinhoitajat
Hävitty työtuomioistuimessa.
Siistijä Muut 20-49
voitettu hovioikeudessa.
Kauppa 10-19
asia sovittu.
ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Irtisanominen henkilöön liittyvin perustein.
asia voitettu käräjäoikeudessa.
keittiöapulainen/kokki Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työsuhde päätetty tuotannollisin ja taloudellisin perustein mutta palkattu uutta työvoimaa.
asia sovittu käräjäoikeuden valmisteluistunnossa.
Myyjä Kauppa 1000-
Työsuhde purettu
Sovintosopimuksen allekirjoitus ja kanteen peruutus käräjäoikeuteen.
varastotyöntekijä Kauppa 20-49
Asia sovittu tuomioistuinsovittelussa.
kokki 10-19
Palkkasaatavat
palkkaturva maksoi.
kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työsuhteen päättämisriita
11.1.2019 kanne hylätty käräjäoikeudessa.
Erityisalat 10-19
Irtisanomisperusteen tarkistus.
Osavoitto Helsingin käräjäoikeudesta.
Kiiteistö- ja siivous 1000-
Asian käsittely päättynyt
Kiinteistönhoitaja Kiiteistö- ja siivous 1000-
Irtisanominen tuotannollisin ja taloudellisin syin. Palkattu uutta työvoimaa. Palkkasaatavaa.
Sovittu.
vastaanottosihteeri Muut 100-249
Epäselvyyttä työsuhteen päättymisen perusteista.
Sovittu.
myymälävastaava Kauppa 5-9
Selvitys saamatta olevista ylitöiden palkoista. Työpaikalla myös epäilystä epäasiallisesta kohtelusta.
Asia sovittu. Kanne peruttu. Jäsen ilmoitti, että on saanut rahat sopimuksen mukaisesti.
Myyjä Kauppa 20-49
Hävitty työtuomioistuimessa.
Sähkömies
Kanne peruutettu.
Kiinteistönhoitaja Kiiteistö- ja siivous 500-999
Takaisinottovelvoitteen laiminlyönti
asia hävitty käräjäoikeudessa. Asiasta ei valitettu hovioikeuteen.
Kioskimyyjä (Lyytissä 8/2018)
Palkkasaatavia
Työnantaja maksoi palkkasaatavat korkoineen.
Majoitus- ja ravitsemus 500-999
Työkyvyttömyys, oikeus palkkaan
Sovittu.
projektipäällikkö Muut 250-499
asia sovittu.
Muut 20-49
Työhönottoa koskevassa riita-siassa on saavutettu sovinto.
Siivous Kiiteistö- ja siivous 0-4
Työntekijän työsuhde päätetty tekstiviestillä.
Asia sovittu tuomioistuinsovittelussa.
Myymälävastaava Muut 20-49
Työntekijän työsuhde purettu. Ennen purkamista työntekijälle annettu kaksi varoitusta, jonka työntekijä on kiistänyt. Purkuilmoituksessa esitetyistä syistä ainakin suurin osa on todistettu pätemättömiksi.
Asia sovittu.
Studiovastaava Muut 5-9
Työntekijän työsuhde purettu TuTa-syillä työntekijän ollessa raskaana.
Palkkasaatavia koskevassa asiassa on tullut käräjäoikeudesta yksipuolinen tuomio (johon ei ole haettu takaisinsaantia) jonka perusteella saatavia on haettu onnistuneesti palkkaturvasta.
Tarjoilija Kauppa 20-49
Työntekijä irtisanottu HeKo-syillä 26.9.2016. Työsuhde päättynyt 26.10.2016
asia sovittu
siivooja
asia sovittu.
Siivooja 0-4
Alipalkka
Sovitteluistunnossa päästy sovintoon.
Kauppa 5-9
Laiton irtisanominen
Asia loppuunkäsitelty sovintoistunnossa.
Myyjä Kauppa 250-499
sovittu tuomioistuinsovittelussa
Myyjä Kauppa 10-19
Työntekijä irtisanottu tuta-syillä 3kk sen jälkeen kun myymälään palkattu uusi työntekijä.
Asia on sovittu.
Kotipalvelutyöntekijä Muut 20-49
Työsuhteen perusteeton päättäminen, irtisanomisajan noudattamatta jättäminen ja raskaudesta johtuva syrjintä
Asia sovittu työnantajan kanssa.
parturi-kampaaja Erityisalat 0-4
Työsuhteen purkaminen.
Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työsuhteen päättäminen ilman lain mukaisia perusteita, syrjintä sairauden vuoksi
kerrossiivous ja vastaanotto Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työehtosopimuksen mukainen palkka, lisät ja JP-korvaukset
Parturi-kampaaja Muut 0-4
Työsuhde oppisopimuksella, palkkaa maksettu n. 3€/tunti. Lisäksi sairasajan palkkaa ja lisä- sekä ylityötunteja maksamatta.
myyntisihteeri Muut 5-9
irtisanominen työnantajan toimesta
toimistoassistentti Ei tiedossa
Irtisanomistilanteen selvittäminen ja vajaiden työtuntien korvaaminen
siivooja
Erityisalat 10-19
kohde-esimies
Epäasiallinen kohtelu toistuva, mahdollinen syrjintä epäily
Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkamuutos.
Erityisalat 500-999
Palkkasaatava
myyjä Kauppa 500-999
TYösuhde irtisanottu
kioskimyyjä Erityisalat 100-249
alipalkka
Muut 5-9
Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkamuutos.
Tarjoilija 0-4 Lappi
Työvuorolistat ei tule ajallaan, ei makseta sairasajan palkkaa, ei tehdä työsopimusta, työpaikalla asiat rempallaan monessa suhteessa. Suurin asia, ettei varavastaavanlisiä ole maksettu koko työsuhteen ajalta. Tuntipalkka alennettu yhtäkkiä ja muutakin palkkaa puuttuu.
Muut 20-49
siivooja Erityisalat 20-49
siivooja Kiiteistö- ja siivous Ei tiedossa
Erimielisyys pisteytyksestä. Voiko työnantaja yksipuolisesti vaatia uudelleen pisteytystä, muuttaa yhteisesti hyväksyttyä pisteytystä kun työssä ei ole tapahtunut muutosta
siivooja Muut 1000-
myyjä Kauppa 100-249
palkkasaatava + noudatettava työehtosopimus
Muut 5-9
siivooja Erityisalat 20-49
myyjä Kauppa 100-249
varastotyöntekijä Kauppa 100-249
Oliko työnantajalla työsopimuslain mukainen irtisanomisperuste työntekijästä johtuvasta syystä?
kahvilamyyjä Erityisalat 100-249
Alipalkka
varastoesimies Kauppa Ei tiedossa
Työnantaja ei ole maksanut työehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia työntekijälle.
myyjä Kauppa 100-249
Palkkasaatava ja noudatettava työehtosopimus
ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 250-499
Tuotannollisin ja taloudellisin syin irtisanottu.
kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
Ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 1000-
Työntekijä lomautettu 19.4.2019. Tarjottu työtä jatkuvasti, mutta lomautusta ei ole keskeytetty.
kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
lasittaja 5-9 Pohjois-Karjala
Työsuhteen purku
Kahviasiantuntija Muut Ei tiedossa
Sairausajan palkanmaksun suuruden epäselvyys
myyjä Kauppa 0-4
Työsuhde päättynyt työnantajan toimesta. Palkkasaatavia sekä työtodistus saamatta.
Kiinteistönhoitaja Muut 1000-
ratamestari
liikkeenluovutus
ratamestari Muut 5-9
liikkeenluovutus
myyjä Kauppa 100-249
Alipalkka
kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
keittiötyöt Erityisalat 0-4
Työsuhteen päättäminen sairauden takia
Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkamuutos.
PAMin muut Ei tiedossa
Palkkamuutos.
ajojärjestelijä
palkkasaatava
kioskimyyjä Erityisalat 100-249
Alipalkka
myyjä/korjaaja Kauppa 5-9
Majoitus- ja ravitsemus
Majoitus- ja ravitsemus 5-9
PLM Turun alue Majoitus- ja ravitsemus 1000-
PLM:n vapautus-, matkustusaika ja YT-lain mukaisten tehtävien suorittamiseen käytettävä aika.
kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Irtisanottu henkilökohtaisin syin
kioskimyyjä Erityisalat 100-249
Alipalkka
Hotellipäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Työnantaja ei suostu maksamaan tuntipankkiin kertyneitä tunteja.
palveluneuvoja Muut 250-499
Työnantaja ei maksa provisiota irtisanomisajalle
teatterityöntekijä Erityisalat 100-249
Työsuhde päätetty varoituksiin ja puhutteluihin vedoten
myyjä Kauppa 1000-
Irtisanominen, palkkasaatavat
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Tuntipalkka ei TESin mukainen ja suorittamatta työaikakorvauksia ja lomapalkkoja.
Muut Ei tiedossa
Palkan alentaminen ilman irtisanomista.
Palvelupäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 250-499
Työntekijä tullut raskaaksi. Koeaikapurku.
Visualisti Kauppa 1000-
Työtapaturma. Työntekijän saama vaikea silmävamma kun lasinsirpale mennyt silmään. Tässä vaiheessa autamme henkilöä loppulausunnon laatimisessa poliisille.
Parturi-kampaaja Muut 0-4
Työsuhde oppisopimuksella, palkkaa maksettu n. 3€/tunti. Lisäksi sairasajan palkkaa ja lisä- sekä ylityötunteja maksamatta.
pelimyyjä Erityisalat Ei tiedossa
Onko työnantajalla ollut työsopimuslain mukainen peruste irtisanoa työntekijä henkilökohtaisella perusteella?
Vuoroesimies
Epäasiallinen kohtelu toistuva, mahdollinen syrjintä epäily
kioskimyyjä Erityisalat 100-249
Alipalkka
Kuorma-autonkuljettaja
Kahvilamyyjä Kauppa 5-9
Työsuhde purettu rikosepäilyn vuoksi.
Kokki
Päätetään oikeusavustajasta 17.8.2017 oikeusapukokouksessa.
Kalustemyyjä Kauppa 0-4
Palkkasaatavaa.
kioskimyyjä Erityisalat 100-249
Alipalkka
Kohdevastaava Muut 250-499
Koeaikapurku. Uutta koeaikaa ei voi laittaa, jos on ollut samassa työssä aikaisemmin henkilöstöä vuokraavan yrityksen kautta.
Kaivinkone kuski
Työntekijä irtisanottu tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä, vaikka samaan aikaan työnantaja hakee kahta työntekijää samoihin työtehäviin.
(pää)kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatavia
Myyjä Erityisalat 100-249
Eriävä tulkinta työsuhteen vakiintumisesta ja siihen littyvistä etuisuuksista.
kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
myyjä Kauppa 100-249
Palkkasaatava + noudatettava TES
varastotyöntekijä Muut 1000-
Äitiysloman palkanmaksu ja määräaikaisen työsopimuksen kesto.
Liikennemyymälätyöntekijä Kauppa 500-999
Sairasajan palkanmaksu
Kiiteistö- ja siivous 1000-
Erimielisyys pisteytyksestä. Voiko työnantaja yksipuolisesti vaatia uudelleen pisteytystä, muuttaa yhteisesti hyväksyttyä pisteytystä kun työssä e ole tapahtunut muutosta
kahvilamyyjä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työnantaja kadonnut. Palkkasaatavia ja työsuhde purkautunut
valvomonhoitaja Muut 1000-
Palkkasaatavat
Kokkiapulainen Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Alipalkkaus sekä lomarahat.
Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkamuutos.
myyjä Kauppa 1000-
Työsuhde purettu
Parturi-kampaaja Muut 0-4
Työsuhde oppisopimuksella, palkkaa maksettu n. 3€/tunti. Lisäksi sairasajan palkkaa ja lisä- sekä ylityötunteja maksamatta.
Turvatarkastaja Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työnantaja irtisanonut henkilökohtaisilla syillä varoitusten jälkeen.
palveluneuvoja Erityisalat Ei tiedossa
Lisiä maksamatta
kokki Majoitus- ja ravitsemus 100-249
työsuhteen päättyminen
pizzakokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Myyjä 0-4
Työskennellyt 15h/viikko sopimuksella, työtunnit jääneet vajaaksi koko työsuhteen ajalta. Keskusteltu työnantajan kanssa, ei suostu korvaamaan.
Esmies Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Palkkasaatava
huoltomies Kiiteistö- ja siivous 20-49
Työsuhde purettu työnantajasta johtuvasta syystä.
kioskimyyjä Erityisalat 100-249
alipalkka
kioskimyyjä/myymäläpäällikkö Erityisalat 100-249
Alipalkka
optikkomyyjä Kauppa 500-999
Työsuhteen irtisanominen.
siivooja Kiiteistö- ja siivous 20-49
siivooja
Työnantaja ilmoittanut isyyslomalla, että ei tarvitse enää tulla töihin.
palveluneuvoja Muut 250-499
Provisiopalkan maksu ja määräytymisperuste?
myyjä Erityisalat Ei tiedossa
Vuosivapaat, sairausloma-ajan lisät, lomakorvaus oikealla prosentilla sekä lomarahat maksamatta.
myyjä Kauppa 0-4
HeKo-syillä tapahtunut irtisanominen
Siivooja Kiiteistö- ja siivous 1000-
kahvilamyyjä Erityisalat 100-249
Alipalkka
kahvilamyyjä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
kahviomyyjä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Liikkeenluovutus
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Työsuhde purettu / irtisanottu
Erityisalat 250-499
Työehtosopimuksen mukaisten palkankorotusten maksaminen työntekijälle.
kahvilamyyjä Erityisalat 100-249
Alipalkka
Järjestyksenvalvoja
Järjestyksenvalvojan avustaminen käräjäoikeudessa. Jäsentä syytetään pahoinpitelystä.
asiakaspalvelija Kiiteistö- ja siivous 1000-
Ansionmenetys
IT engineer
Siivooja Kiiteistö- ja siivous 10-19
Työnantaja ei ole maksanut mm. työaikalisiä eikä kaikkia ylitöitä.
Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työnantaja ei ole tarjonnut työsopimuksen mukaisia työtunteja, epäselvyydet tasoittumisjärjestelmään liittyen.
kiinteistönhoitaja Kiiteistö- ja siivous 5-9
Työsuhteen päättymiseen liittyvät erimielisyydet työntekijän ja työnantajan kesken.
Kiinteistöhoitaja Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työsuhde irtisanottu työajan noudattamatta jättämisen perusteella. TA:n mukaan TT:ää on saaanut asiasta varoituksia. TT kiistää.
varastotyöntekijä Muut 50-99
parturi-kampaaja Erityisalat 100-249
Palkkoja maksamatta, loppupalkan tarkistus, ylityöt
Siivooja Kiiteistö- ja siivous 0-4
Työnantaja on maksanut liian pientä palkkaa ja maksanut lopputilinkin väärin.
Myyjä
Työnantaja ei ole maksanut työehtosopimuksen mukaisia lisiä.
Uimavalvoja Erityisalat 5-9
Lomakorvaus maksamatta osittain
Kiiteistö- ja siivous 5-9
Palkka alle tessin
Kiiteistö- ja siivous 5-9
Ta irtisanonut varoitusten jälkeen.
Teknikko Muut 50-99
Työehtosopimuksen mukaisia palkankorotuksia maksamatta työntekijälle
vartija Kiiteistö- ja siivous 10-19
Työnantaja jättänyt palkkoja maksamatta työsuhteen ajalta.
Erityisalat 100-249
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Kiiteistö- ja siivous 100-249
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Erityisalat 100-249
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Kiiteistö- ja siivous 250-499
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Erityisalat 100-249
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Kiiteistö- ja siivous 250-499
Erimielisyysmuistio koskien työsuhteen irtisanomista yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen.
Kauppa 1000-
Lomakertymä palkalliselta ammattillisesta kuntoutuksesta
Kiiteistö- ja siivous Ei tiedossa
Vuosilomapalkan laskentatapa jaksotyössä kiinteistöpalvelualalla.
kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Työntekijä on bangladeshilainen ja työskentelee intialaisessa ravintolassa. Työnantaja kohtelee työntekijää kuin orjaa. Kuukausittaiset työtunnit ovat noin 300 tuntia. Työstä maksettava peruspalkka on reilusti alle työehtosopimuksen. Työntekijä allekirjoittanut useamman paperin, mutta ei ole saanut itselle yhtään kappaletta, ei edes työsopimusta. Työntekijä ei ole aiemmin uskaltanut työpaikan ja oleskeluluvan menettämisen pelossa ottaa asioita puheeksi. Työnantaja on uhkaillut työntekijää puuttumaan asioihin.
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantajan konkurssi ja palkkasaatavat
Vuoropäällikkö
Ylityötuntien palkkasaatavat.
vastaanottovirkailiija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Lomakorvaus ja vuosivapaat maksamatta. Työnantaja ilmoittanut konkurssista.
Kauppa 500-999
Työntekijä on irtisanoutunut epäasiallisen kohtelun vuoksi ja mahdollinen työsuojelurikkomus?
toimitilavastaava Muut 100-249
Kilpailukieltosopimus
myyjä Muut 5-9
Työntekijä irtisanottu varoitukseen vedoten
Varastotyöntekijä Kauppa 100-249
Työsuhteen päättyminen
serviceman Kiiteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
Kiiteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
huoltomies Kiiteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
Kiiteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
huoltomies Kiiteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
Kiiteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
rakennusmies Kiiteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
Kiiteistö- ja siivous 50-99
Työnantajan syrjintä
Kauppa 50-99
Palkka, loamutus kohdistunut vain yhteen työntekijään
Kauppa 250-499
varastotyöntekijä Muut 50-99
Työsuhteen päättyminen.
Laitoshuoltaja Ei tiedossa
kokki Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työsuhde purettu
Kioskimyyjä. Kauppa Ei tiedossa
Työnantaja päättänyt työsuhteen koeaikaan vedoten, vaikka koeaika oli jo umpeutunut. Työntekijä oli siirtynyt uuden TA:n palvelukseen kauppiaan vaihdon myötä ja tällöin tehty uusi sopimus, jolla sovittu uusi koeaika.
varastotyöntekijä Muut 500-999
Liikkeenluovutuskysymys, onko työntekijä siirtynyt vanhana työntekijänä
varastotyöntekijä Kauppa 1000-
Sairausajan palkanmaksuvelvoite
toimisto- ja viestintäassistentti
koeaikapurku
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
keittiöpäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Kauppa 500-999
Kielilisä
ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Varavastaava Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Epäselvä työsuhteen jatkumiseen tai päättymiseen liittyvä tilanne, jossa työnantajan epäillään toimineen lain vastaisesti.
Turvatarkastaja Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työnantaja ei tarjonnut työsopimuksen mukaisia työtunteja perhevapaalta palaavalle työntekijälle.
siivooja Kiiteistö- ja siivous Ei tiedossa
Työsuhde irtisanottu varoitukseen vedoten
Kauppa 10-19
myyjä Muut 20-49
Työntekijän työsuhde irtisanottu äitiyslomalla.
cleaner Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työsuhde irtisanottu työntekijästä johtuvasta syystä.
kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Onko työnantajalla ollut tuta-perusteet irtisanoa raskaana oleva työntekijä?
siivooja Erityisalat 100-249
palkkasaatava
keittiöpäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 10-19
työaikapankki tunnit maksamatta
kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Palkkasaatava työnantaja tehnyt omia vähennyksiään työsuhteen päättyessä.
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 500-999
Tehty koeaika purku
siistijä Kiiteistö- ja siivous 0-4
koeaikapurku
vartija Muut Ei tiedossa
siirto työtehtävissä
huoltamotyöntekijä Muut 10-19
Alipalkka
myyjä Erityisalat 10-19
Työvuoroja peruttu eikä ole maksettu perutuista vuoroista palkkaa.
kokki Muut 500-999
työsuhde purettu
siivooja 10-19
Palkkasaatavia ja sopimustunnit ei täyty
siivooja 10-19
Sopimustunnit ei täyty ja ylitöitä ei ole maksettu
myyjä / muotineuvoja Kauppa 1000-
Työtunnit tiputettu vaikka samalle osastolle tullut toinen työntekijä
astijahuoltaja Majoitus- ja ravitsemus 1000-
yt: t käymättä työtehtäviä muutettu
myyjä Muut 5-9
irtisanominen
siivooja Kiiteistö- ja siivous 50-99
Sairasajanpalkkaa samatta ja ylityöt maksamatta
rakennussiivous 5-9
irtisanottu Tuta syillä
Kanttiinin vastaava Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
sairasajan palkkaa saamatta sekä lopputili
kokki/tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työsuhde purettu epäilyttävin perustein
kerroshoitaja,vastaanottovirkailija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
työnantaja luvannut enemmän tuntej kuin antanut
Opas Erityisalat 5-9
Työnantaja perinyt palkasta 2 ylimääräistä vuokraa
Opas Erityisalat 5-9
Ei ole maksettu loppupalkkaa ollenkaan.
Maanrakennustyöntekijä 0-4
3 päivän palkka ja lomakorvaus koko työsuhteesta saamatta
Myyjä/kassa Kauppa Ei tiedossa
Työnantaja ei nosta sopimustunteja eikä tarjoa lisätöitä
Järjestyksenvalvoja Muut 0-4
Työnantaja ei tarjoa tunteja
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Melkeinpä kaikki asiat epäkunnossa työsopimuksessa ja työsuhteessa
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Melkein kaikki asiat olleet päälaellaan
Myyjä/vastaava Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Irtisanottu tuta-syillä. Ensin ilmoitettu, että työntekijät on varkaita ja tehdään poliisitutkinta.
Parturi-Kampaaja Erityisalat 100-249
Ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Optinen Myyjä Kauppa 250-499
siivooja Kiiteistö- ja siivous 0-4
Palkkasaatava
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
koeaikapurku vaiko irtisanominen
myyjä Kauppa Ei tiedossa
palkkasaatava
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Palkkasaatavia
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Palkkasaatava
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Palkkasaatava
siivooja Kiiteistö- ja siivous 1000-
Sairasajan palkka
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkasaatava
Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Turvakamera-asentaja
Myyjä
Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Siistijä Kiiteistö- ja siivous 1000-
Kauppa 500-999
grillimyyjä
Keittiöpäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Rakennussiivooja Kiiteistö- ja siivous Ei tiedossa
Kokki Pirkanmaa
Esimiesharjoittelija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Vuoropäällikkö Muut 20-49
Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Myymälätyöntekijä/valjasseppä
Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Myyjä Kauppa 5-9
Kahvilamyyjä Muut 20-49
Siistijä Kiiteistö- ja siivous 1000-
Hyllyttäjä Erityisalat 20-49
Ilmastointiasentaja
Baaritarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Myyjä Erityisalat 10-19
Vastuulisä
myyjä
Palkkasaatava
myyjä
Palkkasaatava
Kiinteistönhoitaja 0-4
Keittiötyöntekijä Muut 250-499
Henkilökohtainen johtavassa asemassa oleva henkilö Kauppa 0-4
parturi-kampaaja 0-4
Työsopimuksen mukaiset tunnit eivät ole toteutuneet.
Kiinteistönhoitaja Kiiteistö- ja siivous 10-19
Palkkasaatava
Kioskimyyjä Kauppa 0-4
Huoltamomyyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkasaatava
Varastotyöntekijä, jakeluauton kuljettaja Muut 0-4
Palkkasaatava
tarjoilija Kauppa 5-9
jäätelönvalmistaja Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työnantaja maksanut palkkaa väärän palkkaryhmän mukaan
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työsuhde irtisanottu kahden varoituksen jälkeen. Työntekijä kiistää varoitukset.
Talonmies 0-4
rakennusalan työtehtävät Muut 5-9
asentaja Muut 5-9
myyjä Kauppa 1000-
Muut 100-249
Työntekijä on ilmoittanut työnantajalle työpaikka kiusaamisesta. Työnantajalta tullut vastatoimia ja asiassa ilmennyt ristiriitoja työlainsäädännön ja TES kanssa.
Pizzeria työntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Muut 50-99
Työnantaja vähentanyt KIKY palkkaa takautuvasti kahdella eri tavalla, vaikka KIKY tunnit tehty.
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantajan painostuksesta johtuen, työntekijä päätti työsuhteen.
Kauppa 5-9
Jäsenellä pitkäaikainen sairaus työnantajasta johtuen. Etsitään erilaisia keinoja asian hoitamiseksi.
Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Työntekijän työasuhde päätetty työntenijästä johtuvista syistä. Tutkitaan päättämisen perusteita.
Kauppa 0-4
Työsuhde päättynyt koajalla. Todennäköinen syy työsuhteen päättämiselle on tosiasiassa raskaus.
Siivooja Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työnantaja päättänyt työsuhteen TSL 8:3 § mukaisesti. Tälle ei ole persuteita. Myös irtisanomispersute epäselvä, mutta perusteet voivat olla irtisanomiselle.
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
housekeeper Muut 250-499
Työntekijän työsuhde irtisanottu kirjallisten varoitusten jälkeen.
Vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja kiistänyt osan saatavista palkkaturvalle vastatoimena. Haetaan saatavia konkurssipesästä ja valvotaan konkurssipesän jako.
Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Jäsen kokee työnantajan "savustavan". Toinen samanlainen juttu samalta työnantalta.
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Ta on teettänyt alle sopimustuntien eikä ole maksanut eroitusta. Mahdolliset ylityökorvaukset maksamatta
Muut 1000-
Palveluohjaaja Kiiteistö- ja siivous 1000-
Tarjoilija-Barista Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja ei ole maksanut palkkaa palkkapäivänä.
Baarimestari Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Puuttuva loppupalkan ja lomarahan määrä.
Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja ei ole maksanut palkkaa lainkaan.
Kahvilapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja ei ole maksanut työsuhteen ajalta lainkaan palkkaa.
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
TA ei ole maksanut loppupalkkaa
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Loppupalkka maksamatta
siivooja Kiiteistö- ja siivous 0-4
siivooja Kiiteistö- ja siivous 0-4
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työntekijän mukaan työsuhteen aikana on jätetty maksamatta mm. työaikalisiä ja ylitöitä.
siivooja Kauppa 0-4
Loppupalkkaa maksamatta
Fundraiser Muut
Työnantaja ei ole maksanut lainkaan palkkaa.
myyjä Kauppa 100-249
Irtisanomisen perusteiden tarkistaminen
Siivooja Muut 250-499
Työntekijä oli merkinnyt vuosilomansa väärin järjestelmään. Työnantaja edustaja oli kuitenkin käynyt hyväksymässä työntekijän loman. Työnantaja oli irtisanonut työntekijän työsuhteen aiheettoman poissaolon perusteella.
myyjä Kauppa 250-499
Työntekijän koeaikapurku muutettu irtisanomiseksi henkilökohtaisista syistä
kassa/elintarvikemyyjä
Työnantaja vähentänyt työntekijän työtunteja ja osa-aikaistanut hänet.
Kauppa 50-99
Fundraiser
Majoitus- ja ravitsemus 1000-
Palveluohjaaja Kiiteistö- ja siivous 0-4
Lomapalkka ja -raha suorittamatta
grillimyyjä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Varoittaminen ja perusteet siihen epäselvät
esimies Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työnantaja sulkenut paikan ja jätetty palkat , irtisanomisaika ja lomakorvausket maksamatta
huoltomies Kiiteistö- ja siivous 5-9
Pitämättömät vuosilomat,kun maksettu aina lomakorvausta, jokaisen palkanmaksun yhteydessä.
Vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Yritys lopettanut toiminnan ja palkanmaksu joulukuulta ja irtisanomisaika suorittamatta
Operation manager Majoitus- ja ravitsemus 10-19
baaritarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Asiakkuuspäälikkö Muut
Koeaikapurku epäasiallisin perustein
Kiiteistö- ja siivous 100-249
Työsuhteen irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla syillä
lastenhoitaja Muut 10-19
Määräaikaisten sopimusten ketjuttaminen
pitopalvelu työntekijä/ruokala 0-4
Palkat suorittamatta työsuhteen ajalta
kassa/tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Työsuhde pääätetty koeajalla, siitä sopimatta
autonkuljettaja Muut
Työsuhteen olemassa olo ja tapaturmakorvaus
Security Expert Kiiteistö- ja siivous 50-99
Irtisanominen alisuoriutumisen johdosta
kiinteistönhoito Muut 1000-
Työsuhteen irtisanominen perustettomasti.
Muut 50-99
Talonmies Kiiteistö- ja siivous
Työnantaja vaatii työntekijää päivystämään mutta ei suostu maksamaan päivystyskorvausta perustellen, että päivystyskorvaus on pisteytetty palkkaan. Päivystyksestä ei ole tehty kirjallista sopimusta.
Myyjä Kauppa 0-4
Talous- ja myyntiassistentti Erityisalat 20-49
Kampaaja
myyjä Kauppa 1000-
Muut 1000-
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Kiiteistö- ja siivous 1000-
Sovitun vuorotteluvapaan peruminen työnantajan puolelta
Kauppa 0-4
Työehtosopimuksen lisän maksaminen työntekijöille.
Kauppa 5-9
Työnantaja on työsuhteen alusta saakka käyttänyt väärää palkkaryhmää ja tätä kautta on muodostunut alipalkkaus.
varastotyöntekijä Muut 50-99
Työsuhteen ehtojen muuttaminen ja työsuojelu-asiat
kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Kiiteistö- ja siivous 1000-
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työnantaja jättää palkan osia ja korvauksia maksamatta.
myyjä Kauppa Ei tiedossa
Omille osa-aikaisille ei tarjota lisätunteja
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työntekijälle tarjottujen työtuntien määrää laskettu siitä tasosta, jolle se oli vakiintunut. Työntekijän oman selvityksen mukaan ei ole maksettu sairasajan palkkaa, iltalisiä, sunnuntaikorvauksia, vv-korvauksia. Palkka ollut 1.1.2019 asti alle taulukon. TT:n mukaan ei ole saanut pitää lomiaan. Myöskään työtodistus ei täytä työsopimuslain vaatimuksia aj on epäasiallinen. TT:n selvityksen mukaan työskentelyolosuhteet eivät ole olleet asiallisia. TT:lle on huudettu ja käyttäydytty muutoinkin epäasiallsesti. TT näkemyksen mukaan hänellä oli oikeus päättää työsuhteensa noudattamatta irtisanomisaikaa TA:n epäasiallisen käytöksen ja sopimusloukkauksien vuoksi.
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työntekijälle on maksettu alipalkkaa. Ei ole maksettu iltalisää, sunnuntaikorvauksia eikä vv-korvauksia. TA käyttäytynut myös epäasiasiallisesti ja rikottu työsuojelumääräyksiä muun muassa pakottamalla työskentelemään sairaana. TT ei ole myöskään saanut pitää vuosilomaa. TA myös vähensi TT:n tunteja vakiintuneesta tasosta. TT on kertomansa mukaan sairastunut masennukseen työnantajan hyväksikäytön ja epäasiallisen käytöksen seurauksena. TT:n näkökulman mukaan hän joutui irtisanoutumaan työstä noudattamatta irtisanomisaikaa kaikkien epäkohtien ja TA:n epäasiallisen käytöksen vuoksi. Työtodistus ei ole myöskään asiallinen.
myyjä Kauppa 1000-
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Koeaikapurku
Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työntekijä irtisanottu taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä. Lomakorvaus maksamatta, samoin VV-vapaat koko työsuhteen ajalta. Yrityksellä on taloudellisia vaikeuksia, mutta ei ole haettu konkurssiin.
ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkaa maksamatta. Irtisanottu ilman irtisanomisaikaa.
Rakennusapumies Muut 20-49
Työnantaja on kieltäytynyt maksamasta sairausajan palkkaa, vaikka työntekijä on toimittanut asianmukaiset sairauslomatodistukset.
Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työsuhteen päättyminen, irtisanomisajan palkka, lomakorvaukset
Kauppa 0-4
Ruokailupalvelutyöntekijä Kiiteistö- ja siivous 1000-
koeaikapurku
baarimikko
Sopimuksen mukainen palkkasaatava
Kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Liian alhainen tuntipalkka. Lomakorvauksen tarkistus.
ripsimuotoilija, kampaaja, kosmetologi,
Työsuhteen ehtojen muuttaminen
Kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Työnantaja irtisanoi työntekijän vakituisen työsopimuksen 1 pv:n sairastamisen jälkeen
Ompelija Kauppa 250-499
Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi
Ompelija Kauppa 250-499
Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi
Myyjä Kauppa 250-499
Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi
Myyjä Kauppa 250-499
Työsopimuksen päivittäminen tehtyjä tunteja vastaavaksi
Pakettiautonkuljettaja
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Myyjä Kauppa 250-499
Myyntialuevastaava/myyjä/käyttötavaraosaston2 Kauppa 1000-
Palkkaryhmän ja vastuulisä
Kokki/asiakaspalvelija Muut 20-49
Siivooja Kiiteistö- ja siivous 10-19
Järjestyksenvalvoja Erityisalat 10-19
Työnantaja irtisanonut työntekijän vanhaan terveysasiaan vedoten.
Laitoshuoltaja Kiiteistö- ja siivous 10-19
Myyjä
Keittiöapulainen Majoitus- ja ravitsemus
Palkkasaatava
Muut 100-249
Erimielisyysmuisto koskien palkkausta
myyjä Kauppa 1000-
vuoropäällikkö Kauppa 250-499
Työsuhde päätetty varoitukseen vedoten
ravintolatyöntekijä Kauppa 250-499
Palkkasaatavia
siistijä Kiiteistö- ja siivous 50-99
Ylityöt maksamatta, koeaikapurku
Muut 20-49
TESsin yleissitovuus. kielilisä
Majoitus- ja ravitsemus 0-4
keittiöapulainen Majoitus- ja ravitsemus 1000-
Työnantaja perunut jo toistamiseen luvatun työsuhteen.
varastotyöntekijä Muut 100-249
Kokemusvuodet
Warehouse worker Muut 100-249
Kauppa 20-49
kiinteistöpäivystäjä Kauppa 5-9
varastotyöntekijä Muut 100-249
Lomarahoja ja sairausajan palkkaa saamatta
Kiiteistö- ja siivous 0-4
Palkka maksamatta. Työnantajaan ei saa yhteyttä
myyjä Kauppa 1000-
Työtuntien vähentäminen. Uusia työntekijöitä palkattu
visualisti Kauppa 1000-
Työntekijän palkkaa alennettu
assistentti Kauppa 1000-
Henkilökohtaisen lisän laskeminen
myyjä Kauppa 1000-
Henkilökohtaisen lisän alentaminen
myyjä Kauppa 1000-
Henkilökohtaisen lisän poisto sopimustuntipalkasta
myyjä Kauppa 1000-
Työntekijältä poistettu kokonaispalkasta henkilökohtainen lisä, joka johtanut irtisanoutumiseen.
Graphic Designer 20-49
Työsuhteen perusteeton päättäminen
kiinteistönhoitaja Kiiteistö- ja siivous 20-49
Myyntineuvottelija Erityisalat 100-249
myyjä Kauppa 1000-
Tarjoilija Erityisalat 0-4
Palkkaturvahakemus
Tarjoilija Erityisalat 0-4
Palkkaturvahakemus
Parturi-kampaaja Kauppa 1000-
Työkokemusvuosien laskenta palkkaukseen
vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus 10-19
kokki Majoitus- ja ravitsemus 10-19
vartija Kiiteistö- ja siivous 1000-
Palkkasaatava
myyjä Kauppa Ei tiedossa
henkilökohtainen avustaja 0-4
asiakaspalveluneuvoja Erityisalat 100-249
kahvilaesimies Muut 10-19
baarityöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Myymäläpäällikkö Kauppa 10-19
Muut 5-9
koulunkäynnin ohjaaja Muut 500-999
kokki Majoitus- ja ravitsemus 1000-
Bar Manager Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
myyjä Kauppa 0-4
keittiötyöntekijä
Konttityöntekijä Muut 1000-
parturi-kampaaja Erityisalat 100-249
siivooja Muut 20-49
varastomies Kauppa 20-49
kokki Majoitus- ja ravitsemus 0-4
myyjä/ravintolatt Kauppa Ei tiedossa
tarjoilija
Supervisor Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
markkinointipäällikkö Muut 0-4
Saamatta jäänyt irtisanomisajanpalkka ja lomakorvauksia.
Varastotyöntekijä Kauppa 20-49
Työsuhde irtisanottu työntekijästä johtuvasta syystä.
Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Alipalkattu ei maksettu lisiä, vuosivapaat maksamatta. Nollasopimuksella..
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Määräaikaisen sopimuksen päättymiseen liittyvät asiat ja odotusajanpalkka.
kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Työsuhde päättynyt 15.112019. Loppupalkka maksamatta.
Kauppa 5-9
Kutsuttavan sopimuksella ja työtunnit loppuneet ja palkattu uusia työntekijöitä
Kauppa 5-9
Kutsuttavan sopimuksella ja työtunnit loppuneet ja palkattu uusia työntekijöitä
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Alipalkattu, maksamatta vuosivapaat koko työsuhteen ajalta.
Kauppa 5-9
Maksetaan 37.5 tunnista, viikkotunnit 40 tuntia.
Majoitus- ja ravitsemus 20-49
Työsuhde päätetty koeaikana ja heti tämän jälkeen jatkettu työsuhdetta extrana.
Kauppa 10-19
Yhdeksän päivän palkka maksamatta.
Siivooja Kiiteistö- ja siivous Ei tiedossa
Palkka maksamatta yhdeltä tyäpäivältä.
Tuotantotyöntekijä Erityisalat 50-99
Koeaikapurku
tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Maksamattomia palkkoja.
Siivooja Kiiteistö- ja siivous 1000-
Ei ole tarjottu työsopimuksen mukaista työtä.
vartija Kiiteistö- ja siivous 20-49
Työntekijän työsuhde päätetty ja palkkasaatavat.
Puhtaanapitäjä Kiiteistö- ja siivous 20-49
Alipalkka
Puhdistustyöntekijä Kiiteistö- ja siivous 20-49
Alipalkka
Palveluohjaaja Kiiteistö- ja siivous 1000-
Kiiteistö- ja siivous 1000-
Kiiteistö- ja siivous 1000-
Palveluvastaava Kiiteistö- ja siivous 1000-
Laitoshuoltaja Kiiteistö- ja siivous 1000-
Partur-kampaaja Erityisalat 100-249
Parturi-Kampaaja, työaikalisät saamatta
Erityisalat 50-99
Erityisalat 50-99
Kauppa 5-9
myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkasaatavia
kokki Ei tiedossa
Työnantaja on siirtänyt henkilön vuokrafirman palvelukseen ja tehnyt koeaikapurun tai irtisanomisen.
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkaka maksamatta syys-lokakuu
Tarjoilija
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Ylityöt ja pyhätunnit maksamatta
varainhankkija Muut Ei tiedossa
Työntekijälle ei ole maksettu työehtosopimuksen eikä työsopimuksen mukaista palkkaa
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Lomakorvaus ja TESin mukaiset lisät
myyntineuvottelija Muut 50-99
Työnantaja irtisanonut, kun työntekijä ei päässyt vaadittuun myyntitavoitteeseen
Kauppa 10-19
Ta pidättänyt loppupalkasta tasurin miinustunnit
Tekninen tuottaja Muut 5-9
Sanottu irti tuta-syin. Ei perusteita
Siistijä Kiiteistö- ja siivous 0-4
Työnantaja edellyttää työntekijää kuljettamaan työvälineitä omassa autossaa, mutta ei maksa kilometrikorvausta, eikä työaikaa siirtymiltä.
Kiiteistö- ja siivous 10-19
Työsuhde purettu koeajan viime metreillä, asiakaspalautteisiin vedoten.
optinen myyjä Kauppa 250-499
Kiinteistönhoitaja Kiiteistö- ja siivous 50-99
Työnkteijällä useiden tuhansien eurojen palkkasaatavat. TA järjesti leikki-YT:t ja irtisanoi työntekijän.
Kiinteistötyöntekijä Kiiteistö- ja siivous 50-99
Työntekijällä useiden tuhansien eurojen palkkasaatavat. TA järjesti leikki-YT:t ja irtisanoi työntekijän.
Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Liikkeen luovutus. Työsuhde irtisanottu luovuttajan toimesta
Myyjä Kauppa 0-4
Puuttuvat työtunnit sekä työnantaja tehnyt vähennyksiä palkasta.
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Työnantaja on asetettu konkurssiin ja palkkoja on maksamatta.
Muut 10-19
Arkipyhäkorvaukset maksamatta
Kokki Majoitus- ja ravitsemus 100-249
Erimielisyys tilanteessa, jossa työntekijä on sairastunut kesken vuosiloman ja jäljellä oleva loman osa olisi tullut siirtää.
Kauppa 1000-
Työsuhteen purku
toimitilahuoltaja Erityisalat 100-249
Kauppa Ei tiedossa
Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen irtisanominen, raskaussyrjintä
ravintolatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus 50-99
Työnantaja ei kelpuuta sairaanhoitajan kirjoittamaa todistusta työkyvyttömyydestä.
Kokki Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Työnantaja on päättänyt työsuhteen epäselvissä olosuhteissa ja jättänyt ylityökorvaukset maksamatta.
Kokki Majoitus- ja ravitsemus 5-9
Sairausajan palkka puuttuu.
myyjä Kauppa 20-49
Työnantaja kieltäytyy sopimustuntien tarkastelusta
Huoltamotyöntekijä Kauppa 20-49
Syrjintä sairauden johdosta
Myyntiassistentti Muut 10-19
Provisiopalkan muutos ilman irtisanomisaikaa
kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
kokki Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkka maksamatta
Ravintolapäällikkö Majoitus- ja ravitsemus
Loppupalkkojen maksaminen sekä palkkalaskelmien antaminen työntekijälle.
Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Palkkasaatavat Tuta-syin irtisanottu
Kiiteistö- ja siivous 100-249
Sairauslomapäivät muutettu kesälomapäiviksi työsuhteen päättyessä
cleaner
Muut 500-999
Ta ei maksa olosuhdelisää
huoltamotyöntekijä Kauppa 5-9
Palkkaa ja ylityötä maksamatta
Hallivastaava PAMin muut 0-4
Työntekijälle annettu useita varoituksia, jotka työntekijän näkemyksen mukaan ovat olleet heppoisin perustein annettuja syistä, joiden perusteella muut eivät ole varoituksia saaneet. Työntekijä on kertonut kiistäneensä varoitukset. Irtisanominen tehty samana päivänä kun viimeinen varoituskin on annettu. Lisäksi työntekijälle varattu mahdollisuus tulla kuulluksi vasta irtisanomisen jälkeen. Kiistaa myös autoedusta.
Erityisalat 20-49
Palkkasaatava
Veteraaniavustaja Muut 100-249
Työantaja purkanut työsuhteen
myyjä Kauppa 5-9
Kaupan TES:n mukaisia lisiä maksamatta
Kiinteistönhuolto, maalaus, saneeraustyöt Kauppa 0-4
Siivooja Kiiteistö- ja siivous 100-249
Määräaikaiset työsopimukset ilman perusteita
Kahvilatyöntekijä Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkaturva
Emäntä 50-99
Huoltamotyöntekijä Muut 0-4
Palkkasaatavat ja työsuhteen perusteeton päättäminen
Tarjoilija Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Palkkaturva
Myyjä Kauppa Ei tiedossa
Palkkaturva
Täysperävaununkuljettaja Muut 0-4
Henkilökohtainen avustaja 0-4
Palveluvastaava Kiiteistö- ja siivous 1000-
Koeaikapurku
Vuoropäällikkö Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
puisto- ja puutarhatyöntekijä Muut 1000-
Erityisalat 5-9
Tuta-syin irtisanottu. Nyt uusi ta väittää, että on liikkeen luovutus tapahtunut ja tt ei noudatattanut is-aikaa
palveluvastaava Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen purku, palkkasaatavia
palveluvastaava Kiiteistö- ja siivous 1000-
Työsuhteen purku, palkkasaatavia
Kiiteistö- ja siivous 20-49
Ta ei ole tarjonnut sopimustunteja.
Muut
Määräaikaisuuden muuttaminen kesken sopimuksen
chef Majoitus- ja ravitsemus 10-19
Lomapalkkaa ja lomarahaa maksamatta
Majoitus- ja ravitsemus Ei tiedossa
Epäasiallinen kohtelu, syrjintä
henk.koht.avustaja Muut Ei tiedossa
Kauppa 5-9
TA poistanut vastuulisän
Majoitus- ja ravitsemus 0-4
Kiiteistö- ja siivous 50-99
Sairausajan palkka maksamatta
Siivoja Kiiteistö- ja siivous 10-19 Ahvenanmaa
städare Kiiteistö- ja siivous 10-19 Ahvenanmaa
Ersättning för övertidsarbete
siivoja Erityisalat 20-49 Ahvenanmaa
Siivoja Erityisalat 20-49 Ahvenanmaa
Köksmästare Ei tiedossa
Utebliven lön
Försäljare Kauppa 100-249 Ahvenanmaa
Förflyttning från försäljare till lager
Myyjä Muut 5-9 Ahvenanmaa
Hävning av arbetsavtal under prövotid på grund av orsaker ovidkommande för arbetsuppgiften
Myyjä Kauppa 5-9
Työnantaja haluaa vaihtaa noudatettavaa työehtosopimusta.
Tuloksia per sivu: