Kontakt må-fre

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

ARBETSLÖSHETSSKYDD 

020 690 211 kl. 10-14

TELEFONVÄXELN

020 774 002 kl. 9-16

Förbundets stadgar

Servicefacket PAM är ett fackförbund för anställda inom de privata servicebranscherna. Förbundets namn är Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, på svenska Servicefacket PAM rf. I stadgarna används benämningen ”förbund” och för fackavdelningarna benämningen ”avdelning”. Förbundet har sin hemvist i Helsingfors stad. Verksamhetsområdet är hela Finland. Förbundets språk är finska och svenska. Protokollspråket är finska.

  • Förbundets stadgar 315,94 KB
  • Förbundets stadgar (på finska) 132,10 KB
  • Modellstadgar för avdelning 368,73 KB
  • Modellstadgar för avdelning (på finska) 354,22 KB
  • Työttömyyskassan säännöt 96,91 KB
  • Valordning 31,31 KB
  • Valordning (på finska) 44,59 KB
  • Läs mera