Värva medlemmar

Ju fler medlemmar du värvar, desto mer tjänar du!

Värva dina vänner som medlemmar i PAM. När dina vänner blir medlemmar får du en belöning. Dina vänner får trygghet i arbetslivet.

Om du värvar 5 nya medlemmar (inte studentmedlemmar) under perioden 1.1–31.3, 1.4–30.6, 1.7–30.9 eller 1.10–31.12, får du ett presentkort från S-gruppen värt 250 €! Redan när du värvar en ny medlem får du en belöning: då är ett presentkort från värt 10 € ditt!

Ju fler medlemmar du värvar, desto mer tjänar du! För 10 medlemmar får du ett presentkort på 500 €, för 15 medlemmar på 750 € etc.

Värvning av studentmedlemmar belönas på ett lite annat sätt. För varje ny studentmedlem får du ett presentkort på 10 € från S-gruppen. För fem studentmedlemmar får du ett presentkort på 100 €. Och för 10 studentmedlemmar får du ett presentkort på 200 €.

Värva på nätet

Värva på nätet

Det är enkelt att värva på nätet! Fördelen med det är dessutom att uppgifterna om värvaren överförs direkt till medlemsregistret.

Så här går värvningen till

När du under tre månader (1.1–31.3, 1.4–30.6, 1.7–30.9 eller 1.10–31.12) värvar ordinarie medlemmar (inte studentmedlemmar):

1 medlem = presentkort på 10 € från S-gruppen
2 medlemmar = presentkort på 20 €
3 medlemmar = presentkort på 30 €
4 medlemmar = presentkort på 40 €
5 medlemmar = presentkort på 250 €
6 medlemmar = presentkort på 260 €
7 medlemmar = presentkort på 270 €
8 medlemmar = presentkort på 280 €
9 medlemmar = presentkort på 290 €
10 medlemmar = presentkort på 500 €
11 medlemmar = presentkort på 510 €
etc.

När du under tre månader (1.1–31.3, 1.4–30.6, 1.7–30.9 eller 1.10–31.12) värvar studentmedlemmar:

1 studentmedlem -> inget
2 nya medlemmar = presentkort på 10 € från S-gruppen
3 nya medlemmar = presentkort på 15 €
4 nya medlemmar = presentkort på 20 €
5 nya medlemmar = presentkort på 100 €
6 nya medlemmar = presentkort på 105 €
7 nya medlemmar = presentkort på 110 €
8 nya medlemmar = presentkort på 115 €
9 nya medlemmar = presentkort på 120 €
10 nya medlemmar = presentkort på 200 €
11 nya medlemmar = presentkort på 205 €
etc.

Belöning till förtroendemän

Förtroendemän belönas på ett lite annat sätt. Om du är förtroendeman, läs mer här.

Presentkort och beskattning

Presentkort är beskattningsbar inkomst om de överstiger 100 €. PAM skickar uppgifter om de presentkort du har tjänat in direkt till skattemyndigheten om de har ett värde på 100 € per år eller mer.

Utskick av presentkort

Presentkorten skickas hem till dig med posten som rekommenderat brev och måste hämtas på posten när du fått hem en avi. Presentkorten skickas ut cirka 5 veckor efter att medlemsvärvningsperioden på tre månader har löpt ut.

I praktiken innebär det att presentkort för medlemmar som värvas under första kvartalet kommer i början av maj, under andra kvartalet i början av augusti, under tredje kvartalet i början av november och under fjärde kvartalet i början av februari.

Gör så här när du värvar medlemmar

  • Ange ditt namn och medlemsnummer eller födelsedatum under ”medlem värvad av” eller be din vän ange dessa uppgifter. Det är mycket viktigt, då saknade uppgifter om värvare eller anslutningsblanketter som inte kommit in inte kommer att utredas senare. Om du skickar ett vykort eller ett e-postmeddelande till en vän via värvningssidorna överförs dina uppgifter automatiskt till anslutningsblanketten.
  • Om du använder anslutningsblanketter i pappersformat vid värvningen bör du även fylla i dessa uppgifter på den elektroniska anslutningsblanketten. Då kommer anslutningsblanketten direkt till PAM och värvningsuppgifterna (det vill säga dina uppgifter) överförs automatiskt till medlemsregistret. Om du fyller i anslutningsblanketter elektroniskt behöver du inte skicka in några pappersblanketter till PAM.