Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

TELEFONVÄXELN

020 774 002 kl. 9-16

Ofta ställda frågor om hårbranschen

Borde jag underteckna ett nytt arbetsavtal eftersom kollektivavtalet inom hårbranschen upphörde?

På grund av att kollektivavtalet utgått behöver inget nytt arbetsavtal undertecknas även om det finns en hänvisning till kollektivavtalet i nuvarande arbetsavtal.

Kan arbetsgivaren förlänga arbetstiden från 37,5 timmar till 40 veckotimmar?

Arbetsgivaren kan inte förlänga din arbetstid utan ditt godkännande. Ifall det i ditt arbetsavtal anges att arbetstiden är 37,5 timmar/vecka, bör arbetsgivaren följa detta även i fortsättningen.

Kan arbetsgivaren ändra månadslönen till provisionslön?

Arbetsgivaren kan inte ensidigt (utan överenskommelse) ändra ett avlöningssätt som parterna kommit överens om till ett annat via arbetsavtal, exempelvis från månadslön till provisionslön.

Kan arbetsgivaren kräva ett läkarintyg för sjukdomstiden av mig ifall att det i samma situation räcker med ett meddelande för mina kolleger?

Arbetsgivaren är skyldig att behandla alla arbetstagare likvärdigt och praxisen vid sjukdomsfall kan inte avvika utan orsak mellan arbetstagare.

Kan min arbetsgivare betala kvällstillägg till endast några av arbetstagarna?

Nej. Arbetsgivaren bör behandla arbetstagarna likvärdigt. En ny arbetstagare har även rätt till samma arbetsvillkor som de andra arbetstagarna i företaget.

Arbetsgivaren delar ut anvisningar om nya arbetsvillkor. Är jag tvungen att skriva under anvisningen?

Du är inte tvungen att underteckna arbetsgivarens anvisningar om nya arbetsvillkor.

Arbetsgivaren har förlängt uppsägningstiden ifall att jag skulle säga upp mig från min anställning. Är det här möjligt?

Då arbetstagaren säger upp sig från en anställning som i arbetsavtalet anges som en tillsvidare anställning, är tiderna för uppsägning följande:
1) 14 dagar, ifall att anställningen pågått högst fem år.
2) en månad, ifall att anställningen pågått minst fem år.
Arbetsgivaren kan inte ensidigt förlänga tiderna för uppsägning utöver ovannämnda. Det skulle i så fall kräva ett avtal med dig.