Vad gör PAM-ordföranden?

Enligt PAM-stadgarna är ordföranden också ordförande för PAM-styrelsen. En ordförande väljs på den kongress som hålls vart fjärde år. Enligt stadgarna är ordföranden heltidsanställd.

Ordföranden leder förbundsstyrelsen vars uppgifter är att

  • leda förbundets verksamhet och ekonomi,
  • utse förbundets ledningsgrupp,
  • leda förbundets kollektivavtalsarbete,
  • förbereda ärenden som lämnas fullmäktige,
  • organisera kongressvalet och
  • fatta beslut om att förbundet ska tillhöra en organisation med undantag av fackliga centralorganisationen.

Förbundets syfte är att verka för att förbättra den ekonomiska, sociala och rättsliga ställningen samt livskvaliteten för löntagare, yrkesstuderande, yrkesutövare och företagare som enbart sysselsätter sig själva samt arbetslösa inom servicebranscherna och närstående branscher. Förbundet ingår kollektivavtal.

Välkommen att lära känna PAM-ordförandekandidaterna!

Ordförandekandidaterna är Annika Rönni-Sällinen som leder avdelningen för arbetsvillkor på FFC, vice förtroendeman Jouni Tallgren, vice fackavdelningsordförande Ville Pussinen, förbundsaktive Jouni Suomalainen, fackavdelningsordförande Petri Pasanen och vice förtroendeman Tanja Aidanjuuri-Vestala.

Nedan kan du ta del av ordförandepresentationerna. Videorna presenteras i den ordningen som kandidaterna anmält intresse. Under kandidaternas namn hittar du även deras CV. Varje kandidat har själv skickat sin meritförteckning och sålunda ansvarar PAM inte för att informationen som kandidaterna lämnat är korrekt.

Annika Rönni-Sällinen, 42 år, SDP

Annikas CV

Jouni Tallgren, 40 år, SDP

Jounis CV

Ville Pussinen, 32 år, Blå framtid

Villes CV

Jouni Suomalainen, 54 år, SDP

Jounis CV

Petri Pasanen, 40 år, SDP

Petris CV

Tanja Aidanjuuri-Vestala, 32 år, Sannfinländarna

Tanjas CV