Förtroendeman, värva medlemmar bland de arbetstagare du representerar

Om du värvar 10 nya medlemmar (inte studentmedlemmar) under perioden 1.1–31.3, 1.4–30.6, 1.7–30.9 eller 1.10–31.12, får du ett presentkort från S-gruppen värt 250 €! Redan när du värvar en ny medlem får du en belöning: då är ett presentkort värt 10 € ditt!

Du får ett högre värde på presentkortet ju fler medlemmar du värvar. Värvning av 5 medlemmar ger dig ett presentkort från S-gruppen värt 100 €, 10 medlemmar ger dig 250 €, 15 medlemmar ger dig 350 €, 20 medlemmar 500 € etc. Presentkorten skickas hem direkt till dig i tremånadersetapper.

Värvning av studentmedlemmar belönas på ett litet annat sätt. 

Värva på nätet

Värva här

Det är enkelt att värva på nätet! Fördelen med det är dessutom att uppgifterna om värvaren överförs direkt till medlemsregistret.

Så här går värvningen till:

När du under tre månader (1.1–31.3, 1.4–30.6, 1.7–30.9 eller 1.10–31.12) värvar ordinarie medlemmar (inte studentmedlemmar):

etc.

När du under tre månader (1.1–31.3, 1.4–30.6, 1.7–30.9 eller 1.10–31.12) värvar studentmedlemmar:

Presentkort och beskattning

PAM skickar uppgifter om alla presentkort du har fått till skattemyndigheten. Enligt Skatteförvaltningens anvisningar räknas presentkort som skattepliktig inkomst.

Utskick av presentkort

Presentkorten skickas hem till dig med posten som rekommenderat brev och måste hämtas på posten när du fått hem en avi. Presentkorten skickas ut cirka 5 veckor efter att medlemsvärvningsperioden på tre månader har löpt ut.
I praktiken innebär det att presentkort för medlemmar som värvas under första kvartalet kommer i början av maj, under andra kvartalet i början av augusti, under tredje kvartalet i början av november och under fjärde kvartalet i början av februari.

Gör så här när du värvar medlemmar

Wiki