Denna sidorna innehåller information och nyheter för förtroendevalda, arbetarskyddsfullmäktige, kontaktpersoner och aktiva i fackavdelningarna.

På den här sidan finns aktuell information och nyheter för alla aktiva inom PAM. På sidorna finns också olika verktyg som du kan ha nytta av i uppdraget som förtroendevald, t.ex. broschyrmallar och minneslistor. 

 

 • ajankohtaiset-lakkoasiat-ammattiosastoille
  89,34 KB
 • ammattiosastojen-johtokunta-ja-toimihenkiloiden-tehtavakuvaukset
  442,39 KB
 • ammattiosastojen-kokouskoulutus
  1961,98 KB
 • ammattiosastojen-mallisaannot
  84,10 KB
 • ammattiosastojen-toimihenkiloilmoitus
  271,74 KB
 • ao_nuorisovastaava_kasis
  644,83 KB
 • kannusteosaraportti_2019_taytettava
  206,61 KB
 • kevatkokouksen-esityslistamalli-3-eng
  20,84 KB
 • kevatkokouksen-esityslistamalli-3
  41,50 KB
 • muistilista-kevatkokouksessa-kasiteltavista-asioista
  68,91 KB
 • Arbetstagarens representanter på arbetsplatsen
  427,85 KB
 • Erimielisyysmuistio kiinteistöpalveluala
  510,23 KB
 • Lisätyöjuliste
  1194,62 KB
 • Marava-alan erimielisyysmuistion malli
  Hotell-, restaurang- och turismbranschen
  44,57 KB
 • Modell för en promemoria om en meningsskiljaktighet_mara
  184,93 KB
 • Opas erimielisyyksien käsittelyyn työpaikoilla
  Opas erimielisyyksien käsittelyyn työpaikoilla
  531,59 KB
 • erimielisyysmuistio_kauppa_taytettava
  579,07 KB
 • fo-cc-88rtroendeman_rekommenderar2017
  393,00 KB
 • hairintaan-puuttuminen-kaupan-alalla-ohje.-pam-ja-kaupan-liitto-v
  307,88 KB
 • jasenyyslaskelma
  393,42 KB
 • Läs mera

  +