Denna sidorna innehåller information och nyheter för förtroendevalda, arbetarskyddsfullmäktige, kontaktpersoner och aktiva i fackavdelningarna.

På den här sidan finns aktuell information och nyheter för alla aktiva inom PAM. På sidorna finns också olika verktyg som du kan ha nytta av i uppdraget som förtroendevald, t.ex. broschyrmallar och minneslistor. 

 

 • ajankohtaiset-lakkoasiat-ammattiosastoille
 • ammattiosastojen-johtokunta-ja-toimihenkiloiden-tehtavakuvaukset
 • ammattiosastojen-kokouskoulutus
 • ammattiosastojen-mallisaannot
 • ammattiosastojen-toimihenkiloilmoitus
 • kannusteosaraportti_2021_taytettava
 • kevatkokouksen-esityslistamalli-3-eng
 • kevatkokouksen-esityslistamalli-3
 • kurssitukien-hakeminen-2020-kurssitukien-hakeminen_2021
 • kurssitukien-hakeminen_2022
 • Arbetstagarens representanter på arbetsplatsen
 • Erimielisyysmuistio kiinteistöpalveluala
 • Lisätyöjuliste
 • Marava-alan erimielisyysmuistion malli
  Hotell-, restaurang- och turismbranschen
 • Modell för en promemoria om en meningsskiljaktighet_mara
 • Opas erimielisyyksien käsittelyyn työpaikoilla
  Opas erimielisyyksien käsittelyyn työpaikoilla
 • erimielisyysmuistio_kauppa_taytettava
 • fo-cc-88rtroendeman_rekommenderar2017
 • hairintaan-puuttuminen-kaupan-alalla-ohje.-pam-ja-kaupan-liitto-v
 • jasenyyslaskelma_2022_kahvila
 • Läs mera