PAM:s förbundskongress 4–6.6 i Helsingfors

Förbundskongressen utövar den högsta beslutanderätten inom PAM och bestämmer om förbundets målprogram för de följade fyra åren. Kongressdelegater som blivit invalda i kongressvalet väljer i sin tur en ny ordförande, en personlig suppleant för ordföranden samt fullmäktige och styrelse under förbundskongressen.

För närvarande har sex kandidater anmält sitt intresse i ordförandevalet. Ordförandekandidater är FFC:s direktör för avdelningen med arbetsvillkorsärenden Annika Rönni-Sällinen, viceförtroendeman Jouni Tallgren, fackavdelningsviceordförande Ville Pussinen, fackligt aktiva Jouni Suomalainen, fackavdelningsordförande Petri Pasanen samt viceförtroendeman Tanja Aidanjuuri-Vestala. Se videopresentationer på finska av kandidaterna.

Till fullmäktige väljs 50 ordinarie medlemmar och tre ersättare för varje ordinarie medlem och därtill 10 allmänna ersättare. Till styrelsen väljs 15 ordinarie medlemmar samt 3 allmänna medlemmar som ersättare.

Ta del av PAM:s valordning.

Program under förbundskongressen


Tisdag 4.6

11.00 Öppningsceremoni, talare bland annat PAM:s ordförande Ann Selin och Christy Hoffman, generalsekreterare för servicebranschernas världsförbund Uni Global Union
12.00 Seminarium om plattformsekonomi för medier och inbjudna gäster
13.00 Mötet öppnas - öppningstal av Ann Selin, ordförande för PAM
14.00 Mötesarbetet inleds
Under dagen remissdebatter, expertföreläsningar och gruppmöten efter valkrets

Onsdag 5.6

9.00 Mötet fortsätter
9.00 Avskedstal av ordförande Ann Selin
10.30 Val av förbundsordförande
Val av personlig suppleant för styrelseordföranden
12.00 Mediernas representanter kan träffa PAM:s nya förbundsordförande och den personliga suppleanten för hen i samband med lunchen
13. 00 Övriga personval
19.00 Kvällsfest på Finlandiahuset

Torsdag 6.6

9.00 Servicebranschernas arbetslöshetskassas möte
10.00 Kongressen fortsätter
11.00 Beslut om målprogram
12.00 Lunchseminarium om att avtala lokalt för medier och inbjudna gäster
ca 13.30 Linjetal av nya ordföranden
16.00 Mötet avslutas