Förtroendevald

På denna sida finns aktuell information och olika verktyg som du kan ha nytta av i uppdraget som PAM:s förtroendevald

 • Arbetstagarens representanter på arbetsplatsen
  427,85 KB
 • Erimielisyysmuistio kiinteistöpalveluala
  510,23 KB
 • Lisätyöjuliste
  1194,62 KB
 • Marava-alan erimielisyysmuistion malli
  Hotell-, restaurang- och turismbranschen
  44,57 KB
 • Modell för en promemoria om en meningsskiljaktighet_mara
  184,93 KB
 • Opas erimielisyyksien käsittelyyn työpaikoilla
  Opas erimielisyyksien käsittelyyn työpaikoilla
  531,59 KB
 • erimielisyysmuistio_kauppa_taytettava
  579,07 KB
 • fo-cc-88rtroendeman_rekommenderar2017
  393,00 KB
 • hairintaan-puuttuminen-kaupan-alalla-ohje.-pam-ja-kaupan-liitto-v
  307,88 KB
 • jasenyyslaskelma
  393,42 KB
 • lakko-ohjeet
  148,85 KB
 • liity-pamiin-arabiankielinen-verkkoesite
  8041,06 KB
 • liitypamiin_a4
  242,27 KB
 • lm_esittely
  212,00 KB
 • lm_ja-vara_esittely
  215,75 KB
 • lomake-varoituksenkiistaminen
  111,10 KB
 • luottamusmiehelta-cc-88-postia2017
  386,00 KB
 • luottamusmiehen_tiedot_taytettava
  190,49 KB
 • occupational_safety_representatives_refillable
  38,39 KB
 • pp_lakivstes_2019
  56,58 KB
 • shop_steward_refillable
  187,38 KB
 • shopstewart_recommends2017
  381,50 KB
 • sol_emloyees_final
  424,25 KB
 • sol_kampanja_lopullinen
  425,04 KB
 • strejkanvisningar
  158,05 KB
 • strike-instructions
  155,76 KB
 • tsv_ja-vara_esittely
  185,48 KB
 • tyo-cc-88ntekijo-cc-88iden-edustajat-tyo-cc-88paikalla
  769,12 KB
 • tyosuojeluvaltuutetun_tiedot_taytettava
  190,89 KB
 • vahittaiskaupan-esimiesten-luottamusmiesvalintasaannot
  330,93 KB
 • vahittaiskaupan-esimiesten-tyosuojeluvaltuutetun-valintasaannot
  237,31 KB
 • workplace-employee-representatives
  423,46 KB
 • a-cc-88a-cc-88nestyslippu
  54,17 KB
 • a-cc-88a-cc-88nestyslippu2
  54,01 KB
 • ehdokasasettelu-ilmoitustaululle_uusi
  713,94 KB
 • ehdokaslista-a-cc-88a-cc-88nestysta-cc-88-varten
  287,97 KB
 • ehdotus-luottamusmieheksi
  305,77 KB
 • ilmoitus-luottamusmiehen-valinnasta_uusi_taytettava
  235,78 KB
 • key_luottamusmies_tsv_ohjeet_netti
  155,71 KB
 • luottamushenkilo-cc-88t-ilmoitustaululle
  279,73 KB
 • luottamusmiesvaalien-tarkistuslista
  92,28 KB
 • luottamusmiesvalintasa-cc-88a-cc-88nno-cc-88t-14.5.2019
  671,83 KB
 • pam_luottamusmiesvaalit_2019_netti
  1412,16 KB
 • vaalikokouksen-po-cc-88yta-cc-88kirja
  54,60 KB
 • valintakokouksen-po-cc-88yta-cc-88kirja_useita-ehdokkaia
  287,96 KB
 • valintakokouksen-po-cc-88yta-cc-88kirja_yksi-ehdokas
  280,04 KB
 • Wiki