Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna på måndag- fredag klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Förtroendevaldas reseförsäkringskort

Servicefacket PAM rf. Och Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva har ingått ett samarbetsavtal som innebär att förbundets förtroendevalda omfattas av Turvas resenärförsäkring för resor på fritiden. Alla förbundets medlemmar i förtroendeställning är försäkrade, med undantag för kontaktpersonerna. Försäkringen gäller förtroendevalda, arbetarskyddsfullmäktige, arbetarskyddsombud och EWC-representanter samt deras ersättare.

Även den försäkrades barn omfattas av försäkringen, om de är under 16 år och reser med den försäkrade. Med barn avses den försäkrades egna barn och barnbarn, hans eller hennes makes/makas barn, samt barn som bor permanent i samma hushåll som den försäkrade.

Den nya försäkrningsperioden inleds 1.1.2020. De förtroendevalda som inleder arbetet vid årsskiftet laddar sitt reseförsäkringskort via Turvas mobilapp. Du hittar information om uppladdningen av TaskuTurva här. Välj i TaskuTurvas menyval över förbund PAM förtroendevalda PAM luottamushenkilöt, så får du kortet i användning.

Till nya förtroendevalda skickas inte reseförsäkringskort i plast längre. Tidigare skickade plastkort gäller fortfarande för de förtroendevalda som fortsätter med uppdraget. Även de kan dock ladda ner reseförsäkringskortet via TaskuTurva enligt anvisningarna ovan.

Ifall du inte har en smarttelefon i användningen kan du beställa ett intyg över reseförsäkringen här.

Du kan bekanta dig med försäkringens innehåll här (på finska).

Om du insjuknar eller råkar ut för en olycka under din resa, eller om det blir problem med vårdinrättningen, kan du när som helst under din utlandsvistelse kontakta SOS-nödtjänsten, vars kontaktuppgifter du hittar på kortet. Då når du den internationella ”nödcentralen” som ägs av nordiska försäkringsbolag. Vid SOS-nödtjänsten får du även anvisningar om hur du ska gå tillväga i ditt specifika fall. SOS-nödtjänsten betjänar dig dygnet runt, även på finska, på numret +358 1019 5111.

Wiki

+