Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetsgivaren går i konkurs

En förutsättning för att försättas i konkurs är att gäldenären (arbetsgivaren) är insolvent. Antalet konkurser kan öka de kommande månaderna på grund av coronavirusepidemin. 

Tingsrätten beslutar att försätta någon i konkurs. Gäldenären (arbetsgivaren) själv eller någon borgenär kan ansöka om att gäldenären ska försättas i konkurs. Samtidigt utser tingsrätten en boförvaltare – en advokat verksam på företagets hemort.

På denna sida besvaras frågorna nedan. Du kommer direkt till svaret genom att klicka på frågan. 

Min arbetsgivare gick i konkurs. Kan arbetsgivaren säga upp mig med omedelbar verkan?
Min arbetsgivare gick i konkurs. Av vem får jag ett arbetsintyg? 
Min arbetsgivare gick i konkurs. Kan jag söka obetalda löner via lönegarantin? 

Min arbetsgivare gick i konkurs. Kan arbetsgivaren säga upp mig med omedelbar verkan?
I en konkurs kan både arbetsgivaren och anställda säga upp arbetsavtalet med iakttagande av 14 dagars uppsägningstid. Rätten att säga upp arbetsavtalet rör alla anställningar – såväl tillsvidareavtal som avtal för viss tid. Arbetsavtalet för en anställd på familjeledighet kan också sägas upp på grund av konkursen.

Konkursboet kan ingå ett nytt arbetsavtal för viss tid med anställda. Detta är ganska vanligt i situationer där det ännu behövs arbetskraft, till exempel under en konkursutförsäljning.

Min arbetsgivare gick i konkurs. Av vem får jag ett arbetsintyg?
I en konkurs är boförvaltaren skyldig att ge arbetstagaren ett arbetsintyg. I intyget kan anges längden på anställningen, arbetsuppgifterna och orsaken till att anställningen upphör. Boförvaltaren ska dock inte utvärdera arbetsprestationen – det hör till arbetsgivaren.

Min arbetsgivare gick i konkurs. Kan jag söka obetalda löner via lönegarantin?
Omedelbart efter att konkursen börjat ska boförvaltaren upprätta en förteckning över obetalda fordringar som hänför sig till anställningar. I samarbete med närings-, trafik- och miljöcentralen ska boförvaltaren utreda vilka fordringar kan betalas via lönegarantin. Anställda är dock ansvariga – de måste själva lämna en lönegarantiansökan om boförvaltaren inte gör det.
Lönegarantiansökan ska lämnas inom tre (3) månader efter att fordran förfallit till betalning. 

Läs mer om lönegarantin och om att söka den här.