Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Läget inom hårbranschen

PAM:s mål är att förhandla fram ett kollektivavtal för anställda inom hårbranschen som garanterar dem minimianställningsvillkor. För ett år sedan sade Suomen Hiusyrittäjät upp det kollektivavtal som fastställt sådana minimivillkor och ville inte förhandla om ett nytt avtal.

Efter det har PAM förhandlat om ett nytt kollektivavtal med Arbetsgivarna för servicebranscherna PALTA rf dit en stor del av största branschföretagen övergått. Förhandlingarna har tyvärr inte lett till resultat. Därmed fortsätter vi att arbeta för bra anställningsvillkor inom hårbranschen.

Även om kollektivavtalet har utgått består löne- och löneregleringsgrunder för nuvarande anställning. Arbetsgivaren kan till exempel inte flytta en arbetstagare från en bestämd månadslön till provisionslön. Arbetsgivaren bör även följa översenskomna arbetstider.

Med stöd av kollektivavtalets allmänna effekt bör likså till anställningen tillhörande ekonomiska förmåner fortgå. Med dessa avses till exempel arbetstid och avlönad fritid. Enligt PAM består även rätten till semesterpeng.

Via servicetelefonlinjen får du råd

Ifall att du behöver tilläggsinformation eller ifall du funderar över något angående hårbranschen, kan du kontakta oss via PAM:s servicetelefon för hårbranschens ärenden. Du når oss via nummer 030 100 620 vardagar kl. 10-14.

Bekanta dig även här med ofta ställda frågor och svar om hårbranschen!