Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 vardagar kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 vardagar kl. 10-14

Förtroendemannaval

Hösten 2021 väljs förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige på arbetsplatser. Vid behov kan val hållas när som helst om till exempel en förtroendevald avsäger sig sitt uppdrag eller en förtroendevald väljs för första gången på arbetsplatsen.

Alla drar nytta av att en förtroendeman väljs.

Det är i allas intresse att arbetsplatsen har en förtroendeman. Förtroendemän företräder anställda och bevakar deras intressen samt övervakar att kollektivavtal och arbetslagstiftning iakttas på arbetsplatsen. De förhandlar med arbetsgivaren om personalfrågor och bidrar till att utveckla arbetsplatsen. Förtroendemän ser också till att anställda behandlas lika och rättvist. Vid behov ger de råd då det förekommer problem eller något ändras på arbetsplatsen.

Du förtroendeman?

Är du PAM-medlem och vill lyssna på och stöda dina arbetskamrater? Känner du till och vill du utveckla förhållandena på din arbetsplats? Hjälper du gärna dina arbetskamrater i anställningsfrågor?

Svarade du ja på dessa frågor är du en lysande kandidat till förtroendeman!

Utbildning för uppgiften

Förtroendemän behöver inte vara supermänniskor och känna till allt om arbetslivet. PAM arrangerar utbildning för såväl nya som gamla förtroendemän på flera orter året runt.

Om valet av förtroendemän kan du läsa mer på dessa sidor.

Kandidera modigt eller locka en arbetskamrat att ställa upp – hela arbetsplatsen vinner på det!

Vad gör förtroendemän?

Förtroendemän företräder anställda på arbetsplatsen och är viktigaste förmånen för PAM-medlemmar. På arbetsplatsen är de experter på anställningsfrågor, ger råd och hjälper anställda samt förhandlar med arbetsgivaren. Förtroendemän arbetar inte ensamma utan stöds såväl av dem de företräder som av PAM-sakkunniga.

 • Utvecklar välbefinnandet bland personalen och ser till att ingen blir utan stöd då det behövs.
 • Känner till vardagen på arbetsplatsen och är kontaktperson mellan anställda, PAM och arbetsgivaren.
 • Förhandlar med arbetsgivaren om frågor som rör personalen.
 • Övervakar att kollektivavtal och arbetslagstiftning iakttas på arbetsplatsen.
 • Samarbetar med andra personalföreträdare.
 • Rekryterar aktivt nya medlemmar.
 • Upprätthåller arbetsfreden.

Det finns olika slags förtroendemannauppdrag

huvudförtroendeman, förtroendeman, arbetsplatsförtroendeman, vice huvudförtroendeman, vice förtroendeman och vice arbetsplatsförtroendeman.

Vad är en förtroendeman?

Förtroendeman är en allmän beteckning på en anställd som personalen väljer för att företräda sig i arbetsplatsfrågor. De vanligaste förtroendeuppdragen är förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig.

Vad gör arbetarskyddsfullmäktige?

På arbetsplatsen ska arbetarskyddsfullmäktige delta bland annat i att

 • utvärdera och minska faror och risker,
 • introducera anställda i tryggt arbete,
 • introducera anställda i trygga arbetssätt,
 • följa upp att säkerhetsföreskrifter följs,
 • lösa och analysera störningar som förekommer i företags-/serviceverksamhet,
 • ta fram och följa upp förhållningsregler på arbetsplatsen,
 • vidta åtgärder för att upprätthålla arbetsförmågan och förlänga arbetskarriärer samt
 • iaktta skyldigheter som baserar sig på ny lagstiftning (förutse) och tillämpa dem i samarbete med arbetsgivaren.

Arbetarskyddsfullmäktige har rätt och skyldighet att avbryta farligt arbete.