Förtroendevaldas reseförsäkringskort förnyas

Servicefacket PAM rf. Och Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva har ingått ett samarbetsavtal som innebär att förbundets förtroendevalda omfattas av Turvas resenärförsäkring för resor på fritiden. Alla förbundets medlemmar i förtroendeställning är försäkrade, med undantag för kontaktpersonerna. Försäkringen gäller förtroendevalda, arbetarskyddsfullmäktige, arbetarskyddsombud och EWC-representanter samt deras ersättare.

Även den försäkrades barn omfattas av försäkringen, om de är under 16 år och reser med den försäkrade. Med barn avses den försäkrades egna barn och barnbarn, hans eller hennes makes/makas barn, samt barn som bor permanent i samma hushåll som den försäkrade.

Samtliga personer som omfattas av denna försäkring kommer nu att få Turvas nya reseförsäkringskort. Kortet kan också laddas ner som en mobil version. Detta är en ny tjänst. Leveranserna av mobilkorten inleds vecka 3/18 och plastkorten postas vecka 5/18 till de förtroendevalda som inte har laddat ner mobilkortet.

Kravet för att kortet ska kunna levereras är att informationen om vem som har valts till förtroendeman har ankommit till förbundet. Kortleveranserna fortsätter i takt med att förbundet får in mer information om personvalen. Om du senare tappar bort reseförsäkringskortet, kan du beställa ett nytt kort genom att kontakta PAM:s medlemsregister. Om du inte hinner få ditt nya kort i tid före din resa, lönar det sig att kontakta Turva och be om ett reseförsäkringsintyg innan du åker iväg.

Du kan bekanta dig närmare med försäkringens innehåll här (på finska).

Om du insjuknar eller råkar ut för en olycka under din resa, eller om det blir problem med vårdinrättningen, kan du när som helst under din utlandsvistelse kontakta SOS-nödtjänsten, vars kontaktuppgifter du hittar på kortet. Då når du den internationella ”nödcentralen” som ägs av nordiska försäkringsbolag. Där får du mer information om försäkringens innehåll. Vid SOS-nödtjänsten får du även anvisningar om hur du ska gå tillväga i ditt specifika fall. SOS-nödtjänsten betjänar dig dygnet runt, även på finska, på numret +358 1019 5111.