Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Handelns kollektivavtalsförhandlingar

Avtalsparter: Servicefacket PAM för arbetstagarna och Finsk Handel för arbetsgivarna.

Handelns kollektivavtal bestämmer minimivillkoren för anställningar inom handelsbranschen. Till exempel försäljare och lagerarbetare hittar information om hurdan lön, arbetstid eller sjuklön de har rätt till. Villkoren är minimi.

Handelns kollektivavtal godkändes

Servicefacket PAM och Finsk Handel har godkänt handelns kollektivavtal. Enligt avtalet höjs tabellönerna, personliga lönerna, arbetstidstilläggen och förtroendemännens ersättningar med 2 procent från och med 1.5.2022. Det andra årets löneförhöjningar ska avtalas före 15.12.2022 och om ett avtal inte nås, kan kollektivavtalet sägas upp. Kollektivavtalet är i kraft 1.2.2022-31.1.2024. Läs mer här.

Nyheter från handelns kollektivavtalsförhandlingar