Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Stridsåtgärdsunderstöd inom skid- och programservicebranschen


Stridåtgärdsunderstöd

Stridåtgärdsunderstöd betalas åt arbetstagare inom skid- och programservicebranschen som hör till fackförbundet, och vars arbete förhindras av arbetsgivaren till följd av lockout och som därmed drabbas av inkomstbortfall.

Stridsåtgärdsunderstödet är 100 €/utestängningsdygn, då inkomstbortfallet skett. Av stridsåtgärdsunderstödet är 16 € skattefri och 84 € skattepliktig inkomst för vilket uppbärs 40 % skatt. För utbetalning kvarstår sålunda 66,40 €. Skattekort behöver inte levereras.

PAMs medlemmar
PAMs medlemmar, vars medlemsavgifter är i skick vid tidpunkten för utbetalningen av stridsåtgärdsunderstödet, är berättigade att erhålla understödet.

Medlemmar i övriga fackförbund
Om du inte är PAMs medlem, men du tillhör ett annat fackförbund, ansöker du om stridsåtgärdsunderstödet via PAM. Ange i din ansökan till vilket fackförbund du hör. Före utbetalningen kontrollerar PAM dina medlemsuppgifter via ditt eget fackförbund.

Om du ännu inte är PAMs medlem
Om du ännu inte är PAMs medlem, anslut dig som medlem först och gör därefter understödsansökan. Anslutningsdagen räknas från och med att medlemsblanketten anländer till fackförbundet. Medlemsavgiften uppbärs från och med detta datum.

Du kan ansluta dig till PAM här.

Före utbetalningen av understödet kontrollerar PAM att medlemskapet är registrerat och att medlemsavgiften är betald.

Du kan med nedanstående blankett ansöka om understöd.

Läs mera