Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Samarbetsförhandlingar

Samarbetsförhandlingar är sådana förhandlingar mellan arbetsgivaren och anställda på arbetsplatsen som regleras av lagen om samarbete inom företag (samarbetslagen). Tanken är att arbetsgivaren ska förhandla om frågor som har stor betydelse för personalen.

Nedan besvaras följande frågor. Klicka på en fråga för att komma till rätt ställe.

När ska det föras samarbetsförhandlingar? 
Vem deltar i samarbetsförhandlingar? 
Hur fortskrider samarbetsförhandlingar? 
Vilka frister finns det i samarbetsförhandlingar? 

När ska det föras samarbetsförhandlingar? 
Har ett företag minst 20 anställda ska företaget iaktta samarbetslagen och föra samarbetsförhandlingar. 

Det ska förhandlas till exempel då arbetsgivaren funderar på att säga upp eller permittera anställda och motiverar detta med ekonomiska eller produktionsorsaker. Att efterfrågan minskat på grund av coronavirusepidemin kan exempelvis vara en sådan orsak. Lagen ställer fast om vad det åtminstone ska förhandlas.

Också mindre företag kan ha samarbete enligt kollektivavtalet eller metoder som arbetsplatsen avtalar om.
  
Vem deltar i samarbetsförhandlingar?
I förhandlingar deltar en företrädare för arbetsgivaren och en för arbetstagarna från berörda personalgruppen. Personalen företräds vanligen av förtroendemannen.

Har anställda inte valt sig en förtroendeman kan de välja sig en företrädare till samarbetsförhandlingarna.   

Hur fortskrider samarbetsförhandlingar? 
När det handlar om att minska arbetskraften ska arbetsgivaren ge arbetstagarna en så kallad förhandlingsframställning. Den ska ges inom utsatt tid.

Av förhandlingsframställningen ska åtminstone framgå när förhandlingarna inleds och huvudmomenten i förhandlingarna.
Planerar arbetsgivaren att över tio arbetstagare ska sägas upp, permitteras för mer än 90 dagar eller överföras på deltid ska arbetsgivaren ange grunderna för planerade åtgärderna, en uppskattning av minskningen av arbetskraft och vem förhandlingarna rör i framställningen.

I själva förhandlingarna gås igenom grunderna för planerna, till exempel ekonomiska läget. Personalens företrädare kan lägga fram förslag till åtgärder som personalen anser vara bra.
Företrädaren ska informera övriga personalen om förhandlingarna. 

Det har ställts fast hur länge det ska åtminstone förhandlas (se nedan). Arbetsgivaren måste slutföra förhandlingarna innan denne kan fatta beslut om åtgärder.

Förhandlingarna måste inte mynna ut i samförstånd utan arbetsgivaren kan fatta sina beslut självständigt. Målet ska dock vara att uppnå samförstånd. 

När förhandlingarna avslutats ger arbetsgivaren ett skriftligt meddelande till de anställda som ska sägas upp, permitteras eller överföras på deltid. Om permittering och frister i samband med permittering finns ytterligare uppgifter här. Uppsägningstiderna inom olika branscher finns åter i kollektivavtalen.

Vilka frister finns det i samarbetsförhandlingar? 

Samarbetslagen bestämmer när arbetsgivaren senast ska göra en förhandlingsframställning. Ytterligare ställs fast hur länge det ska förhandlas.

Arbetsgivaren ska göra en förhandlingsframställning senast fem dagar i förväg

Den kortaste förhandlingstiden är

14 dagar

• om färre än 10 anställda påverkas av uppsägningar, permitteringar eller deltidsarbete som arbetsgivaren överväger, eller

• permitteringar som varar upp till 90 dagar gäller minst 10 anställda, anses arbetsgivaren ha uppfyllt sin förhandlingsskyldighet enligt detta kapitel

6 veckor

• om minst tio anställda är föremål för uppsägningar, permitteringar som pågår längre än 90 dagar eller deltidsarbete som arbetsgivaren aöverväger

• Förhandlingsperioden är dock 14 dagar i ett företag med minst 20 men färre än 30 ordinarie anställda.

Ytterligare uppgifter om samarbetsförhandlingar finns i PAM-wiki:

Förberedelser för samarbetsförhandlingar
Samarbete