Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Obs! Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna mellan 26.9 - 28.10. på måndagar, onsdagar och fredagar klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Sjukdom och karantän

Sjuka anställda ska absolut stanna hemma. Det är inte heller i arbetsgivarens intresse att sjuka anställda kommer till arbetet. Under coronavirusepidemin finns det många sjukdomsfall och belastas hälsovårdsresurserna. 

Nedan besvarar vi följande frågor. Klicka på en fråga för att komma till rätt ställe.

Hur ska arbetsgivaren informeras om sjukdom under coronavirusepidemin? 
Mitt barn insjuknar. Kan jag stanna hemma och får jag lön? 
Kan jag stanna hemma om jag är rädd för att bli smittad med coronaviruset? 
På vilket sätt påverkar resebegränsningarna min anställning?
Vem kan få dagpenning vid smittosam sjukdom från FPA
Vem kan få ett temporärt stöd vid epidemin från FPA? 
Hur smittar ett nytt coronavirus? 
Kan coronaviruset förorsaka en yrkessjukdom, vilken man kan få ersättning för? 

 

Hur ska arbetsgivaren informeras om sjukdom under coronavirusepidemin? 

De tillfälliga bestämmelserna i kollektivavtalen som överenskommits under år 2020, till exempel om anmälan av sjukfrånvaro, löpte ut under året. Befintliga bestämmelser för hur du rapporterar om sjukdom finns i kollektivavtalet för respektive sektor.

Kollektivavtalen finns här

Om du har diagnostiserats med smittan efter ett coronatest kommer du att få behandlingsinstruktioner från vårdpersonal och, om så önskas, tillstånd att återvända till jobbet.

Ta reda på vilka rapporteringspolicyer som din arbetsplats har om du misstänker att du har corona. 

Mitt barn insjuknar. Kan jag stanna hemma och får jag lön? 
Föräldrar har rätt att stanna hemma för att ta hand om ett barn under 10 år som insjuknar plötsligt. Detta kallas tillfällig vårdledighet och kan vara högst 4 dagar åt gången.

Anställda har ytterligare rätt till tillfällig ledighet av tvingande familjeorsaker.

I kollektivavtal har det avtalats om att du kan få lön för några dagar då du tar hand om ett sjukt barn.

Kollektivavtal innehåller uppgifter bland annat om betalning av lön för vård av sjukt barn och förfarande vid sjukfrånvaro. 

Om ett barn satts i hemkarantän på grund av coronavirussmitta kan föräldern få dagpenning vid smittsam sjukdom

Kan jag stanna hemma om jag är rädd för att bli smittad med coronaviruset? 
Rädsla i sig räcker inte till för att få stanna hemma. Arbetsgivaren kan ge dig oavlönad ledighet men är inte skyldig att betala dig lön i denna situation.

Tillhör du en riskgrupp ska du ta upp frågan med arbetsgivaren. Du kan bevisa att du tillhör en riskgrupp till exempel med dina uppgifter på kanta.fi. Hälsouppgifter är dock konfidentiella och det är frivilligt att visa dem. Du kan också utnyttja företagshälsovården.

Enligt arbetarskyddslagen är arbetsgivaren skyldig att sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Arbetsgivaren kunde tillfälligt flytta anställda som tillhör riskgrupper till uppgifter med ingen eller lägre smittorisk.

På vilket sätt påverkar resebegränsningarna min anställning?

Du kan följa aktuella reserekommendationer på utrikesministeriets webbplats. Mer detaljerade instruktioner om resor och gränsövergång finns också på regeringens och gränsbevakningens webbplatser.

Passagerare som återvänder från högriskländer testas och placeras vid behov i antingen karantän i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar eller i frivillig karantän. Karantän enligt lagen om smittsamma sjukdomar är inte frivillig och tillåter inte arbete utanför hemmet.

Observera att situationen kan förändras snabbt beroende på koronavirussituationen, och reserekommendationer kan behöva utvärderas även under din resa.

Vem kan få dagpenning vid smittsam sjukdom från FPA? 
FPA utbetalar dagpenning vid smittsam sjukdom om du eller ditt barn smittats med coronaviruset i situationer där den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet meddelat ett beslut om isolering eller karantän. 

Vem kan få ett temporärt stöd vid epidemin från FPA?
Finlands regering har beslutat om ett speciellt temporärt stöd vid epidemin för att kompensera för inkomstbortfallet för dem som måste ta obetald ledighet från jobbet på grund av att ta hand om ett barn under epidemin.

En person som har anlänt till Finland från utlandet och har riktats till karantänliknande förhållanden och som har tvingats ta obetald ledighet från arbetet kan också få stödet. Läs mer om epidemiskt stöd på Kelas webbplats.

Hur smittar ett nytt coronavirus?
Det nya koronaviruset överförs främst som en droppinfektion när en person hostar eller nysar. Viruset kan också överföras genom kontakt med ytor som nyligen har utsatts för luftvägsutsöndringar från en sjuk person.

Laboratoriestudier visar att viruset kan kvarstå på ytorna i några timmar till några dagar. Enligt nuvarande kunskap är ytans roll för virusets spridning emellertid inte betydande. Infektioner via ytor, mat eller varor har hittills inte upptäckts.

Följ THL:s anvisningar för vad du ska göra om du insjuknar. 

Kan coronaviruset förorsaka en yrkessjukdom, vilken man kan få ersättning för? 
Arbetssjukdomskompensation kräver en diagnostiserad sjukdom. Yrkessjukdom orsakad av coronavirus kan också komma på fråga i övriga yrken än endast social- och hälsovårdsbranschen, där exponering har varit vanligast.

Exponering för coronavirus enbart är inte en yrkessjukdom och berättigar inte till ersättning för yrkessjukdomar. Enligt lagen om olyckor i arbetet och arbetssjukdomar berättigar inte heller en exponering till att man automatiskt får eventuella testkostnader ersatta.

En förutsättning för kompensation i Finland är att infektionens källa och dess omständigheter måste kunna fastställas. Detta förutsätter sålunda att smittkällan kan identifieras att ha inträffat i samband med arbetet.

En skadeanmälan om en misstänkt yrkessjukdom måste fyllas i noggrant. För att du ska kunna få ersättning för en yrkessjukdom krävs en noggrann och detaljerad beskrivning av infektionen och sjukdomen, liksom det faktum att infektionen inte har drabbat dig på din fritid.

Andningsskydd och annan skyddsutrustning minskar risken för infektion på jobbet, men skyddet som de ger är inte perfekt. Skyddet mot infektion som tillhandahålls med hjälp av kirurgiska andningsskydd och tygmasker är bristfälliga.

Försäkringsbolag kan be om mer information om möjliga andra smittkällor. Om en icke-yrkesinfektion är mer trolig kommer ingen kompensation att betalas för yrkessjukdomen.