Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Skydda dig mot smittan i arbetet

Följ din arbetsgivares anvisningar och råd för att förebygga att bli smittad av coronaviruset. Om du undrar över något, fråga. Du kan ställa frågor till din arbetsgivare eller din förtroendeman. Du kan även ha hjälp av informationen bakom dessa länkar. 

Arbetsgivaren ansvarar för de anställdas trygghet och arbetshälsa i arbetet och för bedömningen av faror och risker (lagen om arbetssäkerhet). Korona eliminerar inte, utan tvärtom betonar arbetsgivarens ansvar.

Arbetsgivaren måste bedöma faror och risker både kollektivt och på individuell basis. Kollektivt innebär till exempel att arbetsgivaren förser arbetarna med skyddsutrustning och leder och övervakar dess användning. Situationen för anställda som tillhör riskgrupper bedöms individuellt i samarbete med arbetshälsovården och arbetsgivaren.

Bedömning av den sannolika smittorisken på arbetsplatsen
 

Vaccinering mot coronaviruset har inletts för personer under 70 år och i riskzonen. Kan jag gå på vaccinering under arbetstid?


Coronarvaccinet är ett gratis och frivilligt vaccin som baserar sig på ett beslut från regeringen. Enligt 45 § lagen om smittsamma sjukdomar har en anställd rätt att ta en sådan vaccination under arbetstid, såvida det inte är svårt att uträtta vid andra tillfällen.
Det ligger också i arbetsgivarens intresse att så många som möjligt vaccineras. Arbetsgivaren bör exempelvis uppmuntra anställda att bli vaccinerade, exempelvis genom att betala lön för vaccinationstiden. Vaccinationstiden är inte automatiskt avlönad tid.

Min arbetsgivare säger att de listar de arbetare som utsätts för coronapandemin. Är det ok?

Ja, det är det. Arbetsgivaren måste sammanställa en förteckning över arbetstagare som har utsatts för corona på jobbet. Detta krävs enligt arbetarskyddslagen.

Potentiella exponeringar listas på arbetsplatsen. Exponering kräver inte att personen är sjuk utan att hen har löpt verklig risk att smittas på arbetsplatsen. Det kräver viss information om kontakt med den infekterade personen.

Institutet för hälsa och välfärd definierar exponering som: individer som har varit befunnit sig i ett stängt utrymme, ansikte mot ansikte eller två meter bort med en infekterad person under totalt 15 minuter inom ett spann av 24 timmar. Således antecknas till exempel en anställd som har druckit kaffe med en medarbetare under ett skift i förteckningen om det därefter blir uppenbart att den andra har fått corona.

Förteckningen är ett personregister och  därför inte offentligt tillgänglig. Om nödvändigt kan förteckningen begäras av arbetarskyddsmyndigheterna, företagshälsovården, läkaren, sjukhusdistriktet och smittskyddsläkaren. En enskild anställd har dock rätt att se information om sig själv. Den anställde kan dock inte vägra att en anteckning görs för hens del. Förteckningen kommer att förvaras i tio år.

En liknande förteckning måste också upprätthållas enligt lag för arbetstagare som kommer i kontakt med biologiska faror eller har utsatts för biologiska agenser som bakterier, virus, jäst och mögel och parasiter under sitt arbete.

Kolla in de mer detaljerade instruktionerna från arbetarskyddsmyndigheternas och de vanliga frågorna om exponering av coronasmittan på arbetsplatser på webbplatsen Työuojelu.fi.
 

Ifall riskbedömning inte gjorts på din arbetsplats

Steg 1: Prata med din förman.

Steg 2: Om ärendet inte går vidare med hjälp av förmannen, kontakta arbetsskyddsfullmäktige.

Steg 3: I slutändan, kontakta den regionala myndigheten, som är ansvarig för att övervaka genomförandet av lagstiftningen i ditt område.

 

Användning av visir

THL eller Institutet för hälsa och välfärd har inte utfärdat separata instruktioner för användning av visir, eftersom de inte har en maximal livslängd eller ersättningsrekommendationer (som t.ex. för ansiktsmasker). Visirerna måste dock vara personliga.
Varje visirtillverkare har sina egna rengöringsrekommendationer, t.ex. vilket medel som är värt eller inte bör användas vid rengöring. Medel som innehåller alkohol kan fördunkla visirets plast.

I slutändan är det arbetsgivaren som ger instruktioner om hur man använder visiret, eftersom det är en bra idé att anpassa instruktionerna till de dagliga aktiviteterna på varje arbetsplats. Som en allmän riktlinje är det alltid en bra idé att torka av visiret inifrån och ut när du tar bort det. Du bör också torka det innan du sätter på det. Visiret ska inte röras i onödan när det används, för att inte överföra några droppar till dig själv eller någon annanstans.
 

Be kunden avlägsna ansiktsmasken för att granska ålder eller identitet

Se till att det finns handdesinfektionsmedel för kunden och en plats eller ett underlag för ID-kortet där det är enkelt att kontrollera personens identitet.

Be kunden göra följande:

1. Använd handdesinfektionsmedel.
2. Överräck ID-kortet för granskning
3. Ta bort masken från ansiktet genom att ta tag i öronslingorna på båda sidorna om masken med ett brett grepp.
4.  Håll i masken med händerna med samma grepp under granskningen
5. Tappa inte masken.
6. När du får tillstånd från den som granskar, sätt då på dig masken försiktigt utan att röra vid ditt ansikte.
7.  Pressa masken på plats vid toppen av näsroten och korrigera masken på ditt ansiktet.
8. Använd handdesinfektionsmedel.
9. Lägg ditt ID-kort i förvar.

Läs mer på Arbetshälsoinstitutets hemsida: Anvisningar för servicebranschen.

 

Finns det en skyldighet för arbetsgivaren att rapportera om eventuell corona-exponering i arbetsgemenskapen?


Arbetsgivaren har en skyldighet att skydda arbetstagarnas hälsosäkerhet och måste därför rapportera eventuell exponering av coronaviruset och vidta skyddsåtgärder. Skyddsåtgärder planeras ofta i samarbete med företagshälsovården.

Arbetsgivaren måste skydda den sjuka medarbetares integritet och får inte berätta vem den sjuka arbetstagaren är. I ett litet arbetsgemenskap kan det vara möjligt att dra slutsatser om vem det är, även om namnet inte ges. Arbetsgivaren får dock inte lämna andra anställda oskyddade på grund av denna anledning. En anställd som insjuknat kan, om hen vill, berätta för sina medarbetare om sin sjukdom. På arbetsplatsen får anställdas hälsouppgifter endast behandlas av särskilt utsedda personer som normalt arbetar inom företagets personaladministration.

Corona är en allmänfarlig smittsam sjukdom och därav regleras tillhörande  skyldigheter i lagen om smittsamma sjukdomar. Lagen om smittsamma sjukdomar bygger på att ta reda på den smittades kontakter och kontakta potentiellt utsatta personer, oavsett om den drabbade vill det eller inte. Dessa kontakter kommer från hälsovårdsmyndigheter. På en arbetsplats där en anställd har diagnostiserats med corona och det är rimligt att misstänka att andra anställda exponerats kommer läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar att placera medarbetarna i karantän enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Med andra ord kommer frågan upp i arbetsgemenskapen i alla fall.
 

Arbetshälsoinstitutet om hur förebygga att bli smittad av coronaviruset: 

Arbetshälsoinstitutets anvisningar till serviceanställda (på finska) 

Arbetshälsoinstitutets städanvisningar  

Arbetshälsoinstitutets anvisningar till arbetstagare (på finska)

Arbetshälsoinstitutets övriga anvisningar:

Anvisning till arbetsplatserna om återgång till arbetet

Råd som stöder det mentala välbefinnandet vid återgång till arbetet

Anvisningar för psykisk hälsa (på finska)

Information om hemmagjorda ansiktsmasker

Anvisningar från Institutet för hälsa och välfärd (THL): 

Allmänna hygienregler (bl.a. anviningar om handtvätt och utskrivningsbara instruktioner)

Skattemyndigheterna

Beskattningen av ansiktsmasker. Skattemyndigheterna har angett att arbetsgivaren kan ge arbetstagaren skattefria ansiktsmasker. Med tanke på skattebefrielsen spelar det ingen roll om arbetstagaren bär en mask på jobbet eller på väg till jobbet.

PAM:s anvisningar till olika branscher (på finska):

Apoteksbranschen

Skönhetsbranschen

Restaurangbranschen: arbetsskyddsanvisning uppgjord mellan PAM och MaRa rf (på finska)

Hospitality sector work safety instructions (in English)

FFC:s informationspaket: 

Coronaviruset inverkan på arbetslivet