Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

Medlemstjänstens telefonlinjer är öppna på måndag- fredag klockan 10.00 - 14.00.

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Internationella PAM

PAM är en stark internationell aktör. Förbundet har förbundit sig att främja demokrati på nationell och internationell nivå, rättvisa, jämställdhet och social trygghet.

Arbetsmarknaden blir allt mer internationell, multinationella företag växer och arbetstagarna förflyttar sig allt oftare från ett land till ett annat. Därför har det också blivit svårare att övervara arbetstagarnas rättigheter. Och därför behövs det ännu starkare facklig verksamhet internationellt.

Om ett företag bryter mot arbetstagarnas rättigheter utanför Finlands gränser, sänks också gränsen för liknande åtgärder i Finland. Att respektera de anställdas rättigheter globalt är därmed viktigt även för en anställd i Finland.

PAM stödjer gärna organiseringen av sina anställda i Estland, Ryssland, Bosnien, Asien, Latinamerika och i Afrika. Olika solidaritetsprojekt i syfte att stödja den fackliga verksamheten lokalt omfattar flera av PAM:s branscher – allt från handeln till väktare. PAM:s viktigaste partner i den internationella intressebevakningen är Finska fackföreningsrörelsens solidaritetscenter SASK rf.

Wiki