Förtroendevald

På denna sida finns aktuell information och olika verktyg som du kan ha nytta av i uppdraget som PAM:s förtroendevald

 • Arbetstagarens representanter på arbetsplatsen
 • Erimielisyysmuistio kiinteistöpalveluala
 • Lisätyöjuliste
 • Marava-alan erimielisyysmuistion malli
  Hotell-, restaurang- och turismbranschen
 • Modell för en promemoria om en meningsskiljaktighet_mara
 • Opas erimielisyyksien käsittelyyn työpaikoilla
  Opas erimielisyyksien käsittelyyn työpaikoilla
 • erimielisyysmuistio_kauppa_taytettava
 • fo-cc-88rtroendeman_rekommenderar2017
 • hairintaan-puuttuminen-kaupan-alalla-ohje.-pam-ja-kaupan-liitto-v
 • jasenyyslaskelma_2022_kahvila
 • kesatyontekijalle
 • lakko-ohjeet
 • liity-pamiin-arabiankielinen-verkkoesite
 • liitypamiin_a4
 • lm_esittely
 • lm_ja-vara_esittely
 • lomake-varoituksenkiistaminen
 • luottamusmiehelta-cc-88-postia2017
 • luottamusmiehen_tiedot_taytettava
 • luottis-ja-kesatyontekija
 • occupational_safety_representatives_refillable
 • sak-perhevapaaopas-luottamushenkiloille-2022
 • sak-perhevapaaopas-luottamusmiehille-2019
 • shop_steward_refillable
 • shopstewart_recommends2017
 • sol_emloyees_final
 • sol_kampanja_lopullinen
 • strejkanvisningar
 • strike-instructions
 • tsv_ja-vara_esittely
 • tyo-cc-88ntekijo-cc-88iden-edustajat-tyo-cc-88paikalla
 • tyosuojeluvaltuutetun_tiedot_taytettava
 • vahittaiskaupan-esimiesten-luottamusmiesvalintasaannot
 • vahittaiskaupan-esimiesten-tyosuojeluvaltuutetun-valintasaannot
 • vertailu-laki-ja-tes
 • workplace-employee-representatives
 • a-cc-88a-cc-88nestyslippu
 • a-cc-88a-cc-88nestyslippu2
 • ehdokasasettelu-ilmoitustaululle_uusi
 • ehdokaslista-a-cc-88a-cc-88nestysta-cc-88-varten
 • ehdotus-luottamusmieheksi
 • ilmoitus-luottamusmiehen-valinnasta_uusi_taytettava
 • key_luottamusmies_tsv_ohjeet_netti
 • luottamushenkilo-cc-88t-ilmoitustaululle
 • luottamusmiesvaalien-tarkistuslista
 • luottamusmiesvalintasa-cc-88a-cc-88nno-cc-88t-14.5.2019
 • pam_lmvaalit_lomakepohja
 • pam_luottamusmiesvaalit_2019_netti
 • vaalikokouksen-po-cc-88yta-cc-88kirja
 • valintakokouksen-po-cc-88yta-cc-88kirja_useita-ehdokkaia
 • valintakokouksen-po-cc-88yta-cc-88kirja_yksi-ehdokas
 • Wiki