Rekommendera medlemskap

Du kan förtjäna dig ett presentkort värt 250 €! Eller mer!

Notera! Undantagsvis kommer den andra förvärvsperioden 2022 att pågå i två månader från 1 april till 31 maj. Den tredje förvärvsperioden är fyra månader från 1 juni till 30 september.

Som förtroendevald har du en viktig roll i rekryteringen av nya PAM-medlemmar. Så sprid ordet och berätta om medlemskapet till så många som möjligt! När du skaffar 10 nya medlemmar (ej studentmedlemmar) under en period på tre månader, är du berättigad till ett presentkort värt 250 €. Du belönas för redan en ny medlem med ett presentkort på 10 €.

Ju fler medlemmar du lyckas få med, desto mer tjänar du. Se belöningsstegen för förtroendevalda nedan (till gruppen förtroendevalda räknas förtroendevalda, arbetarskyddsfullmäktige och EWC-företrädare samt redas ersättare). 

Ju fler anställda går med i PAM, desto starkare ställning har förtroendevalda. Det lönar sig att rekommendera medlemskap så snart en ny anställd börjar arbeta. Medlemskap bör också rekommenderas för dem som har arbetat en längre tid men som ännu inte är medlemmar i PAM.

När du erbjuder PAM-medlemskap, berätta att det betyder bl a trygghet i arbetslivet och fina medlemsförmåner, t.ex. karriärcoachning och CityShoppari-appen! Använd t ex detta exempel på vad allt man får med en medlemsförmån.

Rekommendera online: du kan skicka ett färdigt meddelande som e-post, vykort, WhatsApp- eller Messenger-meddelande!

Genom rekommendationssidan kan du skicka ett färdigt meddelande via olika kanaler. Du kan skicka meddelandet även på engelska! Det kan vara en bra idé om du har utländska kollegor som inte talar finska eller svenska. Du kan enkelt ändra språket i det övre högra hörnet på sidan. När du skickar ett meddelande via rekommendationssidan, kommer värvningsuppgifterna att föras över till medlemsregistret.

Klicka här och skicka iväg din rekommendation

Belöningssystemet fungerar så här

Belöningssystemet fungerar i tremånadersperioder. Antalet medlemmar som du förvärvat under en tremånadersperiod är lika med presentkortets värde.

Perioderna 2022: 1.1–31.3, 1.4–31.5, 1.6–30.9 och 1.10–31.12

Belöning för nya medlemmar:

Belöning för nya studentmedlemmar: 

De medlemmar som förvärvas måste vara medlemmar i PAM vid den tidpunkt då uppgifterna för medlemsperioden granskas, dvs. i mitten av följande månad efter en avslutad 3-månadersperiod. Vi belönar endast en värvare/ny medlem. 

Gör så här när du rekommenderar

Presentkort och beskattning

PAM meddelar Skatteförvaltningen om alla presentkort du får. Enligt Skatteförvaltningens anvisningar är presentkort beskattningsbar inkomst. OBS! För Skatteförvaltningen behövs ett finskt personnummer. Om du inte har ett finskt personnummer ska du se anvisningarna på skatt.fi/arbetaifinland

Utskick av presentkort

Efter en avslutad period kan du välja de presentkort som du är berättigad till från PAM:s webbutik. Presentkort finns tillgängliga för det belopp du är berättigad till utifrån antalet medlemmar som du förvärvat. Du kan också välja presentkort från flera företagsgrupperingar (S-grupp, Lidl, K-grupp).

Vi kommer att påminna dig om dina presentkort via e-post. Kom ihåg att uppdatera din kontaktinformation i PAM:s medlemstjänst om det behövs.

Presentkort bör lösas in inom två (2) månader efter en avslutad medlemsperiod. Efter det kan presentkort inte längre lösas in.

När du förvärvat nya medlemmar ska presentkorten lösas in:
1.1–31.3 senast 31.5
1.4–31.5    senast 31.8
1.6–30.9 senast 30.9
1.10–31.12 senast 28.2

                                   

                                               

                                                 

                                             

 

 

Wiki