Reseförsäkring

Servicefacket PAM rf och Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva har ingått ett samarbetsavtal som ger förbundets förtroendevalda tillgång till Turvas reseförsäkring för fritiden.

Alla förbundets medlemmar i förtroendeställning är försäkrade med undantag av kontaktpersoner. Försäkringen gäller förtroendevalda, arbetarskyddsfullmäktige, skyddsombud och EWC-representanter samt deras suppleanter. Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva har också försäkrat dina barn som är under 15 år och reser med dig. Bagaget omfattas inte av försäkringen.

Nya förtroendevalda som inleder sin mandatperiod 2014 får sitt reseförsäkringskort per post i slutet av 2013. Förutsättningen för detta är att förbundet har mottagit information om valet av förtroendevald.

De som fortsätter som förtroendevalda får inte ett nytt kort. Det tidigare sända reseförsäkringskortet är i kraft så länge som personen fungerar som förtroendevald eller tills försäkringsavtalet löper ut.

Om du har tappat bort ditt reseförsäkringskort, kan du beställa ett nytt kort genom att kontakta PAM:s medlemsregister. Turva sänder ut försäkringskort med några veckors mellanrum. Om du inte hinner få ett nytt kort före resan, lönar det sig att kontakta Turva och be om att få ett intyg över försäkringen.

Vid akuta nödsituationer eller problem med vårdgivaren under resan bör du kontakta SOS International Alarm Centre. Tel. +45 38 48 92 19 (24 h).

Medlemsförsäkringen innehåll och begränsningar i försäkringen beskrivs mer i detalj i försäkringsvillkoren. De finns på Turvas webbplats som är skräddarsydd för PAM: www.turva.fi/pam. Försäkringsvillkoren får du också genom att besöka Turvas servicekontor eller genom att ringa servicenumret 01019 5110.