FÖR SERVICEYRKENAS FRAMTID -
PAMs val till förbundskongressen 2019

Du har möjlighet att påverka serviceyrkenas framtid då nya beslutsfattare väljs till PAM nästa vår. Kom med och skapa gemensamt en bättre framtid. Servicebranscherna och din arbetsgemenskap behöver dig!

Förhandsanmälan pågår 1.10.2018–31.12.2018

(Länken för anmälan öppnas 1.10.2018)

Förbundskongressen väljer förbundets ordförande, en personlig ersättare för förbundets ordförande, styrelsen, fullmäktige och fullmäktiges ordförande. Du har alltså möjlighet att påverka vilka personer som leder förbundets verksamhet under följande fyraårsperiod.

Vi ordnar valutbildning för alla kandidater, sålunda behöver du inte tidigare erfarenhet eller kunskaper för att ställa upp som kandidat.

Du kan anmäla att du ställer upp som kandidat om du är en betalande medlem eller om du som medlem är befriad från medlemsavgiften. Ditt valdistrikt bestäms utgående ifrån din egen fackavdelning automatiskt.

Du är inte valbar ifall att du övergått på ålderspension eller om du är på arbetsoförmögenhetspension på heltid, ifall du är studerandemedlem eller förbundsanställd eller funktionär avlönad av din fackavdelning.