Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Arbetstider

På grund av coronaviruset har flera arbetsplatser hamnat i en situation där arbetet kan ha minskat eller man har försökt ändra skift. Arbetstider och skift ska dock alltid ändras enligt gällande avtal.

Förutom ändringar i arbetsuppgifter kan även arbetssättet för anställda också möjligen ändrat på grund av koronaepidemin.

På denna sida besvaras frågorna nedan. Du kommer direkt till svaret genom att klicka på frågan. 

Kan arbetsgivaren ställa in skift på grund av coronaviruset?
När ska arbetsgivaren ge mig arbetsskiftsförteckningen för kännedom? 
Kan arbetsgivaren flytta mig till andra uppgifter om det inte finns eget arbete? 
På vilket sätt kan coronaviruset påverka min årsssemester? 
Vad ska jag tänka på när jag arbetar på distans?

Kan arbetsgivaren ställa in skift på grund av coronaviruset? 
Arbetsgivaren kan ställa in skift men det ska alltid betalas lön för skift antecknade i arbetsskiftsförteckningen.

När ska arbetsgivaren ge mig arbetsskiftsförteckningen för kännedom?

Kollektivavtalet anger när arbetsskiftsföreteckningen bör ges till anställda. Undantag har dock överenskommits för vissa avtalsområden och information om dem finns nedan. Du hittar kollektivavtalen här

Inom turism- och restaurangbranschen är en tillfällig förändring gällande flytt av arbetsskift i kraft till slutet av året 2021. För att möjligheten att flytta arbetsskift ska kunna utnyttjas, måste restaurangernas öppethållningstider begränsas av coronarestituktioner som gör det omöjligt att förverkliga arbetsskiftena i schemat. Om arbetsskiftet flyttas, så ska de arbettimmar som inte förverkligades skrivas upp och ges inom 6 månader. Om arbetsgivaren utnyttjar möjligheten att flytta arbetsskift, ska det avtalas med företagets förtroendeman, om det finns en sådan.

PAM har avtalat om det här förfaringssättet med arbetsgivarorganisationen MaRa och avtalet gäller till 31.12.2021. 
 

Kan arbetsgivaren flytta mig till andra uppgifter om det inte finns eget arbete? 
I princip ska anställda utföra arbete enligt sitt arbetsavtal. I den exceptionella situation som coronaviruset förorsakat kan det tillsammans med anställda avtalas om att utföra annat arbete.

För att undvika permittering rekommenderas att du tillfälligt tar emot annat arbete som arbetsgivaren föreslår.

På vilket sätt kan coronaviruset påverka min årssemester?

Under koronaepidemin har det inte gjorts några ändringar i lagen om årssemeter.

Arbetsgivaren måste meddela om semester eller om ändringar som görs i redan beviljad semester. Om det är praktiskt taget omöjligt för arbetsgivaren att meddela om ledigheten senast en månad i förväg, kan meddelandet ges senare. Det måste dock ges så snart som möjligt och senast två veckor innan semestern börjar. Vid behov är arbetsgivaren skyldig att motivera (och visa) varför tidsfristen på en månad inte kunde följas. Läs mer om förfaranden och datum för beviljande av semester.

Om permittering infaller på semestern, så har arbetstagaren för semestertiden rätt till semesterlön och semesterpenning/semesterpremie i enlighet med kollektivavtalet. 

Enligt semesterlagen ska semestern flyttas fram på den anställdas begäran om denne på grund av t.ex. sjukdom är arbetsoförmögen när semestern börjar. I dessa situationer bör man begära om att semestern flyttas fram.

Vad ska jag tänka på när jag arbetar på distans?
Om du har gått med på att arbeta på distans i samråd med din arbetsgivare är din arbetsgivares olycksfallsförsäkring giltig. Det är dock värt att se till att hälso- och arbetsomgivningsaspekterna är i skick även när du arbetar hemifrån. I distansarbete kompenseras du endast för skador som uppstår under arbetet. Detta innebär att om till exempel en olycka inträffar när man flyttar från rum till rum under en paus eller i en lägenhet, kommer det inte att kompenseras.