Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 vardagar kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 vardagar kl. 10-14

Nyhetsbrev


Nyhetsbrev sänds till PAM:s förtroendemän två gånger i månaden. Även svenskspråkiga och engelskspråkiga medlemmar får egna nyhetsbrev. Nyhetsbrev på finska hittar du här.

Ifall du inte har fått nyhetsbreven, lönar det sig att kontrollera uppgifterna i PAMs e-tjänster.

Svenska nyhetsbrev (arkiv):

 

2021

 

10.12.2021 (medlemmar)
2.12.2021 (förtroendemän)

11.11.2021 (medlemmar)
4.11.2021 (förtroendemän) 

15.10.2021 (medlemmar)
7.10.2021 (förtroendemän)

23.9.2021 (medlemmar)

19.8.2021 (medlemmar)
12.8.2021 (förtroendemän)

28.6.2021 (medlemmar)
11.6.2021 (medlemmar)
3.6.2021 (förtroendemän)

12.5.2021 (medlemmar)
6.5.2021 (förtroendemän)

15.4.2021 (medlemmar)
8.4.2021 (förtroendemän)

11.3.2021 (medlemmar)
4.3.2021 (förtroendemän)

19.2.2021 (medlemmar)
11.2.2021 (förtroendemän)

21.1.2021 (medlemmar)
14.1.2021 (förtroendemän)

 

2020


17.12.2020 (förtroendemän)
11.12.2020 (medlemmar)
3.12.2020 (förtroendemän)

20.11.2020 (förtroendemän)
12.11.2020 (medlemmar)
5.11.2020 (förtroendemän)

23.10.2020 (förtroendemän)
16.10.2020 (medlemmar)
8.10.2020 (förtroendemän)

25.9.2020 (förtroendemän)
18.9.2020 (medlemmar)
10.9.2020 (förtroendevalda)
20.8.2020 (medlemmar)
14.8.2020 (förtroendevalda)

26.6.2020 (medlemmar)
24.6.2020 (förtroendevalda)
11.6.2020 (medlemmar)
4.6.2020 (förtoendevalda)
20.5.2020 (förtroendevalda)
15.5.2020 (medlemmar)
8.5.2020 (förtroendevalda)

29.4.2020 (medlemmar)
17.4.2020 (förtroendevalda)
9.4.2020 (medlemmar)
3.4.2020 (förtroendemän)

26.3.2020 (medlemmar)
20.3.2020 (medlemmar)
18.3.2020 (förtroendevalda)
10.3.2020 (förtroendevalda)

26.2.2020 (förtroendevalda)
14.2.2020 (medlemmar)
10.2.2020 (förtroendemän)

24.1.2020 (förtroendemän)
16.1.2020 (medlemmar)
10.1.2020 (förtroendevalda)

 

2019

19.12.2019 (förtroendevalda)
12.12.2019 (medlemmar)
4.12.2019 (förtoendevalda)

20.11.2019 (förtroendevalda)
14.11.2019 (medlemmar)
6.11.2019 (förtroendevalda)

15.10.2019 (förtroendevalda)
9.10.2019 (medlemmar)
2.10.2019 (förtroendevalda)

18.9.2019 (förtroendevalda)
11.9.2019 (medlemmar)
6.9.2019 (förtroendeman)

27.8.2019 (förtroendemän)
20.8.2019 (medlemmar)
13.8.2019 (förtroendevalda)

18.6.2019 (förtroendevalda)
6.6.2019 (medlemmar)
3.6.2019 (förtroendevalda)

21.5.2019 (förtroendevalda)
14.5.2019 (medlemmar)
7.5.2019 (förtroendevalda)


16.4.2019 (förtroendevalda)
11.4.2019 (medlemmar)
2.4.2019 (förtroendevalda)

19.3.2019 (förtroendevalda)
12.3.2019 (medlemmar)
5.3.2019 (förtroendevalda)

19.2.2019 (förtroendevalda)
12.2.2019 (medlemmar)
5.2.2019 (förtroendevalda)

22.1.2019 (förtroendevalda)
15.1.2019 (medlemmar)
8.1.2019 (förtroendevalda)

 

2018

18.12.2018 (förtroendevalda)
11.12.2018 (medlemmar)
5.12.2018 (förtroendevalda)
20.11.2018 (förtroendevalda)
13.11.2018 (medlemmar)
7.11.2018 (förtroendevalda)

24.10.2018 (förtroendevalda)
16.10.2018 (medlemmar)
10.10.2018 (förtroendevalda)
1.10.2018 (medlemmar)

19.9.2018 (förtroendevalda)
12.9.2018 (medlemmar)
4.9.2018 (förtroendevalda)

21.8.2018 (förtroendevalda)
14.8.2018 (medlemmar)
7.8.2018 (förtroendevalda)


19.6.2018 (förtroendevalda)
12.6.2018 (medlemmar)

 

 

Wiki