Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Restauranger stängs och öppnas

Restriktioner för restaurangverksamhet  har utfärdats regionvis i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets handlingsplan. 

En expertbedömning av accelerationsfasen kommer att göras varje vecka och justeringar av begränsningar bestäms varannan vecka.

Du kan kontrollera den aktuella situationen i din region och följa med aktuella rekommendationer här.

Uppdaterad information om de åtgärder som vidtagits på grund av coronan finns på regeringens webbplats.