Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Elektroniskt inkasseringsavtal för medlemsavgiften

Det är enkelt att övergå till arbetsgivarinkassering – fyll bara i avtalsformuläret i e-tjänsten hos PAM.

Då du befullmäktigar din arbetsgivare att innehålla PAM-medlemsavgiften direkt från din lön behöver du bara kontrollera lönespecifikationen att arbetsgivaren verkligen gjort det. Kom ihåg att regelbundet kontrollera att medlemsavgiften innehållits. Kontakta löneräknaren om detta inte framgår av lönespecifikationen.

Då du sänder en anmälan om övergång till arbetsgivarinkassering kontaktar vi din arbetsgivare. Arbetsgivaren börjar innehålla medlemsavgifter från lönen inom cirka en månad. Kontrollera din lönespecifikation!