Kontakt må-fre

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

ARBETSLÖSHETSSKYDD 

020 690 211 kl. 10-14

TELEFONVÄXELN

020 774 002 kl. 9-16

Nyhetsbrev


Nyhetsbrev sänds till PAM:s förtroendemän två gånger i månaden. Även svenskspråkiga och engelskspråkiga medlemmar får egna nyhetsbrev. Nyhetsbrev på finska hittar du här.

Ifall du inte har fått nyhetsbreven, lönar det sig att kontrollera uppgifterna i PAMs e-tjänster.

Wiki