Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Förtroendeman, värva medlemmar bland de arbetstagare du representerar

Om du värvar 10 nya medlemmar (inte studentmedlemmar) under perioden 1.1–31.3, 1.4–30.6, 1.7–30.9 eller 1.10–31.12, får du ett presentkort från S-gruppen värt 250 €! Redan när du värvar en ny medlem får du en belöning: då är ett presentkort värt 10 € ditt!

Du får ett högre värde på presentkortet ju fler medlemmar du värvar. Värvning av 5 medlemmar ger dig ett presentkort från S-gruppen värt 100 €, 10 medlemmar ger dig 250 €, 15 medlemmar ger dig 350 €, 20 medlemmar 500 € etc. Presentkorten skickas hem direkt till dig i tremånadersetapper.

Värvning av studentmedlemmar belönas på ett litet annat sätt. 

Värva på nätet

Värva här

Det är enkelt att värva på nätet! Fördelen med det är dessutom att uppgifterna om värvaren överförs direkt till medlemsregistret.

Så här går värvningen till:

När du under tre månader (1.1–31.3, 1.4–30.6, 1.7–30.9 eller 1.10–31.12) värvar ordinarie medlemmar (inte studentmedlemmar):

 • 1 medlem = presentkort på 10 € från S-gruppen
 • 2 medlemmar = presentkort på 20 €
 • 3 medlemmar = presentkort på 30 €
 • 4 medlemmar = presentkort på 40 €
 • 5 medlemmar = presentkort på 100 €
 • 6 medlemmar = presentkort på 110 €
 • 7 medlemmar = presentkort på 120 €
 • 8 medlemmar = presentkort på 130 €
 • 9 medlemmar = presentkort på 140 €
 • 10 medlemmar = presentkort på 250 €
 • 11 medlemmar = presentkort på 260 €
 • 15 medlemmar = presentkort på 350 €
 • 20 medlemmar = presentkort på 500 €
 • 25 medlemmar = presentkort på 600 €
 • 30 medlemmar = presentkort på 750 €
 • 35 medlemmar = presentkort på 850 €

etc.

När du under tre månader (1.1–31.3, 1.4–30.6, 1.7–30.9 eller 1.10–31.12) värvar studentmedlemmar:

 • 1 studentmedlem = inget
 • 2 medlemmar = presentkort på 10 € från S-gruppen
 • 3 medlemmar = presentkort på 15 €
 • 4 medlemmar = presentkort på 20 €
 • 5 medlemmar = presentkort på 100 €
 • 6 medlemmar = presentkort på 105 €
 • 7 medlemmar = presentkort på 110 €
 • 8 medlemmar = presentkort på 115 €
 • 9 medlemmar = presentkort på 120 €
 • 10 medlemmar = presentkort på 150 €
 • 11 medlemmar = presentkort på 155 €
 • 12 medlemmar = presentkort på 160 €
 • 13 medelmmar = presentkort på 165 €
 • 14 medlemmar = presentkort på 170 €
 • 15 medlemmar = presentkort på 200 €
 • 16 medlemmar = presentkort på 205 €
 • 17 medlemmar = presentkort på 210 €
 • 18 medlemmar = presentkort på 215 €
 • 19 medlemmar = presentkort på 220 €
 • 20 medlemmar = presentkort på 250 € (högst under en tremånadersperiod,den överstigande delen belönas inte)

Presentkort och beskattning

PAM skickar uppgifter om alla presentkort du har fått till skattemyndigheten. Enligt Skatteförvaltningens anvisningar räknas presentkort som skattepliktig inkomst.

Utskick av presentkort

Presentkorten skickas hem till dig med posten som rekommenderat brev och måste hämtas på posten när du fått hem en avi. Presentkorten skickas ut cirka 5 veckor efter att medlemsvärvningsperioden på tre månader har löpt ut.
I praktiken innebär det att presentkort för medlemmar som värvas under första kvartalet kommer i början av maj, under andra kvartalet i början av augusti, under tredje kvartalet i början av november och under fjärde kvartalet i början av februari.

Gör så här när du värvar medlemmar

 • Ange ditt namn och medlemsnummer eller födelsedatum under ”medlem värvad av” eller be din vän ange dessa uppgifter. Det är mycket viktigt, då saknade uppgifter om värvare eller anslutningsblanketter som inte kommit in inte kommer att utredas senare. Om du skickar ett vykort eller ett e-postmeddelande till en vän via värvningssidorna överförs dina uppgifter automatiskt till anslutningsblanketten.
 • Om du använder anslutningsblanketter i pappersformat vid värvningen bör du även fylla i dessa uppgifter på den elektroniska anslutningsblanketten. Då kommer anslutningsblanketten direkt till PAM och värvningsuppgifterna (det vill säga dina uppgifter) överförs automatiskt till medlemsregistret. Om du fyller i anslutningsblanketter elektroniskt behöver du inte skicka in några pappersblanketter till PAM.

Wiki

+