Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetstider

På grund av coronaviruset har flera arbetsplatser hamnat i en situation där arbetet kan ha minskat eller man har försökt ändra skift. Arbetstider och skift ska dock alltid ändras enligt gällande avtal.

Förutom ändringar i arbetsuppgifter kan även arbetssättet för anställda också möjligen ändrat på grund av koronaepidemin.

På denna sida besvaras frågorna nedan. Du kommer direkt till svaret genom att klicka på frågan. 

Kan arbetsgivaren ställa in skift på grund av coronaviruset?
När ska arbetsgivaren ge mig arbetsskiftsförteckningen för kännedom? 
Kan arbetsgivaren flytta mig till andra uppgifter om det inte finns eget arbete? 
Har arbetsgivaren rätt att meddela om semester senast två veckor innan på grund av coronavirusepidemin?
På vilket sätt kan coronaviruset påverka min årsssemester? 
Vad ska jag tänka på när jag arbetar på distans?

Kan arbetsgivaren ställa in skift på grund av coronaviruset? 
Arbetsgivaren kan ställa in skift men det ska alltid betalas lön för skift antecknade i arbetsskiftsförteckningen.

När ska arbetsgivaren ge mig arbetsskiftsförteckningen för kännedom?

 

Kollektivavtalet anger när arbetsskiftsföreteckningen bör ges till anställda. Undantag har dock överenskommits för vissa avtalsområden och information anges i följande wiki-kort

Se framförallt tillfälliga ändringar inom turism- och restaurangbranschen samt för nöjesparker.
 

Kan arbetsgivaren flytta mig till andra uppgifter om det inte finns eget arbete? 
I princip ska anställda utföra arbete enligt sitt arbetsavtal. I den exceptionella situation som coronaviruset förorsakat kan det tillsammans med anställda avtalas om att utföra annat arbete. För att undvika permittering rekommenderas att du tillfälligt tar emot annat arbete som arbetsgivaren föreslår.

Har arbetsgivaren rätt att meddela om semester senast två veckor innan på grund av coronavirusepidemin?
Coronavirusepidemin innebär inte automatiskt att alla arbetsgivare kan tillämpa tiden på två veckor och semesterlagen har inte tillfälligt ändrats till denna del.

Är det i praktiken omöjligt för arbetsgivaren att meddela om semester senast en månad innan kan meddelandet ges senare. Det måste dock ges genast då det är möjligt och senast två veckor innan semestern börjar. Vid behov är arbetsgivaren skyldig att motivera (och bevisa) varför det inte var möjligt att iaktta tiden på en månad.
Läs mer om förfaranden och tidpunkten för semester. 

På vilket sätt kan coronaviruset påverka min årssemester?

Under koronaepidemin har det inte gjorts några ändringar i lagen om årssemeter.Huvudregeln är att arbetsgivaren inte ensidigt kan bestämma att en anställd ska ta ut semester före sommarsemesterperioden (2.5-30.9).

Arbetsgivaren måste meddela om semester eller om ändringar som görs i redan beviljad semester. Om det är praktiskt taget omöjligt för arbetsgivaren att meddela om ledigheten senast en månad i förväg, kan meddelandet ges senare. Det måste dock ges så snart som möjligt och senast två veckor innan semestern börjar. Vid behov är arbetsgivaren skyldig att motivera (och visa) varför tidsfristen på en månad inte kunde följas. Läs mer om förfaranden och datum för beviljande av semester.

Undantag i hotell- och restaurangbranschen och nöjesparker när det gäller beviljande av semester. 
När det gäller anställda och förmän inom hotell-, restaurang- och turismbranschen samt anställda i nöjes-, temaparker och äventyrsparker har en tillfällig ändring gjorts i kollektivavtalets bestämmelser om beviljande av årlig semester. Om en anställd har varit permitterad efter 1 april 2020 i minst 2 veckor eller 10 arbetsdagar, kan delar av den årliga semestern delas upp i flera delar om hen har mer än 12 dagar intjänad semester. 

Under pågående semesterperiod (2.5.-30.9.2020) kunde arbetstagaren ta ut den del av semestern som överstiger 12 dagar i en eller flera delar. Semestern ska dock ges senast 30.4.2021.

Om semesterperioden förläggs till tiden efter 30.9, ska den vara minst 6 dagar lång (om anställda har tillräckligt med oanvända semesterdagar).

Semestern kan också infalla under permittering eller före det, och i så fall har man för semestertiden rätt till semesterlön och semesterpenning/semesterpremie i enlighet med kollektivavtalet. 

Det har inte gjorts några ändringar i semesterlagen på grund av coronaepidemin. Enligt semesterlagen ska semestern flyttas fram på den anställdas begäran om denne på grund av t.ex. sjukdom är arbetsoförmögen när semestern börjar. I dessa situationer bör man begära om att semestern flyttas fram.

Vad ska jag tänka på när jag arbetar på distans?
Om du har gått med på att arbeta på distans i samråd med din arbetsgivare är din arbetsgivares olycksfallsförsäkring giltig. Det är dock värt att se till att hälso- och arbetsomgivningsaspekterna är i skick även när du arbetar hemifrån. I distansarbete kompenseras du endast för skador som uppstår under arbetet. Detta innebär att om till exempel en olycka inträffar när man flyttar från rum till rum under en paus eller i en lägenhet, kommer det inte att kompenseras.